Ey insan … ! Unutmaki Allah indinde insanların en şerlileri insanlara karşı ekabirlik yapıp üstünlük taslayanlardır. Allah’u Teala kibirlenip büyüklük taslayanlara asla sevmez.

Kibir ise ; hakkı kabule yanaşmamak ve kişinin kendisini üstün görmesidir. Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

“ …… Şüphesizki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. “

Lokman : 18.Ay 

“ …  Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini bundan dolayı mühürler. “

Mü’min : 35.Ay

{ … İbn Ömer r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Her kim kendisini büyük görür ve yürüyüşünde böbürlenirse, ilahi huzura, Allah kendisine ğadaplanmış olarak çıkacaktır. }

Hakim Müstedrek – İbni Hacer Buluğu’l Meram : 4.c.412.s – C.Sağir : 3439.n

{ … Enesr.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Dünyada her ne büyüklük taslarsa, Allah’ın onu alçaltması bir haktır. }

Ebu Davud : 5.c.4803.n

{ … Enes İbn Malik r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir :
– İtaat edilen cimrilik .
– Dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular .
– Kişinin kendisini beğenmesi . }

Beyhaki Şuabu’l İman : 2. Bab – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 1802. 

{ … Sevban r.a dan rivayet edilen bir başka hadiste Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim şu üç şeyden uzak iken ruhu cesedinden ayrılırsa, cennete girer ; Kibir, ganimet malına hiyanet ve borç. }

İbni Mace : 6.c.2412.n

{ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurmaktadır : Şayet günah işlememiş olsaydınız, bu sefer sizin için bundan daha kötüsünden korkardım. O da : Ucup’tur. – yani, kişinin kendisini beğenmesi – }

Sahihu’l Cami’ : 5179.n –  el Albani Silsiletü’s Sahiha : 658.n .. Hadis için Hasen der.

                          Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts