Değerli kardeşlerim … !  bilindiği gibi bu ümmette ilk meydana gelen en çirkin fitne, haricilik fitnesidir… Bu kimselerin en belirgin özellikleri ise, alel ıtlak inananları tekfir etmeleridir…  

Cehaletin kesinlikle özür olmadığını haykıran bu cahil arkadaşlarımız şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki ; ehl’i Sünnet umumen cehaleti özür kabul etmiş ve Kur’ana sünnete dayalı olarak şu kurallardan bahsederek demişlerdir ki ;  

1 = Muaheze ilimden sonradır … Yani, insanların hesaba çekilmeleri için mutlaka  ilmin, bilginin kendilerine ulaşması gerekir… İkincisi ;    

2 = Cehalet özürdür … Yani, insanlar bilgisizce yaptıkları şeylerden dolayı hemen tekfir edilmezler. Neden-niçin yaptığı sorulur kendisine. Aynen Allah Rasulü s.a.v’in, önünde secdeye kapanan Muaz’a sorduğu gibi… Üçüncüsü ;

3 = Failin hükmü ile fiil’in hükmü islam’da farklıdır … Alimler demişlerdir ki ; İslam’da failin hükmü ile fiilin hükmü farklı olduğu için,bunun tefrik edilmesi gerekir …

Yani, fiil şirk ve küfür olabilir, ama bu fiilin sahibi kafir ve müşrik olmayabilir… Nasıl ki ilim ayrı iman ayrı bir şey ise, aynen de, cehalet ayrı bir şey küfür de ayrı bir şeydir…  Bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekir … Dördüncüsü ;  

4 = Tekfir cahaletin meyvesidir … Onun içindir ki çevremizde arzı endam eden bu tip çirkin konuşmalar, genelde cahil gençlik tarafından yapılmaktadır … Halbuki tekfirde acele edilmez. Çünkü tekfirin manileri olduğu gibi şartları da vardır… Bu hususta acele edenleri gözetleyin bakın, inanınki bu kimseleri ilimden, irfandan, kuraldan, kaideden bihaber cahil insanlar olarak bulacaksınızdır… Beşincisi ;

5 = Ateşi hak eden insanlar, uyarılan insanlardır … Kur’an’ı ve Sünneti hakkıyla okuyan ve onları anlayan basiretli Müslümanlar şunu açıkca göreceklerdir ki ; kıyamet günü ateşe atılan kimseler, mutlaka ya Peygamberler tarafından, ya da onların varisleri tarafından uyarılan kimselerdir… Bunu, Ayet ve hadislere dikkatlice bakarsanız görürsünüz. Çünkü bu, Allah’u Azze ve Celle’nin kulları üzerindeki cari olan kanunudur… O, kimseyi uyarmadan asla sorumlu tutmaz … Altıncısı ;

6 = Müslüman tekfirle değil, tebliğle sorumludur … Basiretli bir müslümana düşen görev, insanları tekfir etmek değil, hakkı anlatarak onları uyarmaktır… Çünkü Rabbimizin kerim Kitabı ve Peygamberimizin Sünneti seniyyesi bizlere tebliği emretmekte, tekfirden de nehyetmektedir… Allah’ın emri bu olduğuna göre, bu demektir ki ;  Eğer cehalet mazeret olmasaydı, İslam’da emri bil ma’ruf ve nehyi anil münker müessesesi olmazdı … Yedincisi ;

7 = Tekfir, insanın küfre düşmesine sebeptir … Müslüman basiretli olmalı ve aklını Allah’ın istediği şekilde kullanmalıdır …  Yani, alel ıtlak insanları şirke, küfre nisbet ederek kendisini tehlikeye atmamalıdır … Çünkü – Allah korusun – bu tip aşırılıklar, insanın ayağının kaymasına sebebtir … Ki hasetsen ben çevremde bu gibi olaylara çokca şahid olmuşumdur. Onun içindir ki şuurlu ve basiretli bir Müslümanın tekfirden uzak durması gerekir.  

TEKFİRCİLERİN  EN FAZLA  İSTİSMAR  ETTİĞİ  İFADE … 

8 = “ Allah’ın tekfir ettiğini ben niye tekfir etmeyeyim ki “ Bu sözü rastgele  söyleyen ve içeriğini anlamaktan dahi aciz kalan cahillerin gözden kaçırdıkları husus şu ki ; O Allah’tır, insanların yaptıkları şeyi neden, niçin yaptığını en iyi bilen O olduğu gibi, kalplerin özünü bilen de yine O’dur. Sen se kimin, neyi, niçin, neden yaptığını ve bunu yaparken de kalbini, niyetini, ciddiyetini asla bilemezsin. Adam samimidir ama cahildir, yaptığı şeyin veya söylediği sözün yanlış olduğunu bilmeyebilir. Aynen şu an tekfircilerin yaptıklarının yanlış olduğunu bilmedikleri gibi …

“ Allah’ın tekfir ettiğini tekfir etmek demek “ ; Ebu Cehili tekfir etmek demektir … ebu Talibi tekfir etmek demektir … Ebu Leheb’i tekfir etmek demektir… Hulasa Allah ve Rasulünün isim belirterek tekfir ettikleri tekfir edilir ve bu da Allah’ın tekfir ettiğidir… 

Ama sen üç beş Ayet ve Hadis okur ardından da kalkar falan adam kafirdir, filan adam müşriktir sözlerini kullanır ve buna da Allah’ın tekfir ettiği dersen, bu senin korkunç bir cehalet içerisinde olduğunu gösterir…

Haa eğer kalkar da şunu dersen ; e hocam islamda tekfir yok mu … ? İslam kimseyi tekfir etmemişmidir … ? … Bu sefer sana şunu deriz ;

Tekfir ; Onun şartlarını ve manilerini iyi bilen… Kur’ana ve Sünnete hakkıyla vakıf olan … Makasudu’ş Şeria’yı güzel anlayan …Alimlerin işidir.

Değilse bu iş ; Ne sanal ortamda kanı dikine akan cahil gençlerin işi … Ne profilinde silah resmi olupta kendini mücahid zanneden zalimlerin işi … Ne üç beş kitap okuyup da kendini alim sananların işi … Ne de beğeni sayısı fazla diye şımaran cahil kimselerin işidir …

Onun içindir ki şuurlu ve basiretli bir Müslüman tekfirle değil tebliğle uğraşan biri olmalıdır… Başkalarının Allah katındaki yeri ve numarası nedir diye çırpınan değil, kendisinin Allah katında durumu acaba nedir diye, onun derdine düşmelidir…

Son söz olarak Rabbimden niyazım ; bizlere önce dinimizi hakkıyla öğrenmeyi, sonra onunla amel etmeyi ve daha sonra da onu başkalarına tebliğ etmeği nasib eylesin.

                                                                                                                Amin

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts