MENİ : Bilindiği gibi ; şehvet neticesinde erkekten gelen koyu bir sıvıdır. Bu ister uyanıkken ister uyku halinde olsun guslü gerektirir.

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : “….. Resulullah s.a.v : “….. Eğer meni çıkarırsan gusül abdesti al, buyurdu. }

Ebu Davud : 206 – Nesei : 194 – İbni Hibban : 1 102 – Ahmed : 1028 – Albani : 562-S. Cami

AÇIKLAMA : Şehvetle meninin çıkışı guslü gerektirir. Bu ister uyurken, ister bakmak şekliyle, ister düşünmek şekliyle, ister dokunmak şekliyle, ister istimna şekliyle, ister başka bir şekilde olsun hüküm aynıdır. Bu haller kendisinde meydana gelen kimsenin gusül abdesti alması gerekir.

KADINLARDA AYNEN … YA UYANIKKEN YA DA RÜYADA İHTİLAM OLABİLİRLER … ONLAR DA ISLAKLIĞI GÖRÜNCE GUSLETMELERİ GERKİR.

{ … Ümmü Seleme r.anha şöyle dedi : Ümmü Süleym, Nebi s.a.v’e gelerek : Bir kadın rüyasında erkeğin gördüğünü görürse ne yapar ? dedi. Resulullah s.a.v : Suyu gördüğü müddetçe gusül abdesti alır, buyurdu. Ümmü Seleme r.anha utanarak dedi ki : Ya rasulallah kadın hiç ihtilam olur mu ?  Bunun üzerine Resulullah s.a.v bana : İki elin topraklansın, – böyle bir şey olmasa – onun çocuğu kendisine neyle benzer ki, buyurdu. }

İbnu Carud : 88 – Malik : 1/51/85 – Buhari Ter : 283(282 – Müslim : 313/12 – Ebu Avane : 1/291- Nesei : 1/114-115 – Tirmizi : 122 – İbni Huzeyme : 235

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : İhtilam olduğunu hatırlamadığı halde önünde ıslaklık bulan bir kimse hakkında Resulullah s.a.v’e sorulduğunda : 0 kimse gusül abdesti alır, buyurdu. Uykusunda İhtilam olduğunu gören ancak önünde ıslaklık bulamayan bir kimse hakkında sorulduğunda : Onun gusül abdesti alması gerekmez, buyurdu….. }

Darimi : 1/195-196 – Ebu Davud : 236 – Tirmizi : 113 – İbni Mace : 612  Ahmed : 6/256

MEZİ : ise ; beyaz ve berrak bir su olup, münasebeti’i cinsiyyeyi hatırladığı veya arzu ettiğ zaman erkekten gelen bir sudur… Mezi geldiği vakit te zeker ve yumurta torbasını yıkanır, namaz abdesti gibi abdest alınır.

{ … Abdullah b.Sa’dul Ensari r.a dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir : Resulullah s.a.v’den guslü gerektiren şeylerden ve sudan sonra gelen sudan sordum. Resulullah s.a.v : O mezi’dir, her şeyin erkeğinde mezi vardır. Mezi geldiği vakit zekerini ve yumurta torbasını yıkar, namaz abdesti gibi abdest alırsın, buyurdu. }

Ebu Davud : 1.c.211.n 

{ … Mikdad r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’e ehline yaklaştığında mezisi gelen kişinin durumunu sordum. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizden biri meziyi gördüğünde zekerini yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın. }

Ebu Davud : 207.N – Tirmizi : 115.N – İbni Mace : 505.N – Malik :1/40/53 – Beyhaki : 1/115

{ … Ali b. Ebi Talib r.a den şöyle dedi : Ben mezisi çok fazla gelen bir adam idim. Resulullah s.a.v’in kızı – eşim olarak – yanımda olduğu için, bu durumu Ona soramaya utandım. Bir adama bunu sormasını emrettim. 0 da bu durumu Resulullah s.a.v’e sordu. Resulullah s.a.v : Mezi’den abdest gerekir, buyurdu.}

İbnu Carud : 6.N – Buhari : 269-Ter :381 – Ebu Avane : 1/272-273 – Nesei : 152 – Ahmed : 1/125-129 – Tayalisi : 144 – İbni Huzeyme : 1.C.19.N – İbni Hibban : 242-el-Mevarid – Beğavi : 1 /326 – eş-Şerh

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : Ben çok mezisi gelen bir kimse idim ve her mezide yıkanıyordum. Bundan da – adeta – sırtım çatladı. Durumu Resulullah s.a.v’e söyledim. – Yahut Ona söylendi – Resulullah s.a.v : Mezi gördüğün vakit zekerini yıka ve namaz abdesti gibi abdest al. Eğer meni çıkarırsan gusül abdesti al, buyurdu. }

Ebu Davud : 1.C.206.n – Nesei : 194 – İbni Hibban : 1102-el-İhsan – Ahmed : 1028 – Albani : 562- S. Cami

Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts