Emsile

ARAPÇA

Emsile ikiye ayrılır:

1 Emsile-i Muhtelife اَلاَمْثِلَةُ الْمُخْتَلِفَةُ

2 Emsile-i Muttaride اَلاَمْثِلَةُ الْمُطَّرِدَةُ

1 Emsile-i Muhtelife:

Emsile-i Muhtelife “degişik misaller” demektir Harfleri bir, şekilleri başka başka olup birbirine benzemeyen sigalardır “Siga” şekilleri degişen kelimelere denir Emsile-i Muhtelife 24 sigadır 24 siganın 13’ü fiil ve 11’i isimdir

2 Emsile-i Muttaride:
Emsile-i Muttaride harfleri ve şekilleri birbirine benzeyen sigalardır Emsile-i Muttaride 14 sigadır, malum (bilinen) ve meçhul (bilinmeyen) olarak iki kısma ayrılır Bu kısımlara Bina-i ma’lum ve Bina-i meçhul denir Bu kısımların her biri de gaib, muhatab ve mutekellim olmak üzere üçe ayrılır Gaib (hazırda olmayan) ve muhatab (hazırda olan) da, muzekker ve muennes olarak ikiye ayrılır Muzekker (eril) ve muennes (dişil) ise mufred (tekil), tesniye (ikil) ve cem’i (coğul)olarak üçe ayrılır Mutekellim, Nefs-i mutekellim vahde (konuşanın kendisi) ve Nefs-i mutekellim me’al gayri (konuşanın başkasıyla veya başkalarıyla beraber olması) olarak ikiye ayrılır Nefs-i mutekellim’in sesinden erkek mi kadın mı olduğu belli olduğu için muennes ve muzekker olarak ayrılmaz
FİİLLERİN VE İSİMLERİN AÇIKLAMASI emsileyi muhtelife

Arkadaşlar bu dersimizde arapça kelime çekimlerine başlıyoruzDaha önce bu konuları hiç görmeyen kardeşlerimiz kelime çekimleri de nedir diye düşünebilirİnşaallah elimden geldiğince hepsini açıklamaya çalışacağımYine benim anlatmayı unuttuklarım olursa sorabilirsiniz

Arapça kelime çekimi demek ; ele aldığımız bir kelimeyi mâzi, muzâri, masdar, fâil, mef’ul gibi durumlarında hangi vezinde geliyorsa o şekilde okumak demektirMeselâ :

نصر (nasara) fiili , mâzi bir fiildirYada fiil-i mâzi diyelimGeçmiş zaman kipi olarak kullanılırAnlamı da “yardım etti” demektirPeki ben geniş zaman kipinde kullanmak isteseydim yani “yardım eder” demek isteseydim o zaman نصر (nasara) fiili nasıl bir vezinde gelecekti?
bunun için kelimenin başına bir
ي(ye) harfi getirip kelimedeki diğer harflerin harekelerini değiştirmemiz yetiyor ينصر (yensuru) Bu fiil yapısına arapçada muzâri fiil denir

İşte arapçada bir kök kelime vardır ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değişirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsinizBu da tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir

Arapçada kelime çekimleri muhtelife ve muttaride olarak iki kısımdırşimdi bu muhtelife ne demek muttaride ne demek onları açıklayalım

Muhtelife : Arabi kelimelerin mâzi, muzâri, masdar gibi yapılara göre çekimleri demektir

Muttaride : Yukarıda bahsettiğimiz mâzi,muzâri,masdar gibi yapıların da kendi içlerinde müfred, tesniye, cemi, müzekker, müennes, ğâib, muhatab gibi durumlara göre çekimi demektir

Bunları da öğrendiğimize göre elimize örnek bir kelime alarak muhtelife ye göre çekimini yapalımDerse نصر (nasara) fiilinden başlamıştık onunla devam edelim o zaman

نصر (nasara) : Fiil-i mâzi“yardım etti” demektir

ينصر (yensuru) : fiil-i Muzâri“yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek” anlamlarında kullanılır

نصرأ (nasran) : Masdar“yardım etmek ” demektir

فهو ناصر (fehüve nâsırun) : ism-i FâildirÖzne de diyebiliriz“yardım edici” demektir

وزاك منصور (ve zâke mensurun) : ism-i Mef’ulFailin yaptığı iş kendisine etki edendir“yardım olundu veya yardım olunmuş kişi” demektir

لم ينصر (lem yensur) : fiil-i muzâri cehd-i mutlak“yardım etmedi “demektir

لما ينصر (lemme yensur) : fiil-i muzâri cehd-i müsteğrakgeçmiş zamanın cemisinde “yardım etmedi” demektir

ما ينصر (mâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi halŞimdiki zamanda “yardım etmez” demektir

لا ينصر (lâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi istikbalGelecek zamanda “yardım etmez” demektir

لن ينصر (len yensura) : fiil-i muzâri te’kid-i nefi istikbalgelecek zamanda “elbette yardım etmez” demektirBunun bir öncekinden(nefi istikbal) farkı te’kid yapılmasıdıryani manayı kuvvetlendirmesidir

لينصر (liyensur) : Emr-i ğâib“yardım etsin” demektirBu birisi vasıtasıyla başka bir kimseye emir vereceğiniz zaman kullanılır

لاينصر (lâ yensur) : Nehi ğâib“yardım etmesin” demektirBir öncekinden(emr-i ğaib) farkı olumsuz olmasıdır

انصر (ünsur) : Emr-i hâzır“yardım et” demektirKarşımızdaki kişiye emredeceğimiz zaman kullanılır

لاتنصر (lâ tensur) : Nehi hâzır“yardım etme” demektirÖncekinden farkı olumsuz olmasıdır

منصر (mensarun) : Mimli masdarDaha önce de bir masdar(nasran) geçmiştibunun ondan farkı başında mim harfinin gelmesidir“yardım edecek zaman,yardım edecek mekan,yardım etmek” manalarında kullanılırMesela mekteb kelimesi mimli masdar olurكتب (ketebe) fiilinden gelirKetebe “yazdı” demekmekteb ise yazı yazılan yer anlamındadır

منصر (minsarun) : İsm-i âlet“yardım edici bir alet” demektirMesela مفتح(miftah) kelimesi ism-i alet olurfeteha kelimesinden gelirFeteha “açtı” demektirMiftah ise “açıcı alet” yani “anahtar” demektir

نصرة (nasraten) : Masdar binâi merra“bir kere yardım etmek” demektir

 • نصرة (nisraten) : Masdar binâi nevi“bir türlü yardım etmek” demektirنصير (nusayrun) : İsm-i tasğir“azıcık yardım edici” demektirAncak bunda acizlik anlamı vardırYani fazla yardım etmeye gücü yetmeyen,âciz kişi demektirMesela عبد(abede) kelimesi “ibâdet etti,kulluk yaptı” demektirBunun ismi tasğiri عبيد(ubeydün) olarak gelirVe hepimizin bildiği Ubeydullah isminin anlamı ” ‘ın aciz bir kulu” şeklindedir ‘a az ibadet eden kişi demek değildirنصري (nasriyyün) : İsm-i mensub“Yardım etmeye mensub kişi” demektirنصا ر (nassarun) : Mübâlağa ism-i Fâil“mübâlağa ile yardım edici” demektirانصر (ensaru) : İsm-i tafdîl“ziyade yardım edici” demektirHerhalde Peygamber efendimizin ashabından olan Medine halkına niçin ensar denildiğini de anlamışsınızdırما انصره (mâ ensarahü) : Fiil-i taaccüb-i evvel“aceb yardım etti” demektirBunu bir kişinin yaptığı iş taacübümüze gittiği zaman kullanırızوانصر به (ve ensır bihi) : Fiil-i taaccüb-i sâni“ne aceb yardım etti” demektirArkadaşlar ism-i fail ve ism-i mef’ul ‘ün başlarında “فهو “(fehüve) ve “وزاك “(ve zâke) olarak gelen kısımlar zamirdirYani kelimenin aslından değildirSadece “ناصر “(nâsırun) veya “منصور “(mensurun) dediğimiz zaman da aynı anlamı verirBu zamirler bahsi ilm-i sarfın mevzusu olmayıp ilm-i nahvin mevzusudurBu yüzden burada bundan bahsedip te sizlerin kafanızı karıştırmayayımİnşaallah İlm-i sarfı bitirebilirsek ilm-i nahve de geçiş yapabilirizBuraya kadar elimden geldiğince açıklamaya çalıştımYine atladığım yerler olursa veya anlamadığınız yerler olursa sorabilirsinizMisallerle açıklamaya başlayınca daha iyi anlamaya başlıyacağınızı umuyorumBöylece arabi kelimelerin muhtelifeye göre nasıl çekildiğini öğrenmiş oldukBundan sonraki dersimizde muttarideye göre nasıl çekilir onları öğrenmeye başlıyacağızMuhtelifeyi ana başlıklar gibi düşünürsek muttarideyi de o her bir ana başlığın alt başlıkları şeklinde düşünebilirizYani bir fiil-i mâzi ile fiil-i muzârinin muttarideye göre çekilimleri farklıdırMuhtelifeye göre 24 tane kelime olduğuna göre ve her bir kelimenin kendine ait muttarideye göre çekimi olduğunu düşünürsek muttaride bahsinin çok daha uzun olacağını tahmin edebiliriz herhalde şimdiden gözünüzün korktuğunu biliyorum Ama korkmanıza gerek yokÇünkü belli bir muttaride kalıbını ezberlediğimiz zaman diğerlerini de ezberlemek çok kolay oluyorYani fiil-i mazinin muttarideye göre çekimini öğrendiğimiz zaman fiil-i muzarinin muttarideye göre çekimini de büyük ölçüde halletmişsiniz demektir.

Sülasi mücerred fiilerde fiili mazi meçhul yapılırken fa-ul fiili zammelenir ayn-ül fiil kesre ise o şekil bıraklır kesre değilse kesralanır

Bu derste geçen yeni kelimerin manası:
Nefsi mütekellim vahde:Konuşan kişi tek olarak (ben) Nefsi mütekellim maal ğayr:Konuşan kişi yanındakilerle beraber(biz)

 

KELİME neye denir ve kaça ayrılır?

Manası olan ve tek başına kullanılan en küçük söz parçasına kelime denirArapçada kelime üç kısıma ayrılır;

1)FİİL
2)İSİM
3)HARF

FİİL neye denir?

Lügat manası: İş , Istılah manası: üç zamandan biri ile ilgisi olan ve bir işi bir olayı bildiren kelimelere fiili denir
FİİL

Zamana bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir Arapça’da iki temel fiil çekimi vardır Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir Bunlar fiil-i mâzî (geçmiş zaman) ve fiil-i muzâri (geniş zaman, şimdiki zamanın karşılığı)dır
FİİL-İ MÂZİ
Türkçe’mizdeki –di’li geçmiş zamana denir Geçmişte daha önce yapılmış bir işi bildirir (Türkçe’deki …di-dı, dü-du, ti-tı, tü-tu eklerini sağlar)

كَتَبَ yazdı عَلِمَ bildi نَصَرَ yardım etti
أَكَلَ yedi شَرِبَ içti فَتَحَ açtı
حَضَرَ geldi وَجَدَ buldu ضَرَبَ vurdu
كَسَرَ kırdı رَكِبَ bindi شَكَرَ teşekkür etti, şükretti
سَمِعَ duydu, işitti دَخَلَ girdi دَرَسَ ders yaptı, eğitim gördü
ذَهَبَ gitti نَشَرَ yaydı قَطَعَ kesti

Yukarıda fiile örnek olarak gösterilen kelimeler geçmişte yapılmış bir işi bildirmekte ve erkek için kullanılmaktadır Kadın için kullanıldıklarında yukarıdaki fiillerin sonuna cezimli تْ harfi eklenir Erkekte kullanılanlara Arapça’da müzekker (eril), kadında kullanılanlara müennes (dişi) denir Örnekler:

كَتَبَ den → كَتَبَتْ (o kadın) yazdı
أَكَلَ den → أَكَلَتْ (o kadın) yedi
وَجَدَ den → وَجَدَتْ (o kadın) buldu

Arapça’da kendinden bahsedilene yani üçüncü şahsa; erkek için gâib, kadın için gâibe denir

FİİL-İ MAZİ ÇEKİM TABLOSU

Cemi
(Çoğul) Müsennâ (İkil)Tesniye Müfred (Tekil)
Müzekker كَتَبوُا كَتَباَ كَتَبَ Gâib (3 şahıs)
(Onlar) yazdılar (O ikisi) yazdı (O) yazdı
Müennes كَتَبْنَ كَتَبَتاَ كَتَبَتْ Gâibe

Müzekker كَتَبْتُمْ كَتَبْتُماَ كَتَبْتَ Muhâtab (2 şahıs)
(Sizler) yazdınız (Siz ikiniz) yazdınız (Sen) yazdın
Müennes كَتَبْتُنَّ كَتَبْتُماَ كَتَبْتِ Muhâtaba

Müzek+Müe كَتَبْناَ كَتَبْناَ كَتَبْتُ Mütekellim (1şahıs)
(Bizler) yazdık (İkimiz) yazdık (Ben) yazdım

ÜÇ ZAMAN nelerdir?

MAZİ:Geçmiş zamana denir
HAL:İçinde bulunan zamana denir
İSTİKBAL:Gelecek zamana denir

İSİM neye denir?

Manası zamana bağlı olmayan kendi başına bir manası bulunan ve insan,bitki,hayvan gibi mahlukatı gösteren kelimelere isim denir

HARF neye denir?

Kendi başına bir manası bulunmayan,ancak bir isim veya fiille beraber bulunduğunda bir mana ifade eden kelimelere harf denir

Misal: هَلْ “hel” mı-mi
مِنْ min:den,dan
اِلَى ila:e-a bu harflerin isim ve fiille beraber bulunduğuna misal:

Hel cae zeydün minel mescidi ilal beyti )( هَلْ جَاءَ زَيْدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَى الْبَيْتِ

هَلْ جَاءَ Hel cae? ===> Geldimi? (kim?)

زَيْدٌ Zeydün “zey
d” (nereden?)
مِنَ الْمَسْجِدِ Minel mescidi “mescidden” (nereye?)

اِلَى الْبَيْتِ İlal beyti “eve” demektir

FİİLLER kemmiyet (sayı) itibari ile üçtür
1)Müfred (bir)
2)Tesniye (iki)
3)Cemi (üç ve üçten fazla)

FİİLLERDE keyfiyyet kaça ayrılır?

Fiiller keyfiyyet itibari ile ikilidir

1)Müzekker (Erkek)
2)Müennes (Dişi)

Gaib,Muhatab,mütekellim ne demektir?

Gaib:Göze görünmeyen,yani kendisinden bahsedilirken hazır olmayan şahıs

Muhatab:Hazır olup kendisine söz söylenen şahıs

Mütekellim:Söz söylenen şahıstır

Eğer bir kişi ise “mütekellim vahde” , Birden fazla ise “Mütekellim meal gayr” adını alır

Muzari Fiil fiili muzari neye denir

Şimdiki ya da gelecek zamadaki bir duruma delalet eden fiildir (Türkçe’de geniş, zaman, şimdiki zaman veya gelecek zaman ile karşılanabilir)
Muzari fiil, mazi fiilin başına muzarilik harflerinden birinin ( ا، ت، ي، ن ) dörtlü fiilde dammeli, diğerlerinde fethalı] olarak getirilmesiyle elde edilir
Örneğin:
Mazi fiil
Muzari fiil
اَكْرَمَ
يِكْرِمُ
سَمِعَ
يَسْمَعُ
اِسْتَعْلْمَ
يَسْتَعْلَمُ

 • Mazi fiil eğer üçlü ise birinci kök harfi sakin yapılır, ikinci kök harfi –sözlükte mazi fiili izleyen “u, a, i” harfleriyle gösterildiği şekilde; damme, fetha veya kesra olarak- harekelenir

Örneğin:
Mazi fiil
Muzari fiil

Mazi fiil
Muzarideki harekesi

كَتَبَ
يَكْتُبُ

كَتَبَ
u
فَتَحَ
يَفْتَحُ

فَتَحَ
a
جَلَسَ
يَجْلِسُ

جَلَسَ
i

Muzari fiil çekim tablosu
Çoğul
İkil
Tekil

يَكْتُبُونَ
يَكْتُبَانِ
يَكْتُبُ
Müzekker III Şahıs
يَكْتُبْنَ
تَكْتُبَانِ
تَكْتُبُ
Müennes III Şahıs
تَكْتُبُونَ
تَكْتُبَانِ
تَكْتُبُ
Müzekker II Şahıs
تَكْتُبْنَ
تَكْتُبَانِ
تَكْتُبِينَ
Müennes II Şahıs
نَكْتُبُ
نَكْتُبُ
اَكْتُبُ
I Şahıs

 • Mazi fiil, mezid ve başında eklenmiş bir ت harfi varsa, bu ت harfi olduğu gibi bırakılır

Örneğin:

Mazi fiil
Muzari fiil
تَعَلَّمَ
يَتَعَلَّمُ
تَخَرَّجَ
يَتَخَرَّجُ

3 Mazi fiil mezid ve başında eklenmiş bir hemze varsa, hemze atılır ve sondan bir önceki harf kesra ile harekelenir

Örneğin:

Mazi fiil
Muzari fiil
اَكْرَمَ
يُكْرِمُ
اَعْلَمَ
يُعْلِمُ

4 Muzari fiilin başına سَ veya سَوْفَ eklerinden biri gelirse fiil gelecek zaman anlamı kazanır

Örneğin:
Muzari
Gelecek zaman ekleri
Gelecek zaman fiili
يَكْتُبُ
سَ ، سَوْفَ
سَيَكْتُبُ
يَخْرُجُ
سَ ، سَوْفَ
سَيَخْرُجُ

5 Muzari fiilin başına veya ekleri gelirse, fiil geçmiş zaman anlamı kazanır

Örneğin:
Muzari
Geçmiş zaman ekleri
Geçmiş zaman fiili
يَكْتُبُ
لَمْ ، لَمَّا
لَمْ يَكْتُبْ ، لَمَّا يَكْتُبْ
يَخْرُجُ
لَمْ ، لَمَّا
لَمْ يَخْرُجْ ، لَمَّا يَخْرُجْ

 

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNU OLUŞTURAN UNSURLAR

Arapça’da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir İsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle cümle oluşur Bir cümlenin kurulması için gereken bu üç unsuru sırasıyla işleyelim

İSİM

Canlı cansız şeylere, varlıklara ad olan ve zamanla ilgisi olmayan kelimelere isim denir İsimler ya ma`rife (belirli) ya da nekre (belirsiz) olur

MA’RİFE: Bir ismin başında اَلْ takısı bulunursa o isim belirlidir اَلْ takısı alarak belirlenmiş kelimeye ma`rife denir اَلْقَلَمُ dediğimizde herhangi değil, belli bir kalemi anlatmış oluruz

اَلْقَلَمِ اَلْقَلَمَ اَلْقَلَمُ
Bu اَلْ takısına da Harf-i tarif denir Başına اَلْ takısı alan bir kelimenin sonuna tenvin gelmez

NEKRE: Eğer ismin başında harf-i tarif denen اَلْ takısı yoksa bu isim belirsiz herhangi bir varlığı anlatır Bu belirsiz isme nekre denir قَلَمٌ denilince belirsiz genel herhangi bir kalem anlaşılır ve son harfi de aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi tenvinli olur:

قَلَمٍ قَلَماً قَلَمٌ

Belirsizliği, herhangiliği anlatan tenvinle bu kelime “Bir kalem” diye tercüme edilebilir
Cümle kuruluşunda genellikle marife isim kullanılır Bir isim ya marifedir ya da nekredir Diğer bir ifadeyle bir ismin başında hem harf-i tarif olan (اَلْ) takısı hem de sonunda tenvin gelmez Ancak bazı özel isimlere ve zamirlere bitişik isimler bazen tenvin almadığı gibi harf-i tarif de (اَلْ) almazlar[7] Çünkü özel isim ve zamirler zaten belirli varlıklara aittir Örnek:

بَكْرٌ عاَدِلٌ خَالِدٌ يُوسُفُ عُمَرُ
رَمَضاَنُ إِسْتَانْبُولُ إِزْميِرُ مَكَّةُ تُرْكِياَ

İsimlerin başında gelen اَلْ takısının hemzesi başında bulunduğu kelimeye, ya lâm harfi okunmadan şeddeli ya da lâm’a cezim verilmek suretiyle birleşir (اَلشَّمْسُ) ve (اَلْقَمَرُ) gibi Bilindiği gibi tecvit ilminde buna idgâm-ı şemsiye ve izhâr-ı kameriye adı verilir Bu konuyu bilmemiz harfi tariften sonraki harfin şeddeli mi şeddesiz mi okunacağını tesbit etmemiz için zorunludur

ismi fail neye denir

İsmi Fâilin Tasrifi

İsimlerde ğaib ğaibe olmadığından isimlerin çekimlerini yaparken parmaklarımızı kullanırsak (bkz3Ders)iki parmağımızı kullanabiliriz

Tablo da farklı olarak gördüğümüz mükesser siğaları cemi salim ile aynı manada olup sadece kalıpları farklıdırSiğaları kırılıp kaide dışı olarak geldiğinden mükesser(kırık)denmiştir

Kelimelerin okunuşlarını yazdığım için hareke koymadım

 • Fiil Cümlesi, FİİL, Fâil ve Meful ( Mefulün bih, Mefulün bih gayri sarih, Mafulün fih, Mefulün leh, Mefülün maah ) Hakkındaki Bilgiler:
 • 1) Fiil cümlesi, bir fiil ile başlar Fiil, fâil ve mef’ûl olmak üzere üç unsurdan meydana gelir Fâil; mamuldur, merfudur ve fiilde saklı olan hükümleri idrak ettikten sonra; yaşamakla yükümlüdür, görevlidir ve sorumludur (MAMUL: Nahiv’de “Âmil” ismiyle tanımlanan 60 adet kelimenin (isim, fiil ve harfin) doğrudan veya vasıtalı olarak tesir ettiği kelimeye, mamul denir ÂMİL: İlâhi sıfat, izafi sıfat, aslî vasıf, izafi vasıfları görülür, bilinir, sezilir veya anlaşılır hâle getiren kelimelerin genel ismidir
 • 2) Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdeki fiil cümlelerinde, (a) “Sebepler, sebebi yaratanın iradesine bağlıdır Bunun aksi de olmaz” ilkesinin, (b) “fiil, fâilin şahididir” haberinin, (c) “fiilin, öncesini ve sonrasını gördükten sonra ya hayır konuş ya da sus” ikâzının, (d) “fiilleri gözlemleyerek, Esma-ül Hüsna’lar hakkında marifet sahibi olmak, Hz Resulullah asv’mın yaşadığı ilk sünnetullahtır Çünkü, ilk beş ayetten sonra üç sene başka ayet nazil olmamıştır” imâsının, (e) “müteaddi fiilinin mânası, mefülde görülür ve bilinir” kaidesinin, (f) “Yapanı değil de yaptıranı gör (Çünkü müteaddi fiilin mânası, mefulde görülür)” atasözünün, (g) fiil; teklik, çokluk, müzekkerlik, müenneslik açısından fâile tâbi olduğu için “fiil, fâile tâbidir ve onun şahididir”, saklı bilgisinin ve vb ifadelerin anlamları saklıdır
 • 3) Şibhi cümlede mübteda (Bakınız, İ’rab / Fiil Cümlesi) veya fiil saklıdır Buradaki saklı bilgileri bir örnekle şöyle açıklıyabiliriz: Fiilin saklı olması halindeki bilgiler: Besmele-i Şerife, mahzuf (saklanmış) olarak geldiği takdir edilen bir fiil ile başlayan fiil cümlesindeki “mefulün bih gayri sarihtir” NASB halinde olduğu için de, açıkça söylenmeli ve herkes tarafından bilinmeli anlamı saklıdır (Şâfi Mezhebinde) Aşk ehlinin Allah Teala’ya hitap şeklidir Sakli olarak geldiği takdir edilen fiiller:
 • ( يَقْرَاُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayret hâli, cezbe hâli görülebilir Hz Reaulullah asv’ın Hira dağında ilk olarak nazil olan Alak suresinin 1-5 ayetlerini okurken yaşadığı hâle karşılık gelir
 • ( نَتْلُو ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayranlık hâli, ürperme, gözün nemlenmesi, gözyaşı görülebilir El-Furkan, 32 ve Fâtır,29-30 ayeti kerimelerindeki okuyuş şekline karşılık gelir
 • ( اَبْتَدِئُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; boyun bükme, utanma, sevinme gibi çok çeşitli duyguların hissedilmesine karşılık gelir
 • 4) Fiil ve fâil den meydana gelen en küçük cümleye “cümle-i fiiliye” denir Mesela; ( قَالَ ) gibi “Fâil, fiilin zahir olduğu yerdir” de denebilir Ayet-i Kerimelerdeki ( قَالَ ) cümlesini sadece fâil bilir, başkası duymaz bilemez Türkçemizdeki “Aklından şöyle geçirmiş, içinden ne konuşuyor bilinmez, içimden şunları söyledim, ” gibi ifadelerle anlattıklarımıza karşılık gelir Yoksa, sesli olarak şunları dedi anlamına gelmez
 • 5) Fiil cümlesini oluşturan tüm unsurların tamamı, Kur’an-ı kerim’deki her fiil cümlesinde mevcuttur, ancak bu unsurların çoğu hazf edilmiştir KİM fiildeki hükümleri (saklı emirleri) ihyâ etmeye çabalarsa, hazf edilmiş unsunlar kendi kıssalarıyla (yaşadığı olaylarla) öğretilir
 • Fiil neyin zuhuru : Kendi aslî vasfının / izâfi vasfının / izâfi sıfatının mı zuhurudur?
 • Fiili yapan : KİM yaptı ? … (Fâil)
 • Fiile maruz kalan : KİME / NEYE yaptı? … (Mefulün bih)
 • Fiilin işlendiği zaman: NE ZAMAN yaptı? … (Mefulun fih)
 • Fiilin işlendiği mekan: NEREDE yaptı ? … (Mefulün fih)
 • Fiilin işleniş gerekçesi: NİÇİN yaptı? … (Mefulün lieclih)
 • Fiilin işleniş araçları : NASIL / NE İLE yaptı? (mefulün bih gayri sarih)
 • Bu yedi unsuru da takdir eden ve yaratanın tek bir Zat olduğu idrak edilirse, o fiil Zat’ın zuhur yeri olur Zat, beden gözüyle görülmese de varlığını kayıtsız şartsız kabul edersin O fiile da Zat’ın “fiili sıfatı” denir Şöyle de söylenebilir: Bir fiilin yedi unsurundan her birini ayrı ayrı yüce Hakk’a bağlayabilecek zahiri ve batınî bilgiye sahip olan kişi, Hakk Tealayı fiilinde müşahade etmiş demektir Buna “fiillerin tecellisi” de denir (Örnek: Âl-i İmran Suresi, 123 Açıklaması için Bina sayfası / 1Bab’a bakınız)

 

Mimsiz mastar’ın çekimi…..????/

Cehdi mutlak malum çekimi

Cehdi mutlak mechul çekimi

CEHDİ MUTLAK NEYE DENİR
Geşmiş zamanda bir fiilin,yapılmadığına delalet eden fiildir”lem”kelimesi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder

Lefzen tesiri:lem kelimesi dahil olduğu müfret muzarinin sonunu eğer son harf sahih ise ;(illet harfi deilse)cezm ederEğer illetli ise o harfi düşürür
Cemi müennes nunu hariç,tesniye ve cemi,müfret,müennes,muhataba nunlarını düşürür

Manen tesiri: Lem kelimesi dahil olduğu fiili muzarinin hal ve istikbale şamil olan manalarını maziye çevirir ,ve müsbet (olumlu) olan murzarinin manasını nefy eder
NOT:İlletli harf 3 tanedir ا و ي

ي يَنْصُر (yensuru)yardım eder (şimdiki hal ya gelecek zamanda)

يَنْصُرْ لم Yardım etmedi (geçmiş zamanda)

MASTAR
Zamana bağlı olmaksızın bir işe delalet eden isimdir ki,fiilin ve fiilden müştak birçok isimfiillerin köküdür
Misal:ِاْكَرامٌِ َاْكَرَم َنَصَر َنْصٌر
masdar mimli veya mimsiz olmak üzere iki kısma ayrılır
(1)Masdar_ı gayri mimi:Başında zaid mim bulunmayan masdardırِعْلٌم ِكَتاَبٌة ُخُرْخgibi
(2)Masdar_ı mimi:Başında zaid mim bulunan masdarlardırُمُفَاعَلٌ مَفْعِلٌgibi

Fakat; مُفَاعَلَةًًًmimi masdar değildir(binada 4 harfli masdar çekiminde göreceğiz)

Sülasi mücerred fiilin masdarları kıyasi olmayıp semaidir(semai araplardan işitildiği gibi)

CEHDİ MUSTAĞRAK: ( Henüz yardım etmedi) لَمَّا يَنْصُرْ

Asla o işin olmadığını bildirirgeçmiş zamanın hepsini kaplar
geçmiş zamanın tamamında bir fiilin yapılmadığına delalet eden fiile denir. لَمَّ kelimesi ve لَمْ kelimesi gibi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder

MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)


(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
 (lemma yensur) müfret müzekker ğaib henüz yardım etmedi bir erkek
 (lemma yensuraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım etmediler iki erkek
 (lemma yensuruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım etmediler erkekler
 (lemma tensur) müfret müennes ğaibe henüz yardım etmedi bir bayan
 (lemma tensuraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım etmediler iki bayan
 (lemma yensurne) cemi müennes ğaibe henüz yardım etmediler bayanlar
 (lemma tensur) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım etmedin bir erkek
 (lemma tensuraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz iki erkek
 (lemma tensuruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz erkekler
(lemma tensurii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım etmedin bir bayan
(lemma tensuraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz iki bayan
 (lemma tensurne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz bayanlar
(lemma ensur) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım etmedim
(lemma nensur) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım etmedik

MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI

(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
 (lemma yunsar) müfret müzekker ğaib henüz yardım olunmadı bir erkek
 (lemma yunsaraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar iki erkek
 (lemma yunsaruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar erkekler
 (lemma tunsar) müfret müennes ğaibe henüz yardım olunmadı bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar iki bayan
 (lemma yunsarne) cemi müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar bayanlar
 (lemma tunsar) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım olunmadın bir erkek
 (lemma tunsaraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız iki erkek
 (lemma tunsaruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız erkekler
 (lemma tunsarii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım olunmadın bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız iki bayan
 (lemma tunsarne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız bayanlar
 (lemma unsar) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım olunmadım
 (lemma nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım olunmadık

şimdi ise ecvef fiilinden bir örnek vericem bundansonra misalleri çogaltabiirizsiniz inş

قل يقول قولن قاإلن مقلن لميقل لميق لم يقل مايقل لايقول لنيقل ليقل لايقل قل لتقل

bu misalleri ilerletebilirsinizbi sonraki soru ise mesela hangi kelime hangi babtan oldunu bulup ziyadelikleri yani hemze leri çıkarıcaksın sonraradan katılmış kelimeleri çıkarıcaksan ve kök fiiline ulaşacaksınızanlamadınız yer oldunda tekrar sorarsınız

İşte arapçada bir kök kelime vardır ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değişirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsinizBu da tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir

شَعُوارٌ fiil-i Muzâri hisetmek

burda mastar sıgasını unutmuşssunuz onun yerine muzari vermişssiniz mastar burda سَعْرً
ismi failde ise nasran olduna göre bu filldede صَاعِرٌolucak ismi mfulde yine son harf tenvinli gelicek yani مَسْعُورٌolucaknefi istikbalde son har ötreli gelicek لا ُيَشْعُر olarak gelicek
mastar binai merrada ise aynel fiili cezimli gelicek yani سَعْرَتًgelicek mastar binai nevıde öyleson olarakta fiili taaccüp sanide başında vav eksikti yani aslen وَاَشْعِرْبِهِolucakçıkartabildiklerim bu kadar zor bi fiil seçmişssiniz bide rama fiilini deneyin

capture-20150710-170113-vert

capture-20150710-171024-vert

Diğer bir takdim şekli

EMSİLE-İ MUHTELİFE (24 KALIP)
       ﺭﺼﻧ  – nasarafiili maziyardım etti
       ﺭﺻﻧﻴ  – yensurufiili muzariyardım eder, ediyor, edecek
       ﺍﺭﺼﻧ  – nasrenmastaryardım etmek
       ﺭﺻﺎﻧ  – naasirunismi failyardım eden , yardım edici
     ﺭﻮﺼﻧﻤ  – mensuurunismi mef’ulyardım edilmiş
    ﺭﺻﻧﻴ ﻡﻟ  – lem yensurfiili muzari cahdi mutlakyardım etmedi
   ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻣﻟ  – lemma yensurfiili muzari cahdi mustağrakhenüz yardım etmedi
    ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻣ  – ma yensurufiili muzari nefyi halyardım etmiyor
    ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  – la yensurufiili muzari nefyi istikbalyardım etmeyecek
   ﺭﺻﻧﻴ ﻦﻠ  – len yensurefiili muzari te’kidi nefyi istikbalelbette yardım etmeyecek
      ﺭﺻﻧﻴﻠ  – li yensuremri ğaibyardım etsin
    ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  – la yensurnehyi ğaibyardım etmesin
       ﺭﺼﻧﺃ  – unsuremri hazıryardım et
    ﺭﺻﻧﺘ ﻻ  – la tensurnehyi hazıryardım etme
      ﺭﺼﻧﻣ  – mansarunismi zaman,ismi mekan,mastar mimiyardım edecek zaman,yardım edecek mekan yardım etmek
      ﺭﺼﻧﻣ  – minsarunismi aletyardım edecek alet
      ﺓﺭﺻﻧ  – nasratenmastar bina-i merrebir kere yardım etmek
      ﺓﺭﺻﻧ  – nısratenmastar bina-i nev’ibir çeşit yardım etmek
      ﺭﻴﺻﻧ  – nusayrunismi tesğiryardım etmecik
     ﻯﺭﺻﻧ  – nasriyyunismi mensupyardım etmeye mensup
      ﺭﺎﺼﻧ  – nassarunmubalağalı ismi failçok yardım eden
      ﺭﺻﻧﺃ  – ensaruismi tafdilen çok yardım eden
  ﻩﺭﺻﻧﺃ ﺎﻣ  – ma ensarahufiili teaccübi evvelacayip yardım etti
  ﻪﺑﺭﺻﻧﺃﻭ  – ve ensır bihifiili teaccübi sanine acayip yardım etti
aşağıdaki çekim tablolarından her birine “EMSİLE-İ MUTTARİDE” denilir.
MALUM FİİLİ MAZİ ÇEKİM KALIPLARI
      ﺭﺼﻧ       (nasaRA)müfret müzekker ğaibyardım etti bir erkek
     ﺍﺭﺼﻧ       (nasaRAa)tesniye müzekker ğaibyardım etti iki erkek
   ﺍﻭﺭﺼﻧ        (nasaRUu)cemi müzekker ğaibyardım ettiler erkekler
   ﺖﺭﺼﻧ      (nasaRAt)müfret müennes ğaibeyardım etti bir bayan
ﺎﺗﺭﺼﻧ (nasaRAtaa)tesniye müennes ğaibeyardım etti iki bayan
ﻥﺮﺻﻧ (nasaRne)cemi müennes ğaibeyardım ettiler bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nasaRte)müfret müzekker muhatabyardım ettin sen bir erkek
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nasaRtuma)tesniye müzekker muhatabyardım ettiniz siz iki erkek
ﻢﺘﺭﺻﻧ (nasaRtum)cemi müzekker muhatabyardım ettiniz siz erkekler
ﺖﺭﺼﻧ (nasaRti)müfret müennes muhatabayardım ettin sen bir bayan
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nasaRtuma)tesniye müennes muhatabayardım ettiniz sin iki bayan
ﻥﺘﺭﺻﻧ (nasaRtunne)cemi müennes muhatabayardım ettiniz siz bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nasaRtu)nefsi mütekellim vahdehben yardım ettim
ﺎﻧﺭﺼﻧ (nasaRna)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım ettik
MEÇHUL FİİLİ MAZİ ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺼﻧ (nusıre)müfret müzekker ğaibyardım edildi bir erkek
ﺍﺭﺼﻧ (nusıraa)tesniye müzekker ğaibyardım edildi iki erkek
ﺍﻭﺭﺼﻧ (nusıruu)cemi müzekker ğaibyardım edildiler erkekler
ﺖﺭﺼﻧ (nusıret)müfret müennes ğaibeyardım edildi bir bayan
ﺎﺗﺭﺼﻧ (nusıretaa)tesniye müennes ğaibeyardım edildi iki bayan
ﻥﺮﺻﻧ (nusırne)cemi müennes ğaibeyardım edildiler bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nusırte)müfret müzekker muhatabsen yardım edildin bir erkek
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nusırtumaa)tesniye müzekker muhatabsiz yardım edildiniz iki erkek
ﻢﺘﺭﺻﻧ (nusırtum)cemi müzekker muhatabsiz yardım edildiniz erkekler
ﺖﺭﺼﻧ (nusırti)müfret müennes muhatabasen yardım edildin bir bayan
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nusırtuma)tesniye müennes muhatabasiz yardım edildiniz iki bayan
ﻥﺘﺭﺻﻧ (nusırtunne)cemi müennes muhatabasiz yardım edildiniz bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nusırtu)nefsi mütekellim vahdehben yardım edildim
ﺎﻧﺭﺼﻧ (nusırnaa)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım edildik
MALUM FİİLİ MUZARİ ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ (yensuru)müfret müzekker ğaibyardım eder,ediyor,edecek bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ (yensuraani)tesniye müzekker ğaibyardım eder,ediyor,edecek iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ (yensuruune)cemi müzekker ğaibyardım eder,ediyor,edecek erkekler
ﺭﺻﻧﺗ (tensuru)müfret müennes ğaibeyardım eder,ediyor,edecek bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tensuraani)tesniye müennes ğaibeyardım eder,ediyor,edecek iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ (yensurne)cemi müennes ğaibeyardım eder,ediyor,edecek bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ (tensuru)müfret müzekker muhatabsen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tensuraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ (tensuruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ (tensuriine)müfret müennes muhatabasen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tensuraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ (tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ (ensuru)nefsi mütekellim vahdehben yardım ederim,ediyorum,edeceğim
ﺭﺼﻧﻧ (nensuru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım ederiz,ediyoruz,edeceğiz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ (yunsaru)müfret müzekker ğaibyardım olunur,olunuyor,olunacak bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ (yunsaraani)tesniye müzekker ğaibyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ (yunsaruune)cemi müzekker ğaibyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ (tunsaru)müfret müennes ğaibeyardım olunur,olunuyor,olunacak bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tunsaraani)tesniye müennes ğaibeyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ (yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ (tunsaru)müfret müzekker muhatabsen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tunsaraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ (tunsaruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ (tunsariine)müfret müennes muhatabasen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tunsaraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ (tunsarne)cemi müennes muhatabasiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ (unsaru)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunurum,olunuyorum,olunacağım
ﺭﺼﻧﻧ (nunsaru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunuruz,olunuyoruz,olunacağız
MİMSİZ MASTAR ÇEKİM KALIPLARI
ﺍﺭﺼﻧ (nasren)müfret (tekil)bir yardım etmek
ﻥﺍﺭﺼﻧ (nasrani)tesniye (ikil)iki yardım etmek
ﺖﺍﺭﺼﻧ (nasratun)cemi (çoğul)cemi(çoğul) yardım etmek
İSMİ FAİL ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺼﺎﻧ (naasirun)müfret müzekkeryardım edici bir erkek
ﻥﺍﺭﺼﺎﻧ (nasiraani)tesniye müzekkeryardım edici iki erkek
ﻥﻭﺭﺼﺎﻧ (nasiruune)cemi müzekkeryardım edici erkekler
ﺭﺎﺻﻧ (nussaarun)cemi  müzekker mükesseryardım edici erkekler
ﺭﺼﻧ ﻭ (ve nussarun)cemi  müzekker mükesseryardım edici erkekler
ﺓﺭﺼﻧ ﻭ (ve nasaretun)cemi  müzekker mükesseryardım edici erkekler
ﺓﺭﺼﺎﻧ (naasiretun)müfret müennesyardım edici bir bayan
ﻥﺎﺗﺭﺼﺎﻧ (naasiretaani)tesniye müennesyardım edici iki bayan
ﺖﺍﺭﺼﺎﻧ (naasiraatun)cemi müennesyardım edici bayanlar
ﺭﺻﺍﻮﻧﻭ (ve nevaasiru)cemi  müennes mükesserehyardım edici bayanlar
İSMİ MEF’UL ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuurun)müfret müzekkeryardım olunmuş bir erkek
ﻥﺍﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuurani)tesniye müzekkeryardım olunmuş iki erkek
ﻥﻮﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuruune)cemi müzekkeryardım olunmuş erkekler
ﺓﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuretun)müfret müennesyardım olunmuş bir bayan
ﻥﺎﺗﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuretaani)tesniye müennesyardım olunmuş iki bayan
ﺖﺍﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuraatun)cemi müennesyardım olunmuş bayanlar
ﺭﺼﺎﻧﻤﻭ (ve menaasiru)cemi müzekker mükesseryardım olunmuş erkekler
MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUTLAK ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ ﻢﻟ (lem yensur)müfret müzekker ğaibyardım etmedi bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yensuraa)tesniye müzekker ğaibyardım etmediler iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yensuruu)cemi müzekker ğaibyardım etmediler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensur)müfret müennes ğaibeyardım etmedi bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuraa)tesniye müennes ğaibeyardım etmediler iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmediler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensur)müfret müzekker muhatabsen yardım etmedin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuraa)tesniye müzekker muhatabsiz yardım etmediniz iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuruu)cemi müzekker muhatabsiz yardım etmediniz erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensurii)müfret müennes muhatabasen yardım etmedin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuraa)tesniye müennes muhatabasiz yardım etmediniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım etmediniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻢﻟ (lem ensur)nefsi mütekellim vahdehben yardım etmedim
ﺭﺼﻧﻧ ﻢﻟ (lem nensur)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım etmedik
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUTLAK ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ ﻢﻟ (lem yunsar)müfret müzekker ğaibyardım olunmadı bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yunsaraa)tesniye müzekker ğaibyardım olunmadılar iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yunsaruu)cemi müzekker ğaibyardım olunmadılar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsar)müfret müennes ğaibeyardım olunmadı bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaraa)tesniye müennes ğaibeyardım olunmadılar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunmadılar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsar)müfret müzekker muhatabsen yardım olunmadın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaraa)tesniye müzekker muhatabsiz yardım olunmadınız iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaruu)cemi müzekker muhatabsiz yardım olunmadınız erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsarii)müfret müennes muhatabasen yardım olunmadın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaraa)tesniye müennes muhatabasiz yardım olunmadınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsarne)cemi müennes muhatabasiz yardım olunmadınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻢﻟ (lem unsar)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunmadım
ﺭﺼﻧﻧ ﻢﻟ (lem nunsar)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunmadık
MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤﻟ (lemma yensur)müfret müzekker ğaibhenüz yardım etmedi bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yensuraa)tesniye müzekker ğaibhenüz yardım etmediler iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yensuruu)cemi müzekker ğaibhenüz yardım etmediler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensur)müfret müennes ğaibehenüz yardım etmedi bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuraa)tesniye müennes ğaibehenüz yardım etmediler iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yensurne)cemi müennes ğaibehenüz yardım etmediler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensur)müfret müzekker muhatabhenüz sen yardım etmedin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuraa)tesniye müzekker muhatabhenüz siz yardım etmediniz iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuruu)cemi müzekker muhatabhenüz siz yardım etmediniz erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensurii)müfret müennes muhatabahenüz sen yardım etmedin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuraa)tesniye müennes muhatabahenüz siz yardım etmediniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensurne)cemi müennes muhatabahenüz siz yardım etmediniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤﻟ  (lemma  ensur)nefsi mütekellim vahdehhenüz ben yardım etmedim
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤﻟ  (lemma  nensur)nefsi mütekellim meal ğayrhenüz biz yardım etmedik
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤﻟ (lemma yunsar)müfret müzekker ğaibhenüz yardım olunmadı bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yunsaraa)tesniye müzekker ğaibhenüz yardım olunmadılar iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yunsaruu)cemi müzekker ğaibhenüz yardım olunmadılar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsar)müfret müennes ğaibehenüz yardım olunmadı bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaraa)tesniye müennes ğaibehenüz yardım olunmadılar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yunsarne)cemi müennes ğaibehenüz yardım olunmadılar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsar)müfret müzekker muhatabhenüz sen yardım olunmadın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaraa)tesniye müzekker muhatabhenüz siz yardım olunmadınız iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaruu)cemi müzekker muhatabhenüz siz yardım olunmadınız erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsarii)müfret müennes muhatabahenüz sen yardım olunmadın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaraa)tesniye müennes muhatabahenüz siz yardım olunmadınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsarne)cemi müennes muhatabahenüz siz yardım olunmadınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤﻟ  (lemma  unsar)nefsi mütekellim vahdehhenüz ben yardım olunmadım
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤﻟ  (lemma  nunsar)nefsi mütekellim meal ğayrhenüz biz yardım olunmadık
MALUM FİİLİ MUZARİ NEFYİ HAL
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤ (ma yensuru)müfret müzekker ğaibyardım etmiyor bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yensuraani)tesniye müzekker ğaibyardım etmiyorlar iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yensuruune)cemi müzekker ğaibyardım etmiyorlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuru)müfret müennes ğaibeyardım etmiyor bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuraani)tesniye müennes ğaibeyardım etmiyorlar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmiyorlar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuru)müfret müzekker muhatabsen yardım etmiyorsun bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım etmiyorsunuz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım etmiyorsunuz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuriine)müfret müennes muhatabasen yardım etmiyorsun bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım etmiyorsunuz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım etmiyorsunuz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤ (ma ensuru)nefsi mütekellim vahdehben yardım etmiyorum
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤ (ma nensuru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım etmiyoruz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ NEFYİ HAL
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤ (ma yunsaru)müfret müzekker ğaibyardım olunmuyor bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yunsaraani)tesniye müzekker ğaibyardım olunmuyor iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yunsaruune)cemi müzekker ğaibyardım olunmuyorlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaru)müfret müennes ğaibeyardım olunmuyor bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaraani)tesniye müennes ğaibeyardım olunmuyor iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunmuyorlar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaru)müfret müzekker muhatabsen yardım olunmuyorsun bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım olunmuyorsunuz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım olunmuyorsunuz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsariine)müfret müennes muhatabasen yardım olunmuyorsun bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım olunmuyorsunuz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsarne)cemi müennes muhatabasiz yardım olunmuyorsunuz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤ (ma unsaru)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunmuyorum
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤ (ma nunsaru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunmuyoruz
MALUM FİİLİ MUZARİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  (la yensuru)müfret müzekker ğaibyardım etmeyecek bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yensuraani)tesniye müzekker ğaibyardım etmeyecek iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yensuruune)cemi müzekker ğaibyardım etmeyecekler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuru)müfret müennes ğaibeyardım etmeyecek bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuraani)tesniye müennes ğaibeyardım etmeyecek iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmeyecekler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuru)müfret müzekker muhatabsen yardım etmeyeceksin bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım etmeyeceksiniz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuriine)müfret müennes muhatabasen yardım etmeyeceksin bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la ensuru)nefsi mütekellim vahdehben yardım etmeyeceğim
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nensuru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım etmeyeceğiz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  (la yunsaru)müfret müzekker ğaibyardım olunmayacak bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yunsaraani)tesniye müzekker ğaibyardım olunmayacak iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yunsaruune)cemi müzekker ğaibyardım olunmayacaklar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaru)müfret müennes ğaibeyardım olunmayacak bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaraani)tesniye müennes ğaibeyardım olunmayacak iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunmayacaklar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaru)müfret müzekker muhatabsen yardım olunmayacaksın bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım olunmayacaksınız iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım olunmayacaksınız erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsariine)müfret müennes muhatabasen yardım olunmayacaksın bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım olunmayacaksınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsarne)cemi müennes muhatabasiz yardım olunmayacaksınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la unsaru)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunmayacağım
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nunsaru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunmayacağız
MALUM FİİLİ MUZARİ TE’KİDİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻥﻠ (len yensura)müfret müzekker ğaibelbette yardım etmeyecek bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yensuraa)tesniye müzekker ğaibelbette yardım etmeyecek iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yensuruu)cemi müzekker ğaibelbette yardım etmeyecekler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensura)müfret müennes ğaibeelbette yardım etmeyecek bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuraa)tesniye müennes ğaibeelbette yardım etmeyecek iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yensurne)cemi müennes ğaibeelbette yardım etmeyecekler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensura)müfret müzekker muhatabelbette sen yardım etmeyeceksin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuraa)tesniye müzekker muhatabelbette siz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuruu)cemi müzekker muhatabelbette siz yardım etmeyeceksiniz erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensurii)müfret müennes muhatabaelbette sen yardım etmeyeceksin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuraa)tesniye müennes muhatabaelbette siz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensurne)cemi müennes muhatabaelbette siz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻥﻠ  (len  ensura)nefsi mütekellim vahdehelbette ben yardım etmeyeceğim
ﺭﺼﻧﻧ ﻥﻠ  (len  nensura)nefsi mütekellim meal ğayrelbette biz yardım etmeyeceğiz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ TE’KİDİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻥﻠ (len yunsara)müfret müzekker ğaibelbette yardım olunmayacak bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yunsaraa)tesniye müzekker ğaibelbette yardım olunmayacak iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yunsaruu)cemi müzekker ğaibelbette yardım olunmayacaklar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsara)müfret müennes ğaibeelbette yardım olunmayacak bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaraa)tesniye müennes ğaibeelbette yardım olunmayacak iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yunsarne)cemi müennes ğaibeelbette yardım olunmayacaklar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsara)müfret müzekker muhatabelbette sen yardım olunmayacaksın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaraa)tesniye müzekker muhatabelbette siz yardım olunmayacaksınız iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaruu)cemi müzekker muhatabelbette siz yardım olunmayacaksınız erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsarii)müfret müennes muhatabaelbette sen yardım olunmayacaksın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaraa)tesniye müennes muhatabaelbette siz yardım olunmayacaksınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsarne)cemi müennes muhatabaelbette siz yardım olunmayacaksınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻥﻠ  (len  unsara)nefsi mütekellim vahdehelbette ben yardım olunmayacağım
ﺭﺼﻧﻧ ﻥﻠ  (len  nunsara)nefsi mütekellim meal ğayrelbette biz yardım olunmayacağız
MALUM EMRİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensur)müfret müzekker ğaibyardım etsin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensuraa)tesniye müzekker ğaibyardım etsin iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensuruu)cemi müzekker ğaibyardım etsinler erkekler
ﺭﺻﻧﺗﻠ (li tensur)müfret müennes ğaibeyardım etsin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tensuraa)tesniye müennes ğaibeyardım etsin iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etsinler bayanlar
MEÇHUL EMRİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsar)müfret müzekker ğaibyardım olunsun bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsaraa)tesniye müzekker ğaibyardım olunsun iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsaruu)cemi müzekker ğaibyardım olunsunlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsar)müfret müennes ğaibeyardım olunsun bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaraa)tesniye müennes ğaibeyardım olunsun iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunsunlar bayanlar
ﺭﺼﻧﻷ (li unsar)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunurum
ﺭﺻﻧﻧﻠ (li nunsar)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunuruz
MALUM NEHYİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensur)müfret müzekker ğaibyardım etmesin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensuraa)tesniye müzekker ğaibyardım etmesin iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensuruu)cemi müzekker ğaibyardım etmesinler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensur)müfret müennes ğaibeyardım etmesin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuraa)tesniye müennes ğaibeyardım etmesin iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmesinler bayanlar
MEÇHUL NEHYİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsar)müfret müzekker ğaibyardım olunmasın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsaraa)tesniye müzekker ğaibyardım olunmasın iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsaruu)cemi müzekker ğaibyardım olunmasınlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsar)müfret müennes ğaibeyardım olunmasın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaraa)tesniye müennes ğaibeyardım olunmasın iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunmasınlar bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la unsar)nefsi mütekellim vahdehbana yardım olunmasın
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nunsar)nefsi mütekellim meal ğayrbize yardım olunmasın
MALUM EMRİ HAZIR
ﺭﺼﻧﺃ (unsur)müfret müzekker muhatabsen yardım et bir erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺼﻧﺃ (unsuraa)tesniye müzekker muhatabsiz yardım edin iki erkek  (gelecek zamanda)
ﺍﻮﺭﺼﻧﺃ (unsuruu)cemi müzekker muhatabsialer yardım ediniz erkekler   (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺼﻧﺃ (unsurii)müfret müennes muhatabasen yardım et bir bayan  (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺼﻧﺃ (unsuraa)tesniye müennes muhatabasiz yardım edin iki bayan  (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺼﻧﺃ (unsurne)cemi müennes muhatabasizlar yardım ediniz bayanlar  (gelecek zamanda)
MEÇHUL EMRİ HAZIR
ﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsar)müfret müzekker muhatabyardım edil sen bir erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaraa)tesniye müzekker muhatabyardım olun siz iki erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaruu)cemi müzekker muhatabyardım olunun sizler erkekler   (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsarii)müfret müennes muhatabayardım olun sen bir bayan   (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaraa)tesniye müennes muhatabayardım olun sizler iki bayan   (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsarne)cemi müennes muhatabayardım olununuz sizler bayanlar   (gelecek zamanda)
ﺭﺼﻧﻷ (li unsar)nefsi mütekellim vahdehyardım olunayım ben  (gelecek zamanda)
ﺭﺻﻧﻧﻠ (li nunsar)nefsi mütekellim meal ğayryardım olunalım biz   (gelecek zamanda)
MALUM NEHYİ HAZIR
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensur)müfret müzekker muhatabyardım etme sen bir erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuraa)tesniye müzekker muhatabyardım etmeyin siz iki erkek  (gelecek zamanda)
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuruu)cemi müzekker muhatabyardım etmeyin sizler erkekler  (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensurii)müfret müennes muhatabayardım etme sen bir bayan  (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuraa)tesniye müennes muhatabayardım etmeyin siz iki bayan  (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensurne)cemi müennes muhatabayardım etmeyin sizler bayanlar  (gelecek zamanda)
MEÇHUL NEHYİ HAZIR
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsar)müfret müzekker muhatabsen yardım edilme bir erkek (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaraa)tesniye müzekker muhatabsiz ikiniz yardım edilmeyiniz iki erkek (gelecek zamanda)
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaruu)cemi müzekker muhatabsizler yardım edilmeyiniz erkekler (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsarii)müfret müennes muhatabasen yardım edilme bir bayan (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaraa)tesniye müennes muhatabasiz yardım edilmeyiniz iki bayanlar (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsarne)cemi müennes muhatabasizler yardım edilmeyiniz bayanlar  (gelecek zamanda)
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la unsar)nefsi mütekellim vahdehyardım edilmem ben  (gelecek zamanda)
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nunsar)nefsi mütekellim meal ğayryardım edilmeyiz biz  (gelecek zamanda)
İSMİ ZAMAN,İSMİ MEKAN,MASTAR MİMİ
ﺭﺻﻧﻤ (mensarun)müfretyardım edecek zaman,yardım edecek mekan,yardım etmek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻤ (mensaraani)tesniyeyardım edecek iki zaman,yardım edecek iki mekan,yardım etmek
ﺭﺻﺎﻧﻤ (menaasiru)cemiyardım edecek zamanlar,yardım edecek mekanlar,yardım etmek
İSMİ ALET
ﺭﺻﻧﻤ (minsarun)müfretyardım edecek bir alet
ﻥﺍﺭﺻﻧﻤ (minsaraani)tesniyeyardım edecek iki alet
ﺭﺻﺎﻧﻤ (menaasiru)cemiyardım edecek aletler
MASTAR BİNA-İ MERREH
ﺓﺭﺻﻧ (nasraten)müfretbir kere yardım etmek
ﻥﺎﺗﺭﺻﻧ (nasrataani)tesniyeiki kere yardım etmek
ﺖﺍﺭﺻﻧ (nasraatun)cemicemi (çoğul kere = 3 veya daha fazla) kere yardım etmek
MASTAR BİNA-İ NEVİ
ﺓﺭﺻﻧ (nısraten)müfretbir çeşit yardım etmek
ﻥﺎﺗﺭﺻﻧ (nısrataani)tesniyeiki çeşit yardım etmek
ﺖﺍﺭﺻﻧ (nısraatun)cemiçok çeşitli yardım etmek
İSMİ TESĞİR
ﺭﻴﺻﻧ (nusayrun)müfret müzekkeryardım etmecik bir erkek
ﻥﺍﺭﻴﺻﻧ (nusayraani)tesniye müzekkeryardım etmecik iki erkek
ﻥﻮﺭﻴﺻﻧ (nusayruune)cemi müzekkeryardım etmecik erkekler
İSMİ MENSUB
ﻯﺭﺻﻧ (nasriyyun)müfret müzekkeryardım etmeye mensub bir erkek
ﻥﺎﻳﺭﺻﻧ (nasriyyaani)tesniye müzekkeryardım etmeye mensub iki erkek
ﻥﻮﻳﺭﺻﻧ (nasriyyuune)cemi müzekkeryardım etmeye mensub erkekler
ﺔﻴﺭﺻﻧ (nasriyyetun)müfret müennesyardım etmeye mensub bir bayan
ﻥﺎﺘﻴﺭﺻﻧ (nasriyyetaani)tesniye müennesyardım etmeye mensub iki bayan
ﺖﺎﻴﺭﺻﻧ (nasriyyaatun)cemi müennesyardım etmeye mensub bayanlar
MUBALAĞALI İSMİ FAİL
ﺭﺎﺼﻧ (nassaarun)müfret müzekkermubalağa ile yardım edici bir erkek
ﻥﺍﺭﺎﺼﻧ (nassaaraani)tesniye müzekkermubalağa ile yardım edici iki erkek
ﻥﻭﺭﺎﺼﻧ (nassaruune)cemi müzekkermubalağa ile yardım edici erkekler
ﺓﺭﺎﺼﻧ (nassaaratun)müfret müennesmubalağa ile yardım edici bir bayan
ﻥﺎﺗﺭﺎﺼﻧ (nassaarataani)tesniye müennesmubalağa ile yardım edici iki bayan
ﺕﺍﺭﺎﺼﻧ (nassaaraatun)cemi müennesmubalağa ile yardım edici bayanlar
İSMİ TAFDİL
ﺭﺼﻧﺃ (ensaru)müfret müzekkeren çok yardım eden bir erkek
ﻥﺍﺭﺼﻧﺃ (ensaraani)tesniye müzekkeren çok yardım eden iki erkek
ﻥﻭﺭﺼﻧﺃ (ensaruune)cemi müzekkeren çok yardım eden erkekler
ﺭﺼﺎﻧﺃﻮ (ve enaasıru)cemi müzekker mükesseren çok yardım eden erkekler
ﻯﺭﺼﻧ (nusraa)müfret müennesen çok yardım eden bir bayan
ﻥﺎﻳﺭﺼﻧ (nusrayaani)tesniye müennesen çok yardım eden iki bayan
ﺖﺎﻳﺭﺼﻧ (nusrayaatun)cemi müennesen çok yardım eden bayanlar
ﺭﺼﻧ ﻭ (ve nusaru)cemi müennes mükesseren çok yardım eden bayanlar
FİİL-İ TEACCÜBİ EVVEL
ﻩﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahu)müfret müzekker ğaibacayip yardım etti bir erkek
ﺎﻣﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahumaa)tesniye müzekker ğaibacayip yardım etti iki erkek
ﻡﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahum)cemi müzekker ğaibacayip yardım ettiler erkekler
ﺎﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahaa)müfret müennes ğaibeacayip yardım etti bir bayan
ﺎﻣﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahumaa)tesniye müennes ğaibeacayip yardım etti iki bayan
ﻥﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahunne)cemi müennes ğaibeacayip yardım ettiler bayanlar
ﻚﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarake)müfret müzekker muhatabsen acayip yardım ettin bir erkek
ﺎﻣﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakumaa)tesniye müzekker muhatabsiz acayip yardım ettiniz iki erkek
ﻢﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakum)cemi müzekker muhatabsiz acayip yardım ettiniz  erkekler
ﻚﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensaraki)müfret müennes muhatabasen acayip yardım ettin bir bayan
ﺎﻣﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakumaa)tesniye müennes muhatabasiz acayip yardım ettiniz iki bayan
ﻥﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakunne)cemi müennes muhatabasiz acayip yardım ettiniz  bayanlar
ﻰﻧﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensaranii)nefsi mütekellim vahdehacayip yardım ettim ben
ﺎﻧﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensaranaa)nefsi mütekellim meal ğayracayip yardım ettik biz
FİİL-İ TEACCÜBİ SANİ
ﻪﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihii)müfret müzekker ğaibne acayip yardım etti bir erkek
ﺎﻣﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihimaa)tesniye müzekker ğaibne acayip yardım etti iki erkek
ﻡﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihim)cemi müzekker ğaibne acayip yardım ettiler erkekler
ﺎﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihaa)müfret müennes ğaibene acayip yardım etti bir bayan
ﺎﻣﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihimaa)tesniye müennes ğaibene acayip yardım etti iki bayan
ﻥﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihinne)cemi müennes ğaibene acayip yardım ettiler bayanlar
ﻚﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bike)müfret müzekker muhatabsen ne acayip yardım ettin bir erkek
ﺎﻤﻛﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikumaa)tesniye müzekker muhatabsiz ne acayip yardım ettiniz iki erkek
ﻢﻛﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikum)cemi müzekker muhatabsiz ne acayip yardım ettiniz  erkekler
ﻚﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır biki)müfret müennes muhatabasen ne acayip yardım ettin bir bayan
ﺎﻤﻛﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikumaa)tesniye müennes muhatabasiz ne acayip yardım ettiniz iki bayan
ﻥﻜﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikunne)cemi müennes muhatabasiz ne acayip yardım ettiniz  bayanlar
ﻰﻧﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır binii)nefsi mütekellim vahdehne acayip yardım ettim ben
ﺎﻧﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır binaa)nefsi mütekellim meal ğayrne acayip yardım ettik biz

MALUM FİİLLER

MADİ FİİL

Cem’iTesniyeMüfred
نَصَرُوانَصَرَانَصَرَGaib (Müzekker)
Onlar yardım ettiO ikisi yardım etti O yardım ettiO (Bay)
نَصَرْنَنَصَرَتَانَصَرَتْGaibe (Müennes)
Onlar yardım ettiO ikisi yardım ettiO yardım ettiO (Bayan)
نَصَرْتُمْنَصَرْتُمَانَصَرْتَMuhatab (Müzekker)
Siz yardım ettinizSiz ikiniz yardım ettinizSen yardım ettinSen(Erkek)
نَصَرْتُنَّنَصَرْتُمَانَصَرْتِMuhataba (Müennes)
Siz yardım ettinizSiz ikiniz yardım ettinizSen yardım ettinSen(Bayan)
نَصَرْنَانَصَرْتُMütekellim
Biz yardım ettikBen yardım ettimBen

نَصَرَ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etti bir gaib er geçmiş zamanda

نَصَرَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müzekker Gaib. Manası yardım etti iki gaib er geçmiş zamanda

نَصَرُوا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müzekker Gaib. Manası yardım etti cem’i gaib erler geçmiş zamanda

نَصَرَتْ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müennes Gaibe. Manası yardım etti bir gaibe bayan geçmiş zamanda

نَصَرَتَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müennes Gaibe. Manası yardım etti iki gaibe bayan geçmiş zamanda

نَصَرْنَ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müennes Gaibe. Manası yardım etti cem’i gaibe bayanlar geçmiş zamanda.

