İlme Davet Derneği

Kur’anı okuma ve onunla amel etme adabı

Değerli Müslümanlar … ! unutmayınız ki Kur’anı alel usul şiir gibi okumak, onu anlamadan, kavramadan geçmek sünnete uygun bir okuma şekli değildir… Kur’anı arapcasından öğrenmek, – en azından bir meal ile de olsa – ne anlattığını anlamak ve Ayetlerdeki amele yönelik ibadetlerin nasıllığını – sünneti seniyye ile beraber – öğrenmek en güzel Kur’an okuma adabıdır… Çünkü bu ümmetin selefi öyle yapıyorlardı.

“ … Abdullah İbni Mes’ud r.a şöyle dedi : Biz Peygamber s.a.v’den on Ayet öğrendiğimizde, bu Aytelerde olanı olanı güzelce öğrenmeden, inen diğer on Ayete geçmiyorduk. “ – Bu rivayeti aktaran – Şureyk’e :

– Ayetlerdeki amele ait şeyleri mi ? – sorup öğrenmeden diğer on Ayete geçmiyorlardı – diye sorulunca ; “ evet “ diye cevap verdi. “

Hakim Müstedrek : 1/557 

“ … el-Kasım b. Avf, eş-Şeybâni’den dedi ki : İbn Ömer radiyalahu anh’ı şöyle derken dinledim : Biz dönemimizden bir süre yaşadık. Bizden herhangi birimize Kur’ân’ı öğrenmeden önce iman verilirdi. Muhammed sallallahu aleyhi sellem’e sure nazil oluyor, kişi de o surede belirtilen helallarını, haramlarını ve yanında durulması gereken hususları öğreniyordu. Tıpkı sizin Kur’ân’ı öğrendiğiniz gibi. Sonra şunları söyledi : Ben birtakım kimseler gördüm ki onlara Kur’ân veriliyor. O da Fatihadan itibaren sonuna kadar okuyor ama Kur’ân’ın emrinin, yasağının ne olduğunu da bilmiyor. Yanında durup da aşmaması gereken sınırı da bilmiyor. Onu adi hurmanın etrafa saçılması gibi darmadağın ediyor. 

Hakim Mustedrek : 108 Sahih.

                 Tacuddin el Bayburdi