Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+90 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

Kategori: MAKALELER

Allah Sevgisi

Allah Sevgisi Muhabbet yani Allah sevgisinin Kelime-i Tevhidi telaffuz edenlere, bu kelimenin faydalı olması için Muhabbet yani Allah sevgisi bunun şartlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Muhabbet Allah sevgisi fıtraten insanda var olan bir değerdir. Tabi ki bunun fıtri boyuttaki eyleme dönüşen kısmı, fıtrat dairesi içerisinde olan kısmıdır. Birçok fıtri değer imanda imanın şubeleri kabul ettiğimiz …

Akide Dersi 9

Araf suresinde ki bu ayeti kerime mevzumuzun bahsimizin delillerini içeren ayetlerdir. Tabi ki biz bu ayetin önemini vurgulandığı meselelere dönük önemini yani biz bir ayetin önemi diye bir söz sarf edersek bu sarf ettiğimiz sözden kasıt nedir ? Ayetlerin hepsi önemsiz sairleri önemli sairleri önemsiz demek değil ama muhteviyat olarak zikredilen meselelerin önemine binaen mesela …

Akide Dersi 7

Biz akide derslerini üç esas üzere bina ediyoruz. Fıtrat, İman ve tevhit. Bunlar birbirinden müstağni kaideler değildirler. Birisinin noksanlığı sairlerini de etkiler tabi ki bu üç esas hakkında tertibi üzere bilginiz olmazsa bu noksanlığın bu arızanın farkına varmazsınız. Bu sefer abuk subuk cevaplar verirsiniz mesela şirk nedir diye sorulduğunda Allah’ı inkar etmektir diyorlar bunun mevki …

Akide Dersi 6

Akide bir iki asırdan sonra selef tarafından kullanılagelmiştir. Akide dediğimiz zaman, fıtrat iman tevhit bu üçünü de içerir. Biz İslam akidesini veyahut inancını üç bölümde ele alırız dedik. Birisi fıtrat, ikincisi iman, üçüncüsü de tevhittir yani Allah’ı birlemek. Fıtrat Yaratılıştan Sahip Olduğumuz Eğilim ; إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ben kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım …

Akide Dersi 5

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte, her doğan çocuk ancak fıtrat üzere doğar, yani bir selamet üzere doğar, hakka meyilli olarak doğar. Hakkı kabul etmeye müsait istidat üzere doğar. Katiyetle ilahi mesaj ile hiçbir çelişkisi oluşmaz, hiçbir şey ona ters gelemez. Yani İslam dini fıtrat dini dediğimizde maksat bu. Bir kere İslam’ı …

Akide Dersi 4

Ehli sünnet, taifetul mensura, fırka-i naciye bunların hepsi ehli hadistir. Yani asıl menhec dediğimiz zaman yaptığımız her şeyin Kur’an ve Sünnetten delili olmasıdır kaynağımız bu ikidir milimetrik de olsa sapma inhirafa sebep olacak hiçbir şeyi başka bir adla mesela Tasavvuf ona İslam dan bazı değerleri  alıp bu değerleri öne çıkarıp kamuflaj yapıp hak olan ifadelerin …

Akide Dersi 3

Bizi dinde asıl olan yaratılış gayemiz olan, tevhid yani tevhid akidesi Allah’ı birleme akidesi en önemli olan kısmıdır onun için Tevhid akidesi diyebiliyoruz. Kat’i naslar ile sabit olduğu üzere insanlığın yaratılışından bu yana var olan Allah-u azze ve Cellenin insan tabiatının kabulüne müsait uygunlukta yarattığı fıtrat hak ve birleme esasına kurulu İslam dinidir yani tevhid …

Akide Dersi 2

 Sahih akideye sahip olan Allah Resulünün yolundan giden topluluğa ehli sünnet vel cemaat denilir. Yani topluca sünneti yaşayanlar demektir. Yani ümmetin icmasına tabi olanlar demektir. Sünnet, kelime manası gidilen yol adet haline gelmiş şeyler demektir. aynen sünnetül evveliin ) öncekilerin yaptığı bir iş öncekilerin bıraktığı şey onların gittiği yol anlamında. Çünkü hadisi şerifte, النبي(ص) قوله: …

Akide

Akide kelime manası olarak  عقضkelimesinden müştak, türemiş sıkıca ve kuvvetlice bağlamak, sağlam sıkıştırmak, bırakmamak üzere sıkıca tutmak, birbirine sıkıca yapışmak ispat edici ve bağlayıcı olma manasına gelir. ayrıca sözleşme, ve yemini te’kit manasına da ıtlak edilir. Umumun ıstılahında akidenin manası itikad edilen şeyin hak mı batıl mı olduğuna bakmaksızın, itikad edenin nazarında şüpheye maal vermeyen …

Abdulkays Kabilesinin Elçileri

Hadis kitaplarında Abdulkays kabilesinin elçileri ile alakalı onların Allah Resulünün yanına gelmeleri ile alakalı bir Hadis-i Şerif var. Abdulkays kabilesinin elçilerinin Medine’de iken Allah Resulüne gelme olayı. Bu kıssayı Ebu Cemre diye birisi İbn Abbas dan aktarıyor Abdullah İbn Abbas dan.  قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس  Ben İbn Abbas ile hitap …

İsim Ve Sıfat Hakkında Kaideler

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Katiyetle hiçbir şey ona benzemez. Bu tekid içindir. Bu ayet teşbihi reddeder. Yani teşbih, tecsim hepsini reddeder. Ayetin ikinci kısmı ise; وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ Buda tahrifi, tatili reddeder. Yani tahrifi, tatili, tekyifi reddeder. Yani  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ dediğimiz zaman …

Dünya Hayatını Ahirete Tercih Mi Ediyorsunuz

Bu denli ithamlar, tenkitler, uyarılar Kuran’ı Kerim’de çokça gelmektedir. Ama hiç kimse bu uyarıları, bu tenkitleri, acaba ben miyim diyerek, kendi üzerine alınarak, kendisini muhasebeye tabii tutmuyor. Madem ki Kuran’da bu denli ikazlar sıkça tekrarlanıyor; o toplumda ve daha sonraki gelecek topluluklarda mutlak bu sorunlar da tekrarlanacaktır. Sorunlar tekrarlandıkça o mevzu hakkında Kuran ve Sünnetteki …

Allahın Emrine İtaatin Önemi

Allah’ın Emrine İtaatin Önemi ve Bakarada’ki Talut Kıssası Bu günkü mevzumuz Kur’an da Bakara suresinde geçen Beni İsrail’e ait bir kıssa olacak. Kur’an’ı Kerim’i okurken dikkat ettiyseniz, Allah azze ve celle bize Kur’an dan geçmiş ümmetlere ait bazı kıssalar ile örnekler verir. Bu kıssaların Kur’an da zikrediliş sebebi öncelikli olarak ibrettir.  Yani o vakalardan ola …

Tefekkür

Tefekkür

عن عبد الله ابن سلام قال : خرج رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم )  على اصحابه ، وهم يتفكرون في خلق الله Allah Resulü bir gün ashabının yanına geldi. Onlar ise وهم يتفكرون في خلق الله Allah’ın yarattıkları hakkında düşünüyorlardı. فقال : فيم تفكرون ؟ قالوا نتفكر في خلق الله : قال : …

Allah Rasulü’nün İbn Abbasa Vasiyeti

Ebu Said – El Yarbuzi  Yazan : Ankaralı Mehmet Şahin  Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimiz tevessülün bir parçası olan ibn Abbas hadisi onu tevessülün içinde işlemektense müstakil bir şekilde işlemeyi uygun gördüm. Çünkü seleften bazı alimler bu hadisi şerife müstakil başlıklar atarak küçük hacimli bir hayli risale yazan olmuş. Tabi ki hepsinden …

Muhabbet

Muhabbet, veya muhabettullah (Allah sevgisi) la ilahe ilallah’ı, kelime-i Tevhidi, şehadeti telaffuz eden kişiye onun faydalı olmasının şartlarındandır. Yani bir insanın kelime-i şehadeti telaffuz ederken muhakkak o cümlenin özünde Allah sevgisi yani muhabbet olması gerekiyor. Muhabbet, sevgi , İnsanın tabiatında beraberinde yaratılan değerlerden bir değerdir. Her insanın fıtratında, tabiatında bu sevginin özü vardır. Bu değerler …

Dinin Kaynağı

Ebu Said Hoca Yazan: Ankaralı Mehmet Şahin 19 May 2021 https://youtu.be/acsidgwViho Edille-i Şer’iyye ( Dinin Kaynağı ) Muhterem kardeşlerim! Bu sohbetimizin adı, Edille-i Şer’iyye yani dinin kaynağı. Bu sohbeti yapmamın sebebi bizi iyi tanıyan kardeşlerimizden birisinin bizim hakkımızda artık iftira niteliği taşıyan bazı sözleri tekrarlamasına binaendir. Halbuki o kardeşimize bu mevzuda birkaç şahidin de olduğu …

İhtilafın Âdâbı

İhtilafın Âdâbı Edebu’l – Hilaf ( İhtilafın Âdâbı ) Ebu Said Hoca  Yazan: Ankaralı Mehmet Şahin 17 Eyl 2021 Muhterem kardeşlerim! Lüzumuna binaen yani ihtiyaca binaen geçmiş selef alimlerinin arada sırada bazılarının tekrar ile uyardıkları bir mevzu hakkında yani edebu’l hilaf ihtilafın adabı, ihtilafın kaçınılmaz bir noktaya geldiği an önce ihtilaf etmeme sonra ihtilafın kaçınılmaz …

Ehli Sünnet Kimliği

Ebu Said Hoca Yazan: Ankaralı Mehmet Şahin  4 Nis 2021 https://youtu.be/cNufFNdXq2s Muhterem kardeşlerim! Bu günkü sohbetimizin mevzusu daha önceki devam eden iki dersin devamı değil. Bu gün daha sonra izah edeceğim bu gün Ehli Sünnet kimliği adı altında Ehli sünneti binaenaleyh mensuplarını bu menhecde olduğunu söyleyen, inanan bunu böyle yaşayan kimselerin tanıtma kastı ile neden …

Kainatın Yaratılış Sebebi 2

Ebu Said Mehmet Balcıoğlu  Yazan: Ankaralı Mehmet Şahin 6 Nis 2021 Muhterem kardeşlerim! Geçen haftaki dersimiz kâinatın yaratılış sebebi ve insanoğlunun kâinatın merkezine yerleştirildiği, bunun farkına varmaması kişinin sadece dalaletine yani haktan inhiraf etmişliğine delalet eder. Aynı anda insan ve kâinat iç içe yani insan oğlunun kainatın merkezinde gördüğünüzde etrafında ne varsa yaratıcının, tek yaratıcının …

Kainatın Yaratılış Sebebi

Ebu Said  Yazan : Ankaralı Mehmet Şahin 3 Nis 2021 Muhterem kardeşlerim! Gördüğünüz gibi bu günkü sohbetimizin başlığı kainatın yaratılış sebebi. Bazılarınız bu dersi birkaç kere dinleme fırsatı bulmuştur. Ya canlı olarak veyahut kayıtlardan dinlemiştir. Tabi ki bu dersleri tümden işleme mümkün değildir. Parça parça bölüm bölüm işleyerek bazen müteselsel peş peşe yaptığımız da var. …

Rasûllere İman İle Rasûl ( Muhammed )’e İman Arasındaki Fark

  Bu günkü yapmayı düşündüğüm dersi daha önce farklı açılımları ile yaptığım bir derstir. Ama sorunlar bu mevzu ile alakalı sorunlar gündeme geldikçe sorulan sorulara cevap niteliği taşıyan bir şekilde aynı anda hem taraftarlarına bilgi yükleme tehlikeyi fark edebilecek noktalara işaret etme, zira Allah azze ve celle’nin Kuranı kerimde bizi sakındırdığı geçmiş ümmetlere benzemekten münasebetine …

İslam’da aile hukuku

Muhterem kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizin mevzusu, konusu İslam’da aile hukuku. Aile hukuku hakkında parça parça yani peş peşe olmamak üzere bir hayli ders işledik. Ama şu an bu dersi derli toplu bir halde sunmayı istememin sebebi biliyorsunuz konuşulan anayasanın değiştirilmesi yeni bir anayasa oluşturulmak için konuşmalar gayretler devam ediyor. Şu ana kadar halk olarak inanan Müslüman …

Bazı Mühim Sorulara Cevap

Muhterem kardeşlerim! Bugünkü sohbetimiz bana sorulan ve önemli bulduğum bazı soruları sırası ile cevaplamaya çalışacağım. Bu soruların tekrar tekrar bize sorulması hem de kısa zaman içerisinde sorulması, ya biz maksadımızı, muradımızı anlatamıyoruz. Çünkü ilk hatayı kendimizde aramamız gerekir. İkincisi veyahut bizim bu mevzudaki sorularımız kayda alınanlar var alınmayanlar yeterince etrafımızdaki sair insanlara ulaştırmada sorun yaşıyoruz. …

Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden biriside ihtilaftır 2

Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden biriside ihtilaf edip parçalanmaları Muhterem Kardeşlerim! Geçen haftaki sohbetimizin başlığı geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi de ihtilaf edip parçalanmalarıdır. Olarak isimlendirmiştik. O birinci kısım. Bu günkü bölümü ise ikinci kısım olarak ele alacağız. Selefilik hakkında bilinçsiz olarak herkes tarafından sarf edilen sözlere teker teker cevap verme yerine, biz selefi menhec üzere …

Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeblerinden biriside ihtilaftır

Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeblerinden biriside ihtilaf edip parçalanmalarıdır. Bugünkü dersimiz bundan sonraki derslerimiz ile müteselsel peş peşe gelicek olan bir ders serisidir. Buna rağmen bu ders silsilesine bana sorulan bir soruya binaen böyle düşündük ve tertip ettik. Bana sık sık gelen soruların bazılarını bir araya getirerek tek bir soruymuş gibi bütün bir soruymuş gibi ele …

Kedilerin Alım Ve Satımı Caiz Midir ?

Hazırlayan Onur Dinçer 28 Şevval 1443 29 Mayıs Pazar 2022 Keçiören Ankara ُعَنْ أَبي الزُّبَيْر ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَََمَنِ الْكَلْبِ والسَّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهعَلَيِْْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ [1569 –  رواه مسلم في صحيحه : 42] Ebu’z Zübeyr r.a şöyle demiştir: Cabir’e köpek ile kedilerin alım satımındanelde edilen parayı sorduğumda şöyle dedi: …

Ahde Vefâ Ve Vefâ

İslamiyet; ahde vefayı, akitlere riayeti  imanın gereği kabul eder, anlaşmalara riayet etmeyi, gerekenleri yerine getirmeyi, sözünün erleri olmayı emreder. Öyle ise ahd nedir? Ahd:   Vaad etme, peyman, misak ve vasiyet anlamındadır. İki taraf arasında yapılan sözleşmelere, yapılan mukaveleye de ahd denir. Ahd yapmanın yani ahidleşmenin insanlar arasında inşa edilen biçimine “muâhede/antlaşma” denir. Ahd, ayrıca hem …

Kadın Ay halinde iken Kur’an okuyabilir mi … ?

SORU … : Hocam kadınlar özel günlerinde – yani ay hali durumlarında – Kur’an okuyabilirler mi … ? Daha açık bir ifadeyle ; kadınlar hasta iken Kur’anı eline alarak okuyabilir mi … ?    CEVAP … : Değerli kardeş, Abdestsiz Kur’an okunması veya ona dokunulması hususunda birçok şeyler konuşulmuştur.  Kimileri ; “ Kur’an abdestsiz okunamaz ve …

Kadere İman

1 = KADER KONUSUNDA KONUŞMAK DOĞRU MUDUR … ? Değerli Müslümanlar … ! şüphesiz ki kaza ve kader konusu, din’de diğer iman esasları gibi çok önemli bir yeri ve mevkisi olan iman esasıdır. Diğer iman esaslarının istenildiği manada öğrenilmesi gerektiği gibi, bunun da istenildiği manada öğrenilmesi ve yine kendisine istenildiği manada iman edilmesi gerekir. Meşhur Cibril …

Kafir ve Müşrik kadınları nikahınızda tutmayın

Ey müslüman erkek … ! Sakın Allah’a şirk koşan bir kadının güzelliği, zengilliği ve asilliği seni aldatmasın. Cahil de olsa şirk koşan bir kadından uzak dur. Sakın deme ki ; alayım da hele belki adam ederim. Unutma ki belki de o seni kendince adam edecektir. Onda araman gereken ilk şey – geleneksel bir dindarlık değil …

Kabir ve Türbelerde Namaz kılınmaz

Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi memleketimizde sık sık rastladığımız çirkin durumlardan birisi de,kıbleleri cihetinde mezarların, yatırların bulunduğu camilerdir. İşin daha çirkin tarafı, Müslümanların bu tip yerlerde kıldıkları namazların daha efdal olduğu inancı olmasıdır… Halbuki Müslümanların namaz kılarken yönelecekleri ve kıble edinecekleri tek yön Kabe olmalıdır… Bunun dışında bir yeri ve yönü kıble edinmek câiz değildir. …

Kabir ve Türbelerde yapılan taşkınlıklar

Değerli kardeşlerim … ! inananların hadlerini aştıkları konulardan bir tanesi de, kabir ve türbeleri ziyaret esnasında yaptıkları taşkınlıklar ve aşırılıklardır. Allah Rasulü s.a.v insanları bu konuda açıkca uyarmış ve bu konudaki arızaların inanların şirk ve küfre düşmelerine sebeb olan vesileler olduğunu anlatmıştır…  Hasseten vefatına yakın günlerde bu konudan sık sık söz ederek onları şu sözleriyle uyarmıştır …

Kabirlerden yardım istemek

Ey Müslümanlar … ! İnsanı mahveden ve helaka sürükleyen şirk çeşitlerinin en büyüğü bilindiği gibi ölülerden yardım dilemek, onlara dua edip yalvarmak ; ihtiyaçların giderilmesini, dertlerin ve sıkıntıların ortadan kaldırılmasını onlardan istemektir. Oralarda Adak adamak ve kurban kesmek …  kabir ve türbelerin etrafında tavaf ederek oraların eşiklerini, duvarlarını ve örtülerini öpmek, yanlarında itikafa girerek onlara yönelmek …

Kim ile savaştığınızın farkında mısınız? (2)

Geçen haftaki dersimizin ikinci kısmı olan kim ile savaştığınızın farkında mısınız? Başlıklı dersin devamı olacak. O dersimiz geçmiş ümmetlerden Lut aleyhisselam’ın kavmini ele almıştık. İşledikleri o fuhuş, çirkin amele sebep helak olmalarını veyahut Lut kavminin helak olma sebebini zikretmiştik. Muhtasaran da bütün nebilerin, resullerin kavimlerine geldiklerinde davetleri mutlak tevhide davet ve şirkten sakındırma olur. Ama …

Bizi Tanımadan, Başkalarına Yanlış Tanıtanlara Cevab.

Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle karşılaşmayı ve ders yapmayı nasip eden Rabbime hamd olsun deriz. Ve ayrıca teker teker yapamadığım hastanedeyken arayan, dua eden, mesaj yollayan bütün kardeşlerime bende aynen misli ile dua ederim. Ve hepsinden Allah razı olsun derim Bu günkü dersimiz daha önce yapmakta olduğumuz imanın devamı olmayacak. Çünkü derslerimize iştirak eden …

Kim ile savaştığınızın farkında mısınız?

Muhterem kardeşlerim ! Bugünkü sohbetimizin başlığı güncel, hatta uzun zamandır güncel olan bir mesele üzerinde durmaya çalışacağız. Binaenaleyh dersimizin başlığı ise; Kim ile savaştığınızın farkında mısınız? Bunu istediğiniz şekilde ifade edebilirsiniz yani kim ile savaştığımızın farkında mıyız? Veyahut muhataba hitap ederek kim ile savaştığınızın farkında mısınız? Tabii ki kim ile savaştığının farkında olmayan sadece muhataplarımız …

Tefe’ül

İyimselik, tefeülün en ala derecesi bela, musibet, hüzün, keder ve kırılmaların en şiddetli anında şer olduğu görülen olaylar karşısında sebeplerin tesirinde kalmadan bunun ile neyi kastettik, tefeülün iyimserliğin en ala derecesi tabi ki kolay basit meselelerin karşısında iyimserliğini kaybetmeden tahammül zor iş. Onun için en ala derecesi bela, musibet, hüzün, keder ve kırılmaların en şiddetli …

Kabir ziyareti hakkında uydurulan Hadisler

1 = “ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Kim Kabeye hacca gider ve beni ziyarət etmezse, bana eziyet etmişdir. “Hadis uydurmadır. Ravilerinden olan Muhammed ibn Numan güvenilir bir ravi deyildir. [ 1 ] Bu sebebten dolayı ez Zehebi [ 2 ] rivayetin uydurma olduğunu söylemiştir. Es Sağani [ 3 ] və Şevkani, [ 4 ] uydurma …

Kabir azabını inkar edenlerin bahaneleri

BİRİNCİ OLARAK … : Kabir azabını inkar edenler, bilindiği gibi Kur’anı anlamada peygambere ihtiyaç duymayacak kadar akılı olduğunu sanan kimselerdir… Ve çoğu yerde inkarlarına sebeb bu akılcı yaklaşımları olmuştur. Kabir azabını inkarları şu Ayeti Celileleri peygamberi bir anlayıştan uzak ele almalarından kaynaklanır. Derler ki : Allah’u Teala Kur’an da ; وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ …

Kabir azabına vesile olan sebebler

Değerli Müslümanlar … ! şüphesiz ki insanın öldükten sonra tekrar farklı bir hayat yaşayacağı ve bunun da Kabir hayatı olduğu bilinen bir gerçektir… Kıyamet kopana kadar sürecek olan bu kabir hayatı ise, ya sıkıntılı bir hayat, ya da rahat edeceği bir hayat olacaktır… Eğer insanın dünyadaki yaşantısı düzgün idiyse kabirdeki hayatı kolay, eğer istenildiği gibi değil …

Kabir azabı

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi İnsanoğlu aldığı her nefesle ve attığı her adımla acı bir gerçeğe doğru yaklaşmaktadır. Ve bu da ölüm hakikatıdır.          Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi : كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ “ Her nefis ölümü tadacaktır … ”   Ali İmran : 185.Ay “ …… Hatta tahkim edilmiş kaleler içerisinde olsanız bile, …

İşte Selefin menheci

Değerli kardeşlerim … ! hiç şüphesiz ki bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, kavrayan ve onu istenildiği şekilde tatbik eden insanlar selefi salihin idi… Yani, Allah Rasulü sav’in en yakın dost ve arkadaşları idi. Allah’u Azze ve celle onları insanların içerisinden seçmiş ve  hemen hemen her hususunda kendilerini, sonradan gelenlere örnek bir topluluk yapmıştır. Çünkü …

İstihare Namazı ve Duası

Ey Müslüman unutmaki Allah’u Teala’ya istihare ile danışan, müminlerle istişare eden ve işini araştıran kimse asla pişman olmaz.         Allah’u Teala kerim kitabında şöyle buyurmaktadır : وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ “ İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman, artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz ki Allah, tevekkül …

İslam’ın istediği kabir şekli

Değerli kardeşlerim … ! her konuda olduğu gibi bu konuda da İslam hiç bir şeyi eksik bırakmamıştır… Yani, islam’ın istemiş olduğu kabir şekli ve şemali Allah Rasûlü s.a.v tarafından anlatılmış, tarif edilmiş ve bu deliller de bizlere kadar ulaşmıştır elhamdulillah… 1 = Birinci olarak ; İslâm, kabirlerin toprak seviyesinde olmasını istemiş ve hatta buna muhalif olan kabir …

İslam’da Failin Hükmü İle Fiilin Hükmü Farklıdır

 Değerli Müslümanlar … ! unutmayınızki islamı sağlıklı bir şekilde anlamak ve yaşamak için, onun usul ve kaidelerinden haberdar olmamız gerekir… Bununla beraber insanları değerlendirmek, onların islama yakınlıklarını ve uzaklıklarını tesbit etmek için de yine aynı şekilde bir takım kural ve kaidelerden haberdar olmalıyız… Bu kısa yazımda sizlere, İslam’ın önemli kurallarından birisini anlatmak istiyorum. Bu kural ; …

İslam’da bağlılık Kur’ana ve Sünnetedir

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi İslam aleminde göze çarpan en çirkin sıkıntılardan birisi, inananların dinlerini yaşama konusunda ; kim kimin yanına gidip geliyorsa onu sevmesi, ona bağlanması ve körü körüne onu taklit etme olayıdır… Bu çirkin arıza sebebiyledir ki, bu gün ben Müslümanım diyenlerin hali perperişandır… İnanın öyle bir hale gelinmiş ki, Müslümanlar artık birbirlerini …

İslam’da saç örtüsü değil baş örtüsü vardır

Ey müslüman bacım … ! şunu asla unutmaki baş örtüsü ile saç örtüsü birbirinden çok farklıdır… İslam senden başını örtmeni ister – baş ise ; boğazından tepene kadar olan kısımdır – sen sadece saçını örterek, başını örttüğünü ve bu konuda gerekeni yaptığını sakın sanma …ve aşağıda da okuyacağın gibi ” el ve yüz kapanmanın dışındadır ” sözlerine de …

İslam’da yakarak ceza usulü yoktur

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bir seriyyede gönderdi : Falan ve Falan kişileri bulursanız, onları ateşle yakınız, buyurdu. Sonra bizler yola çıkmak istediğimiz anda bizlere : Ben size, falan vefalan kişileri bulursanız onları ateşle yakanız diye emretmiştim. Oysa ateşle ancak Allah azap eder. Bu sebeple onları bulursanız – normal şekilde – öldürün, buyurdu.” …

İslam’da şahıslara bağlılık olmaz

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi İslam aleminde göze çarpan en çirkin sıkıntılardan birisi, inananların dinlerini yaşama konusunda ; kim kimin yanına gidip geliyorsa onu sevmesi, ona bağlanması ve körü körüne onu taklit etme olayıdır… Bu çirkin arıza sebebiyledir ki, bu gün ben Müslümanım diyenlerin hali perperişandır… İnanın öyle bir hale gelinmiş ki, Müslümanlar artık birbirlerini …

İslam’da Ticaret ahlakı

1 – HELAL YOLLARDAN  RIZIK  ELDE  ETMEK Müslüman, kendisine helal olarak takdir edilen rızkını helal vesilelerden ve helal yollardan elde etmeye çalışmalıdır.  “ … Ebu Humeyd es-Saidi şöyle dedi : “ Rasulullah s.a.v “ Dünyadaki ( rızık ) talebinizi güzel yapınız. Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi kolay elde eder ‘buyurdu. “ İbni Mace 2142 Hakim 2/33 Beyhaki …

İslam (Öldürme Emrini Yerine Getirirken Güzel Öldürülmesini Tavsiye Eder)

Her konuda hükümleri mükemmel olan değerli dinimiz İslam, gerek düşmanlarını öldürürken ve gerekese hayvanları öldürürken bile merhametli davranılmasını, onlara zulmedilmemesini, kulak burun keserek ölen kimselere musle yapılmamasını emreder… { … Şeddat b. Evs r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’den iki şey ezberledim.O şöyle buyuruyordu : Allah her şeye karşı iyi muameleyi emretmiştir. Bu sebeble öldürdüğünüz zaman bile …

Ramazan Borcundan Önce Şevval Altı Tutmanın Hükmü

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Bu kısa çalışmamızda şevval altı orucunun ispatı veyahut faziletinden ziyade ramazan borcu olan bir kişinin, şevval altı orucunu tutup tutamayacağı hakkında olacaktır. Bir amelin sünnetten olması önemli olduğu gibi onun tatbiki de sünnette muvafık olması gerekir. Sünnet olan amelin tatbikinde de görüşlere, fikirlere, kişisel kanaatlere İslam’da yer verilmemiştir. Başarı Allah’tandır. RAMAZAN BORCUNDAN ÖNCE ŞEVVAL …

Yemek Hazır Olduğunda Namaz Yoktur

Hazırlayan Onur Dinçer 07  Şevval 1443 08 Mayıs Pazar 2022 Keçiören Ankara عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، …

İslam insanların önünde eğilmeyi ve onlar için ayakta beklemeyi haram kılmıştır

Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki İslam, insanları tazim için ayağa kalkmayı, onları ayakta beklemeyi, önlerinde eğilmeyi, onlara secde etmeyi ve yanlarında el pençe iki büklüm durmayı haram kılmıştır. 1 – Başkalarının kendisi için ayakta dikilmelerinden hoşlanmanın  nehyi : “ … Ebu Miclez r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kim erkeklerin kendisine ayakta durup dikilmelerini arzu ederse, …

İslam gecesi gündüzü gibi apaydındır

Ey Müslüman … !  unutmaki İslam dini, bir takım cahil ve zavallı kimselerin anlatmaya çalıştığı gibi, gizli ve kapalı yönleri olan bir Din değildir.   Bu Dini en güzel şekilde anlayan, anlatan ve tarif eden Allah Rasulü s.a.v’dir … Öyle ki onda açıklamadığı gizli kapaklı hiçbir şey bırakmamıştır…         Kendisinin de hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi : { …

İslam kardeşliğini ayakta tutma yolları

Bilindiği gibi bu din’de inananları bir birlerine bağlayan ve onları kardeş yapan tek şey iman bağıdır… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :                                                                        (     ………   إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ) “ Ancak  inananlar  kardeştiR … ” Hucurat : 10. Ay Ey Müslüman ! unutmaki iman bağı – diğer bir ifadeyle – iman kardeşliği, bağların en kuvvetlisi, kalp ilişkilerinin en metini ve ruhi …

İslam’ın ve Tasavvufun Vahy anlayışı

Değerli Müslümanlar … ! Şunu rahatlıkla ve bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki, tasavvuf ve onun getirdiği inanç ve ameller, geçmişte olduğu gibi bugün de binlerce inananın itikadını ve amellerini tepeden tırnağa bozmuş ve onların üzerinde – geçmiş cahiliye dönemlerinde bile görülmemiş –  çok kötü sonuçlar doğurmuştur. İşin en acı yönü ise ; Allah resulü s.a.v’in senelerce ortadan …

İsim ile Müsemma farkı

Değerli kardeşlerim … ! Bilindiği gibi Allah’u Azze ve Celle’nin Kur’an ve Sünnette zikredilen isim ve sıfatları vardır… Bu ümmetin selefi ve önde gelen güzide imamları, bu isim ve sıfatlara olduğu gibi iman etmişlerdir… Yani Rablerinin isim ve sıfatlarını başka şeye benzetmekten kaçınarak, tahrif ve ta’tile sapmadan Allah’ın kendisi için isbat ettiği isim ve sıfatları olduğu …

İntihar etmenin haramlığı

“ … Sehl b. Sa’d es-Sâidi’nin şöyle dediğini rivayet eder :” Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklere karşı savaşan bir adama baktı. Müslümanlar arasında, onlara en çok faydası dokunandı. Ve şöyle buyurdu : ” Cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen şu adama baksın.” Bunun üzerine o adamı birisi takip etti. Sonunda adam yaralandı. Ölmekte acele etti ve kılıcın …

İnsanı Cihada Salih amelleri götürür

Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki insanları savaş meydanlarına götüren ve oralarda ölmelerini, öldürmelerini, yaralanmalarını sağlayan çeşitli sebebler vardır. Şan, şöhret, riya, gösteriş, ganimet gibi gayri islami hedefler olduğu gibi, bir de İhlaslı ve samimi bir şekilde gerçekten sadece ve sadece Allah rızası için olanı vardır. Ve tabiî ki bahsini ettiğimiz o ortamlara insanları götüren, sürükleyen …

İnsan Cehaletinden dolayı bilmeden Şirk koşabilir

” … Rasulullah s.a.v şöyle anlatmaktadır : “ Şirk bu ümmette karıncanın hareketinden daha gizlidir. Sahabeler : Ya Rasulallah ondan nasıl kurtulabiliriz, dediklerinde. Rasulullah s.a.v :   اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَناَ أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِماَ لاَ أَعْلَمُ  “ Allahümme İnni Euzu Bike En Uşrike Bike ve Ene A‘lemu ve Esta’firuke Lima La A‘lemu “ “ Ey Allah’ım …

İnsanlığın yaradılış gayesi Allah’ı bilmek değil birlemektir

Değerli kardeşlerim … ! etrafımızda arzı endam eden en çirkin arızalardan birisi de, Allah’u Azze ve Celle’nin varlığını birliğini kabul edenlerin sadece bu itirafları ve kabullenmelerinin kendilerini kurtaracağını zannetmeleridir. Diğer bir ifadeyle ;  sanılıyor ki, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmek, Allah’a iman ve kurtuluş için yeterli bir vesiledir. Bu acı gerçeği gördüğümden dolayı, ben inşaAllah …

İnsanlara muamele sanatı

İnsanlara iyi muamele ve davranışta bulunma, Allah’ın basiretli  kullarına bahşettiği güzel bir yetenektir. Ve hiç Şüphe yoktur ki, Peygamberlerin sonuncusu ve bizler için örnek olan Muhammed s.a.v de, bu güzelliğin  hepsi bir arada bulunmaktaydı.         Rabbimiz kerim kitabında Resulünü şöyle vasıflandırmaktadır : وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ   “ Muhakkakki sen yüce bir ahlak üzeresin ” KALEM …

İndirilen Kur’an ve Sünnet’tir

Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki Allah’ın Tevhid dini İslam, her devirde insanlara iki ana kaynaktan gelmiştir… Bunların birincisi Allah’ın Kitabları, ikincisi ise Rasullerinin Sünnetidir… Son olarak indirilen Kitap ve Sünnet’te Vahiy cümlesindendir… Yani Allah’u Teala’nın Muhammed Mustafa’ya indirdiği Kur’an ve Sahih Hadisler Vahye dayalıdır …   İbadetlerin şekil ve şemali bu iki kaynakta …

İnananların ayrılık sebebleri

Değerli kardeşlerim … ! hepinizinde bildiği ve şahid olduğu gibi itikadi, ameli ve ahlaki bir çok kargaşanın yaşandığı bir İslam alemine şahid olmaktayız. Müslümanlar öyle bir hale gelmişler ki, – bir kuru yaprak misali – esen rüzgarın yönüne göre istikamet tutturmakta ve bir zamanlar vazgeçilmez gördüğü değerleri bir bakıyorsunuz ki kısa bir müddet sonra rahatlıkla ayaklarının …

İmanı olmayanın Tevhidi olmaz .. Tevhidi bilmeyen Tağutu tanıyamaz .. Tağutu tanıyamayan ise onu reddedemez

Ey Müslüman … ! şunu asla unutma ki senin yaradılış gayen hakka tabi olman batıldan da uzak durmandır …  Ve bu konuda ilk görevin ise, batılı değil hakkı öğrenmendir … Çünkü insana ancak öğrendiği hak,  batılın ne olduğunu öğretir… Dolayısıyla hakkın girdiği yerden de batıl uzaklaşır gider… Öyleyse basiretli bir Müslüman, İslamın kurallarına uygun hareket etmelidir …

İmanı Arttırmanın Ve Muhafaza Etmenin Yolları

Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki elde edilen bir şeyin kaybolup    gitmemesi için, alınması gereken bir çok önlemler vardır… Bu önlemler ki, elde edilen o şeyin unutulmamasına, sağlam kalmasına, kaybolmamasına ve yaşanmasına sebeb olan en güzel vesilelerdir…  Bilindiği gibi Müslüman için en değerli şey elde ettiği İmanı’dır. Onun da unutulmaması, sağlam kalması, kaybolmaması ve yaşanması için bir …

İmamın arkasında Fatiha okumanın gerekliği

Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki Namazda fatihanın okunması, namazın en önemli rükünlerinden birisidir. Dolayısiyla namaz kılan bir kul gerek münferiden, gerek imamın arkasında kılınan sırri namazlarda ve gerekse imamın kıldırdığı cehri namazlarda mutlaka Fatihayı okuması gerekir. Zira az sonra da okuyacağınız hadislerde belirtildiği gibi, Fatihası olmayanın namazı yoktur.   “….. عَن عبادة بْن الصامت …

İmama Ruku’da yetişenin Rekatının sayılmayacağı

SORU … : Hocam imama ruku’da yetiştiğim zaman o rekatım sayılır mı ? …  Bazı arkadaşlar Fatihasız namaz olmaz hadisinden dolayı bunun sayılmayacağını söylediler, bu doğru mu … ? İzah ederseniz memnun olurum. CEVAP … : Değerli kardeşim o arkadaşlarımız doğru söylemiştir. Çünkü Allah Rasulü s.a.v : ” Fatihası olmayanın namazı yoktur “ buyurmaktadır. “ … Ebu Hureyre r.a’dan : …

İmamların Sünnete ittiba konusunda sözleri

Değerli kardeşlerim … ! kendilerine Kitap ve Sünnet’ten deliller getirildiği halde onları görmemezlikten gelen, çeşitli bahane ve te’villerle Kur’an ve Sünnet naslarını geri plana itmeye çalışan bir çok zavallının batıl gerekçeleri, Mezhepleri ve o Mezhepleri kendilerine nisbet ettikleri güzide imamlardır… Halbu ki hiçbir imamımız ; “ ben bir mezhep kuruyorum “ … “  Beni taklit edin “ …

İmamlar Mezheb kurmadı Kitaba ve Sünnete davet etti

Değerli kardeşlerim … ! Şunu asla unutmayınız ki ; imamlar – Allah kendilerinden razı olsun – bu cahil toplumun sandığı gibi Mezhep kurmadılar … Onlar insanlara ; bizleri mutlaka taklit edin, bizim mezhebimize uyun, sakın bizim görüşlerimizden ve ictihatlarımızdan ayrılmayın diye de bir söz söylememişlerdir… Aksine onlardan her biri güçleri nisbetinde insanlara Kur’anı ve Sünneti anlatmış, …

İmam minberde dahi olsa Mescid Namazı kılınır

SORU … : Hocam Cuma günü camiye gittiğimizde, imam minber’de iken tahiyatu’l mescid namazı mı kılmalıyız yoksa hemen oturup hutbeyi mi dinlemeliyiz … ? CEVAP … :  Bu konuda toplumda yanlış bir anlayış var… O da ; kendi kafalarına göre verdikleri bir fetfadan dolayı  Hutbeyi dinlemek farz ama mescid namazı kılmak ise sünnettir, demişlerdir… Dolayısıyla mescide …

İman imtihanı gerektirir

Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi bu dünya hayatı, ebedi hayat yurdu olan ahiretin gerek saadet bölümünü ve gerekse şekavet bölümünü kazanmak için insanoğluna verilen geçici bir sermayedir… Kendisine iyi ve kötünün tarif edildiği bir hüccet ikamesinden sonra, Ademoğlunun bu imtihan salonundaki sınavı başlar… Artık iyiği de kendi isteği ve arzusu ile tercih etmiş olur, kötüyü …

İman kavramı

Değerli kardeşlerim … ! bu gün sohbetini yapmaya çalışacağımız mevzu “ iman hakikati ”  üzerinde olacaktır. Zikrini yapacağımız bu konu oldukça ehemmiyetli ve hassa bir konu olması hasebiyle, sohbet seyrinde siz değerli kardeşlerimin dikkatlerini mümkün mertebe zinde tutmalarını istirham ediyorum. Allah’u Azze ve Celle’den, bu konuyu güzel anlatabilme kudret ve kuvveti, sizler için de hoş ve güzle bir …

İlim ancak Allah’a kulluk için öğrenilir

Ey Müslüman … ! şunu  asla unutma ki ; insana fayda sağlayacak ilim, ancak Allah rızası için öğrenilen ve kendisiyle amel edilen ilimdir… Dolayısiyle şuurlu ve basiretli bir Müslüman ilmi sadece ve sadece bunun için öğrenmelidir… Onu, bir çok zavallının yaptığı gibi ne cedelleşmek için … ne başkalarına üstünlük taslamak için … Ne övünmek için …  …

İlmiyle amil olmayan davetinde tesirli olamaz

Ey Müslüman … ! şunu asla unutma ki ; ilmiyle amil olmayanların karşılaştıkları olumsuz yönlerden birisi de, davetlerinde tesirli olamamalarıdır… Çünkü söz ve amel uygunluğu davetin bel kemiğini oluşturur… Davet edilen için yolun ayrıldığı nokta burasıdır desek inanın mubalağa etmiş olmayız.  Söz doğru davetçi  samimi de olsa, dinleyici için bundan daha önemli olan, davetçinin anlattığı şeylerle …

İlim sahiplerinin değeri

Değerli Müslümanlar … ! unutmayalım ki Allah’u Teala İlim tahsil edenleri ve onun gereyince amel edenleri sever ve onların değerini ve derecesini yükseltir.  Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur : “ … Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler ile yükseltsin… ”   Mücadele : 11.Ay “ Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti ; …

İlim amel etmek için öğrenilir

Ey müslüman … ! şunu asla unutmayasın ki ; insana fayda sağlayacak ilim, ancak kendisiyle amel edilen ilimdir… Dolayısiyle şuurlu ve basiretli bir Müslüman ilmi sadece ve sadece bunun için öğrenmelidir… Onu ne cedelleşmek için, ne başkalarına üstünlük taslamak için, ne övünmek için ve ne de oturup kalktığı meclislerin teveccühünü kazanmak için öğrenmemelidir… Kim böyle yaparsa …

İlim amel etmeyi gerektirir

Değerli kardeşlerim … ! üzülerek ifade etmem gerekir ki ; Tevhidi anladığını söyleyen biz Müslümanların gündemini rahatsız eden önemli arızalardan birisi de, amelsiz ilim elde etme gayretidir. Bu arızanın, Tevhid ehli bir Müslümana yakışmayan ve onu bir çok yönden olumsuz olarak etkileyen ciddi bir problem oluşundan dolayı, bu sohbetimde siz değerli kardeşlerime konuyla ilgili bir şeyler anlatmayı …

İlim elde etmek için vesileler

Değerli Müslümanlar … ! Bilindiği gibi insanlığın yaratılış gayesi ve islamın tek amacı, Allah’u Azze ve Celle’ye kulluktur…  Allah’a hakkıyla kulluğun gerçekleşmesi için de, ilim ve eğitime ihtiyaç vardır. Çünkü Allah’a takdim edilecek olan bir kulluğun ilimsiz olması, ondan yoksun kalması mümkün değildir… Unutmayalım ki ilim öğrenmek üzerimize farz olan bir görevdir. Dolayısıyle “ vacibi tamamlayan şey …

İlim üç’tür .. Kitap .. Sünnet .. Bilmiyorum

Şuurlu ve basiretli bir Müslüman, Din adına konuştuğu her mes’elede Kur’an ve Sünnete dayanan kimse olmalıdır… Bununla beraber kendisine sorulan sorulara, ya bu iki kaynaktan delil sunan, ya da ( rahatlıkla ) bilmiyorum diyen kimse olmalıdır … Çünkü Kur’an ve Sünnet ilim olduğu gibi, bilmiyorum demekte bir ilimdir … “ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v …

İlim öğrenmek her Müslümana farzdır

İslam’ın tek gayesi Allah’a kulluğu temin etmektir. Dolayısiyle kişinin Allah’u Teala’ya sağlıklı bir kulluk edebilmesi için de öncelikle dinini, imanını öğrenmesi gerekir. İşte bundan dolayıdır ki İslam, ilim öğrenmeği  her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farz kılmıştır. عَن أنس بْن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه صَلى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : ” طلب العلم …

İlmi saklamanın çirkinliği

“ İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşad yollarını Kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler var ya, işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de lanet edebilecek olanlar lanet ederler. “  Bakara : 159.Ay  “ … Ebu Hureyre r.a dan. Allah resulü s.a.v buyurdular ki : İlim öğrenipte onu başkalarına anlatmayanın durumu, hazine biriktirip de başkasına yardım etmeyen kimsenin durumu …

İlmin değeri ve ona olan ihtiyacımız

Öncelikle Rabbimize hamdu senalar olsun ki ; yine bizlere böyle muhteşem bir havayı teneffüs etmek için bir araya gelme fırsatı verdi. Rabbim bizlere bu zaman dilimini bereketli kılsın diyor ve sizlerle paylaşmayı düşündüğüm mevzuya geçmek istiyorum. Değerli kardeşlerim … ! bu gün sizlerle paylaşmayı düşündüğüm konu, “ ilmin önemi ve ona olan ihtiyacımız “ başlığı altında olacaktır. Mevzumuza …

İki yüzlülük çirkin bir haslettir

Ununtmayınız ki insanda bulunan en çirkin hasletlerden bir tanesi de iki yüzlülüktür. Yani birilerine başka bir yüzle, diğerlerine başka bir yüzle görünmektir. Bununla beraber, sanal da başka bir yüzle dolaşmak, real de başka bir yüzle dolaşmaktır. İslam bu çirkin ahlakı her zaman kınamış ve insanlara karşı dürüst davranılmasını emretmiş ve övmüştür. “ … Abdullah İbn Mes’ud …

İki Namazı cem etme

Şüphesiz ki iki namazı cem etme, Allah’u Azze ve Celle nin kullarına karşı güzel bir ikramı ve onlara tanıdığı güzel bir kolaylıktır… Allah Rasulü s.a.v’in sünnetinde de görüldüğü gibi bu ikram ve kolaylıktan her Müslümanın adet edinmemek kaydıyla faydalanması güzel olan bir şeydir.         Allah’u Teala kerim kitabında kullarına şöyle buyurmaktadır :    يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ …

İkindi Namazına dikkat … !

Namazlarınıza dikkat edin … ! Hasseten İkindi Namazına. Çünkü her kim İkindi Namazını kasden terkeder veya kaçırırsa, Amelleri boşa gider ve her şeyini kaybetmiş sayılır. حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ “ Namazları ve hassetsen İkindi namazını koruyun ve Allah’a gönülden boyun eğiciler olarak – namaza – durun. “   Bakara : 238.Ay Orta Namaz …

İhtilaf anında Allah’a ve Rasulüne gitmek

Ey Müslüman … ! unutmaki Rasulullah s.a.v’i kendisine örnek ve önder edinmenin gereklerinden birisi de, ihtilaf anında onun hakemliğine baş vurup, koyduğu hükümlere itiraz etmeden tam bir teslimiyet göstermektir.  Rabbimiz kerim kitabında bu konuda şöyle buyurur : فَإِن  تَنَازَ عْتُمْ  فِي شَيْءٍ  فَرُدُّوهُ  إِلَى اللّهِ  وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً “ ………..  Eğer bir mevzuda ihtilafa düşerseniz ; Allah’a …

İhlas ve Samimiyet

Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki, Müslümanın inancında ve amellerinde İhlaslı ve samimi olması, İslam’ın ciddiyetle üzerinde durduğu çok önemli bir mevzudur… İslam, Müslümanın Rabbine takdim ettiği ibadetlerinde niyetine, ciddiyetine ve sünnete uygunluğuna baktığı gibi, ihlası ve samimiyeti arar …  Çünkü ihlasın ve samimiyetin barınmadığı bir ibadetten hayırlı bir şey elde edilemez ve  o uğraş …

İdareciler hakkında kısa bir nasihat

Ey Müslüman … ! şunu asla unutmaki ; İslam’ın hakıyla anlaşılması ve yaşanması için bir çok kurallar vardır… Bunlardan bir tanesi de ; bir şeyin tamamını yapamıyorsan, bari azını terk etme… Çünkü her küçük kendisinden sonraki bir büyüğün alt basamağıdır. Umulurki o az, seni kendisinden sonraki çoğa kılavuzluk eder. İbn Teymiyye r.h bu muhteşem kaide çerçevesinde idareciler …

