Anne Babanın Çocuklarına Ahiret Hayatını Hatırlatması

Ana babanın, çocuklara ahireti çokça hatırlatmaları gerekir.

Nitekim yüce Allah’ın kitabında da bunu bir çok defa hatırlatılmıştır. Çünkü çocuk, yaptıklarının bir sorgusu, sevabı ve cezası olduğunu bildiği zaman, hayır işleyip günahları terk etmeye yönelir. Nitekim davranışın iyiliği , inancın sağlamlığına bağlıdır.

Bu bağlamda çocuklara şu hususları anlatmak gerekir:

Kıyamet günü bir gerçek olup Allah, öncekiler ve sonrakiler gibi, en yakın olanlar ile en uzak olanları da bu gün de bir araya getirecektir.

Kıyamet günü hakların sahiplerine verildiği ve zalimden mazlumun hakkının alındığı gündür. 

Bu gün de itaat ehli olanlar, cennetleri kazanmakla ödüllendirilirler, günahkarlar da ateşlerin içine düşmekle cezalandırılırlar.

Bu gün de sırat köprüsü, mizan ve Rasulullah'(s.a.v)ın havuzu bulunur.

Ahirette cennet vardır ve burada iyi ve takva ehli kimseler için sonsuz nimetler hazırlanmıştır. Aynı şekilde cehennem de vardır ve burada günahkarlar ve asiler için acı verici bir azab hazırlanmıştır.”

Şeyh Mustafa el-Adevi

Anne Babanın Çocuklarına Ahiret Hayatını Hatırlatması cihanelmass.blogspot.com dan alınmıştır.

Similar Posts