Karı ve kocanın evlilik hayatında şayet havayı bulandıran rüzgarlar eserse, böyle bir kadın derhal samimi bir sevgi ile kocasına bağlı kalmayı tercih eder ve bunu becerir. Böyle bir hanım, şeytanın vesveselerine ve kötülüğü emreden nefsin arzularına kulak vererek hemen kocasından boşanmak istemez.

Çünkü onların evlilik bağı, geçici bir ihtilaf sebebiyle yahut basit bir yanlış anlama sebebiyle derhal bağları kopan sıradan bir ilişki değildir. Onların ki, çok farklı ve çok değerli bir bağdır.

İşte bundan dolayıdır ki Rasulullah s.a.v çok önemli bir sebep olmaksızın kocasından boşanma talebinde bulunan böyle kadınları Cennet kokusundan mahrum olmakla tehdit etmiş ve şöyle buyurmuştur :

{ … Sevban r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurduki : Hangi kadın, kocasıyla kendi arasında her hangi bir problem olmaksızın – veya küçük bir problemden dolayı – kocasından kendisini boşamasını isterse, cennetin kokusu o kadına haramdır. }

İbni Mace : 2055.n – Ebu Davud : 2226.n  – Tirmizi : 1187.n – Darimi : 2/162 – İbni Hibban : 1320- Mevarid – İbnu’l-Carud : 748.n – Hakim : 2/200 – Beyhaki : 7/3 16 Albani : 2035- İrva

{ … Huveyle binti Malik b. Sa’lebe şöyle dedi : Kocam Evs b. Samit bana zihar yaptı ben de Rasulullah s.a.v’e gelip bu durumu kendisine şikayet ediyordum. Rasulullah  s.a.v ise kocam hakkında benimle mücadele ediyor ve : Allah’tan kork kocan amcanın oğludur, diyordu. Fazla bir zaman geçmedi, nihayet Kur’an’dan “ Allah, kocası hakkında mücadele eden ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. Allah ikinizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, görendir. “  Ayet’i ziharın kefaretini bildiren Ayet’lere kadar indi. Bunun üzerine Rasulullah : Kocan bir köle azat etsin, buyurdu. Huveyle :

– Köle azat edecek imkan bulamaz dedi. Rasulullah s.a.v :
– Peş peşe iki ay oruç tutsun, buyurdu. Huveyle :

– Ya Rasulallah, benim kocam ihtiyar bir adamdır, ” oruç tutamaz ” dedi. Rasulullah s.a.v :

– Altmış fakir doyursun, buyurdu. Huveyle :

– Yanında Tasadduk edecek bir şeyi yoktur dedi. Huveyle dedi ki : Kocam için bir arak hurma getirildi. Ben de : Ya Rasulallah, kocama bir arak hurma da ben verip yardım edeyim, dedim. Rasulullah s.a.v : Çok güzel yaptın, git kocan adına onlarla altmış fakiri doyur ve amcanın oğluna dön, buyurdu. }

Ebu Davud 2214 İbni Hibban 1334-Mevarid İbn Carud 746 Tabarani 616- M. Kebir Beyhaki 7/389 Beğavi 2364 Ahmed 6/410 Albani 2087- İrva

İşte burada da görüldüğü gibi saliha bir kadın, sürekli kocasını düşünen, ona merhamet eden ve onun günahlardan sıyrılması ve kurtulması için maddi ve manevi olarak yardım eden birisi olmalıdır.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts