Davet Hakkında Şeyh Elbani’ye Sorulan Soru
| | |

Davet Hakkında Şeyh Elbani’ye Sorulan Soru

Soru: Denilir ki: muhakkak ki İslam’a davet eden kimsenin sünnet meselelerinde şiddetli olması gerekir. Onun –mümkün olduğu kadar- sünnet ile alakalı olan meseleleri harekete geçiren mevzulardan uzaklaşması gerekir. Kendisine sünnete yakın olacak şekilde uzak bir siyaset olması gerekir. Bu doğru ve davete faydası olacak işlerden midir? Eğer böyleyse bizim ona uymamız caiz midir? Bunun ile…

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı
| | |

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı

Şeyh Elbani kendi hayatından bahsedildiği bir vakitte şöyle demiştir: “Eğer vakit yönünden rahat olsaydım, çoğunuzun duyamayacağı kıssalar anlatırdım.” (eş-Şeybani “Elbani’nin hayatı) Asıl ismi Muhammed Nasirud-Din b. El-Hac Nuh Necati el-Elbanidir. Arnavutluk adı ile bildiğimiz Elbaniya diye literatürlere geçmiş olan ülkenin İşkodra şehrinde 1914 senesinde doğmuştur. Daha sonrasında çıkan karışıklıklardan dolayı babası Şam’a hicret etmiştir. Şeyh…

| |

Davet Hakkında Şeyh Elbani’ye Sorulan Soru

Soru: Denilir ki: muhakkak ki İslam’a davet eden kimsenin sünnet meselelerinde şiddetli olması gerekir. Onun –mümkün olduğu kadar- sünnet ile alakalı olan meseleleri harekete geçiren mevzulardan uzaklaşması gerekir. Kendisine sünnete yakın olacak şekilde uzak bir siyaset olması gerekir. Bu doğru ve davete faydası olacak işlerden midir? Eğer böyleyse bizim ona uymamız caiz midir? Bunun ile…

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı
|

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı

Şeyh Elbani kendi hayatından bahsedildiği bir vakitte şöyle demiştir: “Eğer vakit yönünden rahat olsaydım, çoğunuzun duyamayacağı kıssalar anlatırdım.” (eş-Şeybani “Elbani’nin hayatı) Şeyh Elbani’nin Hayatı Asıl ismi Muhammed Nasirud-Din b. El-Hac Nuh Necati el-Elbanidir. Arnavutluk adı ile bildiğimiz Elbaniya diye literatürlere geçmiş olan ülkenin İşkodra şehrinde 1914 senesinde doğmuştur. Daha sonrasında çıkan karışıklıklardan dolayı babası Şam’a…

Muhaddis Mi Yoksa Fakih Mi
| |

Muhaddis Mi Yoksa Fakih Mi

Şeyh Muhammed Nasru’d-din Elbani Muhaddis mi Yoksa Fakih mi? Tartışmaları son zamanlarda bir takım cahillerin “Elbani sadece muhaddistir fakih değildir” sözleri ile gündeme gelmektedir. Bu ifadelerin sosyal medyada yayılması üzerine ulemaya tevcih edilen sorularda ulemanın verdiği cevaplar müşterektir. Ulema, Şeyhin hadisteki mütemekkinliğini kabul ettiği gibi fıkıhtaki inceliğini de kabul ve itiraf etmektedir. Zaten hadis olmadan…

| |

Müfteri İsmail Hünerlice’nin Şeyh Elbani Hakkındaki İftiralarına Cevap

Müfteri İsmail Hünerlice’nin Şeyh Elbani Hakkındaki İftiraları Yaklaşık dört ay önce (20.03.2019) Youtube kanalına yüklenen bir videoda, Mahmut Ustaosmanoğlu cemaatine intisablı olarak bilinen İsmail Hünerlice’nin, asrın muhaddisi Şeyh Elbani (rhm) hakkındaki ilimsiz ve edepsiz sözleri bize de ulaştı. İsmail Hünerlice’nin gayri ahlaki ifadeleri ve iftiraları bizleri bir kez daha mutasavvıfların ilmi cehaletlerine ve ahlaki durumlarına…