{ … Ali r.a dan. Dedi ki : Resulullah s.a.v kadının saçını traş ettirmesini nehyetti – yani yasakladı – }

Tirmizi : 2 / 917.n

Tirmizi der ki : Bu hadis Hammad bin Seleme’den  – Katade’den – Aişe’den de rivayet edilmiştir : Resulullah s.a.v kadının saçını traş ettirmesini nehyetti. }

İlim adamlarının ameli bu hadis üzeredir. Kadının saçını tıraş ettirmesi değil de kısaltması görüşündedirler.

Tirmizi : 2 / 917.n

{ … Ebu Seleme r.a dan. O dedi ki : Peygamber s.a.v’in zevceleri, başlarından saç alırlardı – yani saçlarını kısaltırlardı – Hatta saçları  fevre  gibi olurdu. }

Müslim : 1 / 320

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts