Ey insanlar … ! unutmayınız ki Allah Teâlâ, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. İşte bundan dolayıdır ki onlara, kendisinden faydalanacakları … sıkıntılarını ve kederlerini giderecekleri bir kapı açmıştır. O kapı ki, kalplerine oradan huzur ve sükunet inen dua kapısıdır.

Ey Müslüman … ! Unutma ki Dua ibadetin ta kendisidir. Dolayısiyla Allah’a dua etmekten, O’ndan istemekten, O’na boyun eğmekten ve işleri O’na havâle etmekten daha güzel bir yol yoktur.

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurur : Kim Allah’tan istemez ise, Allah o kimseye gazap eder. “

                                           Tirmizi : 6.c.3595.n

Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi duaların makbul olduğu faziletli vakitler ve mekanlar vardır. Müslüman eğer bu vakitleri ve mekanları araştırararak dualarını bu zaman ve mekanlarda yaparsa, dualarının kabul olunması ve isteklerine cevap verilmesi umulur. İşte bu zaman ve mekanlardan bazılarını sizlerle paylaşmayı düşündüm :

1 – Kadir gecesi yapılan dua :

“ … Aişe Radiyallahu Anha şöyle dedi : Ben :

−Ya Rasulallah ! Kadir gecesini bilirsem, o gece ne söyleyeyim ?, dedim. Rasulullah s.a.v :

فَاعْفُ عَنِّي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ

“ Ey Allah’ım ! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni affet “ de, buyurdu.”

Tirmizi : 3742

2 – Cuma günü yapılan dua :

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle rivayet etti : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününü anlattı ve şöyle buyurdu : Onda öyle bir saat var ki müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah’u Teala’dan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir. ”

İbnu’l-Munzir 1716-el-Evsat  – Malik 1/108  – Buhari : 935 – Müslim : 852/13

3 – Gece yarısı ve seher vaktinde yapılan dua :

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selem şöyle buyurdu : “ Rabbimiz Tebareke ve Teâlâ her gece, gecenin son üçte biri kaldığı vakit dünya semasına iner ve şöyle buyurur : Dua eden yok mu? İcabet edeyim. İsteyen yok mu? Vereyim. Bağışlanma dileyen yok mu ? Bağışlayayım. ”

Buhari : 1096 Müslim : 758/168

4 – Ezan ile kamet arasında yapılan dua :

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu : “ Ezan ile kamet arasındaki dua reddedilmez, dua ediniz ! ”

Tirmizi : 3595

5 – Düşmanla karşılaşma anında yapılan dua :

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu : “ Şu iki dua genelde reddedilmez ; Ezan esnasında dua ve Harpte insanlar birbirini öldürmeye başladığı vakit yapılan dua. ”

Ebu Davud : 2540 

6 – Farz namazların arkasından yapılan dua :

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e hangi duanın icabete mazhar olduğu soruldu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’de şöyle buyurdu : “ Gecenin yarısından sonraki ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.”

Tirmizi : 3728

7 – Secde halinde yapılan dua :

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu : “ Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde mahallidir. Bu sebeple siz secdede duayı çoğaltın.”

Ebu Davud : 875

8 – İftar zamanında oruçlunun yaptığı dua :

“ … Ebu Hureyre r.a.dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : Üç sınıf insan vardır ki duası Allah katında reddolunmaz : “… İftar edinceye kadar oruçlunun duası. Mazlumun duası … “

İbni Mace : 5.c.1752.n – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 1797.n

9 – Mazlumun yaptığı dua, yolcunun yaptığı dua, Babanın oğluna yaptığı dua

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu : “ Şu üç duaya icabet edilir ; Mazlumun duası, Yolcunun duası ve Babanın oğluna yaptığı dua.”

Tirmizi : 3671 Ebu Davud : 1536

                                                         Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts