Kan Abdesti Bozarmı

Cabir’den zikredilir ki, Rasulullah s.a.s. Zatu’r rikaa gazvesinde idi; derken bir adam (Abbad bin Bişr) bir ok ile vuruldu. Kendisinden çok kan aktı; bu vaziyette ruku ve secde edip namazına devam etti.

Hasan Basri: Müslümanlar yaraları içinde namaz kılmakta devam etmişlerdir, dedi.

Tavus ibn Keysan, Muhammed bin Ali (Hüseyin’in torunu Muhammed Bakır), Ata ve Hicaz ehli: Kanda abdest yoktur, dediler.

İbn Ömer küçük bir yarayı sıktı da ondan kan çıktı. Kendisi bundan dolayı abdest almadı.

İbn Ebi Evfa, namazda iken kan tükürdü de namazında devam etti.

İbn Ömer ve Hasan Basri, kan aldıran kimse hakkında, kendisine sadece kan aldırma yerlerini yıkamak lazım gelir, dediler.

Buhari, Kitabu’l Vudu Ötüken yayınları 1.cild sh.319

Similar Posts