|

Menhecimiz

Menhecimiz Muhterem kardeşlerim! Bu günkü sohbetimiz, dersimiz veya mevzumuz menhecimiz üzere çünkü biz selefin menheci üzere olduğunu söyleyen, ve bunu ispat etmeye çalışan kimseleriz. Mücerret isme nispetin hiçbir şey ifade etmediğini biliyoruz. Ta ki sözlerimiz fiillerimiz bu menhece uymadığı müddetçe bir nispetten öte gitmiyor. Selefi menhec başka  bir ifade şekli ile öncekilerin yolundan gitmek. Tabi…