Değerli kardeşlerim … ! Namaz kılarken Fatiha’dan sonra okuyacağımız zammı sure konusunda, illa tertip sırası şart değildir…  Kur’andan istediğin yerden, istediğin şekilde okuyabilirisin…

Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur :

” ……… Şu halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin …….  “   Müzzemmil : 20.Ay

” … Huzeyfe r.a şöyle dedi : Bir gece Peygamber s.a.v ile beraber namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. İçimden dedim ki, yüz Ayer okursa rukuya varır. Sonra – tahmin ettiğimi –  geçti… Sonra dedim ki, sanırım bu sureyi bitirir sonra rukuya varır. Düşündüğüm gibi olmadı ve Nisa suresine başladı. Onu da okudu daha sonra Ali imran’a başladı onu da okudu ………. “

Müslim : 2.c.272.n

Bu hadisi şerife dikkat edilirse Allah Rasulü s.a.v namazında Kur’anın tertip sırasına göre okumamış önce Bakara suresini, sonra Nisa suresini ve daha sonra da – tertip sırası olarak – Nisa suresinden önce olan Ali İmran suresini okumuştur… Kaldı ki bu konuda illa tertip sırasına göre okunmalıdır diye de bir delil yok …

                                                                                 Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts