Hakkın İntişarı

Hakkın İntişarı  HAKKIN İZHARI VE ŞERRİN İHFASI HUSUSUNDA BİR NÜKTE Allah’ın adı ile Asrımızda ilim öyle bir düşük mertebeye indi ki, bırakalım safi akıllar ile onu idrak etmeyi, en yüce teharri ile dahi olsa ulaşılamayacak bir hale gelmiştir. Bizler ise kafese konulamayan kuşlar misali, ancak istediğimiz yere konuyoruz ve bizi dizginlemeye çalışan hak dahi olsa,…