نَصَرْتَ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müzekker Muhatab. Manası yardım etti bir hadır er geçmiş zamanda

نَصَرْتُمَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müzekker Muhatab. Manası yardım etti iki hadır er geçmiş zamanda.

نَصَرْتُمْ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müzekker Muhatab. Manası yardım etti cem’i hadır erler geçmiş zamanda.

نَصَرْتِ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müennes Muhataba. Manası yardım etti bir hadıra bayan geçmiş zamanda.

نَصَرْتُمَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müennes Muhataba. Manası yardım etti iki hadıra bayan geçmiş zamanda.

نَصَرْتُنَّ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müennes Muhataba. Manası yardım etti cem’i hadıra bayanlar geçmiş zamanda.

نَصَرْتُ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Nefs-i Mütekellim Vahdeh. Manası yardım ettim ben geçmiş zamanda.

نَصَرْنَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Nefs-i Mütekellim Mea’l-Ğayr. Manası yardım ettik biz geçmiş zamanda.

MUDARİ FİİL

Cem’iTesniyeMüfred
يَنْصُرُونَيَنْصُرَانِيَنْصُرُGaib (Müzekker)
Onlar yardım ediyorO ikisi yardım ediyorO yardım ediyorO (Bay)
يَنْصُرْنَتَنْصُرَانِتَنْصُرُGaibe (Müennes)
Onlar yardım ediyorO ikisi yardım ediyorO yardım ediyorO (Bayan)
تَنْصُرُونَتَنْصُرَانِتَنْصُرُMuhatab (Müzekker)
Siz yardım ediyorsunuzSiz ikiniz yardım ediyorsunuzSen yardım ediyorsunSen(Erkek)
تَنْصُرْنَتَنْصُرَانِتَنْصُرِينَMuhataba (Müennes)
Siz yardım ediyorsunuzSiz ikiniz yardım ediyorsunuzSen yardım ediyorsunSen(Bayan)
نَنْصُرُأَنْصُرُMütekellim
Biz yardım ediyoruzBen yardım ediyorumBen

يَنْصُرُ = Fiil-i Mudari Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım ediyor bir gaib er şimdiki hal ve gelecek zamanda.

NEFY-İ HAL

Cem’iTesniyeMüfred
ما يَنْصُرُونَما يَنْصُرَانِما يَنْصُرُGaib (Müzekker)
Onlar yardım etmiyorO ikisi yardım etmiyorO yardım etmiyorO (Bay)
ما يَنْصُرْنَما تَنْصُرَانِما تَنْصُرُGaibe (Müennes)
Onlar yardım etmiyorO ikisi yardım etmiyorO yardım etmiyorO (Bayan)
ما تَنْصُرُونَما تَنْصُرَانِما تَنْصُرُMuhatab (Müzekker)
Siz yardım etmiyorsunuzSiz ikiniz yardım etmiyorsunuzSen yardım etmiyorsunSen(Erkek)
ما تَنْصُرْنَما تَنْصُرَانِما تَنْصُرِينَMuhataba (Müennes)
Siz yardım etmiyorsunuzSiz ikiniz yardım etmiyorsunuzSen yardım etmiyorsunSen(Bayan)
ما نَنْصُرُما أَنْصُرُMütekellim
Biz yardım etmiyoruzBen yardım etmiyorumBen

مَا يَنْصُرُ = Fiil-i Mudari Nefy-i Hal Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etmiyor bir gaib er şimdiki halde.

NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’iTesniyeMüfred
لا يَنْصُرُونَلا يَنْصُرَانِلا يَنْصُرُGaib (Müzekker)
Onlar yardım etmeyecekO ikisi yardım etmeyecekO yardım etmeyecekO (Bay)
لا يَنْصُرْنَلا تَنْصُرَانِلا تَنْصُرُGaibe (Müennes)
Onlar yardım etmeyecekO ikisi yardım etmeyecekO yardım etmeyecekO (Bayan)
لا تَنْصُرُونَلا تَنْصُرَانِ        لا تَنْصُرُMuhatab (Müzekker)
Siz yardım etmeyeceksinizSiz ikiniz yardım etmeyeceksinizSen yardım etmeyeceksinSen(Erkek)
لا تَنْصُرْنَلا تَنْصُرَانِلا تَنْصُرِينَMuhataba (Müennes)
Siz yardım etmeyeceksinizSiz ikiniz yardım etmeyeceksinizSen yardım etmeyeceksinSen(Bayan)
لا نَنْصُرُلا أَنْصُرُMütekellim
Biz yardım etmeyeceğizBen yardım etmeyeceğimBen

لا يَنْصُرُ = Fiil-i Mudari Nefy-i İstikbal Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etmeyecek bir gaib er gelecek zamanda.

CEHD-İ MUTLAK

Cem’iTesniyeMüfred
لَمْ يَنْصُرُوالَمْ يَنْصُرَالَمْ يَنْصُرْGaib (Müzekker)
Onlar yardım etmediO ikisi yardım etmediO yardım etmediO (Bay)
لَمْ يَنْصُرْنَلَمْ تَنْصُرَالَمْ تَنْصُرْGaibe (Müennes)
Onlar yardım etmediO ikisi yardım etmediO yardım etmediO (Bayan)
لَمْ تَنْصُرُوالَمْ تَنْصُرَالَمْ تَنْصُرْMuhatab (Müzekker)
Siz yardım etmedinizSiz ikiniz yardım etmedinizSen yardım etmedinSen(Erkek)
لَمْ تَنْصُرْنَلَمْ تَنْصُرَالَمْ تَنْصُرِيMuhataba (Müennes)
Siz yardım etmedinizSiz ikiniz yardım etmedinizSen yardım etmedinSen(Bayan)
لَمْ نَنْصُرْلَمْ أَنْصُرْMütekellim
Biz yardım etmedikBen yardım etmedimBen

لَمْ يَنْصُرْ = Fiil-i Mudari Cehd-i Mutlak Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etmedi bir gaib er geçmiş zamanda.

CEHD-İ MUSTAĞRAK

Cem’iTesniyeMüfred
لَمَّا يَنْصُرُوالَمَّا يَنْصُرَالَمَّا يَنْصُرْGaib (Müzekker)
Onlar henüz yardım etmediO ikisi henüz yardım etmediO henüz yardım etmediO (Bay)
لَمَّا يَنْصُرْنَلَمَّا تَنْصُرَالَمَّا تَنْصُرْGaibe (Müennes)
Onlar henüz yardım etmediO ikisi henüz yardım etmediO henüz yardım etmediO (Bayan)
لَمَّا تَنْصُرُوالَمَّا تَنْصُرَالَمَّا تَنْصُرْMuhatab (Müzekker)
Siz henüz yardım etmedinizSiz ikiniz henüz yardım etmedinizSen henüz yardım etmedinSen(Erkek)
لَمَّا تَنْصُرْنَلَمَّا تَنْصُرَالَمَّا تَنْصُرِيMuhataba (Müennes)
Siz henüz yardım etmedinizSiz ikiniz henüz yardım etmedinizSen henüz yardım etmedinSen(Bayan)
لَمَّا نَنْصُرْلَمَّا أَنْصُرْMütekellim
Biz henüz yardım etmedikBen henüz yardım etmedimBen

لَمَّا يَنْصُرْ = Fiil-i Mudari Cehd-i Mustağrak Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası henüz yardım etmedi bir gaib er geçmiş zamanda.

TE’KİDİ NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’iTesniyeMüfred
لَنْ يَنْصُرُوالَنْ يَنْصُرَالَنْ يَنْصُرَGaib (Müzekker)
Onlar elbette yardım etmeyeceklerO ikisi elbette yardım etmeyecekO elbette yardım etmeyecekO (Bay)
لَنْ يَنْصُرْنَلَنْ تَنْصُرَالَنْ تَنْصُرَGaibe (Müennes)
Onlar elbette yardım etmeyeceklerO ikisi elbette yardım etmeyecekO elbette yardım etmeyecekO (Bayan)
لَنْ تَنْصُرُوالَنْ تَنْصُرَالَنْ تَنْصُرَMuhatab (Müzekker)
Siz elbette yardım etmeyeceksinizSiz ikiniz elbette yardım etmeyeceksinizSen elbette yardım etmeyeceksinSen(Erkek)
لَنْ تَنْصُرْنَلَنْ تَنْصُرَالَنْ تَنْصُرِيMuhataba (Müennes)
Siz elbette yardım etmeyeceksinizSiz ikiniz elbette yardım etmeyeceksinizSen elbette yardım etmeyeceksinSen(Bayan)
لَنْ نَنْصُرَلَنْ أَنْصُرَMütekellim
Biz elbette yardım etmeyeceğizBen elbette yardım etmeyeceğimBen

لَنْ يَنْصُرَ = Fiil-i Mudari Te’kid-i Nefy-i İstikbal Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası elbette yardım etmeyecek bir gaib er gelecek zamanda.

EMİR

Cem’iTesniyeMüfred
لِيَنْصُرُوالِيَنْصُرَالِيَنْصُرْGaib (Müzekker)
Onlar yardım etsinO ikisi yardım etsinO yardım etsinO (Bay)
لِيَنْصُرْنَلِتَنْصُرَالِتَنْصُرْGaibe (Müennes)
Onlar yardım ediyorO ikisi yardım etsinO yardım etsinO (Bayan)
أُنْصُرُواأُنْصُرَاأُنْصُرْMuhatab (Müzekker)
Siz yardım edinSiz ikiniz yardım edinSen yardım etSen(Erkek)
أُنْصُرْنَأُنْصُرَاأُنْصُرِيMuhataba (Müennes)
Siz yardım edinSiz ikiniz yardım edinSen yardım etSen(Bayan)
لِنَنْصُرْلِأَنْصُرْMütekellim
Biz yardım edelimBen yardım edeyimBen

لِيَنْصُرْ = Fiil-i Emr Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etsin bir gaib er gelecek zamanda.

أُنْصُرْ = Fiil-i Emr Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım et sen bir hadır er gelecek zamanda.

لِأَنْصُرْ = Fiil-i Emr Bina-i Malum Nefs-i Mütekellim Vahdeh. Manası yardım edeyim ben gelecek zamanda.

NEHİY

Cem’iTesniyeMüfred
لا يَنْصُرُوالا يَنْصُرَالا يَنْصُرْGaib (Müzekker)
Onlar yardım etmesinO ikisi yardım etmesinO yardım etmesinO (Bay)
لا يَنْصُرْنَلا تَنْصُرَالا تَنْصُرْGaibe (Müennes)
Onlar yardım etmesinO ikisi yardım etmesinO yardım etmesinO (Bayan)
لا تَنْصُرُوالا تَنْصُرَا        لا تَنْصُرْMuhatab (Müzekker)
Siz yardım etmeyinSiz ikiniz yardım etmeyinSen yardım etmeSen(Erkek)
لا تَنْصُرْنَلا تَنْصُرَالا تَنْصُرِيMuhataba (Müennes)
Siz yardım etmeyinSiz ikiniz yardım etmeyinSen yardım etmeSen(Bayan)
لا نَنْصُرْلا أَنْصُرْMütekellim
Biz yardım etmeyelimBen yardım etmeyeyimBen

MECHUL FİLLER

MADİ

Cem’iTesniyeMüfred
نُصِرُوانُصِرَانُصِرَGaib (Müzekker)
Onlara yardım edildiO ikisine yardım edildi Ona yardım edildiO (Bay)
نُصِرْنَنُصِرَتَانُصِرَتْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edildiO ikisine yardım edildiOna yardım edildiO (Bayan)
نُصِرْتُمْنُصِرْتُمَانُصِرْتَMuhatab (Müzekker)
Size yardım edildiSiz ikinize yardım edildiSana yardım edildiSen(Erkek)
نُصِرْتُنَّنُصِرْتُمَانُصِرْتِMuhataba (Müennes)
Size yardım edildiSiz ikinize yardım edildiSana yardım edildiSen(Bayan)
نُصِرْنَانُصِرْتُMütekellim
Bize yardım edildiBana yardım edildiBen

MUDARİ

Cem’iTesniyeMüfred
يُنْصَرُونَيُنْصَرَانِيُنْصَرُGaib (Müzekker)
Onlara yardım ediliyorO ikisine yardım ediliyorOna yardım ediliyorO (Bay)
يُنْصَرْنَتُنْصَرَانِتُنْصَرُGaibe (Müennes)
Onlara yardım ediliyorO ikisine yardım ediliyorOna yardım ediliyorO (Bayan)
تُنْصَرُونَتُنْصَرَانِتُنْصَرُMuhatab (Müzekker)
Sizlere yardım ediliyorSiz ikinize yardım ediliyorSana yardım ediliyorSen(Erkek)
تُنْصَرْنَتُنْصَرَانِتُنْصَرِينَMuhataba (Müennes)
Sizlere yardım ediliyorSiz ikinize yardım ediliyorSana yardım ediliyorSen(Bayan)
نُنْصَرُأُنْصَرُMütekellim
Bize yardım ediliyorBana yardım ediliyorBen

NEFY-İ HAL

Cem’iTesniyeMüfred
ما يُنْصَرُونَما يُنْصَرَانِما يُنْصَرُGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmiyorO ikine yardım edilmiyorOna yardım edilmiyorO (Bay)
ما يُنْصَرْنَما تُنْصَرَانِما تُنْصَرُGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmiyorO ikisine yardım edilmiyorOna yardım edilmiyorO (Bayan)
ما تُنْصَرُونَما تُنْصَرَانِما تُنْصَرُMuhatab (Müzekker)
Size yardım edilmiyorSiz ikinize yardım edilmiyorSana yardım edilmiyorSen(Erkek)
ما تُنْصَرْنَما تُنْصَرَانِما تُنْصَرِينَMuhataba (Müennes)
Size yardım edilmiyorSiz ikinize yardım edilmiyorSana yardım edilmiyorSen(Bayan)
ما نُنْصَرُما أُنْصَرُMütekellim
Bize yardım edilmiyorBana yardım edilmiyorBen

NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’iTesniyeMüfred
لا يُنْصَرُونَلا يُنْصَرَانِلا يُنْصَرُGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmeyecekO ikine yardım edilmeyecekOna yardım edilmeyecekO (Bay)
لا يُنْصَرْنَلا تُنْصَرَانِلا تُنْصَرُGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmeyecekO ikisine yardım edilmeyecekOna yardım edilmeyecekO (Bayan)
لا تُنْصَرُونَلا تُنْصَرَانِلا تُنْصَرُMuhatab (Müzekker)
Size yardım edilmeyecekSiz ikinize yardım edilmeyecekSana yardım edilmeyecekSen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَلا تُنْصَرَانِلا تُنْصَرِينَMuhataba (Müennes)
Size yardım edilmeyecekSiz ikinize yardım edilmeyecekSana yardım edilmeyecekSen(Bayan)
لا نُنْصَرُلا أُنْصَرُMütekellim
Bize yardım edilmeyecekBana yardım edilmeyecekBen

CEHD-İ MUTLAK

Cem’iTesniyeMüfred
لَمْ يُنْصَرُوالَمْ يُنْصَرَالَمْ يُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmediO ikisine yardım edilmediOna yardım edilmediO (Bay)
لَمْ يُنْصَرْنَلَمْ تُنْصَرَالَمْ تُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmediO ikisine yardım edilmediOna yardım edilmediO (Bayan)
لَمْ تُنْصَرُوالَمْ تُنْصَرَالَمْ تُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Size yardım edilmediSiz ikinize yardım edilmediSana yardım edilmediSen(Erkek)
لَمْ تُنْصَرْنَلَمْ تُنْصَرَالَمْ تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Size yardım edilmediSiz ikinize yardım edilmediSana yardım edilmediSen(Bayan)
لَمْ نُنْصَرْلَمْ أُنْصَرْMütekellim
Bize yardım edilmediBana yardım edilmediBen

CEHD-İ MUSTAĞRAK

Cem’iTesniyeMüfred
لَمَّا يُنْصَرُوالَمَّا يُنْصَرَالَمَّا يُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara henüz yardım edilmediO ikisine henüz yardım edilmediOna henüz yardım edilmediO (Bay)
لَمَّا يُنْصَرْنَلَمَّا تُنْصَرَالَمَّا تُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara henüz yardım edilmediO ikisine henüz yardım edilmediOna henüz yardım edilmediO (Bayan)
لَمَّا تُنْصَرُوالَمَّا تُنْصَرَالَمَّا تُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Size henüz yardım edilmediSiz ikinize henüz yardım edilmediSana henüz yardım edilmediSen(Erkek)
لَمَّا تُنْصَرْنَلَمَّا تُنْصَرَالَمَّا تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Size henüz yardım edilmediSiz ikinize henüz yardım edilmediSana henüz yardım edilmediSen(Bayan)
لَمَّا نُنْصَرْلَمَّا أُنْصَرْMütekellim
Bize henüz yardım edilmediBana henüz yardım edilmediBen

TE’KİDİ NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’iTesniyeMüfred
لَنْ يُنْصَرُوالَنْ يُنْصَرَالَنْ يُنْصَرَGaib (Müzekker)
Onlara elbette yardım edilmeyecekO ikisine elbette yardım edilmeyecekOna elbette yardım edilmeyecekO (Bay)
لَنْ يُنْصَرْنَلَنْ تُنْصَرَالَنْ تُنْصَرَGaibe (Müennes)
Onlara elbette yardım edilmeyecekO ikisine elbette yardım edilmeyecekOna elbette yardım edilmeyecekO (Bayan)
لَنْ تُنْصَرُوالَنْ تُنْصَرَالَنْ تُنْصَرَMuhatab (Müzekker)
Size elbette yardım edilmeyecekSiz ikinize elbette yardım edilmeyecekSana elbette yardım edilmeyecekSen(Erkek)
لَنْ تُنْصَرْنَلَنْ تُنْصَرَالَنْ تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Size elbette yardım edilmeyecekSiz ikinize elbette yardım edilmeyecekSana elbette yardım edilmeyecekSen(Bayan)
لَنْ نُنْصَرَلَنْ أُنْصَرَMütekellim
Bize elbette yardım edilmeyecekBana elbette yardım edilmeyecekBen

EMİR

Cem’iTesniyeMüfred
لِيُنْصَرُوالِيُنْصَرَالِيُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilsinO ikisine yardım edilsinOna yardım edilsinO (Bay)
لِيُنْصَرْنَلِتُنْصَرَالِتُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilsinO ikisine yardım edilsinOna yardım edilsinO (Bayan)
لِتُنْصَرُوالِتُنْصَرَالِتُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilsinSiz ikinize yardım edilsinSana yardım edilsinSen(Erkek)
لِتُنْصَرْنَلِتُنْصَرَالِتُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilsinSiz ikinize yardım edilsinSana yardım edilsinSen(Bayan)
لِنُنْصَرْلِأُنْصَرْMütekellim
Bize yardım edilsinBana yardım edilsinBen

NEHİY

Cem’iTesniyeMüfred
لا يُنْصَرُوالا يُنْصَرَالا يُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmesinO ikisine yardım edilmesinOna yardım edilmesinO (Bay)
لا يُنْصَرْنَلا تُنْصَرَالا تُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmesinO ikisine yardım edilmesinOna yardım edilmesinO (Bayan)
لا تُنْصَرُوالا تُنْصَرَا        لا تُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilmesinSiz ikinize yardım edilmesinSana yardım edilmesinSen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَلا تُنْصَرَالا تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilmesinSiz ikinize yardım edilmesinSana yardım edilmesinSen(Bayan)
لا نُنْصَرْلا أُنْصَرْMütekellim
Bize yardım edilmesinBana yardım edilmesinBen

.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.ilmedavetdernegi.org/wp-content/uploads/2020/03/Emsile-Ders-Notu.pdf” ]Emsile Pdf[/button]

Ana Sayfa: [button color=”blue” size=”small” link=”https://ilmedavetdernegi.org/” ][/button]

Bir cevap yazın