Bilindiği gibi bütün Peygamberler, şirk ve küfür bataklığında yüzen cahil, sapık ve zalim insanları hidayete çağırmak üzere Allah’u Azze ve Celle tarafından gönderilmiştir.

Bu Peygamberler ki, Rableri tarafından her türlü şirk, küfür ve dalaletten uzak tutulmuş, heva ve arzularına göre hareket etmekten de korunmuştur.

Bununla beraber, Allah c.c onları ahlak bakımından insanların en faziletlileri olarak seçmiş, hikmet ve yumuşaklık konusunda da onları örnek ve önder kimseler kılmıştır.

Dolayısıyla her konuda mükemmel olan bu insanlardan Nübüvveti zedeleyici en ufak bir şey sudur etmemiştir… Neden ?

Çünkü, Allah’ın dinini yaşama hususunda insanların kendilerini örnek ve önder edineceklerinden dolayıdır.

Rabbimiz kerim kitabında bütün Rasullerin gönderiliş gayesinin, ancak kendilerine itaat edilmesi ve insanların onları her konuda örnek ve önder edinmeleri için olduğunu beyan etmektedir :

  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ    

“ Biz hiçbir Resulü Allah ın izniyle kendisine itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik ………“   Nisa : 64.Ay

Allah’u Teala Peygamberleri aracılığı ile Kullarından istediği, o anki Rasulün gösterdiği şekilde O’na ibadet etmeleridir … Bu kulluk bazen ;

“ la ilahe illallah İbrahim Resulullah “  şeklinde olmuştur…  Bazen ;

“ la ilahe illallah Nuh Resulullah “  şeklinde olmuştur…  Bazen ;

“ la ilahe illallah İsa Resulullah “  şeklinde olmuştur…  Bazen ;

“ la ilahe illallah Musa Resulullah “  şeklinde olmuştur…  en son olarak da ;

“ la ilahe illallah Muhammed Resulullah “  şeklinde son bulmuştur…

1 – HER PEYGAMBERE BİR ŞERİAT VE FARKLI BİR MENHEC VERİLMİŞTİR

İstisnasız bütün Peygamberler, Allah’tan kendilerine vahyedildiği Şeriat ve menhec doğrultusunda O’na kulluk etmiş ve etrafındaki insanları da buna davet etmişlerdir… Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor :

                                                        لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

“ … Sizden  her  biriniz  için bir Şeriat ve bir menhec belirledik … “ Maide : 48.Ay

                                                                        لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوه

 “ Biz  her  ümmet  için  tabi  olacakları  bir  yol  tayin  ettik. Onun için bu işte seninle asla niza etmesinler…… “  Hacc : 67.Ay

Zikri geçen bu Ayeti celilelerde haber verildiği gibi ; asılları Tevhide dayalı olmak üzere her Peygamberin getirdiği şeriat farklı idi. Hacc suresindeki Ayeti celileye dikkat edilirse eğer ; önceden uygulanan ibadet şekli şemali nasıl olursa olsun, eğer bir Peygamber Allah’ın dinine davet için gönderilmiş ise, artık onun getirdiklerine harfiyen tabi olunur, onunla niza edilmez ve ona karşı asla niza edilmez…

2 – HAYATTA OLAN BİR PEYGAMBER DAHİ OLSA, KENDİSİNDEN SONRA GELEN PEYGAMBERE UYMAK ZORUNDADIR

Resullere iman konusunda bilinmesi gereken hususlardan birisi de, hayatta olan bir Peygamber dahi olmuş olsa, kendisinden sonra gelen Peygambere tabi olma ve onun yoluna uyma zorundadır… Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında bu konuyla alakalı şöyle buyurmaktadır :  

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ  مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا  آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ  وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ  رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ  لِّمَا  مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ  بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ  قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ  وَأَخَذْتُمْ  عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

“ Allah, Peygamberlerden şöyle söz almıştı : “ Size Kitap ve Hikmet verdim. Sonra da yanınızda bulunanı tasdik eden bir Peygamber geldi mi, ona mutlaka iman edecek ve yardımda bulunacaksınız. İkrar ettiniz ve  bu  ağır  yükümü  kabul  ettiniz  mi ? “  buyurduğunda – peygamberler – ‘ ikrar ettik ’ demişler, bunun üzerine Allah’ta : O halde şahit olunuz. Bende sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. “ Ali İmran : 81.Ay

{ … Abdullah oğlu Cabir r.a rivayet ediyor ki ; Hattabın oğlu Ömer r.a Tevrat’ın bir nushası ile, Allah Rasulü s.a.v’e gelerek dedi ki ;

– Ey Allah’ın Rasulu, işte bu Tevratın bir nushasıdır. 0 ise buna sukut etti. Ömer’de okumaya başlamıştı, ama buna karşı Allah Rasulü s.a.v’in yüzü kızarıyordu. Ebu Bekr dedi ki Ömer’e ;  annesiz kalasın, Allah Rasulü s.a.v’in yüzündeki kızgınlığı görmüyor musun ? Ömer Allah Rasulu’nün yüzünü o halde görünce şöyle dedi ; Allah ve Rasulünün gadabından Allaha sığınırım. – Ey Allah’ın Rasulü biz –  Rab olarak Allah’dan, din olarak İslam’dan, nebi olarakta Muhammed s.a.v den razı olduk. – neden kızdınız ki –  Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular ; Nefsimi elinde tutan Allah’a yemin ederim ki ; Eğer Masa a.s çıkagelseydi ve beni bırakıpta ona uymuş olsaydınız, – doğru yoldan sapıtmış olurdunuz. Eğer o hayatta olup benim  peygamberliğime  ulaşsaydı bana tabi olurdu.   –  Diğer bir rivayette ise  – “ Eğer Musa  hayatta olsaydı ancak bana tabi olmakta çare bulurdu. “ }

Ahmed : 3 / 387 – 388 – Beyhaki Şuabu’l İman : 2 / 11 – Abdurrezzak : 10152 – 19209 – İbni Ebi Asım es Sünne : 1 / 27 – Darimi :

Hulasa, Allah’ın kulları arasında uyarıcı ve hakka davet edici olarak göndermiş olduğu bütün Rasullere hayatta olan herkesin İman etmesi şarttır.

3 – BÜTÜN RESULLER GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ KİMSELERDİR

Değerli kardeşlerim … ! Resullere iman konusunda bilinmesi gereken önemli huuslardan birisi de, onların sadık ve Allah tarafından sadakatleri tasdik edilmiş seçkin kişiler oluşlarıdır. Onlar insanların en şereflileri, emanet bakımından en eminleridir… Onlar, Allah’ın açık delil ve muhkem Ayetleriyle teyit ettiği hidayet kandili kimselerdir.

Rasuller Allah’ın insanlara gönderdiği vahyini gizlemeden ve değiştirmeden olduğu gibi toplumlarına tebliğ etmiştirler… Rabbimiz şöyle buyurmakradır :

“ Resullerin görevi, yalnız açıkça tebliğ etmek değil mi ? “  Nahl : 35.Ay

         Nuh a.s dan da bahsederek onun şöyle dediğini haber vermektedir :

“ Nuh da şöyle demişti : Ey kavmim ! bende hiçbir sapıklık yok ; fakat ben, alemlerin rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Size Rabb’imin gönderdiği risaleti tebliğ ediyorum……“ A’raf : 61-62.Ay

Allah’u Teala, en son Rasulü Muhammed Mustafadan da bahsederek şöyle buyurmaktadır :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ     

“ Ey Rasul, Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Rabb’inin risaletini yerine getirmemiş olursun….. “  Maide : 67.Ay

