Saflar tamam olmadan imam namaza başlamamalı

Nafi r.a.’dan : Ömer r.a. safların tesviyesini emrederdi. Kendisine safların düzeltildiğini gelip haber verdikleri zaman tekbir alır namaza dururdu.

İ.Malik Muvatta 373 – Selim el Hilali Sahih 408