Değerli Müslümanlar … ! unutmayalım ki Allah’u Teala İlim tahsil edenleri ve onun gereyince amel edenleri sever ve onların değerini ve derecesini yükseltir.  Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

“ … Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler ile yükseltsin… ”   Mücadele : 11.Ay

“ Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti ; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka ilah yoktur. ”   Ali İmran : 18.Ay

Görüldüğü gibi Yüce Allah zatıyla başlıyor, ikinci olarak melekleri ve üçüncü sırada da ilim sahiplerini zikrediyor. Şeref, üstünlük, değer ve asalet olarak bu onlara yeter.

         İşte ilim sahiplerini ve ilmi öven birkaç Ayet’i celile daha :

“ De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ? “    Zümer : 9.Ay 

“ Bu misalleri insanlara anlatıyoruz ; ama onları alimlerden başkası düşünüp anlayamaz. “    Ankebut : 43.Ay 

“ Kulları içerisinde Allah’tan hakkıyla ancak alimler korkar.“   Fatır : 28.Ay 

{ … Ebu’d Derda r.a’dan.Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de söyle buyurur : ” Kim ilim aramak üzere bir yola koyulursa Allah da buna karşılık, ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenlerden memnun olduklarından dolayı kanatlarını – o ilim tahsil edenlerin üzerlerine – indirirler… }

Tirmizi : 4.c.2822.n – Ebu Davud : 4.c.3641.n – İbni Mace : 1.c.223.n

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Dünya mel’undur, onun içerisindekiler de. Ancak, Allah’ın zikri, ilim sahipleri ve ilim tahsil edenler müstesna. }

 Tirmizi : 4.c.2424.n – Suyuti Camiu’s Sağir : 2.c.2199.n 

{ … Rasulullah s.a.v şöyle dedi : “ … Alimin abide üstünlüğü, Ayın sair yıldızlara karşı üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridirler… }

Tirmizi : 4.c.2822.n

{ … Rasulullah s.a.v yine şöyle buyurdu : “ … Alimin abide üstünlüğü, benim sizin en aşağı mertebede olanınıza karşı üstünlüğüm gibidir…… }

Tirmizi : 4.c.2825.n

Evet değerli kardeşlerim … ! Şeref, övünç ve değer olarak bu derece ve bu güzel rütbe insana yeter. Zira peygamberlik rütbesi üstünde hiçbir rütbe yoktur. Dolayısiyle bu rütbenin varisinin şerefi üstünde de hiçbir şeref yoktur.

Rabbim cümlemize hayırlı ilimler nasibeylesin .

                                                                                           Amin
 

                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts