1 = En son oturuşta yapılması gereken ilk dua, tahiyyattır

“ … Abdullah İbnu Mes’ud r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v’in ardında namazda ( yani teşehhüde ) Esselamu alellahi, esselamu ala fulanin ( Allah’a selam olsun, fulana selam olsun ) derdik. Rasûlullah s.a.v günün birinde bize şöyle buyurdu : ” Selam Allah’ın kendisidir. Herhangi biriniz namazda oturduğunda şöyle desin.

التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Et’tahiyyatu li’llahi ve’sselavatu ve’ttayyibatu es-selamü aleyke eyyuhen nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu es-selamü aleyna ve ala ibadillahi’s-salihin, Eş’hedü en la ilahe illallah ve eş’hedü enne muhammeden abduhu ve resuluh.

Selamlar, dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah’adır. Ey Nebi ! selam sana. Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Salih kulların üzerine olsun.

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.

Buhari : 2/819 Müslim : 2/402 Ebu Davud : 2.c.968.n – Tirmizi : 289 Nesei : 2/240 İ.Mace : 3.c.899.n

2 = İkinci olarak okunması gereken salli barik duaları

” Şübhesiz Allah ve Melekleri, Peygambere salat ederler. Ey iman edenler ! Siz de ona salat edin ve gönülden teslim olun.” Ahzab : 56.Ay

“ … Kaab İbnu Ucre r.a’dan, şöyle dedi : Biz dedik ki veya dediler : ” Yâ Rasûlullah ! Sen bize, sana ( teşehhüde ) salat ve selâm getirmemizi emrettin. Selam’ı öğrendik fakat nasıl salat getireceğiz ? ” …….. “

Ebu Davud : 2.976.n

“ … Ebu Mes’ud El-Ensari r.a’dan, şöyle haber verib dedi ki : Biz Sa’d’ubnu Ubade’nin meclisinde iken Rasûlullah s.a.v bizim yanımıza geldi. Beşir İbnu Sa’d kendisine : ” Yâ Rasûlullah ! Allah’u Teâla sana salat okumamızı emretti. Biz sana nasıl salat okuyalım ? ” diye sordu. Rasûlullah s.a.v sukut etti. Hatta biz, Beşir bunu Rasûlullah’a sormasaydı diye temenni ettik. Sonra Rasûlullah s.a.v : Şöyle okuyunuz buyurdu :

اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

Ellahumme ! Salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.

Ellahumme ! Barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.

Allah’ım ! İbrahime ve İbrahimin ailesine salat ettiğin gibi Muhammede ve Muhammedin ailesine de salat eyle.Muhakkak ki sen ; çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin.

Allah’ım ! İbrahimi ve İbrahimin ailesini mubarek kıldığın gibi , Muhammedi ve Muhammedin ailesini de mubarek kıl. Muhakkak ki sen ; çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin.

Salavatu şerifeler, Buhari’nin rivayetidir. Buhari : 3370 – Müslim : 2/405 – 406

3 = Üçüncü olarak okunacak dua

“ … Ebu Bekr r.a’dan. Bir defasında Rasûlullah s.a.v’e dedim ki : Ya Rasulallah ! bana bir dua öğret de onu namazımda okuyayım. Rasûlullah s.a.v de bana şöyle de buyurdular ;

اللهم! إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عوارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yağfiru’z zunube illa ente fağfir li mağfireten min indike ve’rhamni inneke ente’l gafurur rahim.

Ey Allah’ım ! şüphesiz ben nefsime çok zulm ettim. Günahları mağfiret edecek olan da ancak sensin. Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz ki sen ğafursun, rahimsin.

Buhari : 834 Türkçe : 2.c.822.s Müslim : 8/2705

4 = Dördüncü olarak okunacak dua, dört şeyden Allah’a sığınma

“ … Ebu Hureyre r.a’dan, diyor ki : Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : ” Her hangi biriniz son teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyden Allah’a sığınsın : Cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve Mesih Deccal’in şerrinden.”

Müslim : 2.c.588.n

اللهم! إني أعوذ بك من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال
Allahumme ! inni euzu bike min azabi cehennem. Ve min azabi’l kabri ve min fitneti’l mahya ve’l memat. Ve min şerri fitneti’l mesihi’d deccal.

Ey Allah’ım ! cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden ve Mesih deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım.

Müslim : 2.C.588.n

5 = Dört şeyden Allah’a sığınma duasının ikinci şekli

“ … Rasûlullah’ın zevcesi mü’minlerin annesi Aişe r.anha’dan şöyle haber verdi : Rasûlullah s.a.v namaz’ın sonunda :

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم
Allahumme ! inni e’uzu bike min azabi’l kabri . Ve e’uzu bike min fitneti’l mesihi’d deccal. Ve e’uzu bike min fitneti’l mahya ve’l memat. Allahumme inni e’uzu bike mine’l me’semi ve’l meğram.

Ey Allah’ım ! kabir azabından sana sığınırım, Mesih deccal fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Ey Allah’ım ! günahtan ve borçtan da sana sığınırım.

diye dua ederdi. Biri kendisine : ” Ya Rasûlullah borçtan ne de çok istiaze ediyorsun ” dedi. Bunun üzerine : ” İnsan borçlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur, söz verir de sözünde durmaz ” buyurdu. “

Buhari : 832 Müslim : 2.C.589.n

6 = Bu dua’ya ihtimam gösterip başkalarını da buna teşvik etmek

“ … Müslim İbnu’l-Haccac şöyle dedi : Bana baliğ oldu ki, Tavus İbnu Keysan kendi oğluna : ” Namazında bu kelimelerle dua ettin mi ? ” diye sordu. Oğlu : ” Hayır ” dedi. Tavus : ” Namazını yeniden kıl. Çünkü hiç şübhesiz baban Tavus bu hadisi üç yahud dört sahabiden rivayet etti, yahut dediği gibi ” dedi. “

Müslim : 2.c.590.n

Rabbim cümlemize sünnete uygun namaz kılmayı nasibetsin … Amin

           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts