İlme Davet Derneği

FETVALAR

Namazda Elleri Kaldırmanın Hikmeti Nedir?

İbn Hacer Fethu’l-bari de şu bilgileri aktarıyor: İmam Şâfii’ye namazda elleri kaldırmanın anlamı nedir? diye sorulduğunda; Allah’ı tazim etmek  Rasulunun sünnetine ittiba etmektedir diyor. İbn Abdilberr, ibn Ömer’in şöyle dediğini naklediyor: Elleri kaldırmak namazın ziynetidir. Ukbe ibn Amir şöyle demiştir. Ellerin her kaldırılması için on sevap yazılır her parmağa bir hasene.

Ortak Bildiri

EVET !!!   BİZ TARAFIZ Rum suresi 1-6 âyetlerinin tefsirinde beyan ettiğimiz gibi; 2.500 kilometre mesafedeki bir olaya Rum {Ehli kitab} ve Farisi{Mecusi}ler arasında ki harbe tarafsız kalmayan Mekkeli müşrikler, Allah Rasûlu s.a.v. dâhil Müslümanlar…Hangi müşterek değerlerle Mekkeli müşrikler, Farisiler için “-bizimkiler”, Ehli kitab içinde müslümanlara “-sizinkiler” diyorlar.  [i] Müslüman olduğunu söyleyenler ve kendilerinden başka Müslüman …

Ortak Bildiri Devamı »

Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Varan Kimsenin Kendi Kılından veya Tırnaklarından Bir Şey Almasının Yasaklanması Babı

39- (1977) Bize İbıı-î Ebî Ömer El-Mekkî rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Süfyân, Abdurrahman b. Humeyd b. Abdirrahman b. Avf’dan riva­yet etti, o da Saîd b. Müseyyeb’i Ümmü Selerae’den naklen rivayet ederken dinlemîş ki, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Malûm on gün girdi de biriniz kurban kesmek istedi mi artık (kendi) saçından ve cildinden hiç …

Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Varan Kimsenin Kendi Kılından veya Tırnaklarından Bir Şey Almasının Yasaklanması Babı Devamı »

Cuma namazına erken gitmenin fazileti

Ebu Hureyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü, melekler mescidin kapısına oturup cumaya gelenleri yazarlar. İmam, hutbeye çıkınca melekler defterlerini kapatırlar.” Rasûlullah (s.a.v) şöyle devam etti: “Cuma namazına erkenden ilk vakitlerde gelen; bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Sonra gelen, bir sığır kurban etmiş gibi sevap kazanır. Daha sonra gelenler, koyun …

Cuma namazına erken gitmenin fazileti Devamı »

Tilavet secdesinde ne denir?

Secdede dua; Hz. Aişe (radiyallahu anhâ) anlatıyor: “Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), geceleyin yaptığı tilavet secdelerinde şöyle derdi: “Yüzüm, kendisini yaratan (maddi ve manevi çeşitli cihazlarla teçhiz, tezyin ve) tasvir eden, ilahi güç ve kudretiyle onda işitme ve görme duyguları açan Zat’a secde etti.” Ebu Dâvud(1414); Tirmizî(508); Nesâî(2/222) Sahihu Süneni Tirmizi(474) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ …

Tilavet secdesinde ne denir? Devamı »

Fatiha, tane tane okunur.

Besmele çektikten sonra Hz. Peygamber (S.A.V.), Fatiha’yı da âyet âyet bölerek okurdu.: “Bismillahirrahmanirrahîm” der; sonra biraz durur; sonra “el-Hamdulillahi rabbil âlemin” der; sonra bir müddet daha durur, “er-Rahmanirrahim” der; daha sonra yine bir müddet durarak; “Mâliki yevmiddin” der; sûre bitinceye kadar da bu şekilde okurdu. Hz. Peygamber’in bütün okuyuşları böyle idi. Âyet başlarında durur ve …

Fatiha, tane tane okunur. Devamı »

Exit mobile version