İbni Abbas’ın Hariciler ile munazarası

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi bu ümmetin içerisinde bulunduğu bazı fitne ve fesadın kökleri taa ilk asırlara kadar uzanır. Raşid halife Ömer bin Hattab r.a nun bir Mecusi tarafından öldürülmesi ile başlayan, sonra  Osman zinnureyn r.a nun alçakça katledilmesi daha sonra da kaderin nefyi görüşü derken bir çok fitne ve fesat arzı endam etmiştır.    …

Hiç Kimseye Vahy Veya İlham Gelmez

Hiç Kimseye Vahy Veya İlham Gelmez (Nebiler Ve Rasuller Hariç) Kitaplarım ilhamla yazıldı diyenlerden, Bunlar Allah katındandır diyerek insanları kandıranlardan, Bana da Vahy veya İlham geliyor diyerek Peygamberlere rakip çıkanlardan, Allah adına yalan uyduranlardan daha zalim kim vardır… 1 – EY İNANALAR … ! … UNUTMAYINIZ  Kİ  HİÇ  KİMSEYE  DİN ADINA NE  VAHY …  VE …

Hicap Ayetleri yüzün örtülmesi için inmiştir

Değerli Müslümanlar … ! Kadının yüzünü örtmesi ile alakalı açık ve net deliller karşısında hala meseleyi sağa sola çekerek, günümüz  meşayih ve hocalarından bazıları, kadının yüz kısmının avret mahalli olmadığını dolayısiyle yüzün açılmasının caiz olacağını ileri sürmektedirler.  Halbuki bu anlamdaki Ayet ve Hadislere dikkat edenler şunu açıkca göreceklerdir ki, hicab Ayet’leri kadının yüzünü örtmek için gelmiştir. …

Hicab Ayetleri ve Müslüman kadının örtüsü

İçerisinde hayat sürdüğümüz şu vahşi dünya, hepinizinde şahit olduğu gibi korkunç bir şekilde bayağılaşma sürecine girmiştir. İnsanlar, İslam dininin getirmiş olduğu o güzel ahlaki değerleri beğenmemişler, yerine temelinde zulüm yatan insan uyduruğu kanunları tercih etmişlerdir. Ve neticede ahlaki bozukluk, bayağılaşma,her türlü rezillik ve utanmazlık, sınır tanımayan oyun ve eğlenceler, danslar ve müstehcen müzikler, meyhaneler ve …

Hırsızların en yamanı Namazından çalan kimsedir

Değerli kardeşlerim … ! şüphesizki Allah indinde değer görücek Namaz, tadili erkan üzere kılınan Namaz’dır… Müslümanın Namazında en çok dikkat edeceği yer, Ruku ve secdelerdir … Allah Rasulü s.a.v Rukusunu ve Secdesini doğru düzgün yapmayanı Hırsıza benzetmiştir …  { … Ebu Katade r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Hırsızlığın en kötüsü namaz’dan çalmaktır. Denildi ki : “ Kişi …

Heva ve Hevese uymanın kötülüğü

Değerli kardeşlerim … ! defalarca sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi, Allah’u Azze ve Celle insanları sadece ve sadece kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır… Diğer bir ifadeyle, emirlerine tabi olsunlar, yasaklarından da uzak dursunlar diye yaratmıştır…        Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “ Ben, Cinleri ve İnsanları sadece bana ibadet …

Her kılınan Namazın bir değeri ve derecesi vardır

Değerli kardeşlerim … ! Müslümanın kıldığı namaz konusunda bilmesi gereken ciddi hususlardan birisi de, Allah’a takdim edilen her namazın mutlaka bir değerinin ve derecesinin olduğudur. Yani, kul namazına ne kadar dikkat eder ve ne kadar tadili erkan üzere kılarsa,  o seviyede bir değere, dereceye ve sevaba nail olacaktır… Bununla beraber namazındaki ölçüyü kaçırarak yaptığı her eksiklikle …

Her iyilik bir sadakadır

Ey Müslüman … ! İster sözlü olsun, ister fiili olsun, ister mali olsun sakın hiçbir iyiliği küçük görme. Çünkü yapacağın her iyilik senin için bir sadakadır. ” … Ebu Zerr r.a dedi ki : Resulullah s.a.v buyurdular ki :– Bir kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır. – İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırman senin için bir sadakadır.– Yabancıya …

Her günah kalpte bir leke oluşturur

Değerli Müslümanlar … ! Unutmayalım ki işlenen her günah insan kalbinde bir leke oluşturduğu gibi, kendisinden sonraki daha büyük bir günaha da davetiye çıkarır ve ona zemin hazırlar…  Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur  “ Mü’min günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke oluşur. Sonra o kişi tevbe edip – nefsini o günahtan – …

Hayızlı Kadın Cimadan Uzak Durmalı

Saliha bir hanım her konuda olduğu gibi cinsel konularda da Allah’ın kendisine çizdiği sınıra riayet eder ve hayızlı haldeyken ilişkiden uzak durur.          Rabbimiz kerim kitabında buyuruyor ki : { Sana hayızdan soruyorlar. De ki : 0 eziyettir. Hayız halinde kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yerden onlara varın … } Bu …

Hayızlı Ve Nifaslı Kadın Namaz Kılmaz Oruç Tutmaz

Değerli Müslüman bacım … !  İslam adına öğrenmen gereken önemli konulardan birisi de, hayızlı ve nifaslı olduğun günlerde namazdan, oruçtan, tavaftan ve cinsel ilişkiden uzak durmandır. Bu konuda radyo, televizyon ve internet ortamlarında şarlatanlık yapanlara asla aldanma. Özellikle Zekeriya Beyaz … Mustafa islamoğlu … Abdulaziz Bayındır … Yaşar Nuri Öztürk … Süleyman Ateş ve bunların …

Hayızlı Kadınla Cima Haram Sevişmek Meşrudur

{ … Ebu Hureyre r.a den Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kim kahine gider ve onun söylediklerini doğrulayıp tasdik eder, yahut kadına arkasından veya hayızlı olduğu halde gelirse, o kimse, Allah‘ın Muhammed’e indirdiğinden beri olmuştur. } İbn Carud : 107 – Buhari 2/1/16-17-Tarihu’l-Kebir – Ebu Davud 3904 Tirmizi 135 Darimi 1/259 İbni Mace 639 Beyhaki 7/198 Ukayli …

Hayızlı Kadın Namaz kılmaz

Değerli kardeşlerim … ! şunu unutmayınız ki ; eğer islam’da bilinçli bir şekilde terk edilen namazın kazası olmuş olsaydı, hayızlı kadın hasta iken kılamadığı namazları temizlendikten sonra kılardı… Ama İslam bunu ondan istememiştir… Hayızlı kadının namazı terk edeceğini ve bu halinin de şer’i bir özür olduğunu İslam şöyle anlatır ; { … Ebu Said el-Hudri r.a’dan. Rasulullah …

Hayızlı kadın Kur’an okuyabilir

Değerli kardeşlerim … ! hayızlı bir kadının – ister ezbere olsun ister eline alarak olsun – Kur’an okuyabileceğini isbat eden en açık  delillerden bir tanesi ; Allah Rasulü s.a.v’in, Hacc’da iken hayız gören Aişe annemize ; “ Bu halinle Tavaf hariç hacıların yaptığı her şeyi yapabilirsin “ buyruğudur”  Buhari : 12.c.5618.s Ata b. Ebi Rebah Cabir r.a’ın şöyle dediğini …

Hayz ve Nifas ile alakalı konular

HAYIZ  KANI  BİLİNEN  BİR  KAN’DIR  { … Aişe r.a şöyle dedi : Fatıma b. Hubeyş istihaze oluyordu,Resulullah s.a.v ona : Hayız Kanı siyah renkli bir kandır – bu kadınlar tarafından – bilinir. Gelen kan hayız kanı ise namazdan geri dur ; öyle değilse abdest al ve namazını kıl, buyurdu. } İbni Hibban : 1348-el-İhsan Ebu davud : 286-304 Nesel : 360 …

Hayırlı ölümün alametleri

1 – Kişinin ölüm esnasında şehadet kelimesi getirmesi “ … Muaz r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki :  Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer.” Bu hadisi Hakim ve başkaları hasen bir sened ile  rivayet etmişlerdir.  “ … Muaz r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki :  Ölürken Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim …

Hasta ve Özürlü kimselerin Namazı

Değerli kardeşlerim … ! yiyin için, yatın kalkın ve Rabbinize hamdedin ki, her konuda dinimizde bizlere kolaylıklar ve güzellikler sağlamıştır … Bunlardan bir tanesi de hasta ve özürlü kimselerin namazlarını eda etmeleri için onlara sağladığı kolaylıklar ve güzelliklerdir…          Allah’u Teala kerim kitabında kullarına şöyle buyurmaktadır :  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  …

Haricilik ve tekfir fitnesi

Değerli Müslümanlar…  ! bilindiği gibi bu ümmetin içerisinde bulunduğu bazı fitne ve fesadın kökleri taa ilk asırlara kadar uzanır. Raşid halife Ömer bin Hattab r.a nun bir Mecusi tarafından öldürülmesi ile başlayan, sonra  Osman zinnureyn r.a nun alçakça katledilmesi, daha sonra da kaderin nefyi görüşü derken bir çok fitne ve fesat arzı endam etmiştır…   Müslümanlar …

Hariciler Cehennem köpekleridirler

Değerli kardeşlerim … ! inanın haricileri tanıdıktan sonra, Allah Rasulü s.a.v’in onlar için köpek ifadesini kullanma sebebini daha güzel anlar oldum … Çünkü gerçekten de aynen köpekler gibi adeta pusuya yatmış öyle bekliyorlar … Birileri ağzını açsa da nasihat etmek istese, hemen ona saldırıyor ve hemen o kimseyi ısırmaya çalışıyorlar… İnanın – gerek sanal ortamda gerek …

Hanımlarla güzel geçinmek

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Müminlerin iman yönünden en mükemmeli, onların ahlaki en güzel olanıdır. Müminlerin en hayırlısı, kadınlarına karşı hayırlı olanıdır. } Ahmed : 7406 – Tirmizi : 1162 – İbni Hibban : 4176 – İbni Ebi Şeybe : 6/88 Beğavi : 2341 Albani : 284. S.Sahiha { …

Hanımların dışarı çıkarken koku sürünmemeleri

Değerli hanımlar … ! Unutmayalım ki İslamın birçok konuda  sizlere özel ve güzel nasihatleri vardır… Ve şüphesizki bu nasihatler sizin, hem dünya hem de ahiretiniz için hayrınıza olan şeylerdir. Bunlardan bir tanesi de : Evinizden dışarıya çıkarken güzel kokular sürerek sokağa çıkmamanız konusundaki nasihatıdır. İslam, seddu’z zerai – yani kötülüklere engel olma ve onlara set çekme …

Hanımın kocası üzerindeki hakkı

Allah-u teala : { … Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Allah azizdir, hakimdir. }  Bakara : 228.Ay “ … Hakim  İbnu  Mu’âviye  babası Mu’âviye  r.a dan anlatıyor : Dedim ki : ”  Ey Allah’ın Resülü ! bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı …

Hamile veya emzikli kadınla ilişki

{ … Cudame binti Vehb şöyle dedi : Bazı insanların arasında Rasulullah s.av’in yanında bulundum. 0 şöyle buyuruyordu : Hamile – yahut emzikli – kadınla münasebette bulunmayı yasaklamaya kesin azmetmiştim. Sonra Rumlara, Farslılara baktım onlar çocukları emzikli iken eşleriyle münasebette bulunuyorlar ve bu fiil onların çocuklarına hiçbir şeyle zarar vermiyor, buyurdu….. } Müslim 1442/141 Malik 2/607/16 Ebu Davud …

Hak birdir … dört tane hak olmaz

SORU … : Hocam toplumumuz arasında yaygın olan ve kullanılan şu ifadeler doğru mu .. ? “ … Dört Mezheb’te haktır … “ “… Mezhepler, Meşrepler, tarikatlar müslümanlar için bir genişlik ve bir kolaylıktır…  “ Dileyen dilediği Mezhebe, Meşrebe veya tarikata müntesip olabilir “ … “ Çünkü bunların hepside haktır ve rahmettir “ … Allah Rasulü …

Hakkın söylenmesi gerektiği yerde onu söyleyin

Ey inandığını söyleyen Müslüman … ! Unutmaki her iddia, isbatı neticesinde geçerlilik kazanır… Yani kuru kuruya dillerde dolaşan sözlerle idialar asla isbat edilmiş olamaz. Allah’tan korkma iddiası da aynen böyledir… Onu da isbat etmediğin sürece, bu iddianda yalancısın demektir. Değerli kardeşim … ! Allah’tan korktuğumuzu isbat etmenin birçok vesileleri ve yolları vardır. Bu vesilelerden bir tanesi de …

Hadis inkarcılarının te’vil ettiği iki Ayet

Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki hadis inkarcılarının hemen hemen hepsi, hadisleri inkar ederken bahane olarak ya, “ Bu hadisler Kur’ana terstir “ derler ya da, “ bu hadis akılla çelişiyor “ derler. Dolayısiyla bu batıl metodlarıyla Kur’ana ve akıllarına zıd gördükleri yüzlerce hadisleri inkar etmişlerdir… Bunların yaptığı tek şey, Kur’anı okur ve ondan kafalarına göre …

Hadislerin yazıldığı

İslam düşmanlarının gerek geçmiş tarihlerde ve gerekse günümüzde İslam dinine karşı birçok iftiraları olmuştur… Bunlardan en çirkini ise ; Kur’an Allah Rasulü s.a.v döneminde yazılmıştır ama Hadis denilen şeyler – yani sünnet – yazılmamıştır… Dolayısıyle, eğer Hadislerin din açısından bağlayıcılığı olmuş olsaydı onlarda yazılırdı, saklanırdı ve korunurdu, sözleridir… İşin en acı tarafı ise, bu gibi …

Günahların Kalp üzerindeki zararları

Değerli kardeşlerim … ! şurası bilinen bir gerçektir ki ; günahların ve sevapların ( yani taatlerin ve isyanların ) derece derece işleyeni üzerinde, ailesi üzerinde, toplumu üzerinde, hatta hayvanlar ve diğer canlılar üzerinde birçok etkileri vardır … Günahların, zararlı etkileri, sevapların ise faydalı etkileri vardır … Biz bu günkü sohbetimizde, kişinin işlediği günahlar yüzünden öncelikle kendisine …

Güvenilir kimseler olun

Ununtmayınız ki insanların en dürüstü ve en sevilenleri, güvenilir kimselerdir… Bu vasfa sahip kimseler şüphesizki her zaman ve her yerde sevilen ve saygı duyulan kimselerdir.  Bunun tam tersi – güvenilmeyen kimseler ise – asla sevilmez ve saygı da duyulmazlar. Tanınmadan sevilseler bile, bu çirkin vasfı belli olduktan sonra, onlara duyulan sevgi kuş gibi uçar gider… …

Güneş ve Ay tutulduğunda kılınan Namaz – Kusuf Namazı –

1 = Hiç kimsenin doğumu veya ölümü için ay ve güneş tutulmaz  : “ … İbni Ömer r.a şöyle haber verdi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki :  Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümünden ve ne de doğumundan dolayı tutulmaz. Ancak onlar Allah’ın Ayetlerinden iki ayettir. Onları gördüğünüzde hemen namaza durun.” Müslim : 914/28 – Buhari : …

Gusül ile alakalı konular

1 – İSLAMA GİREN KİMSENİN GUSLETMESİ { … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Sumatetü’l-Hanefi esir olmuştu. Müteakiben İslam’a girdi. Resulullah s.a.v ona yıkanmasını emretti. Sumame de yıkandı ve iki rekat namaz kıldı. Bunun üzerine Resulullah  s.a.v : Kardeşinizin İslam‘ı güzel oldu, buyurdu. } İbni Huzeyme : 253 – İbni Hibban : 1238-el-İhsan – Abdurrezzak : 9834 – Beyhaki …

Görevini tamamen yapamayan Devlet idarecilerine karşı Müslümanın tutumu

Ey Müslüman … ! şunu asla unutmaki ; İslam’ın hakıyla anlaşılması ve yaşanması için bir çok kurallar vardır… Bunlardan bir tanesi de ; bir şeyin tamamını yapamıyorsan, bari azını terk etme… Çünkü her küçük kendisinden sonraki bir büyüğün alt basamağıdır. Umulurki o az, seni kendisinden sonraki çoğa kılavuzluk eder. İbn Teymiyye r.h bu muhteşem kaide çerçevesinde idareciler …

Görevin öğrenmek yaşamak ve anlatmaktır

Değerli kardeşlerim … ! Özellikle ve öncelikle Dininizi sağlıklı bir şekilde öğrenin … Ardından öğrendiklerinizi hayatınıza geçirin … Bunları insanlara güzel bir uslupla anlatın … Muhataplarınızda şirk – küfür gibi arızalar da görseniz, onlara hırçın davranmadan, onları tekfir etmeden olgun bir davetçi gibi davranın… Çünkü bizler için örnek ve önder olan Allah Rasulü s.a.v, etrafındaki arkadaşlarında …

Gelin! Ata-Dede Dinini Terk Edelim

Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki İslam toplumunun içerisinde bulunmuş olduğu en büyük bela ve musibetlerden birisi, “ … Din adına atalarından dedelerinden ne görmüş iseler, onların peşinden körü körüne gitme hastalığıdır. “ Kitabın ve Sünnet’in kınayarak reddettiği bu tür cahilce davranışlar, bütün cahiliyye toplumlarının sapıklığa düşmelerindeki tek sebebtir desek inanın bubalağa etmiş olmayız… Bu bela ve …

Geleceğin Anneleri Kız evlatları

Değerli anne ve baba … ! bildiğiniz gibi cahiliye dönemi insanları, kız çocuklarını hep hakir görmüş, onlardan rahatsız olmuş ve hatta kız çocuğu doğurdu diye kadınları ile ayrılıklar ve anlaşmazlıklar yaşarlardı… Ama İslam gelince bu çirkin ahlakı ortadan kaldırdı ve kız çocuklarına gereken değeri verdi … Bu konuda anne babaya, – kız olsun erkek olsun – …

Gadiri Hum olayı ve Sakaleyn Hadisi

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi Allah Rasulü s.a.v’den Gadiri Hum mevkiinde anlatılan Sakaleyn – yani iki ağırlık anlamına gelen – bir hadisi şerif vardır… Müslim’in rivayet ettigi Sekaleyn hadisinin metninde geçen ; – gadir – hum lafzından dolayı bu Hadis “ Gadir hadisi “ şeklinde de anılmıştır… Sekaleyn hadisinin ifade ettiği hükmü anlamak için, gerek bu hadisin …

Fatiha konusu

Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki Namazda fatihanın okunması, namazın en önemli rükünlerinden birisidir. Dolayısiyla namaz kılan bir kul gerek münferiden, gerek imamın arkasında kılınan sırri namazlarda ve gerekse imamın kıldırdığı cehri namazlarda mutlaka Fatihayı okuması gerekir. Zira az sonra da okuyacağınız hadislerde belirtildiği gibi, Fatihası olmayanın namazı yoktur.   “….. عَن عبادة بْن الصامت …

Farzın önünden kaçırılan Sünnet Namaz sonra kılınır

Değerli kardeşlerim … ! Farzların önünden kaçırılan Sünnet Namazlar ile alakalı bilinmesi gereken bir husus var ki, bu da ; o Namazı diğer Namaz vakti girmeden aynı vaktin içesinde kılınabilmesidir… Mesela Sabah Namazının farzına yetişen bir kimse ( ki zaten kamet getirilmiş ise Fazdan başka Namaz yoktur Hadisi gereği ) hemen farza durur. Daha sonra kılamadığı …

Farz Namazların Rekat sayıları

SABAH  NAMAZI  FARZ … 2 “ … Urve anlatıyor : Ebu Bekr r.a sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rekatında da bakara suresini okudu. “ Malik Muvatta : Kitabu’s salat : 33 “ … Muaz bin Abdullah el Cüheni r.a’dan. Ona Cüheyne kabilesinden bir erkek haber verip, Resulullah s.a.v’in sabah namazının her iki rekatında da Zulzilet suresini okuduğunu işittim. …

Farz Allah’ın Sünnet ise Rasulündür sözünün batıllığı

Değerli kardeşlerim … ! Müslümanlarların bir çoğu tarafından yanlış bilinen hususlardan birisi de, dini meselelerde kula farz kılınan şeyler Allah’tan, sünnet olan şeyler  ise, Peygamber s.a.v’in kendi içtihatları olan şeylerdir anlayışı ve inancıdır. Halbu ki bu inanç batıl bir inaçtır… Çünkü bu dinin şarisi Allah’u Azze ve Celle’dir. O’nun dini ise, Kur’anın ve Sünnetin emrettiği, nehyettiği …

Faizle alakalı konular

1 – FAİZ’LE UĞRAŞMAK ALLAH’A VE RASULÜNE HARB İLAN ETMEKTİR Allah-u teala : { Ey iman edenler ! Allah’tan korkun, eğer müminler iseniz faizden geri kalan kısmı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Rasulü ile harbe girdiğinizi bilin. Tevbe ederseniz, ana malınız sizindir. Ne haksızlık edersiniz, ne de haksızlığa uğratılırsınız. }  Bakara : 278 – 279  buyuruyor.  “ … Süleyman …

Ezanı duyan kimse ne yapmalı

SORU … : Hocam günümüz Müslümanları ezanı duyunca şöyle bir ifade kullanıyorlar ;  “ Aziz Allah şefaat ya Rasullalah “ … Hocam bunun Sünnette yeri var mı veya ezan okununca bir müslümanın yacağı şey ne olmalı … ? Allah şimdiden razı olsun. CEVAP … : Değerli kardeşim … ! Müslümanların bu şekildeki tavırları ve konuşmaları her ne kadar iyi …

Ey İman eden erkekler … evlilik için Saliha birini seçin

Ey Müslüman kardeşim … ! unutma ki dünyan ve ahretin için elde edeceğin en güzel değer, Saliha bir eşe sahip olmandır…  Böyle bir eş, senin dinini yaşama konusunda sana tam anlamıyla yarı yarıya yardımcı olacak bir nimettir… Onun içindir ki senin davetini kabul edeceğin veya isteyini onaylayacağın kimse, Saliha kimse olmalıdır… Bunun anlamı ise ; Akidesi …

Ey hanımlar … evlilik için Salih birini seçin

Ey Müslüman hanım … ! unutma ki dünyan ve ahretin için elde edeceğin en güzel değer, Salih bir eşe – erkeğe – sahip olmandır.  Böyle bir eş, senin dinini yaşama konusunda sana tam anlamıyla yarı yarıya yardımcı olacak bir nimettir. Onun için senin, davetini kabul edeceğin kimse, Salih kimse olmalıdır. Yani dindar, ahlaklı ve edepli biri …

Ey Hanımlar .. ! Açılıp saçılmayın

Ey Müslüman … ! Unutmaki içerisinde hayat sürdüğümüz şu vahşi dünya, hepinizinde şahit olduğu gibi korkunç bir şekilde bayağılaşma sürecine girmiştir. İnsanlar, İslam dininin getirmiş olduğu o güzel ahlaki değerleri beğenmemişler, yerine temelinde zulüm yatan insan uyduruğu kanunlar çıkarıp onları tercih etmişlerdir… Ve neticede ahlaki bozukluk, bayağılaşma, her türlü rezillik ve utanmazlık, sınır tanımayan oyun ve …

Evlatlarınız arasında adaletli davranın

Basiretli anne ve baba kimliğinde yazılı olması gereken güzel değerlerden birisi de ;   evlatları arasında adaletle muamele etmeleridir. Yani, birine bir şey aldığında diğerine de alan, birine gösterdiği güler yüzü ve şevkati diğerine de gösteren birisi olmalıdır. “ … Nu’man b. Beşir r.a şöyle dedi : “ Babam Beşir b. Sa’d Rasulullah s.a.v’e geldi ve : …

Eşler birbirlerine her zaman cazip görünmeliler

Unutmayınız ki sağlıklı  ve mutlu bir yuvanın temelinde yatan güzelliklerden birisi de, eşlerin birbirlerine karşı her zaman nazik, kibar, sıcak, sevecen ve cazib görüntüleridir. Basiretli erkek ve hanım, birbirlerine karşı kirli, pasaklı ve perişan manzaralar sergilemekten uzak durmalıdırlar. Onlar tıpkı ilk tanıştıkları gün gibi, birbirlerine karşı şık ve çekici görünmenin gayreti içinde olmalıdırlar. Sanırım zikredeceğim …

Eşinizle güzel geçinin

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Müminlerin iman yönünden en mükemmeli, onların ahlaki en güzel olanıdır. Müminlerin en hayırlısı, kadınlarına karşı hayırlı olanıdır. } Ahmed : 7406 – Tirmizi : 1162 – İbni Hibban : 4176 – İbni Ebi Şeybe : 6/88 Beğavi : 2341 Albani : 284. S.Sahiha { …

Etler konusu

Değerli kardeşlerim … ! Müslümanları ara sıra da olsa tartıştıkları konulardan birisi de, kesim konusudur … Konunun bu bab’ta en çok tartışılan yönü ise, kimin kestiği yenilir, kimin ki yenilmez …  Ben inşaAllah bu kısa paylaşımımda sizlere konu ile alakalı bir şeyler anlatayım … Umarım Rabbim faideli kılar …1 – Keserken besmele çekmek : ” Kendilerine …

Erkeğin Hanımı üzerindeki hakları

Ey Müslüman bacım … ! Şunu asla unutma ki ; sağlıklı bir yuvanın kurulması ve devamı için ilk görevin, salih bir eş seçimidir… Her ne kadar velinin izni-rızası olmadan nikah olmasa da, bu konuda senin de rızan ve tercihin çok önemlidir … Yani son söz yine sende biter… Onun içindir ki seçimini güzel yapmalısın … Güzel …

Erkeğin kadına bakmaktan sakınması

Değerli Müslümanlar … ! Erkeğin, kadın fitnesinden korunması – diğer bir ifadeyle –  erkeğin karşı cinsten helalı olmayan birisine bakmaktan gözlerini koruması,Allah’u Azze ve Celle’nin önemli emirleri arasında olan bir emirdir. Her akli selimin anlayacağı gibi Cenab’ı Hak bu hükmü, karşılıklı arzu ve istekler kontrol edilsin düzenlemiştir… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا …

Erkeğe Nikahı Haram olan kadınlar

Allah’u Teala kerim kitabında şöyle buyuruyor : { Size – şunlarla evlenmeniz – haram kılındı : Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız – eğer onlarla henüz birleşmemiş iseniz – kızlarını almaktan dolayı – üzerinize …

(Yabancı)Erkek ve Kadının Birbirlerine Dokunmaları Yasaktır

Değerli Müslümanlar … ! İslam, fitneyi kaldırmak ve ona vesile olacak bütün vasıtalarını da yok etmek için, kadınla tokalaşılmasını ve onunla kucaklaşılmasını da yasaklamıştır. Yani erkek için, yabancı kadının bir uzvunu veya bedeninden bir bölgeyi ellemesi ve tutması kesinlikle helal değildir. Tabi ki aynı şekilde kadına da karşı cinsi olan erkek yasaktır. Onun da tedbirli olması …

En büyük Tağut şeytan’dır

SORU … : Hocam Tağuta her itaat insanı dinden çıkarır mı ? … veya her meselede Tağuta başvurmamız insanı kafir yapar mı … ? Çünkü bu anlamda etrafımızda çok aşırı davranan kimseler var… Bu konuyu Allah için izah ederseniz çok memnun oluruz… CEVAP … : Değerli kardeşim … öncelikle şunu belirtmeliyim ki, birçok konuda olduğu gibi bu …

En büyük zulüm Şirk’tir

Değerli kardeşlerim … ! insanlardan sudur eden zulüm, islam’ın haber verdiği gibi üç çeşittir. Bunun ikisi Allah’a karşı işlenen zulüm, diğeri de kullar arasında birbirlerine karşı işledikleri zulümdür… “ … Enes r.a dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Zulüm üç’tür ; A – Bir zulüm vardır ki Allah onu asla bağışlamaz.B – Bir zulüm vardır …

En büyük Tağut burnunun dibinde önce onu reddet

SORU … : Hocam bildiğiniz gibi gerek sanal ortamda ve gerekse real ortamda akşama kadar TAĞUT … TAĞUT … ifadeleri ile sık sık karşılaşıyoruz … Ve bu kimseler bu kavramı dillerine dolayarak sabah akşam gelene kafir, gidene müşrik yaftası vurmaktalar … Hocam sorum şu ; Tağut nedir … ? Tağuta her itaat insanı dinden çıkarır mı …

Elinizden kaçan şeylere üzülmeyin

“ … Ümmü Seleme r.anha’dan rivayet edildiğine göre : Kocası ebu Seleme r.a kendisine şu hadisi Allah Rasulü s.a.v’den işittiğini anlatmıştır : “ Hiçbir Müslüman yoktur ki, başına bir musibet gelir ve söylemesini Allah’ın emrettiği : “ Hepimiz Allah’ınız ve hepimiz yine O’na döneceğiz. Allah’ım ! bu musibetimin ecrini ancak senin katından dilerim. Artık o musibet hususunda …

el Va’d ve el Vaid kaidesi

Değerli Müslüman … ! unutmaki islamın özlü kurallarından bir tanesi de, Va’d ve Vaid kaidesidir. Kur’an ve Sünnet’te Vaid ile ilgili naslar,  – ki bundan kasıd ; Cehennem azabı ile korkutucu naslar demektir – Allah’ın dilemesi altındadır. Va’d ile ilgili naslar ise – ki bundan da kasıd ; Cennet ve mukafatı bildiren naslar demektir. Bunları da Allah c.c …

Ehl’i Kitap Muhammed Mustafa’ya uymak zorundadır

Değerli kardeşlerim … ! Kitabı Sünneti anlama hususunda gözleri körelmiş bir takım asabi ruhların şöyle bir iddiaları var ; “ Şu an ki yaşayan ehl’i kitab – yani Yahudi Ve Hıristiyanlar – kendi dinleri doğrultusunda inanıp yaşadıkları sürece, Son peygamber Muhammed s.a.v’e tabi olma zorunluluğu olmadan cennete gideceklerdir. “ Hatta bu iddiayı ileri sürenlerin ben müslümanım …

Ehl’i Kitabın kestikleri

Değerli kardeşlerim … ! müslümanlar arasında konuşulan meselelerden birisi de, ehl’i kitabın kestiği yenilir mi yenilmez mi, konusu …  Bu konuda Allah’u Teala kerim kitabında : ” kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal kılınmıştır ” Maide : 5 … buyurmaktadır…  Dolayısıyla o an ki ehli kitabın kestikleri müslümanlara helaldi… Bunun sebebi ise onlar keserken Allah’u Teala’nın ismiyle keserlerdi … …

Ehl’i sünnetin amel iman ilişkisini anlatan sözleri

Ehl-i Sünnet âlimleri îmânın kalb ile tasdîk, dil ile ikrâr ve âzâlarla amel etmek olduğunda ve itaatlerle artıp, masiyetlerle de azalacağında icmâ etmişlerdir… Bu konuda ilim ehl’inin sözleri :    1. İmâm Sufyân bin Uyeyne r.h şöyle demiştir : “ Îmân, söz ve ameldir. Bizden öncekilerden onu, söz ve amel olarak aldık. Amel olmadan söz olmaz.” …

Ebu Hureyre ve Hadisciliği

Değerli müslümanlar … ! bilindiği üzere ötedenberi Ehlü’s-sünnet dışındaki bir takım dalalet mezhepleri tarafından bazı sebeplerden dolayı,  başta Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kaynaklarında bol bol hadisleri bulunan Ebu Hureyre r.a hakkında ileri geri konuşmalar yapılmaktadır… Ne yazık ki dün olduğu gibi son zamanlarda da memleketimizde bazı asabi ruhlar arasında, onun Peygamber s.a.v’in ağzından yalan hadis …

Dünya ve Ahiret için mutluluk vesileleri … 1

Değerli kardeşlerim … ! Öncelikle Rabbimize hamdu senalar olsun ki ; yine bizlere böyle muhteşem bir havayı teneffüs etmek için yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Rabbim bizlere bu zaman dilimini bereketli kılsın diyorum ve sizlerle paylaşmayı düşündüğüm mevzuya geçmek istiyorum. Değerli kardeşlerim … ! bu gün sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ders konusu, Dünya ve ahiret  mutluluğu için …

Dünya ve Mal sevgisi

Bilindiği gibi bu dünya hayatı, ahiretin iki konaklama yerinden birisini kazanmak için insanoğluna verilen geçici bir sermayedir. Sınırlı olan bu sermaye her geçen gün  insanoğlunun elinden yavaş yavaş alınmakta ve hesaplarının görüleceği gün de yaklaşmaktadır. Ama ne yazık ki, Kur’an’ın ve Sünnet’in ifade buyurduğu gibi : اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ “ İnsanların  …

Dünya ve Ahiret için mutluluk vesileleri … 2

Değerli kardeşlerim … ! insanı mutlu ve huzurlu kılan en önemli vesilelerden birisi de ; kişinin iyi dost ve arkadaşlar edinmesi ve onlarla oturup kalkmasıdır. Basiretli bir Müslümanın iyi bir çevre edinmesi ve onlarla oturup kalkması, onun için çok güzel bir nimettir… Zira iyi arkadaş insana sürekli nasihatçi olur, onun elinden tutar ve ona yardımcı  olur. …

Duaların kabul olduğu zaman ve mekanlar

Ey insanlar … ! unutmayınız ki Allah Teâlâ, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. İşte bundan dolayıdır ki onlara, kendisinden faydalanacakları … sıkıntılarını ve kederlerini giderecekleri bir kapı açmıştır. O kapı ki, kalplerine oradan huzur ve sükunet inen dua kapısıdır. Ey Müslüman … ! Unutma ki Dua ibadetin ta kendisidir. Dolayısiyla Allah’a dua etmekten, O’ndan istemekten, …

Dua’nın önemi ve ona olan ihtiyacımız

Ey inananlar … ! Allah Teâlâ’dan hakkıyla korkun ve O’nun hakkını gözetin. O’nun emirlerine itaat edin ve yasakladığı şeylerden de uzak durun. O’na sakın isyan etmeyin. Unutmayın ki, işlenen her günah birer yara gibidir. Tedavisi olmazsa  belki de o yara, insanın ölümüne sebep olur. Ey inananlar … ! Rabbinize bol bol hamdedin ve şükredin ki … O …

Dua da aracı edinmeyin ki Duanıza icabet edilsin

Değerli kardeşlerim … ! her konuda olduğu gibi dua’nın kabulü için de bir takım şartlar vardır. Bunların en önemlisi Dua’mızda Allah’u Teâlâ’yı birlemektir… Yani, yalnız O’na yönelmek ve yalnız O’ndan talep etmektir. O’na dua ederken veya O’ndan bir şeyler isterken araya hiçbir şeyi sokmamak ve yaratılmışların kendisi ile olsun, hakkı ve hurmeti ile olsun O’ndan asla …

Dua’dan sonra eller yüze sürülür mü ?

Bu konuda toplumun alışa geldiği şekilde Duadan sonra elleri yüze sürmek hakkında sahih ve sabit olan bir rivayet yoktur. Ama Aişe annemizden gelen sahih bir rivayet var ki o da,  kul gece yatarken Felak ve Nas surelerini okur ve ellerine üfleyip onları yüzüne ve vücuduna mesheder…  “ … Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor : ” Peygamber aleyhissalâtu vesselam …

Dua da ellerin kaldırıldığı yerler

Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi kul her zaman Rabbine muhtaç bir varlıktır. Hidayet için O’na yönelir … Günahının affı için O’na yönelir … Hastalanır  O’na yönelir … Bir ihtiyacı olur O’na yönelir … Bu yönelme şekli bazen secdeye kapanıp ağlayarak olur … Bazen namazında ellerini kaldırıp kunut yaparak olur … Normal ayakta kıbleye dönerek ellerini …

Dua adabı ve kabul şartları

Ey inananlar … ! Unutmayın ki, işlenen her günah – insanın manevi bedeninde – birer yara gibidir … Tedavisi olmazsa  belki de o yara, insanın manevi olarak ölümüne dahi sebep olur. Rabbinize hamdedin ve şükredin ki O bize, maddi ve manevi tedavi imkanları sağlamış ve şifa bulmamız için de kendisine yönelmemizi istemiştir…  وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ …

Dört büyük İmamın Sünnete ittiba konusunda sözleri

Değerli kardeşlerim … ! kendilerine Kitap ve Sünnet’ten deliller getirildiği halde onları görmemezlikten gelen, çeşitli bahane ve te’villerle Kur’an ve Sünnet naslarını geri plana itmeye çalışan bir çok zavallının batıl gerekçeleri, Mezhepleri ve o Mezhepleri kendilerine nisbet ettikleri güzide imamlardır… Halbu ki hiçbir imamımız ; “ ben bir mezhep kuruyorum “ … “  Beni taklit edin “ …

Doğru kimden gelirse gelsin alınır

Değerli müslüman … !  şunu asla unutma ki Alim kimse, yanlış şeyler söyleyip yapabileceği gibi, zalim de doğru şeyler yapar ve söyleyebilir… Bununla beraber Alim, hata yaparak batıl şeyşer konuşup yapabileceği gibi, zalim kimse de isabet edip doğru şeyler yapabilir. Öyleyse sana düşen, doğru sözü ve doğru ameli nerde bulursan onu almandır. Velev ki bunu …

Fıtır Zekatı Ne Zaman Verilir ?

إخراج زكاة الفط ر HazırlayanEbu Selman Onur Dinçer7 Ramazan 1443 8 Nisan 2022 CumaKeçiören Ankara عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الَّلَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَاللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلََاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بعَْدَالصَّلََاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَا ت [ رواه ابي داود في سننه …

Dini konularda bağlılık Kur’ana ve Sünnetedir

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi İslam aleminde göze çarpan en çirkin sıkıntılardan birisi, inananların dinlerini yaşama konusunda ; kim kimin yanına gidip geliyorsa onu sevmesi, ona bağlanması ve körü körüne onu taklit etme olayıdır… Bu çirkin arıza sebebiyledir ki, bu gün ben Müslümanım diyenlerin hali perperişandır… İnanın öyle bir hale gelinmiş ki, Müslümanlar artık birbirlerini …

Dinler arası diyalog

Değerli kardeşlerim … !  bir çoğumuzunda duyduğu gibi zamanımızdaki en çirkin uğraşlardan birisi de ; dinlerin birleştirilmesi hususundaki gayret ve çabalardır. Ne yazık ki bu konu ile ilgili yazıları ve konuşmaları bir çok basın ve yayın kuruluşları tarafından duymakta ve okumaktayız. Hatta ve hatta müslümanım deyipte ehli sünnet inancına sahip olduğunu söyleyenler arasında bile bu tip …

Din de Mevlid kandili veya Kutlu doğum haftası diye bir kutlama var mı … ?

SORU … : Hocam sizlere bir soru sormak istiyorum… Bunu deliller çerçevesinde cevaplarsanız çok memnun olurum… Çünkü soracağım bu konu ile alakalı çevremde ileri geri birtakım laflar duyuyorum ve bu da benim canımı çok sıkmaya başladı. Sorum şu hocam ; “ Malumunuz Mevlid kandili dediğimiz bir geceyi idrak edeceğiz… Hatta bu kutlamaları daha da erkenden başlatmaktadırlar… …

Dinleri birleştirme gayreti

Değerli kardeşlerim … !  bir çoğumuzunda duyduğu gibi zamanımızdaki en çirkin uğraşlardan birisi de ; dinlerin birleştirilmesi hususundaki gayret ve çabalardır. Ne yazık ki bu konu ile ilgili yazıları ve konuşmaları bir çok basın ve yayın kuruluşları tarafından duymakta ve okumaktayız. Hatta ve hatta müslümanım deyipte ehli sünnet inancına sahip olduğunu söyleyenler arasında bile bu tip …

Davet önce Tevhid ile başlamalı

Şuurlu ve basiretli bi dava adamı, davette önce nerden başlanacağını, neye öncelik vereceğini bilen biri olmalıdır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek ve önderi olan Allah Rasulü s.a.v’in metoduna bakmalıdır. O bu konuda ne yapmış, nerden başlamış, neye öncelik vermiş ise, bunu kendine örnek edinen birisi olmalıdır.  Değerli kardeşlerim … ! Şunu asla unutmayınız …

Davanızda İhlaslı ve samimi olun

Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki, Müslümanın inancında ve amellerinde İhlaslı ve samimi olması, İslam’ın ciddiyetle üzerinde durduğu çok önemli bir mevzudur… İslam, Müslümanın Rabbine takdim ettiği ibadetlerinde niyetine, ciddiyetine ve sünnete uygunluğuna baktığı gibi, ihlası ve samimiyeti arar … Çünkü ihlasın ve samimiyetin barınmadığı bir ibadetten hayırlı bir şey elde edilemez ve  o uğraş …

Davanızın kıymetini bilin ve birbirinize sahip çıkın

Değerli kardeşlerim … ! Öncelikle Rabbimize hamdu senalar olsun ki ; yine bizlere böyle muhteşem bir havayı teneffüs etmek için yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi.  Rabbim bizlere bu zaman dilimini bereketli kılsın diyorum ve sizlerle paylaşmayı düşündüğüm mevzuya geçmek istiyorum. Değerli kardeşlerim … ! bu sohbetimde inşaallah sizlerle paylaşmayı düşündüğüm mevzu, Allah’u Teala’nın bizlere ihsan ettiği …

Çocuklar arasında adaletli davranın

Basiretli anne ve baba kimliğinde yazılı olması gereken güzel değerlerden birisi de ;   evlatları arasında adaletle muamele etmeleridir. Yani, birine bir şey aldığında diğerine de alan, birine gösterdiği güler yüzü ve şevkati diğerine de gösteren birisi olmalıdır. “ … Nu’man b. Beşir r.a şöyle dedi : “ Babam Beşir b. Sa’d Rasulullah s.a.v’e geldi ve : …

Çalgı aletleri eşliğinde ilahi dinlemek

SORU … : Hocam şarkı, türkü ve çalgı aletleri eşliğinde ilahi dinleme hakkında İslam neler demiştir, bunu deliller çerçevesinde bize anlatırmısın ?CEVAP … : Değerli kardeşim, İslam bahsini etmiş olduğunuz şeyleri haram kılmış ve bu tip işlerle meşkul olanları da sert bir dille kınamıştır.      Şunu aklınızdan asla çıkarmayın ki, kalbin ve ruhun Rahmani yollardan gıdalanmasına engel …

Cumanız Mubarek olsun sözü Bid’at mıdır ?

SORU … : Hocam size bir sorum var cevaplarsanız memnun olurum. Sorum şu ; Cuma günü “ Cumanız mubarek olsun “ sözünü kullanmak bid’at midir ? … Bunu bana izah ederseniz sevinirim Allah şimdiden razı olsun. CEVAP … : Değerli kardeşim bu sorunuzu bana Azeri kardeşlerden de çok soran oldu. Onlara verdiğim cevaptada dediğimiz gibi, bu bir …

Cuma günü gusletmenin önemi

“ … Ebu Said el-Hudri r.a’den Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibdir.” Buhari Ter : 895 Müslim 846/5 Ebu Davud 341 Nesei 3/93 Darimi 1/361 İbni Mace 1089 Malik 1/122/4 İbni Huzeyme 1742 Beğavi 331 Beyhaki 1/294 Ahmed 3/60 Albani 143-el-İrva “ … İbni Ömer r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle …

Cuma Namazını terkedenlere

Muhakkak ki bütün övgüler Allah’adır.O’na hamd eder, O’ndan yardım ister ve yine O’ndan mağfiret taleb ederiz… Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de O’na sığınırız . Allah kime hidayet ederse onu hiç kimse sapıttıramaz, kimi de sapıttırırsa ona hiç kimse hidayet veremez . Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve şeriksiz olarak birdir. Ve yine …

Cuma Namazı

1 = Cumanın Farziyeti : Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi Cuma namazı Allah’ın mü’minler üzerine farz kıldığı mühim bir ibadettir… Allah c.c kerim kitabında şöyle buyurmaktadır : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ” Ey iman edenler Cuma günü namaza çağırıldığı …

Cihad kavramı ve Cihad sınıfından olanlar

Değerli kardeşlerim … ! esefle ifade edebilirim ki, cahilliğimiz yüzünden İslami birçok mevzuya çok kısır manalar yüklemiş ve onu bu şekliyle etrafımıza anlatır hale gelmişiz. Bunu Tevhid konusunda, İman konusunda, Allah korkusu konusunda ve Allah sevgisi konusunda açıkca müşahade edebiliriz … Bu yanlışlıktan nasinini alan konulardan birisi de, Cihad kavramıdır… Bu kelimeye de çok kısır bir …

Cihad konusu … 3

51 = SAVAŞTA  KORKU  NAMAZININ  KEYFİYETİ “ … Ebu Ayyaş Zuraki r.a den şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Usfan’da beraber idik. Halid b. Velid müşriklerin başında bulunuyordu. Biz öğle namazını kıldık. Müşrikler : Gerçekten aldatıldık, gerçekten gaflete düştük, müslümanlar namazdayken keşke onlara hucum etseydik dediler. Bunun üzerine öğle ile ikindi arasında (savaşta) …

Cihad konusu … 2

23 = KAFİR  VE  MÜŞRİKLERDEN  SİLAH  ARAÇ  GEREC  ALINABİLECEĞİ  “ … Yağla b. Ümeyye şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu : Sana elçilerim geldiği zaman onlara otuz zırh ve otuz deve ver. Yağla ben : Ya RasulAllah, bu malları bedeli ödenmek üzere mi istiyorsun, yoksa onlan geri vermek üzeremi istiyorsun ? …

Cihad konusu … 1

1 = CİHAD’IN  LUĞAVİ VE ISTİLAHİ MANASI Luğavi  olarak Cihad  : “ cehd “ kelimesinden türemiştir. El-Cehdu ve’l Cuhdu : Takat , meşakkat , nihayet ma’nalarınadır. Ve üçüncü babdan masdar olup, çalışıp çabalamak manasınadır. el-İçtihad : Çalışıp bütün gücünü sarfetmek ma’nasınadır. el Cihad : Istılahi – yani din’deki – manası ise : Allah’ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin de def’i için sarfedilen çaba ve gayretin …

Cennete giden yol

1 = CENNET ASLA TEMENNİLERLE KAZANILMAZ …            Değerli kardeşlerim … ! bu gün İnşaAllah sizlere – birkaç başlıkta – Cennete giden yoldan ve o yolun işaret levhalarından bahsetmeye çalışacağım.Rabbimden niyazım bu mevzuyu sizlere güzelce ifade edebilmem için bana yardım ve sizlere de güzel bir anlayış ihsan etsin.          Değerli Müslümanlar … ! hepinizinde bildiği gibi herkes cenneti ve …

Cennet Anaların ayağı altındadır

Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki insan hukuku olarak evlatların annelerine karşı iyi davranmaları, Kur’an’ın ve Sünnet’in öğretileri arasında birinci sırayı meşkul eden ciddi bir meseledir… Bundan dolayıdır ki Rabbimiz Allah’u Azze ve Celle, anaya itaati, onu sevmeyi, onu incitip kırmamayı, hatta ona “ öf “ bile dememeyi emretmiştir. “ … Eğer onlardan birisi, yahut ikisi …

Cennet

Bilindiği gibi cennet, iman edip salih amel işleyen kimselere Allah’u Teala’nın ikram edeceği bağlı, bahçeli, Hurili, kilmanlı, toprağı miskten ve piriketleri Altından – gümüşten olan ve mü’minin her istediğinin karşılandığı köşklü bir mekandır… Rabbimiz kullarına bu hayırlı mekanı kazanmaları için çaba göstermelerini emretmektedir. O şöyle buyurmaktadır : “ – Ey insanlar ! – Rabbinizden bir …