Ey müslümanlar … ! şunu asla aklınızdan çıkarmayın ki Şeytan, inananları şirk ve küfre düşürmek için elinden gelen her türlü hile ve oyunları kullanmaktadır…

Bu konuda  – taa öteden beri – kullandığı en etkili silahı ve oyunu ise ; adına veli, evliya veya salih kimse denilen insanlar yoluyla olmuştur …  

Kur’anı ve Sünneti az da olsa okuyanlar şunu açıkca göreceklerdir ki ; Şeytan, taa Nuh a.s zamanından başlamış ve günümüze kadar aynı silahı ve oyunu ile inananları şirk ve küfür bataklığına yuvarlamıştır.

İyi niyetle de olsa, gerek Mekkelilerin ve gerekse günümüz Tasavvufunun bu konudaki tek bahaneleri ;

” biz bunları sadece ve sadece Allah’a daha fazla yaklaşmak için aracı ediniyoruz ” veya ;

” Bunlar Allah katında değerli kimseler olduğu için, onlar bize ahirette şefaatçi olacaklardır ”  … demeleridir.   

Allah’u Teala gerek Mekkelilerin ve gerekse onlarla hemen hemen aynı inançta olan günümüz insanlarının bu çirkin iddialarını Ayeti celilerinde şöyle açıklamaktadır :

” … Allah’tan başka veliler edinenler : Biz bunlara, sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz, derler…… “  Zümer : 3.Ay

” Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de fayda veremeyecek şeylere ibadet ediyorlar ve diyorlar ki : Bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır. Onlara de ki : Siz Allah’a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz ? Haşa ! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. “   Yunus : 18.Ay

Ey müslüman … ! bu Ayetlerde de anlatıldığı gibi o insanların niyetleri iyiydi. ( yani gayeleri Allah’a yakınlık kazanmak için di )  ama ne yazık ki işledikleri ameller kötü … Çünkü Allah’u Teala kullarına hiçbir zaman ve hiçbir yerde ; “ Bana yaklaşabilmeniz için, adına veli veya Salih insan dediğiniz kimseleri aracı kılabilirsiniz “ dememiştir …

Dolayısıyla şunu asla aklından çıkarmaman gerekir ki ; Allah’ın rızasına, cennetine ve cemalıllahına ulaştıran tek yol, O’nun Rasûlünün yoluna tabi olmaktır…  Kim bundan başka bir yol ararsa unutmasın ki doğru yoldan sapmış olur.

Çünkü Allah’a yakınlaşmak için insanlar – ki bu kimselerin makamı ve mevkisi ne olursa olsun – asla aracı edinilmez… Bakınız Rabbimiz bu konuda ne buyuruyor :

” Onların yalvardıkları varlıklar var ya, onlar bile Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. O’nun rahmetini umarlar ve azabından da korkarlar. Şüphesiz senin Rabbinin azabı korkunçtur. “   İsra : 57.Ay

Ayeti Celilede de anlatıldığı gibi ;  ehl’i şirkin Allah’a yakınlaşmak için araya vesile koyduğu o kişi ve kimseler dahi, Allah’a yakınlık için vesile arayan ve buna ihtiyacı olan kimselerdir…

Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan şunu peşinen kabullenmemiz gerekir ki ; makamı ve mevkisi ne olursa olsun, bir beşerin zatı, hatırı, değeri, hürmeti ve ona ait olan kap-kacak, kıl-tüy asla Allah ile kul arasında O’na yakınlaştırıcı bir vesile olamaz… Ve bu gibi vesilelerle de Allah’tan asla bir şey istenmez…

Salih kimselerin Allah’a yakınlık sağlama vesileliği ancak ve ancak ; inananlara öğreteceği ilimdir, ameldir… Ve bu ilim de, Kur’ana ve Sünnet dayalı ilim olmalıdır…

Hulasa bu konuda anlaşılması gereken tek şey ;  kulu Allah’a yakınlaştırcak vesileler, Kur’an ve Sünnetin içerisinde olanlardır … Yani şirksiz bir İman, sahih bir Akide, Tevhid ve Salih amellerdir insanı Allah’a yaklaştıracak olan şeyler …

Dolayısıyla bir kulun bu konudaki vesileliği, sadece ve sadece bu iki kaynağı kullara anlatıp ve aktarmasıdır … bundan başka bir şekilde vesileliği olamaz bir insanın …

