Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki başımıza gelen her musibet ve belanın mutlaka bizler için olumlu veya olumsuz bir çok sebebleri vardır. Ve unutmayalım ki bunların birçoğu da kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir.

        Nasıl öyle olmasın ki ; çünkü Allah’u Azze ve celle kimseye zerre kadar zulmetmez… ve yine kimseye zerre kadar da olsa haksızlık etmez.

        Çünkü rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  …..

“ Muhakkakki Allah zerre kadar zulmetmez ….. ”    Nisa : 40.Ay

         Ve yine demiyormu ki :

           وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ  

“ Başınıza gelen her hangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah birçoğunu da affetmektedir. ”   Şura : 30.Ay

“ Siz, sadece yaptığınız şeylerden dolayı cezalandırılıyorsunuz …… ”   Saffat : 39-40.Ay

1 – BAŞIMIZA GELEN MUSİBET VE BELALAR KENDİ ELİMİZLE İŞLEDİĞİMİZ BAZI  HATALARDAN  DOLAYI OLABİLİR :

        Yani büyük konuşmalarımız sebebiyle olabilir, birilerini kınamalarımız neticesinde olabilir.

“ Başınıza gelen her hangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah birçoğunu da affetmektedir. “   Şura : 30.Ay

2 – BAŞIMIZA GELEN MUSİBET VE BELALAR GÜNAHLARDAN DOLAYI OLABİLİR :

{ … Ebu Hureyre r.a dan.Dedi ki : Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Mü’min ve Mü’mine, üzerinde her hangi bir günah kalmaksızın Allah’a kavuşuncaya kadar gerek nefsinde, gerek çoluk çocuğunda ve gerekse malında bela kendisinden ayrılmaz. }

Tirmizi : 4.c.2510.n

3 – MUSİBET  VE  BELALAR  İMTİHAN  VESİLESİ  OLABİLİR :

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan. O şöyle demiştir : Peygamber s.a.v humma hastalığından dolayı yatakta iken yanına girdim. Sonra elimi onun üzerine koyunca hararetini örtünün üzerinden ellerimde hissettim. Ve dedim ki :

– Ya Rasulallah ! ateşinin şiddetine hayret ettim. O buyurdu ki :
– Biz – peygamberler – böyleyiz. Bizim için bela kat kat fazla olduğu gibi onun sevabı da kat kat fazla olur. Ben dedim ki :
– Ya Rasulallah ! hangi insanlar en şiddetli belaya uğrarlar ?. Peygamber s.a.v:
– Peygamberler , buyurdu. Ben :
– Ondan sonra kimlerdir ? dedim. Rasulullah s.a.v buyurdular ki :
– Sonra Salih insanlardır. Onlardan her hangi biri öğle ciddi bir fakirliğe mübtela olur ki, büründüğü abadan başka bir şeyi bulamaz. Ve birinizin mutlulukla sevindiği gibi onlardan her hangi birisi belaya uğramakla cidden sevinir. }

İbni Mace : 10.c.4024.n

4 – MUSİBET VE BELALAR İNSANIN SABRINI  ÖLÇMEK İÇİN VESİLE OLABİLİR :

{ … Suheyb r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Mü’minin işine hayret ederim ! Çünkü onun her işinde hayır vardır. Bu mü’minden başkası için geçerli değildir. Ona bir iyilik isabet eder, o buna şükreder bu onun için bir hayır olur. Ona bir darlık ve sıkıntı isabet eder, o buna sabreder bu da onun için bir hayır olur. }

Müslim : 8.c.2999.n

5 – MUSİBET VE BELALAR İNSANIN AHİRETTEKİ AZABININ KALKMASI İÇİN BİR    VESİLE OLABİLİR : 

{ … Ebu Musa r.a’dan. Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Şu ümmetim merhamete nail olmuştur, ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı dünyada iken ağır imtihanlar, zelzeleler, öldürülmeler ve belalardır. }

Ebu Davud : 5.c.4278.n – Ahmed : 4/410-418 – Camiu’s Sağir : 1.C.940.n – S. Sahiha : 2/684 – 959.n

6 – MUSİBET VE BELALAR, KULUN İSYAN MI YOKSA SABIR MI GÖSTERECEĞİNİ DENEMEK İÇİN  BİR VESİLE OLABİLİR :

{ … Enes r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Mukafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğüne bağlıdır. Allah bir kavmi severse onları imtihan eder ; rıza gösteren rıza bulur, kızgınlık gösteren de kızgınlık bulur. }

Tirmizi : 4.c.2507. n – İbni Mace : 10.c.4031.n

7 – MUSİBET VE BELALAR,  MÜ’MİNİN DEĞERİNİ VE DERECESİNİ YÜCELTMEK İÇİN BİR VESİLE OLABİLİR :

{ … Aişe r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Salih kişiler üzerinde sıkıntı ağırlaşır. Bir mü’mine bir diken batar veya ondan daha büyük bir sıkıntı kendisine isabet ederse, bununla o kimsenin bir hatası silinir ve bir derece de makamı yükseltilir. }

Ahmed : 6 / 160 – Hakim : 4 / 320 – el Albani S.Sahiha : 4.C.1610.n

{ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Bir kul kendisi için ( cennette ) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine, malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir. “

Ahmed b. Hanbel : 5/272

ÖNEMLİ BİR NOT : Unutmayınız ki basiretli bir müslüman her zaman olayın kendini temize çıkaracak kısmını düşünerek, ben günahsızım, ben temizim, ben masumum dolayısıyle bu musibet ve belalar sacede beni imtihan ve değerimin ve derecemin artması için yapılıyor demez… Şuurlu bir Müslüman, her musibet ve bela karşısında kendini suçlu görür kendini kınar ve hiç bir zaman nefsini temize çıkarmaz..

8 – MUSİBET VE BELALAR, ZEKATIN VERİLMEDİĞİNDEN VE TİCARET AHLAKIMIZIN BOZUK OLUŞUNDAN DOLAYI BAŞIMIZA GELEBİLİR :  

“ … Abdullah bin Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Ey muhacirler topluluğu, – karşı karşıya kalıp – şu beş şeyle imtihan olduğunuz vakit haliniz nice olur ? O beş şeye erişmenizden Allah’a sığınırım :

Bunlardan ikisi de ; ………………….. “ Herhangi bir toplum, ölçü ve tartıyı noksanlaştırdığında, mutlaka kıtlık, şiddetli geçim sıkıntısı ve devlet idarecilerinin zulmü ile muaheze olunurlar……… “

– diğeri de “ …… Herhangi bir toplum, mallarının zekâtını vermediğinde, mutlaka gökten yağmurları engellenir. Hayvanlar olmasaydı kendilerine yağmur yağdırılmazdı.

İbni Mace : 4019 – Albani Sahiha : 106 – Hakim Müstedrek : 4- 540

9 – MUSİBET VE BELALAR, İNSANLARIN UYANMALARI İÇİN BİR VESİLE OLABİLİR :

Allah Teala asi kullarının Kalpleri incelsin, günahlarından vazgeçip boyun eğsin ve kendisine sığınsınlar diye onları birtakım musibet ve belalarla imtihan edebilir.

        Rabbimiz c.c şöyle buyurur :

“ Andolsun ki biz, senden önceki ümmetlere nice peygamberler gönderdik. Onları yalvarırlar diye darlığa ve sıkıntıya uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine böyle baskınımız geldiği zaman yalvarsalardı ya ! Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü gösterdi. ”

                                                                                                        En’am : 42 – 43

“ Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere – musibet ve belalarla – imtihan ediliyorlar ? Yine de tevbe etmiyorlar, ibret de almıyorlar. ”

Tevbe : 126

10 – MUSİBET VE BELALAR, İDARECİLERİN ALLAH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEDİKLERİNDEN DOLAYI GELEBİLİR :

“ … Abdullah bin Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Ey muhacirler topluluğu, – karşı karşıya kalıp – şu beş şeyle imtihan olduğunuz vakit haliniz nice olur ? O beş şeye erişmenizden Allah’a sığınırım :

Bunlardan birisi de ; “ ……… Herhangi bir toplumun imamları veya devlet idarecileri, Allah’ın Kitabı ile hükmetmez ve Allah’ın indirdiği hükümlerde muhayyermiş gibi hareket ederse, mutlaka Allah sıkıntılarını kendi aralarında kılar, buyurdu. ”

İbni Mace : 4019 – Albani Sahiha : 106 – Hakim Müstedrek : 4- 540

11 – MUSİBET VE BELALARIN, TOPLUMDA ZİNANIN ALENİ İŞLENMESİNDEN DOLAYI OLABİLİR :

“ … Abdullah bin Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : Ey muhacirler topluluğu, – karşı karşıya kalıp – şu beş şeyle imtihan olduğunuz vakit haliniz nice olur ? O beş şeye erişmenizden Allah’a sığınırım :

Bunlardan birisi de ; “ ……… Herhangi bir toplum içerisinde, fuhşuyat zahir olur da nihayet onlar onu aleni hale getirirlerse, mutlaka onların arasında veba ve geçmiş kavimlerde emsali görülmemiş hastalıklar ve dertler yayılır. “

İbni Mace : 4019 – Albani Sahiha : 106 – Hakim Müstedrek : 4- 540 

12 – MUSİBET  VE  BELALARIN  SEBEBİ, ALLAH  YOLUNDAKİ  MÜCADELEYİ TERKETTİĞİMİZDEN DOLAYI OLABİLİR :

“ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’i işittim şöyle buyurdu : “ İyne usulü ile alış-veriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna tutunup ziraatçılıkla geçinmeye razı olduğunuz ve cihadı terk ettiğiniz vakit, Allah sizin üzerinize öğle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar – yani dinden terk ettiğiniz o şeyleri yerine getirinceye kadar – o zilleti üzerinizden sıyırıp almaz “

Ebu Davud : 4.c.3462.n – İbni Adiy Kamil : 2/22-5/361 – Ebu Nuaym Hilye : 5/209 – el Albani. S.Sahiha : 11.n 

        İyne usulü satış : Herhangi bir tacirin, bir malı veresiye müşteriye satıp, onu müşteriye teslim ettikten sonra, aynı malı peşin olarak sattığı fiyattan daha düşük fiyata tekrar satın almasıdır.

        Burada anlatılan ve verilen mesaj ;

“ İnananlar dinlerini dert edinmez, onun hakimiyeti için çaba sarfetmez ve onun yolunda mücadele göstermez de sadece dünyaya razı olur ve o mamur olsunda ne olursa olsun derlerse, işte Allah’u Azze ve Celle bu şekildeki inananların üzerlerine öyle bir zillet musallat eder ki, artık – hadiste de denildiği gibi – bu hallerinden sıyrılıp dinlerine samimi bir şekilde sarılmadıkça, bu zilletten asla kurtulamazlar. “

13 – MUSİBET  VE  BELALARIN  SEBEBİ, EMR’İ BİL MA’RUF VE NEHY’İ ANİL MÜNKERİ TERKETTİĞİMİZDEN DOLAYI OLABİLİR :

“ … Ebu Bekr r.a dan rivayet edildiğine göre bir hutbesinde Allah’a hamd ve sena ettikten sonra şöyle demiştir : Ey insanlar siz ;

“ Ey iman edenler ! siz kendinize düşene bakınız. Hidayet üzere olduğunuz müddetce, sapıtan bir kimse size zarar veremez. “ Maide : 105

Ayetini okuyorsunuz – emr’i bi’l ma’ruf ve nehy’i anil münkeri terk ediyorsunuz – Halbuki biz Allah Rasulü s.a.v’den şunu işittik : Şüphesiz ki insanlar kötü bir şeyi görüpte ona mani olmadıkları zaman Allah’ın onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır. “

Ahmed : 2/2-5-7 İbni Mace : 10.c.4005.n İbni Hibban : 1/261.365.n Ebu Davud : 5.c.4338.n Tirmizi : 4.c.2257.n

“ … Cerir bin Abdillah el Beceli r.a dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Hiçbir kavim yoktur ki içlerinde günah işlenir, onlar günah işleyenlerden daha güçlü ve caydırıcı üstünlüğe sahip olduğu halde engellemez de Allah onların tümünü cezalandırmaz. “

İbni Mace : 10.c.4009.n

“ … Huzeyfe r.a dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Nefsim elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, ya ma’rufu emreder münkerden nehyedersiniz, ya da Allah’u Azze ve Celle üzerinize bir azab indirir. Ondan sonra dua edersiniz de dualarınıza icabet olunmaz. “

Tirmizi : 4.c.2259.n

“ … İbni Ömer Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Ey insanlar ! Allah’a dua ve istiğfarda bulunmadan önce iyiliği emredin kötülükten de nehyedin. Yoksa Allah duanızı kabul etmez, tevbenizi kabul etmez. İyiliği emredip kötülükten de nehyetmeniz rızkınızı kesmeyeceği gibi ecelinizi de yaklaştırmaz. Yahudi ve Hıristiyan din adamları iyiliği emretmeyi kötülükten de nehyetmeyi terk edince Allah, onlara peygamberlerinin dili ile lanet etti. Sonra tümü birden belaya uğratıldı. “

Terğib ve Terhib : 4.c.516.s

“ … Huzeyfe bin el-Yeman Radiyallahu Anh şöyle dedi : Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selem buyurdular ki : Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarsınız. Ya da Allah Kendi indinden bir azap gönderir ki, sonra o azabı kaldırması için Allah’a dua edersiniz de size icabet olunmaz…”
Ahmed : 5.388 – Tirmizi : 2259 – Beğavi : 4154 – Albânî Sahihu’l-Cami : 7070

14 – MUSİBET  VE  BELALARIN  SEBEBİ, İNSANIN DÜNYAYA DALIP ÖLÜMDEN KORKMASINDAN DOLAYI OLABİLİR :

“  … Sevban r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Yakında kafir milletler, yemek çanağına üşüşen kimseler gibi sizin üzerinize toplanıp üşüşeceklerdir. Birisi şöyle sordu :
– Ya Rasulallah ! bizler o gün azınlık mıyız ki ? Rasulullah s.a.v dedi ki :
– Bilakiz siz o gün çoğunluksunuz. Fakat o gün sizler, sel suyunun üzerinde taşıdığı çer çöp gibisiniz. Allah sizin korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden çekip çıkaracak ve sizin kalbinize de vehen atacaktır. Birisi dedi ki : Vehen nedir ? Ya Rasulalah.Rasulullah s.a.v :
– Dünya’yı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır, buyurdu. “

Ebu Davud : 5.c.4297.n – Ebu Nuaym : 1/182 – Ahmed : 5/278 

Allah’u Teala bizleri çekemeyeceğim şeylerle imtihan etmesin. Bununla beraber yine bizleri görünür görünmez her türlü musibet ve belalardan uzak eylesin …

                     Amin

                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts