Değerli Müslüman … ! unutmaki islamın özlü kurallarından bir tanesi de,Va’d ve Vaid kaidesidir.

Kur’an ve Sünnet’te Vaid ile ilgili naslar,  – ki bundan kasıd ; Cehennem azabı ile korkutucu naslar demektir – Allah’ın dilemesi altındadır.

Va’d ile ilgili naslar ise – ki bundan da kasıd ; Cennet ve mukafatı bildiren naslar demektir. Bunları da Allah c.c mutlaka yerine getirecektir.

        Bu kaidenin delilleri ; Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur : 

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً

“ Hiç şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşanları asla bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise, dilediğine bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa şüphesiz ki o, uzak bir sapıklıkla yolunu sapmıştır. “

Nisa : 116.Ay

Bu Ayeti celilede de açıkca anlatıldığı üzere, şirk’in haricindeki günahların bağışlanması Allah’ın dilemesine bağlıdır.

“ Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar ( onların dışındadır ) ; işte bunlar, Cennete girecekler ve hiç bir şeyle zulme uğratılmayacaklar. Adn cennetleri ( onlarındır ) ki, Rahman ( olan Allah, onu ) kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O’nun va’di yerine gelecektir. “

Meryem : 60 – 61.Ay

Bu Ayetlerde de bahsedildiği gibi, Allah’ın kullarına vadettiği Cennet ve sevaplar mutlaka kendilerine verilecektir.

Bu konuda Allah Rasulü s.a.v’den gelen bir hadiste de ;  

” … عن أنس قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار                           

“ … Enes ibn Malik r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Allah’u Teala kime bir amel karşılığı sevap vaat etti ise, onu şüphesiz ki yerine getirecektir. Kime de bir amel karşılığı ceza vaat etti ise, Allah’u Teala bunda muhayyerdir. “

Ebu Ya’la müsned : 3316 – İbn ebi Asım es Sünne : 960 – el-Albani : Silsiletü’s Sahiha : 2463.n

                                                           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts