Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi Allah’u Teala kendi yolunda ve uğrunda canını veren şehidler için şu ifadeyi kullanır : 

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

“ Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma ; hayır, onlar diridirler. Rab’leri katında rızıklanmaktadırlar. “    Ali İmran : 169.Ay

Şüphesiz ki Rabbimizin bu ve emsali Ayeti Celilelerinde bahsini etmiş olduğu diri olma olayı, şehidlerin diğer ölen kimselerden farklı oldukları ve Allah katında cennet bahcelerinde rızıklandıkları içindir… Değilse bizim anladığımız anlamda şehidler, Dünyalarını değiştirmiş ve  ölmüş kimselerdir…

Bu konuda her şeyden önce Allah’u Teala konuyla ilgili zikri geçen Ayetin baş tarafında şehidlerinde öldürüldüklerini söylüyor… 

Bununla beraber zikredilen hadisi şeriflere de dikkat ederseniz şehidler hakkında ölmüş, öldürülmüş ve ölmüşlerdir ifadeleri sık sık kullanılır … :

“ … Mesruk r.h şöyle dedi : Biz İbni Mesud’a Allah’ın : { Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma ; hayır, onlar diridirler. Rab’leri katında rızıklanmaktadırlar. Allah’ın keremiyle kendilerine verdiklerinden mesrur olarak, arkalarında henüz (şehit olup) kendilerine yetişemeyenlere de korku olmadığına, onların da üzüntü ye uğramayacaklarına sevinirler. “ Ali İmran : 169-170  Ayetinin tefsirini sorduk. Abdullah şöyle dedi : Biz de bunu sormuştuk da Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem : Onların ruhları bir takım yeşil kuşların içindedirler. Onlar için Arş‘a asılmış kandiller vardır. Onlar cennette diledikleri her yere uçarlar sonra o kandillere girerler. Rab‘leri onlara muttali olup : Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz ? Buyurur. Onlar : Ne arzu edelim ki ? Biz cennette dilediğimiz her yere gidebiliyoruz derler. Rab‘leri bunu onlara üç defa tekrarlar. Onlar kendilerine bu teklif edilmekten vazgeçilmeyeceğini görünce : Ey Rabb‘imiz, bizim senin yolunda tekrar öldürülmemiz için bizim ruhlarımızı cesetlerimize iade etmeni istiyoruz derler. Nihayet Rab‘leri kendileri için bir şey istemediklerini görünce, onlar terk olunur. ”     Müslim : 1887/121

“ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki : Cennete giren hiç kimse, yeryüzündeki her şeye sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmeyi istemez. Şehit bundan müstesnadır. Çünkü o, görmekte olduğu kerametlerden – yani ikramlardan – dolayı tekrar dünyaya dönmeyi ve on kere öldürülmeyi temenni eder. ”     Buhari : 2817-Ter : 2662

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : “ …… Allah yolunda öldürülen şehittir … buyurdu.”   Müslim : 1915/165

Hatta Allah’u Teala Rasulü Muhammed Mustafa hakkında bile ölürse veya öldürülürse ifadesini kullanmaktadır …  Halbuki bizim inancımız Allah Rasulü s.a.v de Rabbinin yolunda mücadele eden ve ölenlerin içerisinde en hayırlı olan bir kimseydi …

” Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip-geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz ? … “     
Ali İmran : 144.Ay

Hulasa bütün insanlar, – makamı ve mevkisi ne olursa olsun – bizim anladığımız anlamda ölüdürler ve ölümlüdürler … Onlardan hiç biri hayatta olanları ne duyar, ne yaptıklarından haberdar olur, ne onlara yardıma gelir ve ne de onlara cevap verebilir…

“ Onlara ölüler demeyin, aslında onlar diridirler Ayetinin anlamı ise “
  konunun baş tarafında da izah edildiği gibi ; onların diğer ölen kimselerden farklı olarak cennette nimetlendikleri anlamındadır…  Aslında ayetin siyak ve sibakına dikkat ederseniz bunu rahatlıkla anlarsınız …

Değerli kardeşlerim … !
 benim bu konuya değinmemin en önemli sebebi, çevremizde de duyduğumuz şekliyle ; Gerek peygamberlerin, gerek Hızır a.s’ın ve gerekse şehidlerin ölmedikleri, onların ruhlarının insanlar arasında dolaştığı, insanları duydukları ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri inancının varlığından dolayıdır …

Halbuki bu şekilde bir inanç şirk ve küfür içeren batıl bir inançtır … Az önce de dediğimiz gibi – ölen kimselerin makamı mevkisi ne olursa olsun – Onlardan hiç biri hayatta olanları ne duyar, ne yaptıklarından haberdar olur, ne ruhları onların arasında gezer, ne bunlara yardım eder ve ne de onlara cevap verebilir…

Rabbim bütün Müslümanları bu gibi batıl inançlardan uzak eylesin …

                                   Amin 

                                        Ve’l hamdu lillahi rabbil alemin
 

                    Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts