“ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Rasûlullaha buluntu malın hükmü soruldu. O şöyle buyurdu : Buluntu mal helal değildir. Birşey bulan kişi onu tespit ettirsin sahibi geldiğinde onu kendisine versin. Sahibi gelmezse onu sadaka olarak versin. Sahibi sonradan gelirse onu sevabıyla bedeli arasında serbest bıraksın. – yani  desin ki : istersen malını vereyim, istersen hakkını helal et ben senin malını sadaka olarak verdim buna razı ol – “

Dare kutni : 4/90 – Buhari İlim : 28 Lukata : 2, 3, 4, Edeb : 75  – Ebû Dâvud Lukata : 1 – Muvatta Akdiye : 46 Tirmizi Ahkâm : 35

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts