SORU … : Hocam bildiğiniz gibi Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde : “ Kulun rabbisine en yakın olduğu an secde anıdır, dolayısıyla burada dualarınızı çoğaltın “ buyurmaktadır. Ben şimdi bu hadise dayanarak secdelerde istediğim gibi dua edebilir miyim ? … Yani gerek Türkçe olarak gerekse kendi seçtiğim duaları okuyabilir miyim ? Bana bunu izah ederseniz çok memnun olurum. Şimdiden Allah razı olsun diyorum.

CEVAP … : Değerli kardeşim, zikretmiş olduğunuz hadisi şerif sahih bir hadistir. Orda da belirtildiği gibi kulun Allah’a en yakın anı secde anı olduğu anlatılmaktadır. Eğer sorunuzdan kasdınız, burada – yani secdelerde – kendi kafanıza göre dualar icadedip onları çoğaltacaksanız bu yanlıştır ve buna cevaz verilmez. Ama eğer Allah Rasulü s.a.v’in secdelerde yapmış olduğu duaları öğrenip bunları çoğaltacaksanız, – ki bu konuda bir çok dualar vardır –  işte bu doğrudur ve sünnet olanı da budur. Ama hiçbir zaman Namazın içerisinde ne Türkçe – başka bir dilde – dua edilmesi ve ne de sünnette tarif edilen dua şeklinin dışına çıkılması caiz değildir.

Bu konunun en açık ve net delillerinden birisi, Allah Rasulü s.a.v’in : “ Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz, öylece namaz kılınız “ sözüdür.

Bununla beraber bilindiği gibi ibadetlerde asıl olan taabbudiliktir. Yani, bir ibadet Allah’ın istediği ve Rasulünün de gösterdiği şekilde yapılır. Dolayısıyla namaz hususunda her şey en ince ayrıntısına varana kadar tarif edilmişken, insanların tutup kendi kafalarına göre bir namaz şekli veya namaz içerisine bir şeylerin sokuşturulması asla caiz değildir…

Eğer sorunuz, “ secdelerde dua ve onu nasıl çoğaltmamız gerekir “ şekinde ise, işte sünnetten sana bunun cevabı ;

“ … Ebu Hureyre r.a’dan. O şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Kulun Rabbına en yakın olduğu hal, secde ederken ki, halidir. Binaenaleyh duayı çoğaltın.”

  Müslim : 482

“ … Huzeyfe r.a’dan, Rasûlullah s.a.v ile namaz kıldı. Ve secdelerinde ;

” Subhane rabbiyel a’la “                           

“ Yüce rabbimi bütün noksaklıklardan tenzih ederim“

Ebu Davud : 871 Tirmizi : 262  

“ … Ebu Hureyre r.a’dan.Rasûlullah s.a.v’in secdelerinde şöyle dua ettiğini rivayet etti :

“ Allahumme’ğfirli zenbi kullehu dıkkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sırrah.

“ Ey Allah’ım ! Küçük ve büyük, ilkini ve sonuncusunu, aşikâr ve gizli olan bütün günahlarımı mağfiret et. “

 Müslim : 483  – Ebu Davud : 878 

“ … Aişe r.anha’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v ruku’unda ve sucud’unda :

” Subhaneke Allahumme ! Rabbena ve bihamdike Allahumme’ğfirli “

“ Rabbimiz olan Allah’ım ! Sana hamdederek seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Allah’ım beni bağışla “ tesbih ve istiğfarını çokça söylerdi …“

Buhari : 794 Müslim : 484 Ebu Davud 877 Nesei 2/190

“ … Mutarrıf İbnu Abdullah, Aişe r.anha’nın kendisine şöyle haber verdiğini rivayet etti : Rasûlullah s.a.v ruku’sunda ve sucud’unda şöyle derdi :

” Subbuhun kuddusun. Rabbul’melaiketi ve’r-ruh “  

“ O çokca tesbih ve takdis edilendir. O Meleklerin ve Ruhun rabbidir. “

Müslim 487 Ebu Davud 827 Nesei 2/224

“ … Aişe r.a şöyle dedi : “ … Rasulullah secde halinde iken şu duayı okumakta idi :

“Allahumme ! euzu bi rıdake min sahatike . Ve bi mu’afatike min ukubetike. Ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke, ente kema esneyte ala nefsike. “

“ Ey Allah’ım Senin ğadabından rızana sığınırım.Ukubetinden affına sığınırım. Hasılı senden sana sığınırım. Sana karşı layık olduğun gibi tam sena ve  medihlerini ta’dad edemem. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin. “

           Müslim : 2.c.486.n

        İşte zikri geçen bu duaları istediğin kadar çoğaltabilirisin. Yani, 

” Subhane rabbiyel ala ”  … ” Subhaneke ellahumme ! Rabbena ve bihamdike Allahumma’ğfirli ”  … ” Subbuhun kuddusun. Rabbul’melaiketi ve’r-ruh ”  zikirlerini istediğin sayıda çoğaltabileceğin gibi, diğer zikrettiğimiz secde dualarını da istediğin sayıda çoğaltabilirsin.

                      Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                         Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts