Değerli kardeşlerim … ! her ne zaman bir tasavvufcu ile dini mevzularda hasbihal etmeye kalkışsan, hemen ileri sürdükleri ve ilk sordukları şey ; “ tabi olduğunuz bir Allah dostu var mı ? … ve  … Kime bağlısınız ?. gibi şeyler.

Tabi ki bununla kasdettikleri şey, herhangi bir takikata bağlımısınız … bir şeyhin elinden tuttunuz mu ?.

Ama ne zaman ki,  herhangi bir yere bağlı olmadığımızı söylesek veya onların tabiriyle herhangi bir mubareğin elinden tutmadık ve bu konuda yapılan bir çok şey de yanlıştır, batıldır desek, hemen ; “ siz Allah dostlarının varlığına inanmıyonuz mu ? … Siz Allah dostlarını inkar mı ediyorsunuz ? “ gibi sözlerle bize karşılık vermeye çalışırlar.

Yani, onların anladığı manada bir Allah dostunu kabul etmediğimizden dolayı, adımız evliya düşmanı veya Allah dostlarını inkar edenler olarak biliniyor.

Halbuki bizim kabul etmediğimiz o kimseler – adına her ne kadar veli  veya evliya da deseler – sihirle büyüyle uğraşanlar, cinlerle haşır neşir olanlar ve kitabın ve sünnetin yanından dahi geçmeyen cahil kimselerdir. Bunların Allah’la dostluklarını nasıl kabul edebiliriz. Eğer Kitap ve Sünnet ölçümüz ise, inanın bu kimselerin cinlerle, azgınlaşmış önderlerle dostluk kurmuş ve onların dostu olan kimseler olduğunu göreceksinizdir.

         İşte bu anlamda biz, bu tip insanların Allah dostu olduğunu asla kabul etmiyoruz.  
Ama Kitap ve Sünnet çizgisinde bu konuyu ele alırsanız, elbetteki Allah dostları vardır… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

“ Haberiniz olsun ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur ; Onlar mahzun olacak ta değillerdir. “   Yunus : 62.Ay.

Ama kim bu Allah dostları ? … Kur’an da bahsi geçen bu Allah dostlarının vasıfları nelerdir ? … sorusunun cevabına yine Kur’an’dan bakarsanız,  zikri geçen Ayetin devamında onların kimler olduğu ve Allah dostlarında bulunması gereken vasıflar nelerdir, bunu rahatlıkla anlayacaksınızdır.

Aynı Ayetin devamında Allah dostlarının en belirgin vasfı ; iman ehli ve takva sahibi olarak anlatılıyor. Yani iman edipte imanlarına şirk bulaştırmayan kimseler ve  takva sahibi olanlardır Allah dostları…

Allah’u Azze ve celle şöyle buyuruyor :

 أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ{62} الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ  

“ Haberiniz olsun ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur ; Onlar mahzun olacak ta değillerdir. Onlar ki iman edenler ve takva sahibi olanlardır. “  Yunus : 62.Ay

Öyleyse şunu açıkca söyleyebiliriz ki ; her iman ehli muttaki bir kimse Allah dosturdur. Tabi ki burada iman ve takva çok güzel anlaşılması gerekir.

Değerli dostlar ! iman denilince, elbetteki istenilen iman şaibesiz bir iman olmalıdır. Yani şirksiz bir iman olmalıdır.

Takva ise :  Korunmak. İnsana zarar verecek ve azaba yol açacak şeylerden sakınmak. Korkmak. Nefsi her türlü günahlardan, isyandan ve sapmalardan alıkoymak anlamına gelmektedir.

Diğer bir ifadeyle ; Allah’ın emirlerine yapışmak ve nehyettiği şeylerden de uzak durmanın adıdır…          

Takva sahibi kimselerin özellikleri ise Kur’an da şöyle anlatırlır ; 

Onlar ;  Allah’ın emrettiği hususlara itaat eden ve nehyettiği konularda da onlardan uzak durak kimselerdir.
Onlar ;  Allah korkusu taşıyan… İnsanlara zulmetmeyen… zalim de olsa mazlum da olsa onlara yardım eden ve onların ellerinden tutan kimselerdir.
Onlar ; Allah katındaki üstünlüğün, ancak ve ancak O’na itaat etmekle kazanılacak bir derece olduğu bilenler ve ona uygun çalışanlardır.
Onlar ; Allah’ın, takva sahibi kulları ile beraber olduğuna inanan ve hal ve hareketlerine dikkat eden kimselerdir.
Onlar ;  insanlar arasında adaletli olanlardır.
Onlar ; büyüklük taslamayan ve insanlar arasında bozgunculuk yapmayanlardır.
Onlar ; Kıyamet gününde iflas etmekten korkan ve insanların haklarına riayet edenlerdir.
Onlar ; zulmetmeyen… ayıp ve kusur araştırmayan… yalanları ile insanları aldatmayan… Alış verişlerinde kimseleri kandırmayan dürüst kimselerdir…
Hulasa onlar ;  her haliyle islama teslim olanlardır…

İşte Allah dostu denildiği zaman, Kur’an ve Sünnet çerçevesinde anlaşılması gereken  budur ve bu olmalıdır.

Rabbim bizleri kendisine dost olmaya çalışan kullarından eylesin.

                                                                                                       Amin 

                                     Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                              Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts