Akide Dersi Müzakere

Akide Dersi Müzakere Akideyi biz akide derslerini ne üzerine bina ederiz dedik? Üç esas üzere bina ederiz dedik. Fıtrat, iman ve tevhid. Her seferinde soru farklı şekilde de sorulsa ama genel olarak akideyi biz üç esas üzere anlatırız. Fıtrat, iman ve tevhid deriz. Fıtrata başlayacağımızda da bir şema çiziyoruz. Kulluk diyoruz, sonra alta da fıtrat,…

Akide Dersi 9

Araf suresinde ki bu ayeti kerime mevzumuzun bahsimizin delillerini içeren ayetlerdir. Tabi ki biz bu ayetin önemini vurgulandığı meselelere dönük önemini yani biz bir ayetin önemi diye bir söz sarf edersek bu sarf ettiğimiz sözden kasıt nedir ? Ayetlerin hepsi önemsiz sairleri önemli sairleri önemsiz demek değil ama muhteviyat olarak zikredilen meselelerin önemine binaen mesela…

Akide Dersi 7

Biz akide derslerini üç esas üzere bina ediyoruz. Fıtrat, İman ve tevhit. Bunlar birbirinden müstağni kaideler değildirler. Birisinin noksanlığı sairlerini de etkiler tabi ki bu üç esas hakkında tertibi üzere bilginiz olmazsa bu noksanlığın bu arızanın farkına varmazsınız. Bu sefer abuk subuk cevaplar verirsiniz mesela şirk nedir diye sorulduğunda Allah’ı inkar etmektir diyorlar bunun mevki…

Akide Dersi 6

Akide bir iki asırdan sonra selef tarafından kullanılagelmiştir. Akide dediğimiz zaman, fıtrat iman tevhit bu üçünü de içerir. Biz İslam akidesini veyahut inancını üç bölümde ele alırız dedik. Birisi fıtrat, ikincisi iman, üçüncüsü de tevhittir yani Allah’ı birlemek. Fıtrat Yaratılıştan Sahip Olduğumuz Eğilim ; إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ben kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım…

Akide Dersi 5

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte, her doğan çocuk ancak fıtrat üzere doğar, yani bir selamet üzere doğar, hakka meyilli olarak doğar. Hakkı kabul etmeye müsait istidat üzere doğar. Katiyetle ilahi mesaj ile hiçbir çelişkisi oluşmaz, hiçbir şey ona ters gelemez. Yani İslam dini fıtrat dini dediğimizde maksat bu. Bir kere İslam’ı…

Akide Dersi 4

Ehli sünnet, taifetul mensura, fırka-i naciye bunların hepsi ehli hadistir. Yani asıl menhec dediğimiz zaman yaptığımız her şeyin Kur’an ve Sünnetten delili olmasıdır kaynağımız bu ikidir milimetrik de olsa sapma inhirafa sebep olacak hiçbir şeyi başka bir adla mesela Tasavvuf ona İslam dan bazı değerleri  alıp bu değerleri öne çıkarıp kamuflaj yapıp hak olan ifadelerin…

Akide Dersi 3

Bizi dinde asıl olan yaratılış gayemiz olan, tevhid yani tevhid akidesi Allah’ı birleme akidesi en önemli olan kısmıdır onun için Tevhid akidesi diyebiliyoruz. Kat’i naslar ile sabit olduğu üzere insanlığın yaratılışından bu yana var olan Allah-u azze ve Cellenin insan tabiatının kabulüne müsait uygunlukta yarattığı fıtrat hak ve birleme esasına kurulu İslam dinidir yani tevhid…

Akide Dersi 2

 Sahih akideye sahip olan Allah Resulünün yolundan giden topluluğa ehli sünnet vel cemaat denilir. Yani topluca sünneti yaşayanlar demektir. Yani ümmetin icmasına tabi olanlar demektir. Sünnet, kelime manası gidilen yol adet haline gelmiş şeyler demektir. aynen sünnetül evveliin ) öncekilerin yaptığı bir iş öncekilerin bıraktığı şey onların gittiği yol anlamında. Çünkü hadisi şerifte, النبي(ص) قوله:…

Akide

Akide kelime manası olarak  عقضkelimesinden müştak, türemiş sıkıca ve kuvvetlice bağlamak, sağlam sıkıştırmak, bırakmamak üzere sıkıca tutmak, birbirine sıkıca yapışmak ispat edici ve bağlayıcı olma manasına gelir. ayrıca sözleşme, ve yemini te’kit manasına da ıtlak edilir. Umumun ıstılahında akidenin manası itikad edilen şeyin hak mı batıl mı olduğuna bakmaksızın, itikad edenin nazarında şüpheye maal vermeyen…