{ … Câbir ibnu Abdullah r.a dan, şöyle dedi : Resulullah s.a.v Veda haccın’da Arefe günü vermiş olduğu hutbede şöyle buyurdu : Ben vazifem olan tebliği yaptım mı ? – ne diyorsunuz -Sahabelerde :  evet Ya Resulallah hakkı ile yaptın, diye cevab yerdiler. Resulullah s.a.v de şehâdet parmağını semaya doğru kaldırıp insanlara karşı indirerek ; Allah’ım şahid ol, diye üç kere tekrar etti. }

Buhari : 1739 – Müslim : 1218 – Ebu Davud : 1905 – Ahmed : 1 / 447 

4 – BÜTÜN  RASULLERİN  DAVETİ  BİR’DİR  VE  O’DA  TEVHİD’TİR

Resullere iman konusunda bilinmesi gereken önemli hususlardan bir diğeri de ; bütün Rasullerin daveti, ibadetin aslı ve esası olan Tevhide olmuştur. Onlar kavimlerini tek olan Allah’a kulluğa davet etmişlerdir… Rabbimiz bu konuyu kerim kitabında bizlere şöyle açıklar : 

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ     

“ And olsun biz, her millet içinde ; Allah’a kulluk edin, Taguttan da kaçının diye bir resul gönderdik…… “  Nahl : 36.Ay

“ Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona : Benden başka ilah yoktur sadece bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. “  Enbiya : 25.Ay

“ And olsun biz, Nuh’u kavmine gönderdik. Ey kavmim Allah’a kulluk edin, Ondan başka sizin bir ilahımz yoktur….. dedi. “  Mu’minun : 23.Ay

“ Semud – kavmine – de kardeşleri Salih’i gönderdik dedi ki : Ey kavmim Allah’a kulluk edin, Ondan başka sizin için hiçbir ilah yoktur. “  Hud : 61.Ay

“ Ad – kavmine – de kardeşleri Hud’u gönderdik, dedi ki : Ey kavmim Allah’a kulluk edin Ondan başka sizin için hiçbir ilah yoktur. “  Hud : 50.Ay

“ Medyene de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik, dedi ki : Ey kavmim Allah’a kulluk edin Ondan başka sizin için bir ilah yoktur. “  Hud : 84.Ay

İşte zikri geçen bu Ayet’lerde görüldüğü gibi İbrahim, Musa, İsa ve  emsali bütün Rasuller, kavimlerine hep aynı ifadeleri kullanmışlardır ki o da ; “ Ey kavmim ! Allah’a kulluk edin zira sizin için O’ndan başka bir ilah yoktur “

Onların en faziletlisi ve sonuncusu olan Muhammed s.a.v’de aynı ifadeleri kullanarak şöyle demiştir :

“ De ki : Ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici Allah’tan başka ilah yoktur. “  Sad : 65.Ay

Allah Rasulü s.a.v’in de bir hadislarinde buyurduğu gibi : “ Bütün peygamberler kardeştirler ve dinleri de birdir. “

Buhari : 7.c.3260.s – Müslim :

5 – RASULLERE VERİLEN ŞERİATLERDEKİ FARKLILIKLAR TEFERRUATTADIR ASILDA DEĞİLDİR

Değerli kardeşlerim … ! Rasullere iman konusunda bilinmesi gereken hususlardan bir diğeri de ; onların getirdiği şeriatlar temelde aynı olmasına rağmen, teferruatta birbirlerinden farklı olmalarıdır… Bu hususta Allah’u teala şöyle buyuru yor :

                                                   لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً  

“ Sizden  her  biriniz  için bir Şeriat ve bir menhec belirledik “ Maide : 48.Ay               

                                                                        لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوه

 “ Biz  her  ümmet  için  tabi  olacakları  bir  yol  tayin  ettik … “ Hacc : 67.Ay     

{ … Cabir İbn Abdullah el- Ensari r.a diyor ki : Allah Resulü s.a.v şöyle buyurdular : Benden önce hiç kimseye verilemdik beş şey bana verilmiştir ; Her peygamber hasetsen kendi kavmine gönderilmişken ben kırmızı siyah bütün insanlara gönderildim. Ganimetler bana helal kılındı, halbuki benden evvel hiç kimseye helal edilmemişti. Yeryüzü bana mescid ve temizlik vesilesi kılındı. Onun içindir ki herkes namaz vakti geldiğinde bulunduğu yerde namazını kılsın. Bir aylık yoldan korku salmakla yardım olundum. Ve bana şefaat yetkisi de verildi. }

Buhari : 1.c.429.s – Müslim : 2.c.521.n

6 – KUR’AN  VE  SÜNNET’TE  RESULLERİN  TÜMÜNÜN  İSMİ  ANILMAMIŞTIR

Değerli kardeşlerim … ! Kur’an ve Sünnette peygamberlerin tümünün ismi anılmamıştır… Rabbimiz bu konuda  Rasulüne şöyle haber vermektedir :

“ Daha önce sana anlattığımız rasullere ve sana anlatmadığımız rasullere de vahiy etmiştik. “  Nisa : 164.Ay

“ … Rasulullah s.a.v’e ; ya Rasulallah ! Resullerin sayısı kaçtır ? diye sorulunca, s.a.v : Onlar büyük bir topluluk olarak 315 tanedirler, buyurdular. 

Ahmed : 5/178-179 – İbni Hibban : 2 / 77 – Bezzar : 9 / 227 – Taberani : 8 / 217 – Hakim : 2 / 262 …. Şuayb Arnavudi : bu isnad zayıftır der.

7 – ALLAH’IN  KUR’AN’DA  İSMİNİ  ANDIĞI  RESULLER

Kur’anı kerim de ismi anılan resuller şunlardır : Adem, Nuh, İdris, Hud, Salih, İbrahin Yakub, Yusuf, Lut, Şuayb, Yunus, Musa, Harun, İlyas, Zekeriyya, Yahya, el-Yesaa, Zel-Kifi, Davud, Süleyman, Eyyub, İsa ve Muhammed’dir … Allah’ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun.

8 – ULU’L AZM – YANİ BÜYÜK İŞ SAHİBİ – RESULLER  ŞUNLARDIR

Değerli Müslümanlar … ! Ulu’l-azm rasuller beş tanedir. Bunlar ; Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa’dır. Allah’u Teala Kitabının iki yerinde bunları zikretmiştir.

“ Biz nebilerden  – tebliğ görevini yapmak ve hak dine davet hususunda – misak almıştık. Senden, Nuh’dan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan kuvvetli misak almıştır. “   Ahzab : 7.Ay

“ O Allah dinden Nuh’a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğimizi size şeriat yaptı. Şöyle ki : Dinin gereğini yapın ve onda ayrılığa düşmeyin……. “  Şura : 13.Ay

9 – RASULLERİN  İLKİ  NUH  SONUNCUSU  İSE  MUHAMMED  S.A.V’DİR

“ Biz Nuh’a ve ondan sonra gelen nebilere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik…… “  Nisa : 163.Ay

“ Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değil, fakat Allah’ın Rasulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. “  Ahzab : 40.Ay

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdu : Benden sonra otuz tane yalancı kimse olacak ; onların hepsi de kendisinin Nebi olduğunu iddia edecektir. Fakat nebilerin sonuncusu benim,benden sonra nebi gelmeyecektir “

Tirmizi : 2219 – Ebu Davud : 4252 – Ahmed : 5 / 278

“ … Rasulullah s.a.v Ali’ye şöyle buyurmuştur : “….. Ancak benden sonra nebi gelmeyecektir. “

Buhari : 3706 -Ter : 3472 – Müslim : 2404 / 30

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Artık nübüvvet ve risalet haberleri kesiliyor. Benden sonra nebi ve resul yoktur …… “   Ebu Ya’la :

10 – NEBİ  VE  RESULLERİN  MUCİZELERİ

Değerli kardeşlerim … !  Allah’u Teala kullarına karşı o kadar merhametli ve onların İman etmelerini o kadar istiyor ki, elçiler vasıtasıyla onlara mucizeler gösteriyor… Yani onların anlattığı şeylerin kendilerinden olan şeyler olmadığını isbat için mucizeleri vesile kılmıştır.

Mucize ; sözlükte kişiyi aciz bırakan olay ve hadise demektir. Onun Şer’i manası ise ; devenin kayadan çıkması, ağaç parçasının yılan oluşu, denizin yarılması, ayın yarılması, çocuğun beşikte konuşması gibi görülerek ve işitilerek müşahede olunan harikulade olay demektir.

Her Nebiye ihsan edilen bir mucize vardır.

“ ….. Size Rabb’inizden açık bir delil getirdi. İşte bu Allah’ın devesi ; size bir mucizedir. Onu bırakın Allah’ın arzından yesin, içsin, sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar. “  A’raf : 73.Ay

“ Bunun üzerine Musa asasını attı, birden o, açıkça ejderha oluverdi. Ve elini – koltuğunun altından – çıkardı, birden eli bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu. “  Şuara : 31 – 32.Ay

“ ………. Ben size Rabb’inizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şekli yapar ona üflerim, Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir, körü ve alacayı iyileştiririm, Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim, evlerinizde ne yiyip, ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer gerçekten Müminler iseniz bunda sizin için ibret vardır. “  Ali İmran : 49.Ay

Bu Ayeti celileler ; Nebilerin mucizeleri için Salih, Musa ve İsa a.s gibi Nebilerden birkaç örnektir. Onların sonuncusu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e verilen en önemli mucize ise Kur’an’dır.

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle dedi  : Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki, ona beşerin mağlup olarak inandığı bir mucize verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilen şey ise ; Allah’ın bana vahyettiği Kur’an’dır. Bunun içindir ki kıyamet gününde en çok ümmetlisi olacağımı ümit ediyorum. }

Müslim : 1.c.152.n 

Değerli kardeşlerim … ! Bu mucize ; geçmişte olsun zamanımızda olsun, düşmanlarının ona saldırmalarına ve onun mesajını örtbas etmek istemelerine rağmen, ona en ufak bir zarar dahi verememeleridir… İşte bu, insanlığın kurtuluş kaynağı olan gerçek mucizedir.

Kur’an öyle bir mucize ki, batıl onun ne önünden ne de ardından asla yaklaşamaz. İnsanlar ve cinler bir araya toplansalar, onun bir Ayetini dahi getiremezler…  Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur :

“ Kur’an’a ne önünden ne de ar kasından batıl bir söz asla yaklaşamaz. 0, hüküm ve hikmet sahibi çok övülen Allah’tan indirilmiştir. “  Fussilet : 42.Ay

“ …… Eğer doğru iseniz haydi onun gibi bir sure getirin ve Allah’tan başka bütün şahitlerinizi de çağırın. “   Bakara : 23.Ay

“ De ki : And olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur’anın bir benzerini getirmek üzere toplansalar yine onun benzerinin getiremezler. Birbirlerine arka çıksalar da bunu yine yapamazlar. “  İsra : 88.Ay

11 – NEBİ VE RESULLERİN NUBÜVVET KONUSUNDA MASUM OLUŞLARI

Değerli kardeşlerim … ! Nebi ve Resullerden nübüvveti zedeleyici herhangi bir yanlış asla sudur etmemiştir… Dolayısıyla Müslümanlar, Rasullerin ve Nebilerin nübüvvet konusunda masum olduklarında ittifak etmişlerdir… Rabbimiz bu konuda buyuruyor ki : 

“ Çünkü 0, rasullerin önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar. “  Cin : 27.Ay

“ … Abdullah b. Amr r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’den işittiğim her şeyi yazıyor ve onu ezberlemek istiyordum. Kureyşliler beni bundan nehyettiler ve dediler ki : Sen her şeyi yazıyor musun ? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem de bir beşerdir, kızgınlık halinde bir şeyler konuşur, rıza halinde de. Bunun üzerine yazmaktan el çektim ve durumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme zikrettim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla ağzına işaret ederek şöyle buyurdu : Yaz nefsimi elinde tutan Zat’a yemin ederim ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. “

