Prof. Mehmet Maksudoğlu

arapça dilbilgisi kitabında da vurguladığı gibi Arapçada I ve Ü sesleri yoktur. Araplar bu seslere İ ve U derler. Mealesef, Arapça’nın bazı harfleri Alaturkalaşmış, dolayısıyla Kuran,Tecvid ve Arapça konularına merak salanlar, bunu Arap hocalardan yada bu meselelerin farkında olan Türk hocalardan almaları faydalarına olacaktır.

Başka bir Profumuzu dinleyelim:

Similar Posts