Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+90 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

Cuma Dersi Sınav Soruları 2016

1-) Boşlukları doldurunuz. (20 puan)

Biz her ümmete, yalnız Allah’a ibadet edin; ………….. sakının diye emretmeleri için rasuller gönderdik. (ayet)

İnsanlar sadece bir tek ………… idi; sonradan ayrılığa düştüler. (ayet)

İlk Rasul ………. ‘dur.

Rububiyyet Tevhidi Allahı ………. Birlemek, Uluhiyyet tevhidi ise Allahı ……….. birlemektir.

Selim bir ………., ………. bir iman, ……… bir tevhid.

Cibril’in bir takım sorular sorup sonradan iz bırakmadan Rasulullahın yanından ayrılmasından sonra. Rasulullah sas:    ‘ O Cibril’di, size …….. öğretmeye geldi’ demiştir. Boşlukta hangi kelime yazmalıydı.

Türkçeye, “ Efendi, sahip, terbiye edici” manasına çevireceğimiz kelime ………… dır.

İmanın azaldığına delilimiz,………

İmanın zıddı …….., Tevhidin zıddı ……..

“İlahları bir tek ilah mı kıldı, doğrusu bu şaşılacak bir şey” ayeti ………. suresindedir?

 

2-) Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını yazınız (10 puan)

Hanif:

İsim ve sıfat tevhidi:

İcbari kulluk:

İlah:

Tağut:

 

3-) Nuh a.s.’ın gönderilme öncesindeki dönemi, kısaca şekillendiriniz. (5 puan)

 

 

4-) “Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım” ayetinin, Tevhid ile nasıl bir alakası vardır. (5 puan)

 

 

5-) İbrahim a.s., bazı gökcisimlerine “Bu benim rabbim” demesine rağmen, neden onu zemmedemiyoruz(kınayamıyoruz). Kısaca belirtiniz. (5 puan)

 

 

6-) “Sana yakin gelene kadar rabbine ibadet et” (hicr 99) ayetindeki yakin ifadesinin karşılığı nedir? Tek kelime (5 puan)

 

 

7-) Mekkeli müşriklerin ismen bizim ibadetlerimize benzeyen ibadetlerinden 5 tanesini yazınız. (5 puan)

 

 

😎 İmanın cüzlerinden birinin yokluğunda kişinin imanında ne gibi bir değişim olur. Gerekirse örnekle açıklayınız. (5 puan)

 

 

9-) Rasulullah (sas), Abdulkays heyetindekilere, Allah’a imanın tarifini nasıl yapmıştı. (10 puan)

 

 

10-) Mekkeli Müşriklerin, müşrik olarak nitelendirilmelerinde öne çıkan 2 etkeni yazınız (5 puan)

 

11-) “- Şefaat ya rasulallah” sözüyle ilgili 2-3 cümle kurunuz. (5 puan)

 

 

12-) “İman bilme, Tevhid birlemedir”, derken neyi kastediyoruz, gerekirse örnek vererek açıklayınız. (5 puan)

 

 

13-) Tevhidde ispat ve nefiy ne demektir. (5 puan)

 

 

14-) “Allah’tan başka ilahlara küfretmek” gerekir ifadesi ne manaya gelmektedir. Bir cümle. (5 puan)

 

 

15-) İhsan ne demektir.               (5 puan)