Hanefi Mezhebinde Kabirlerin Etrafına Mescid Bina Etmenin Hükmü

 
فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه ” الآثار ” (ص 45)
لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا
 
Ebu Hanife’nin öğrencilerinden olan İmam Muhammed eş-Şeybani, el-Asar isimli eserinin 45. sayfasında
“Biz, kabrin dışarıda kalan kısmına ilavede bulunulmasını uygun görmüyoruz ve onun kireçlenmesinden, sıvalanmasından veya yanına bir mescid yapılmasından hoşlanmıyoruz, bunu kerih görüyoruz” demiştir.
 
والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم
“Kerih” ifadesi mutlak olarak kullanıldığında haram ifade eder ve bu Hanefilerin indinde bilinen bir şeydir.
Yine
وفي ” شرعة الإسلام ” من كتب الحنفية ما نصه (ص 569)
ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى في
Hanefi Mezhebinde Kabirlerin Etrafına Mescid Bina Etmenin Hükmü
Hanefi kitaplarından olan “Şir’atu’l İslam” s. 569 da “
“Kabrin üzerine, içerisinde namaz kılınacak bir mescid yapılması mekruhtur” denilmiştir.
 
Tahzîru’s Sâcidi min İttihâzi’l Kubûri Mesâcid
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد
Binaenaleyh kabirlerin etrafında mescid bina edilmesi veya bazı muhterem zevatın kabrinin olduğu mescidlere yolculuk etmek veya orada namaz kılmanın sevap olduğu itikadı asıl itibari ile Hanefi mezhebinin dahi haram kabul ettiği amellerdendir.
Ne yazık ki tüm bunlara rağmen Türkiye’nin tarihi ile meşhur illerinde ne kadar tarihi mescid varsa kahir ekserisinin etrafında kabirler mevcuttur. Oysaki bu amellere irtikab edenler kendi mezheblerine dahi muhalefet etmektir.
 
CİHAN ELMAS
 
Bu yazı cihanelmassblogspot.com dan alıntıdır.
 

Similar Posts