Bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilemediklerimin affını isterim hadisinin sıhhati