Beş gecede dualar red edilmez rivayeti sahih değildir.