Huzeyfe -Allah ondan râzı olsun- demiştir ki:

“Bir gece Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile namaz kıldım. Bakara sûresiyle başladı, 100. (âyette) rüku’ya gider dedim, sonra devam etti. Bu rekâtı bununla kılar dedim. Ama devam etti. Sonra Nisâ (sûresine) geçti ve onu okuduktan sonra da Al-i İmran’a başlayarak onu okudu…” (Müslim; hadis no: 772).

Hadisteki delil, Nisâ suresini Âl-i İmran sûresinden önce okumasıdır.

 

  1. Enes b. Mâlik’ten -Allah ondan râzı olsun-: Ensar’dan bir adam, Kubâ Mescidi’nde kendilerine imamlık yapıyordu. Namazda onlara, herhangi bir sûreyi okuyacağı zaman mutlaka evvela (( قل هو الله أحد)) “De ki: O Allah bir tekdir” ile başlar, sonuna kadar okur ve sonra onunla birlikte başka (bir sûre) okurdu.Bunu her rekâtta yapardı. Arkadaşları onunla konuştular ve dediler ki:

“Sen bu sûreyle başlıyorsun ve yeterli gelmiyormuşçasına başka bir (sûre daha) okuyorsun. Ya bunu oku ya da bunu bırak, başka birini oku!.”

O da dedi ki:

-Bırakmam!Size bu şekilde imamlık yapmamı istiyorsanız, yaparım, eğer istemezseniz (imamlıktan) vazgeçerim.

Aralarında en layık olanı o idi ve ondan başkasının imamlık yapmasını doğru bulmadılar. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e geldiğinde durumu bildirdiler. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona şöyle sordu:

– Ey falanca! Arkadaşlarının istediği gibi yapmanı engelleyen nedir? Seni, bu sûreyi her rekâtta okumaya iten nedir?

– Ben bunu (bu sûreyi okumayı) seviyorum, dedi.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

– Ona olan sevgin seni cennete girdirdi, dedi. (Buharî rivayet etmiştir ve Tirmizî’de Buhârî tarikiyle rivâyet etmiştir. Hadis no: 2901).

Buradaki delil: Adamın, namazında (kendisinden önceki sûrelerden) önce ihlâs sûresini okuması ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in de bunu onaylamasıdır.

  1. Bu, aynı zamanda Ömer’in de -Allah ondan râzı olsun- uygulamasıdır:

İmam Buhârî der ki:

“el-Ahnaf, birinci rekâtta Kehf sûresini, ikinci rekatta ise Yusuf veya Yunus sûresini okumuştur.Anlatıldığına göre, bu iki sûreyi,Ömer -Allah ondan râzı olsun-  ile birlikte kıldığı bir sabah namazında okumuştur. (Ezan” kitabından; ‘İki sûreyi bir rekâtta birleştirme babı’).

Similar Posts