Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+09 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

İlimsiz bu din asla yaşanmaz

İlimsiz bu din asla yaşanmaz

Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki basiretli bir Müslümanın Allah’ı razı etme yolunda takip edeceği en ciddi ve en önemli görevlerinden bir tanesi ilim öğrenmesidir.

Yani kendisi olmadan ne dünyada ne de ahiret’te kurtuluş ve mutluluğu kazanmanın imkansız olduğu Kur’anı ve Sünneti öğrenmesidir. 

İşte bu, bir Müslüman için evvel emirde uğruna koşup yorulacağı en önemli hususlardan bir tanesidir. 

Çünkü, dinini sağlıklı bir şekilde öğrenemeyen bir kimse, Rabbisinin istediği ve razı olacağı bir kulluğu kesinlikle gerçekleştiremez. 

Diğer bir ifadeyle, ilim olmadan neyin hak neyin batıl olduğunu birbirinden kesinlikle ayırt edemez bir müslüman.

Öyleyse, içerisinde bulunduğumuz şu cahiliye ortamını da göz önünde bulundurarak, bir müslümanın bu alanda olanca gücüyle mücadele ederek Kitabı ve Sünneti öğrenmesi gerekir.

Çünkü kendisini yaradan rabbisi, ondan öncelikle dinini sağlıklı bir şekilde yaşaması için ilim öğrenmesini istemektedir.

Zaten İslam’ın tek gayesi de Allah’a kulluğu temin etmektir. Dolayısiyle kişinin Allah’u Teala’ya sağlıklı bir kulluk edebilmesi için öncelikle dinini, imanını öğrenmesi gerekir.

İşte bundan dolayıdır ki İslam, ilim öğrenmeği her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farz kılmıştır. 

{ … Enes İbni Malik r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : İlim öğrenmek bütün Müslümanlar üzerine farzdır. } … İBNİ MACE : 1.C.224.N – C.SAHİH : 3808.N


{ … Ebu’d Derda r.a dan : Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Ey insanlar ! öğreniniz. İlim ancak öğrenmek ile kazanılır…… } … BUHARİ . TALİK : 1.C. 228. S – CAMİU’S SAĞİR : 2.C.1417.N

{ … Muaz İbni Cebel r.a şöyel buyurur : Ey insanlar ! ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. İlim taleb etmek ibadettir. Müzakeresi tesbih, ondan bahsetmek cihad, bilmeyenlere öğretilmesi ise sadakadır. İlim, yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir kılavuz, darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığında güzel bir danışman ve Cennet yolunun ışığıdır………… “

Ey müslüman … ! Unutma ki Allah’a kulluk ancak ilimle olur. Onunla Allah tevhid edilir ve onunla Allah yüceltilir. Onun sayesinde takva sahibi olunur ve onun sayasinde akraba hukuku gözetilir. 

Helal ve haram ancak onunla tanınır. – Ve yine unutma ki – Önce ilim peşinden de amel gelir. Bahtiyar olanlar ona sahip olanlar, bedbaht olanlar ise ondan mahrum kalanlardır. } 

CAMIU’L BAYANİ’L İLM : 1 / 70 – EBU NUAYM . HİLYE : 1 / 239

 Allah’u Azze ve Celle bizlere hayırlı ilimler nasibeylesin.


                                                                               Amin …


                                          
Tacuddin El Bayburdi