Ebu Davud : 3646 – Ahmed : 6520 – 6816 – İbni Ebi Şeybe : 6 / 229 Albani : Sahihu’l-Cami : 1196

{ … Câbir ibnu Abdullah r.a dan, şöyle dedi : Resulullah s.a.v Veda haccın’da Arefe günü vermiş olduğu hutbede şöyle buyurdu : Ben vazifem olan tebliği yaptım mı ? – ne diyorsunuz -Sahabelerde :  evet Ya Resulallah hakkı ile yaptın, diye cevab yerdiler. Resulullah s.a.v de şehâdet parmağını semaya doğru kaldırıp insanlara karşı indirerek ; Allah’ım şahid ol, diye üç kere tekrar etti. }

Buhari : 1739 – Müslim : 1218 – Ebu Davud : 1905 – Ahmed : 1 / 447

Şüphesizki Allah’u Teala Resulleri insanlar içerisinde kendilerine itaat edilecek tek önder ve örnek kişiler kılmıştır. Dolayısiyla onlar Allah’ın sevmediği filleri toplumlarına yasakladıkları halde kendilerinin bunları yapmaları asla caiz olmaz ve bu risalet için de bir ihanet sayılır.

Bununla beraber unutmamak gerekir ki onlar da birer beşerdiler. Dolayısiyla onların bazı yanılgıları ve hataları olmuştur. Onların bu hataları  nübüvveti zedeleyici hatalar olmadığı gibi bu hatalar derhal Allah tarafından düzeltilmiştir. Ayrıyeten onların hata işlemelerinin diğer bir sebebi de ; kendilerinin ilah olmadığı ve yiyip içen birer beşer olduklarının en güzel bir kanıtıdır.

Hulasa, Allah’ın kulları arasında onları uyarıcı ve hakka davet edici olarak göndermiş olduğu bütün resullere bu anlamda iman etmek şarttır.

12 – SON NEBİ VE RASUL MUHAMMED  S.A.V DİR

Değerli kardeşlerim … ! en son Rasul, en son Nebi, en son ümmet için örnek, önder ve çağrısına icabet edildiği zaman kurtuluşa erilecek insan Muhammed s.a.v dir.

 O da, diğer peygamberlerde olduğu gibi kendisine kulak verip çağrısına icabet edenleri Cennet’le müjdelemiş, davetinden yan çizip uzaklaşanları da Cehennem’le korkutmuştur… Rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

“ – Şunu iyi bilin ki ; – Muhammed  sizin adamlarınızdan birinin babası değil, fakat Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. “   Ahzab : 40.Ay                                                                                       

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

“ Eğer  ona  itaat  ederseniz  doğru yolu bulursunuz. “   Nur : 54.Ay

Dolayısiyla kurtuluş isteyen herkes Muhammed Mustafa’nın getirdiği Dine – şeriata – uyma mecburiyetindedir. Çünkü o son Nebi, son Rasul ve onun risaleti  bütün insanlığı kapsayan bir risalettir… Rabbimiz bu konu da şöyle buyurur :  

“ ( ey Muhammed ) Biz seni bütün insanlara hem müjdeleyici hem de uyarıcı olarak gönderdik “ Sebe : 28.Ay

“ De ki : Ey insanlar, ben sizin hepinize birden gönderilen göklerin ve yerin sahibi, kendisinden başka ilah olmayan, yaşatan, öldüren Allah’ın Rasulüyüm. “  A’raf : 158.Ay

Biraz önceki zikri geçen hadisi şerifte de haber verildiği gibi :

“ Benden evvel hiç kimseye verilmeyen beş şey bana verilmiştir : Bunlardan birisi de ; Benden evvel her nebi hassaten kendi kavmine gönderiliyordu, bense bütün insanlığa gönderildim.”

Hulasa bu ve benzeri naslar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son Nebi, Rasul, bütün insanlara ve Cinlere gönderilen bir elçi olduğunun açık ve net delilidir …   

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts