Soru:

Cahiliyye döneminde Hz.Ömer’in kızını diri diri toprağa gömdüğüne dair kıssa sahih midir?

Cevap:

Hz.Ömer’in (Radiyallahu anhu) cahiliyye döneminde kızını diri diri toprağa gömdüğüne dair kıssa sabit değildir. Zira;

1- Ne herhangi bir hadis kaynağında ne de tarih kitabında bununla ilgili sahih bir rivayet yoktur.

2- Eğer kızların diri diri toprağa gömülmesi, kabilesi olan Beni Adiyy’de meşhur olmuş olsaydı Hz.Peygamber (Aleyhi’ssalatu ve’sselam)’ın nübevvetinden yaklaşık 5 sene önce kızı Hafsa (Radiyallahu anha) nasıl doğabilirdi? Şüphe yok ki bu Hz.Ömer’in (Radiyallahu anhu) cahiliyye döneminde yaptığı bir adet değildi. İsteyen Hafız İbn-i Hacer’in İsabe adlı eserinden mü’minlerin annesi Hafsa (Radiyallahu anha) maddesine bakabilir. (7/582)

3- Cahiliyye döneminde kızların toprağa gömülmesi yaygın bir adet değildir. Bu uygulama ne Beni Adiyy’de ve ne de Hattab ailesinde intişar bulmamıştır. Zira kız kardeşi Fatıma ve en büyük kızı Hafsa cahiliyye döneminde doğmuşlardı. Hz.Ömer’de kızı Hafsa’nın ismi ile künyelenmiştir. Allah en iyi bilendir.

Kaynak; http://islamqa.info/ar/132437 – kısaltılarak tercüme edilmiştir.

Similar Posts