Hatta unutmayınız ki Allah Rasulü s.a.v’in vesileliği bile bunun ötesinde bir şey değildi… Onun vesileliği ancak, kullara İmanı anlatmaktı, Tevhidi anlatmaktı, Akideyi ve Salih amelleri anlatmaktı …

Allah katındaki değeri ve derecesi yüksek olmasına rağmen, ümmetine hiçbir zaman ; benim şahsımı, eşyalarımı, sakalımı, hatırımı, hürmetimi, değerimi ve derecemi vesile edinerek Allah’tan bir şeyler isteyin dememiştir …

Hatta bırakın böyle şeyler söymeyi, Mekkelilerin bu anlamdaki inanç ve amellerini düzeltmek için gönderilmişti Allah Rasulü s.a.v … Çünkü Mekkelilerin şirk ve küfürlerine vesile olan arızalar bunlardı zaten … 

O, bir kulun Allah’a nasıl yaklaşacağını, O’nun Cennetini ve Cemalullahını nasıl kazanacağını Kur’an ve Sünnet çizgisinde ümmetine tek tek anlatmıştır… İsterseniz gelin hep beraber, İnsanı Allah’a yaklaştıracak en önemli vesilelerin bir kaçını anlatalım …

1 – Kulu Allah’a yaklaştıracak en güzel vesile Tevhid’tir …

Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında şöyle buyurur : 

   ٌ … فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

“… Kim Rabbi’yle – O’nun razı olacağı şekilde – karşılaşmayı arzu ediyorsa Salih amel işlesin ve ibadetlerinde de Rabbi’sine ortak koşmasın … ” Kehf : 110.Ay.

Değerli kardeşlerim eğer bu Ayeti celileye dikkat ettiyseniz burada, kulu Rabbine yaklaştıracak en güzel ve en mükemmel vesileden bahsedilmektedir… Ve o da ; Tevhid’tir.

Yani, insanın Allah’a takdim ettiği ibadetlerinde hiçbir şeye bir pay bir nasip ayırmadan, onu sadece ve sadece Allah için yapması, kendisini Allah’a yaklaştıracak en güzel bir vesiledir… Ve bundan daha güzel bir vesile de düşünülemez.

 2 – Kulu Allah’a yaklaştıracak vesilelerden ikisi de, Allah’a İman ve Salih amellerdir…

         Rabbimiz kerim kitabında bu konuda da şöyle buyurmaktadır :

“…… Ey insanlar ! sizi bize yaklaştaracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman eden ve Salih amel işleyen kimseler için durum böyle değildir. Onlar için, yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güven içindedirler… ”  Sebe : 37.Ay.

Değerli kardeşlerim … ! burada da yine Rabbimiz, açık ve net ifadelerle kullarını kendisine yaklaştıracak iki önemli vesileden bahsetmektedir ki o da ; İman ve Salih amellerdir…

Yani, bir kulun şaibesiz imanı ve Sünnete uygun amelleri – ki Salih amel zaten budur – onu Allah’a yaklaştıracak vesilelerdir …

3 – Kulu Allah’a yaklaştıracak vesilelerden biri de Peygambere itaat etmektir …

Rabbimiz yine kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“ De ki : eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah’ta sizi sevsin ve  günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir…..”   Ali İmran : 31.Ay.

İşte bu Ayet’i celilede de kulu Allah’a yaklaştıracak çok önemli bir vesileden bahsedilmektedir… O da ; Peygambere tabi olup, onun getirdiklerine ittiba etmektir… Çünkü onu insanlara örnek ve önder olarak gönderen Allah’u Teala dır… Dolayısıyla, kim ona itaat eder ve getirdiklerine tabi olursa, Allah’ı sevdiğini ve O’na yakınlaşmak istediğini açıkça ortaya koymuş demektir…

4 – Kulu Allah’a yaklaştıracak vesilelerden biri de Allah yolunda Cihad’tır …

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Ey iman edenler ! Allah’tan korkun, O’na – yakınlık için – vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz. ”   Maide : 35.Ay.

Görüldüğü gibi bu Ayet’i kerimede de Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak, O’nun yolunda cihad edilmesinden bahsedilmektedir… Yani, kulun Allah yolundaki her türlü mücadelesi, kendisini Allah’a yaklaştıran bir vesiledir…

5 – Kulu Allah’a yaklaştıracak vesilelerden bir tanesi de, O’nun yolunda infaktır…

         Rabbimiz bu konuda da şöyle buyurmaktadır :

“…… Bedevilerden öyleleri de vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe inanır, harcıyacağını Allah katında yakınlığa ve Peygamberlerin duasını almaya vesile edinir . Bilesinizki O – harcadıkları mallar, Allah katında – Onlar için bir vesiledir. Allah onları rahmetine sokacaktır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir… ”   Tevbe : 99.Ay.

Bu Ayet’i celilede de anlatıldığı gibi, insanı Allah’a yaklaştıracak vesilelerden bir tanesi de, O’nun yolunda infaktır… Yani, kulun malıyla mülküyle Allah yolundaki yapmış olduğu her türlü harcaması-infakı,  kendisini Allah’a yaklaştıracak olan güzel vesilelerden bir tanesidir…

6 – Kulu Allah’a yaklaştıracak olan en güzel vesilelerden bir tanesi de, dünya’ya karşı hırslı olmayıp ahirete yönelmektir. …

         Allah Rasulü s.a.v bu konuda şöyle buyrulmaktadır :

“ Kıyamet günü yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar ve Allah’tan da uzaklaşıyorlar. ” Suyuti Camiu’s Sağir : 1.c.773.n

Değerli kardeşlerim … ! bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere ; insanı Allah’a yaklaştıracak olan en güzel vesilelerden bir tanesi de, dünya’ya karşı hırslı olmayıp ahirete yönelmektir…

Hadisi şerifte de anlatıldığı gibi,  eğer bir kulun dünyaya karşı hırslı davranması onu Allah’tan uzaklaştıran bir vesile ise, bu demektir ki, insanın bir gün öleceğini düşünerek uhrevi işlere yönelmesi, onu Allah’a yaklaştıracak olan en önemli vesilelerdendir…

7 – Kulu Allah’a yaklaştıracak olan en güzel vesileler, üzerine farz kılınan ibadetleri gücü nisbetinde tatbik etmesidir …

{ … Ebu Hureyre r.a’dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah şöyle buyurdu : “ … Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim … }    Buhari : 14.c.6424.s

Bu hadisi şerifte de anlatıldığı gibi, kulu Allah’a yaklaştıracak olan en güzel vesileler ; üzerine farz kılınan ibadetleri gücü nisbetinde tatbik etmesidir.

Dolayısıyla kulun namazı, onu Allah’a yaklaştıran bir vesiledir… Gücü yettiğinde zekat vermesi, onu Allah’a yaklaştıran bir vesiledir… Üzerine farz kılınan Orucu tutması, onu Allah’a yaklaştıran bir vesiledir… Gücü yettiğinde  Hacc yapması, onu Allah’a yaklaştıran bir vesiledir… Hulasa bu meyanda kulun üzerine farz olan her ne var ise bunlar, onu Allah’a yaklaştıran birer vesiledir…

Hatta hadisi şerifin son kısmında haber verildiği gibi, kulun nafile ibadetleri bile, kendisini Allah’a yaklaştıran vesilelerdendir…

Öyleyse bu konuda sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur… Kim Allah’ın kendisini sevmesini istiyorsa … Kim Allah’a yaklaşmak istiyorsa … Kim O’nu razı edip Cennetine ve Cemalullahına nail olmayı arzu ediyorsa …  Kur’an ve Sünnette tarif edilen bu meşru vesilelere sarılması ve bunlara uygun hareket etmesi gerekir…

Bir kulu ancak bu vesileler Allah’a yaklaştırır… Çünkü bu vesileler Allah’ın istediği, sevdiği ve seçtiği vesilelerdir… Dolayısiyle hiç kimse, İslam’ın tarif ettiği bu vesileleri bırakıpta kendi icadettiği vesilelerle Allah’a yaklaşamaz… Veya da peşinden koştuğu, eline eteğine yapıştığı kişi ve kimselerin yolundan yürümekle Allah’a yaklaşamaz …

Rabbim bizlere ; hakkı hak bilip ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan ictinab eden kullarından olmamızı nasibeylesin.

                                               Amin 

                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts