Davet Hakkında Şeyh Elbani’ye Sorulan Soru
| | |

Davet Hakkında Şeyh Elbani’ye Sorulan Soru

Soru: Denilir ki: muhakkak ki İslam’a davet eden kimsenin sünnet meselelerinde şiddetli olması gerekir. Onun –mümkün olduğu kadar- sünnet ile alakalı olan meseleleri harekete geçiren mevzulardan uzaklaşması gerekir. Kendisine sünnete yakın olacak şekilde uzak bir siyaset olması gerekir. Bu doğru ve davete faydası olacak işlerden midir? Eğer böyleyse bizim ona uymamız caiz midir? Bunun ile…

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı
| | |

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı

Şeyh Elbani kendi hayatından bahsedildiği bir vakitte şöyle demiştir: “Eğer vakit yönünden rahat olsaydım, çoğunuzun duyamayacağı kıssalar anlatırdım.” (eş-Şeybani “Elbani’nin hayatı) Asıl ismi Muhammed Nasirud-Din b. El-Hac Nuh Necati el-Elbanidir. Arnavutluk adı ile bildiğimiz Elbaniya diye literatürlere geçmiş olan ülkenin İşkodra şehrinde 1914 senesinde doğmuştur. Daha sonrasında çıkan karışıklıklardan dolayı babası Şam’a hicret etmiştir. Şeyh…

Sonsuzluğu Bekleyen Kaşifler

Sonsuzluğu Bekleyen Kaşifler

Hadis İlminin Derinliği Biraz da olsa hadis ilmi ile meşgul olan kişinin bildiği gibi bu ilmin haddizatında kolay olmamasının en büyük sebebi, değerli ve iclal sahibi Allah Resulü (s.a.v)’in hadislerinin muhafaza edilmesidir. Birçok işin muhafazasında bir sınır olmasına rağmen Allah Resulü (s.a.v)’in hadislerinin muhafazasında hiçbir hadisçi mutlak bir sınıra ulaşamamıştır. Zira hadis ilminin derinliği, birçok…

Kuran Ve Sünneti Anlamada Metot

Kuran Ve Sünneti Anlamada Metot

İslam’da Usul & Kuran Ve Sünneti Anlamada Metot Yazan Oğuz Önder Mukaddime إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ…

Hakkın Zulme Uğraması Hakkında Bir Nükte

Hakkın Zulme Uğraması Hakkında Bir Nükte

Hakkın Zulme Uğraması Hakkında Bir Nükte Birçok Kuran ve Sünnet okuyucusu bilir ki, Mekkeli müşrikler Allah Resulüne nübüvveti hakkında ve ashabın bu menhece bağlığından dolayı zulüm etmişler ve bazıları bu zulmü üzere ölmüşlerdir. Kendisinden sonra gelen Rabbani Âlimler de aynı şekilde zulme uğramışlardır. Pe ki zulüm nedir? Eğer zulmü zahiri bir mana ile açıklayacak olursak…

Ebu Umeyr Hadisinden Faydalar

Ebu Umeyr Hadisinden Faydalar

Ebu Umeyr Hadisinden Faydalar جزء  فيه فوائد حديث أبي عمير الإمام الفقيه أبي العباس أحمد بن أحمد الطبري البغدادي الشافعي İmam Fakih ebi-l Abbas Ahmed b. Ahmed et-Taberi el-Bağdadi eş-Şafii Tahkik Sabir Ahmet el-Bitavi MÜELLİFİN TERCEME-İ HALİ Ebu-l Abbas Ahmed b. Ebi Ahmed’dir. İbn-ul Kass diye bilinir. Taberilidir ve Şafii fakihidir. Taberistan da zamanının imamı…

İslam’da Ticari Ortaklık

İslam’da Ticari Ortaklık

İslam’da Ticari Ortaklık (Ticari) Ortaklığın Tanımı Ortaklık istihkakta (herhangi bir pay da) toplanmak demektir. Veya herhangi bir ödenekte veya veraset gibi mallarda iki ya da daha fazla kişiler arasında olan tasarrufun/girişimin ismidir. Ya da alış ve satış girişimidir. Ortaklığın Meşru Oluşunun Hikmeti İnsan malının artışına ihtiyaç duyar. Bazen insan buna ya tek başına yapabilecek kudretinin…

Küçükten İlim Almak

Küçükten İlim Almak

Küçükten İlim Almak Bizler her ne kadar kendimizi selefiliğe nispet ederek, selefin imamlarının Kuran ve Sünneti anladığı gibi anlıyoruz diyen kimseler olsak da, kültürümüzün ve medeni yapımızın yıllar boyunca büyütüp genişlettiği bir ibareden kaçamıyoruz. O da “daha dünkü çocuk” veya buna muadil olan ibareler ile ona bağlandığımızı söylesek de bir o kadar da ona ters…

Ey Allah’ın Kulları! Bana Yardım Edin!

Ey Allah’ın Kulları! Bana Yardım Edin!

Ey Allah’ın Kulları! Bana Yardım Edin! Yetişin Ey Allah’ın Kulları إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا علي ، يا عباد الله احبسوا علي ، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم “Sizden birinizin hayvanı ıssız bir yerde bağını çözüp kaybolduğunda, ‘Ey Allah’ın kulları, tutun! Ey Allah’ın kulları tutun! Diye…

Tasadduk Ettikten Sonra Dua Talep Etmek

Tasadduk Ettikten Sonra Dua Talep Etmek

Başlığı altında daha önce zikri geçen ve Şeyhu-l İslam İbn Teymiyye’nin nadide eserinden tercüme edilen bir bölüm paylaşıldı. Öyle ki, tercüme de ve zikri geçen metinde sanki haşiye sadedinde “tasadduk ettikten sonra dua talep etmek caiz değildir” diye bir maksat hissedildi. Bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Bu mesele ilim ehli arasında konuşulmuş ve en…

Kitap Ve Katip

Kitap Ve Katip

Kitap Ve Katip Hadis tahriçlerinin dahi sanal ortamda yapıldığı, asla ve masdara rücu etmeksizin kabul edildiği bir ortamda kitaba olan ihtiyaçtan bahsediyoruz.  İlmi adabın bu kadar aşağı düştüğü bir çağ belki olmamıştır. Ne yazıktır ki – amiyane bir tabir ile- zamanın katipleri, aynı aşağı baskı mertebesinde olan matbu kitaplar misali aşağı düşmüşler ve buna kendileri…

Konuşan Cihad

Konuşan Cihad

Takdirinizdir ki Türkiye’de uzun zamandır konuşula gelen Selefilik ve bu minvalde, red’i bir biçimde Selefilik ile mukayese edilen tekfirci akım, ne yazıktır ki şeytanın, halkın dilini ve düşüncelerini kullanarak böyle yüce bir davayı böylesine alçak bir menheci terennüm ile akamete uğratmaya çalışmış ve dahi bir noktada başarılı olmuştur. Yani tabiri caiz ise tekfirciliği Selefilik olarak…

Kurana Abdestsiz Dokunulur Mu?

Kurana Abdestsiz Dokunulur Mu? Daha önce bu mevzular sarahat ile sorulmuş ve cevabı kâh kısa kâh uzun olarak verilmiştir. Ancak son zamanlarda ortaya atılan fitneler ve bazı kardeşlerimizin bu konuda akıllarının bulanmasından dolayı meseleyi toplamayı ve tahlil etmeyi düşündüm. Bugün Kuran’ın (mushafın) abdest olmadan dokunulmayacağını savunan birçok ilim ehli ve onlara aşırı şekilde taassup gösteren…

| |

Davet Hakkında Şeyh Elbani’ye Sorulan Soru

Soru: Denilir ki: muhakkak ki İslam’a davet eden kimsenin sünnet meselelerinde şiddetli olması gerekir. Onun –mümkün olduğu kadar- sünnet ile alakalı olan meseleleri harekete geçiren mevzulardan uzaklaşması gerekir. Kendisine sünnete yakın olacak şekilde uzak bir siyaset olması gerekir. Bu doğru ve davete faydası olacak işlerden midir? Eğer böyleyse bizim ona uymamız caiz midir? Bunun ile…

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı
|

Şeyh Muhammed Nasir-ud Din El-Elbani Hayatı

Şeyh Elbani kendi hayatından bahsedildiği bir vakitte şöyle demiştir: “Eğer vakit yönünden rahat olsaydım, çoğunuzun duyamayacağı kıssalar anlatırdım.” (eş-Şeybani “Elbani’nin hayatı) Şeyh Elbani’nin Hayatı Asıl ismi Muhammed Nasirud-Din b. El-Hac Nuh Necati el-Elbanidir. Arnavutluk adı ile bildiğimiz Elbaniya diye literatürlere geçmiş olan ülkenin İşkodra şehrinde 1914 senesinde doğmuştur. Daha sonrasında çıkan karışıklıklardan dolayı babası Şam’a…

Şeyh Elbani’nin Hadis İlmindeki Yeri

Şeyh Elbani’nin Hadis İlmindeki Yeri Hiç şüphesiz hadis ve hadis ehlinin varlığı, tarihi inkâr edemeyen ve güvenilirliklerinde hiçbir sıkıntı bulunmayan kişilerin aktardıklarınca her daim olacaktır. Bu her ne kadar âdâb-ı muaşereti dâhi doğru düzgün tatbik edemeyen kişilerce tevil ve dahi inkâr ediliyor olsa da, tarihin akışı ve içerisinde bulunmuş olduğumuz ortam bunu tam anlamı ile…

Her Kim Kurban Kesmez İse Hadisi

Her Kim Kurban Kesmez İse Hadisi

Her Kim Gücü Olduğu halde Kurban Kesmez İse Bizim Namaz Kıldığımız Yere Yaklaşmasın Hadisin Tahkiki   Bismillahirrahmanirrahim Rabbim yardım et ve kolaylaştır. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir ve demiştir ki: Bize Ebû Abdurrahman tahdis etti, Bize Abdullah b. Ayyaş, Abdurrahman b. Hürmüz el-A’rac’dan oda Ebû Hureyre’den tahdis etti ve dedi ki: Allah Resulü (s.a.v.)…

Hakkın İntişarı

Hakkın İntişarı  HAKKIN İZHARI VE ŞERRİN İHFASI HUSUSUNDA BİR NÜKTE Allah’ın adı ile Asrımızda ilim öyle bir düşük mertebeye indi ki, bırakalım safi akıllar ile onu idrak etmeyi, en yüce teharri ile dahi olsa ulaşılamayacak bir hale gelmiştir. Bizler ise kafese konulamayan kuşlar misali, ancak istediğimiz yere konuyoruz ve bizi dizginlemeye çalışan hak dahi olsa,…