İbn Teymiyye’nin Tavsiye Ettiği Kitaplar

 1. Ebu Bekr el-Esram,
 2. Abdullah b. Ahmed (İmam Ahmed’in Oğlu)
 3. Ebu Bekr el-Hallal
 4. Ebu’l Kasım et-Taberani
 5. Ebu’ş Şeyh el-Asbahani
 6. Ebu Bekr el-Acurri
 7. Ebu’l Hasan ed-Darakutni
 8. Ebu Abdullah b.Mendeh
 9. Ebu’l Kasım el-Lalekai
 10. 1Ebu Abdullah b. Batta
 11. Ebu Amr et-Talemenki
 12. Ebu Nuaym el-Esbahani
 13. Ebu Bekr el-Beyhaki
 14. Ebu Zerr el-Herevi

Yukarıda zikredilen Alimlerin bazılarının Sünen isimli eserleri şöhret bulmuşken bazılarının bir çok eseri ehlince değer bulmuş ve kaynak eser olarak çokça ihtiyaç duyulmuştur.

Mesela Abdullah b. Ahmed’in Sünnesi, İbn Mendeh’nin Tevhid ve İman isimli eserleri, Lalekai’nin İtikad isimli eseri şöhret bulurken Taberani ve Beyhaki’nin bir çok eserine ciddi ihtiyaç duyulmuştur.

İbn Teymiyye (rhm) bu eserleri كتب تسعة Dokuz Kitab’ın dışında zikretmiştir. Çünkü Şeyhu’l İslam, İmam Buhari’nin Sahihi için:

“Tasnif olunmuş ve bablara ayrılmış kitaplar içerisinde Muhammed b. İsmail el-Buhari’nin Sahihinden daha faydalı bir kitap yoktur” demiştir.

Dokuz Kitaba gelince onlar

 1. İmam Buhari’nin Sahihi,
 2. İmam Muslim’in Sahihi
 3. Ebu Davud’un Süneni
 4. İmam Tirmizi’nin Sünnei
 5. İmam Nesei’nin Süneni
 6. İbn Maca’nın Süneni
 7. İmam Ahmed’in Müsnedi
 8. İmam Darimi’nin Süneni ve
 9. İmam Malik’in Muvata isimli eseridir.

Bizleri Takip Edin

Similar Posts