EBU SAİD EL YARBUZİ HOCANIN HAYATI

Genel

BİRAZ DA ŞEYHİN HAYATINDAN BAHSETMEK İSTİYORUM.

Rabbim kendisine sağlıklı, bereketli ve hayırlı uzun ömürler versin.

Şeyh 01.01.1950 Yarpuz/Akseki – Antalya doğumludur. İsmi Mehmet Balcıoğlu’dur. Ebu Said künyesidir. Bu künyeyi alma sebebi ise büyük oğluna nispeti sebebiyledir. Şeyh ilkokulu, köyü Yarpuzda okudu. İlkokulu bitirdiği zaman ailesi ile beraber İstanbul’a göç etti. Birkaç zaman sonra tekrar ailece Belçika’ya göç etmiştir. İstanbul’da kaldığı zaman içerisinde bir amcasının vesilesi ile kitap ayırt etmeden, kitap okuma sevgisini ve gayretini bulmuştur.

İlk ilim yolculuğunu henüz 19 yaşında iken Cemat-u Tebliğ ile Belçika’dan Kuzey Afrika’ya yapmıştır. Selef itikadı ile tanışması ise oradan döndükten sonra bir arkadaşının teşviki ile gerçekleşmiş ve ilim öğrenmek için Sudi Arabistan’a, Medine’ye gitmiş orada çok değerli şeyhler ile karşılaşmış, ders halkalarına katılmış ve Rabbim O’na selefin yoluna uymayı bahşetmiştir.

Hayatı boyunca birçok ülkeye seyahat etmiş birçok şeyhle tanışmış, yakınlaşmış, ilme olan merakının gözlenmesi, zekâsı ve neredeyse tek Türk selefi talebe olması hasebiyle şeyhlerde kendisine özel ilgi göstermiştir. Talebelik yılları sırasında Seyahat yaptığı bazı ülkeler ise şöyledir:

1972 Kuzey Afrika,1974’ün başında Hindistan, Pakistan ve Afganistan’a yolculuk yapmıştır. 1974’ün sonuna doğru Suudi Arabistan’a gitmiş ve Mekke, Medine, Cidde, Riyad ve daha başka illerinde ders halkalarına katılmış ancak dört yıllık sürecin büyük bölümünü Şeyh Mukbil’in yanında yani Medine’de geçirmiştir. Bu şekilde 4 sene boyunca sıkı bir eğitim sürecine adım atmıştır. Daha sonra 1983’ün başında Mısır, Suriye, 1986 da Sudan’a daha sonra Cezayir, Fas, Ürdün ve İran gibi ülkelere olmuştur.

1983’te ise Pakistan’a tekrar yolculuk yapmıştır. Pakistan’a bu sefer selefi olarak gitmiştir. Eğitim süreci bitip Belçika’da ikamet etmeye başladığında tebliğ çalışması için Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına yolculuk yapmış ve Afrika ve Arap ülkeleri ile de bağlarını koparmamıştır.

Şeyh’in Selefi menhec ile tanışması Medine’de 1974 de yani Şeyh 24 Yaşında iken olmuştur. Suud’a gitmesine vesile olan kişi ise Belçika’da yaşayan Fas’lı bir arkadaşı Abdusselam Azizi olmuştur. Selefi menheci anlamasına zemin oluşturan kişi ise yine Fas’lı Sa’d Tazi olmuştur.

Şeyh ilim talebi için yolculuğa çıktığında evli ve çocuk sahibi idi. Bu da Şeyhin ilme olan düşkünlüğü ve ilim yolundaki sıkıntılara karşı ne kadar geniş omuzlu olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

HOCALARI

Şeyh Ebu Said Kendi asrının meşhur şeyhlerinden dersler dinlemiştir. En çok istifade ettiği hocası Yemenli Şeyh, Şeyh Mukbil İbn Hadi al Vadi’dir. Hadis İlmini de Şeyh Mukbil’den almıştır.

Bunun dışında:

 1. Şeyh Ebu Muhammed Takiyyuddin Hilali rhm
 2. Şeyh Hammad el-Ensari rhm
 3. Abdul al-Aziz İbn Baz rhm
 4. Bediyyuddin es-Sindi
 5. Falih b.Nafi el-Harbi
 6. Ahmed en-Necmi
 7. Ali Mezru’i
 8. Rebi’a el- Hadi el-Medhali

Şeyh Ebu Said’in bunların birçoğu olmakla beraber toplam 11 büyük alimden tezkiyesi elimizde mevcuttur.

Bunun yanı sıra Şeyh, Muhaddis Nasuruddin el-Elbani’den (rhm) Medine’de dersler dinlemiş ve farklı münasebetlerle bir arada bulunduğu olmuştur.

Hamdi es-Selefi ile olan münasebeti ise, O’na talebelik yapmamış olsa da kendisinden birçok konuda istifade etmiş ve uzun yıllar beraber hareket etmişlerdir. Rabbim tüm şeyhlere merhameti ile muamele etsin.

ŞEYHİN KUR’AN HOCASI İSE:

Şeyh Munir b. Muzaffer et-Tunusi.

Kendisi Kuran ezberinin büyük bölümünü Mekke’de Haremin altında talebeler için yapılmış küçük odacıklarda kalırken gece yarısı kalkarak yaptığından bahseder.

Şeyh’in Akranlarına Gelince, Bunların önce çıkanları ise:

 1. Şeyh Mustafa b. El-Adevi (Mısırlı)
 2. Şeyh Muhammed b. İsmail el-Mukaddem (Mısırlı)
 3. Şeyh Meşhur b. Hasan el-u Selman (Filistin-Ürdün)
 4. Şeyh Selim b. Eid el-Hilali (Ürdünlü)
 5. Şeyh Abdullah b. Muhammed el-Haşidi (Yemenli)
 6. Şeyh Abdurrahman el- Firiyvai (Mervezi’nin Ta’zim-u Kadru- es-Salah kitabının Muhakkiki) (Hindistanlı)
 7. Şeyh Sa’d el-Humeyd (Riyad)
 8. Şeyh Adnan el-Arur (Suriye)

Şeyh Ebu Said el-Yarbuzi Medine’de uzun süre (1974-1978 bu süre sadece eğitim aralıksız aldığı süredir) kaldıktan sonra Belçika’ya dönmüş ve orada mescit (Guraba Mescidini) inşa ettirip davet hayatına başlamıştır. 1978 yılında başladığı Belçika davetinde Rabbim kendisine başarılar bahşetmiştir. Orada kaldığı zaman zarfı içerisinde çevredeki diğer Avrupa ülkelerine (Almanya-Fransa-İngiltere-Hollanda…) gidip orada da selefi daveti ikame etmiştir.

Sonra Türkiye’ye dönüp burada selefi daveti yaymaya karar vermiştir. 1990 yılında Türkiye’ye, İstanbul’a gelmiş ve davete başlamıştır. 1995 yıllarında ise köyü Yarpuz’da ev yaptırıp, talebe ve kitaplarla meşgul olmaya başlamıştır.

“KİTAP VE SÜNNETE GÖRE NAMAZ” isimli eserini te’lif etmiştir. Bunun yanı sıra şu anda elinizde olduğu gibi basılmaya hazır onlarca eser vardır. Şeyh Fıtrat, İman, Tevhidin yanı sıra Tefekkür, Namaz, Aile, Tekfir, İslam hukuku, Tevekkül, Tevessül, Şefaat, Kitap ve Sünnete Bağlılık, Hayâ, İlim, Çocuk eğitimi, Selefin Yolu, Selefilik ve daha sayamayacağım kadar fazla basılabilecek eseri mevcuttur. Şeyhin, yoğunlaşmış olduğu meselelerin yine en önemlileri ve sürekli yıllardır her yerde anlattığı konular; Kitap-sünnete bağlılık, Allah ve

Rasulüne itaat, taklid ve taassuptan sakınma gibi konulara yoğunlaşmış, insanları dinin özüne, sahabenin menheci ve fehmine yönlendirmiştir. Sağlam temeller üzerine bina edilmiş bir usulü vardır. Münazaralarındaki tecrübesi, keskin zekası ve hazır cevaplılığı neticesinde dalalet ehli karşısında tutunamamıştır. Özellikle Belçika ve Türkiye’de hoca konumundaki şahsiyetler Şeyh ile bir meseleyi münazara yapmaya çekinmişlerdir.

Meyve veren ağacın taşlanması misalinde olduğu gibi Şeyh, hayatı boyunca birçok itham ve iftiralara maruz kalmıştır. Kendisinin tavrı insanlığa örnek teşkil edecek nitelikte olmuş ve şeyh sözü ile müsemma olmuş ve tevhid ehli hiçbir kardeşinin kötülüğünü istememiş, gıybetini yapmamıştır. Kendisine aşırı sevgi besleyenlerin iftira ve eziyet verenlere karşı sert tavır takınmaları talebi ile karşılaşınca buna katiyetle karşı çıkmış ve tevhid ehli hiçbir Müslümanın arasına nifak ve huzursuzluk girmesine izin vermemiştir.

Şeyh anlatmış olduğu kardeşlik derslerini bizzat yaşamış, Müslüman kardeşlerini ebedi mutluluğa suluk edecek bilgileri onlarla paylaşmış, herkes ile birlik ve beraberliği teklif etmiş ve bunda ısrarcı olmuştur.

65 yaşına kadar ki hayatında (2015) 19-40 ve 52 yaşlarında olmak üzere üç defa hapis hayati yaşamıştır. Rabbim ona bir daha böyle günler yaşatmasın. Ayrıca kendisinin davet yolunda çektiği eziyetlerden biri de bir dönem vatandaşlıktan atılması olmuştur.

Şeyh’in yaşı ve tecrübesinden faydalananlar her zaman işlerinin salah bulduğuna şahid olmuşlardır. Rabbim bizlere, O’na talebe olmayı lütfetmiş ve O’nun vesilesi ile bizlere Kendisini (Allah’ı) tanıma imkânı bahşetmiştir.

Şeyh şu anda (10.01.2015) İstanbul Küçük Çekmece’de ki evinde bizleri kabul edip, Bakara Suresinin Tefsirini işlemektedir. Rabbim Şeyh’e hayırlı, sağlıklı ve uzun ömür versin. Bizlere de kendisinden istifade edebilme fırsatı versin.

CİHAN ELMAS

2015