SORU … : Hocam müsadenizle size bir soru sormak istiyorum. Önemli olan namaz kılmak değil midir ?.. Nasıl kılınırsa kılınsın, diyebilir miyiz … ? Çünkü bazı arkadaşlarımız – namaz konusunda kendilerine yanlışlarını anlatınca bize diyorlar ki – bu konuda önemli olan namaz kılmaktır, nasıl kılarsan kıl. Hatta diyorlar ki ; Allah Rasulü öyle de kılmıştır böyle de kılmıştır. Bunu izah ederseniz hocam çok seviniriz. Allah razı olsun.

CEVAP … : Değerli kardeş, Arkadaşlarımızın kullandığı sözler batıl ve isbatsız sözlerdir. Çünkü İslam’a ait hangi ibadet olursa olsun, o ibadet mutlaka sünnete uygun olmalıdır. Nasıl kılarsan kıl sözü batıl bir sözdür.

Bununla beraber, ” Allah Rasulü öyle de kılmıştır böyle de kılmıştır ” sözü de batıl ve delilsiz bir sözdür. 

Dolayısiyle bu konuda sözlenecek en güzel söz ; kim namaz kılar da bu ibadetinin şeklini şemalini peygambere dayandırarak delillendiremez ise, o ibadet kendisinden kabul edilmeyecektir. Çünkü Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur :

“ Her kim bizim emrimize uymayan bir amel işlerse o amel merdutdur – yani reddolunur – “

Müslim : 5.c.1718.n 

Ey müslüman … ! unutmaki Namaz, islamın en azim ibadetidir.. Ve bu ibadeti de Cibril a.s gelip tarif etmiştir.

“ … Zeyd bin Harise r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Bana Cibril ilk vahy getirdiği sıralarda Namazı ve abdesti talim ettirdi. “

Ahmed : 4 / 161 – 17026.n – Camiu’s Sağir : 1.c.48.n

{ … İbni Abbas r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cebrail bana Kabe‘nin yanında imamlık etti. Öğleyi güneş batıya doğru eğilip – gölge – nalinin tasması kadar olduğu zaman, ikindiyi her şeyin gölgesi kendisi kadar olduğu zaman, akşamı oruçlunun iftar ettiği zaman, yatsıyı şafak kaybolduğu zaman, sabahı – yeme ve içmenin – haram olduğu zaman kıldırdı. Ertesi gün öğleyi her şeyin gölgesi kendi kadar olduğu vakit, ikindiyi her şeyin gölgesi iki misli olduğu vakit, akşamı oruçlu orucunu açtığı vakit, bir tek vakitte yatsıyı gecenin ilk üçte birine doğru, sabahı da ortalık iyice ağarınca kıldırdı. Sonra bana dönerek : Ya Muhammed, bu iki vaktin arası senden önceki Nebi’lerin vakti olduğu gibi, senin için de vakit, bu iki vaktin arasıdır, dedi. }

Ebu Davud : 393 Tirmizi : 149 İbni Huzeyme : 325 Dare kutni : 1/258 Hakim : 1/193 Beyhaki : 1/364 Beğavi : 2/184

“ … Diğer bir hadislerinde iseRasulullah s.a.v şöyle buyudular :Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın.”

Buhari : 2.c. 675 – 880 – Müslim : 2.c.544.n

Öyleyse Allah’u Azze ve Celle’nin Cibril vasıtası ile tarif ettirdiği bu ibadeti, tarifi üzere kılmak gerekir…

                      Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                   Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts