Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+09 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

Emsile Kuralları

Emsile Kuralları

Emsile ikiye ayrılır:

1 Emsile-i Muhtelife اَلاَمْثِلَةُ الْمُخْتَلِفَةُ

2 Emsile-i Muttaride اَلاَمْثِلَةُ الْمُطَّرِدَةُ

1 Emsile-i Muhtelife:

Emsile-i Muhtelife “degişik misaller” demektir Harfleri bir, şekilleri başka başka olup birbirine benzemeyen sigalardır “Siga” şekilleri degişen kelimelere denir Emsile-i Muhtelife 24 sigadır 24 siganın 13’ü fiil ve 11’i isimdir

2 Emsile-i Muttaride:
Emsile-i Muttaride harfleri ve şekilleri birbirine benzeyen sigalardır Emsile-i Muttaride 14 sigadır, malum (bilinen) ve meçhul (bilinmeyen) olarak iki kısma ayrılır Bu kısımlara Bina-i ma’lum ve Bina-i meçhul denir Bu kısımların her biri de gaib, muhatab ve mutekellim olmak üzere üçe ayrılır Gaib (hazırda olmayan) ve muhatab (hazırda olan) da, muzekker ve muennes olarak ikiye ayrılır Muzekker (eril) ve muennes (dişil) ise mufred (tekil), tesniye (ikil) ve cem’i (coğul)olarak üçe ayrılır Mutekellim, Nefs-i mutekellim vahde (konuşanın kendisi) ve Nefs-i mutekellim me’al gayri (konuşanın başkasıyla veya başkalarıyla beraber olması) olarak ikiye ayrılır Nefs-i mutekellim’in sesinden erkek mi kadın mı olduğu belli olduğu için muennes ve muzekker olarak ayrılmaz
FİİLLERİN VE İSİMLERİN AÇIKLAMASI emsileyi muhtelife

Arkadaşlar bu dersimizde arapça kelime çekimlerine başlıyoruzDaha önce bu konuları hiç görmeyen kardeşlerimiz kelime çekimleri de nedir diye düşünebilirİnşaallah elimden geldiğince hepsini açıklamaya çalışacağımYine benim anlatmayı unuttuklarım olursa sorabilirsiniz

Arapça kelime çekimi demek ; ele aldığımız bir kelimeyi mâzi, muzâri, masdar, fâil, mef’ul gibi durumlarında hangi vezinde geliyorsa o şekilde okumak demektirMeselâ :

نصر (nasara) fiili , mâzi bir fiildirYada fiil-i mâzi diyelimGeçmiş zaman kipi olarak kullanılırAnlamı da “yardım etti” demektirPeki ben geniş zaman kipinde kullanmak isteseydim yani “yardım eder” demek isteseydim o zaman نصر (nasara) fiili nasıl bir vezinde gelecekti?
bunun için kelimenin başına bir
ي(ye) harfi getirip kelimedeki diğer harflerin harekelerini değiştirmemiz yetiyor ينصر (yensuru) Bu fiil yapısına arapçada muzâri fiil denir

İşte arapçada bir kök kelime vardır ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değişirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsinizBu da tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir

Arapçada kelime çekimleri muhtelife ve muttaride olarak iki kısımdırşimdi bu muhtelife ne demek muttaride ne demek onları açıklayalım

Muhtelife : Arabi kelimelerin mâzi, muzâri, masdar gibi yapılara göre çekimleri demektir

Muttaride : Yukarıda bahsettiğimiz mâzi,muzâri,masdar gibi yapıların da kendi içlerinde müfred, tesniye, cemi, müzekker, müennes, ğâib, muhatab gibi durumlara göre çekimi demektir

Bunları da öğrendiğimize göre elimize örnek bir kelime alarak muhtelife ye göre çekimini yapalımDerse نصر (nasara) fiilinden başlamıştık onunla devam edelim o zaman

نصر (nasara) : Fiil-i mâzi“yardım etti” demektir

ينصر (yensuru) : fiil-i Muzâri“yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek” anlamlarında kullanılır

نصرأ (nasran) : Masdar“yardım etmek ” demektir

فهو ناصر (fehüve nâsırun) : ism-i FâildirÖzne de diyebiliriz“yardım edici” demektir

وزاك منصور (ve zâke mensurun) : ism-i Mef’ulFailin yaptığı iş kendisine etki edendir“yardım olundu veya yardım olunmuş kişi” demektir

لم ينصر (lem yensur) : fiil-i muzâri cehd-i mutlak“yardım etmedi “demektir

لما ينصر (lemme yensur) : fiil-i muzâri cehd-i müsteğrakgeçmiş zamanın cemisinde “yardım etmedi” demektir

ما ينصر (mâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi halŞimdiki zamanda “yardım etmez” demektir

لا ينصر (lâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi istikbalGelecek zamanda “yardım etmez” demektir

لن ينصر (len yensura) : fiil-i muzâri te’kid-i nefi istikbalgelecek zamanda “elbette yardım etmez” demektirBunun bir öncekinden(nefi istikbal) farkı te’kid yapılmasıdıryani manayı kuvvetlendirmesidir

لينصر (liyensur) : Emr-i ğâib“yardım etsin” demektirBu birisi vasıtasıyla başka bir kimseye emir vereceğiniz zaman kullanılır

لاينصر (lâ yensur) : Nehi ğâib“yardım etmesin” demektirBir öncekinden(emr-i ğaib) farkı olumsuz olmasıdır

انصر (ünsur) : Emr-i hâzır“yardım et” demektirKarşımızdaki kişiye emredeceğimiz zaman kullanılır

لاتنصر (lâ tensur) : Nehi hâzır“yardım etme” demektirÖncekinden farkı olumsuz olmasıdır

منصر (mensarun) : Mimli masdarDaha önce de bir masdar(nasran) geçmiştibunun ondan farkı başında mim harfinin gelmesidir“yardım edecek zaman,yardım edecek mekan,yardım etmek” manalarında kullanılırMesela mekteb kelimesi mimli masdar olurكتب (ketebe) fiilinden gelirKetebe “yazdı” demekmekteb ise yazı yazılan yer anlamındadır

منصر (minsarun) : İsm-i âlet“yardım edici bir alet” demektirMesela مفتح(miftah) kelimesi ism-i alet olurfeteha kelimesinden gelirFeteha “açtı” demektirMiftah ise “açıcı alet” yani “anahtar” demektir

نصرة (nasraten) : Masdar binâi merra“bir kere yardım etmek” demektir

 • نصرة (nisraten) : Masdar binâi nevi“bir türlü yardım etmek” demektirنصير (nusayrun) : İsm-i tasğir“azıcık yardım edici” demektirAncak bunda acizlik anlamı vardırYani fazla yardım etmeye gücü yetmeyen,âciz kişi demektirMesela عبد(abede) kelimesi “ibâdet etti,kulluk yaptı” demektirBunun ismi tasğiri عبيد(ubeydün) olarak gelirVe hepimizin bildiği Ubeydullah isminin anlamı ” ‘ın aciz bir kulu” şeklindedir ‘a az ibadet eden kişi demek değildirنصري (nasriyyün) : İsm-i mensub“Yardım etmeye mensub kişi” demektirنصا ر (nassarun) : Mübâlağa ism-i Fâil“mübâlağa ile yardım edici” demektirانصر (ensaru) : İsm-i tafdîl“ziyade yardım edici” demektirHerhalde Peygamber efendimizin ashabından olan Medine halkına niçin ensar denildiğini de anlamışsınızdırما انصره (mâ ensarahü) : Fiil-i taaccüb-i evvel“aceb yardım etti” demektirBunu bir kişinin yaptığı iş taacübümüze gittiği zaman kullanırızوانصر به (ve ensır bihi) : Fiil-i taaccüb-i sâni“ne aceb yardım etti” demektirArkadaşlar ism-i fail ve ism-i mef’ul ‘ün başlarında “فهو “(fehüve) ve “وزاك “(ve zâke) olarak gelen kısımlar zamirdirYani kelimenin aslından değildirSadece “ناصر “(nâsırun) veya “منصور “(mensurun) dediğimiz zaman da aynı anlamı verirBu zamirler bahsi ilm-i sarfın mevzusu olmayıp ilm-i nahvin mevzusudurBu yüzden burada bundan bahsedip te sizlerin kafanızı karıştırmayayımİnşaallah İlm-i sarfı bitirebilirsek ilm-i nahve de geçiş yapabilirizBuraya kadar elimden geldiğince açıklamaya çalıştımYine atladığım yerler olursa veya anlamadığınız yerler olursa sorabilirsinizMisallerle açıklamaya başlayınca daha iyi anlamaya başlıyacağınızı umuyorumBöylece arabi kelimelerin muhtelifeye göre nasıl çekildiğini öğrenmiş oldukBundan sonraki dersimizde muttarideye göre nasıl çekilir onları öğrenmeye başlıyacağızMuhtelifeyi ana başlıklar gibi düşünürsek muttarideyi de o her bir ana başlığın alt başlıkları şeklinde düşünebilirizYani bir fiil-i mâzi ile fiil-i muzârinin muttarideye göre çekilimleri farklıdırMuhtelifeye göre 24 tane kelime olduğuna göre ve her bir kelimenin kendine ait muttarideye göre çekimi olduğunu düşünürsek muttaride bahsinin çok daha uzun olacağını tahmin edebiliriz herhalde şimdiden gözünüzün korktuğunu biliyorum Ama korkmanıza gerek yokÇünkü belli bir muttaride kalıbını ezberlediğimiz zaman diğerlerini de ezberlemek çok kolay oluyorYani fiil-i mazinin muttarideye göre çekimini öğrendiğimiz zaman fiil-i muzarinin muttarideye göre çekimini de büyük ölçüde halletmişsiniz demektir.

Sülasi mücerred fiilerde fiili mazi meçhul yapılırken fa-ul fiili zammelenir ayn-ül fiil kesre ise o şekil bıraklır kesre değilse kesralanır

Bu derste geçen yeni kelimerin manası:
Nefsi mütekellim vahde:Konuşan kişi tek olarak (ben) Nefsi mütekellim maal ğayr:Konuşan kişi yanındakilerle beraber(biz)

 

KELİME neye denir ve kaça ayrılır?

Manası olan ve tek başına kullanılan en küçük söz parçasına kelime denirArapçada kelime üç kısıma ayrılır;

1)FİİL
2)İSİM
3)HARF

FİİL neye denir?

Lügat manası: İş , Istılah manası: üç zamandan biri ile ilgisi olan ve bir işi bir olayı bildiren kelimelere fiili denir
FİİL

Zamana bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir Arapça’da iki temel fiil çekimi vardır Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir Bunlar fiil-i mâzî (geçmiş zaman) ve fiil-i muzâri (geniş zaman, şimdiki zamanın karşılığı)dır
FİİL-İ MÂZİ
Türkçe’mizdeki –di’li geçmiş zamana denir Geçmişte daha önce yapılmış bir işi bildirir (Türkçe’deki …di-dı, dü-du, ti-tı, tü-tu eklerini sağlar)

كَتَبَ yazdı عَلِمَ bildi نَصَرَ yardım etti
أَكَلَ yedi شَرِبَ içti فَتَحَ açtı
حَضَرَ geldi وَجَدَ buldu ضَرَبَ vurdu
كَسَرَ kırdı رَكِبَ bindi شَكَرَ teşekkür etti, şükretti
سَمِعَ duydu, işitti دَخَلَ girdi دَرَسَ ders yaptı, eğitim gördü
ذَهَبَ gitti نَشَرَ yaydı قَطَعَ kesti

Yukarıda fiile örnek olarak gösterilen kelimeler geçmişte yapılmış bir işi bildirmekte ve erkek için kullanılmaktadır Kadın için kullanıldıklarında yukarıdaki fiillerin sonuna cezimli تْ harfi eklenir Erkekte kullanılanlara Arapça’da müzekker (eril), kadında kullanılanlara müennes (dişi) denir Örnekler:

كَتَبَ den → كَتَبَتْ (o kadın) yazdı
أَكَلَ den → أَكَلَتْ (o kadın) yedi
وَجَدَ den → وَجَدَتْ (o kadın) buldu

Arapça’da kendinden bahsedilene yani üçüncü şahsa; erkek için gâib, kadın için gâibe denir

FİİL-İ MAZİ ÇEKİM TABLOSU

Cemi
(Çoğul) Müsennâ (İkil)Tesniye Müfred (Tekil)
Müzekker كَتَبوُا كَتَباَ كَتَبَ Gâib (3 şahıs)
(Onlar) yazdılar (O ikisi) yazdı (O) yazdı
Müennes كَتَبْنَ كَتَبَتاَ كَتَبَتْ Gâibe

Müzekker كَتَبْتُمْ كَتَبْتُماَ كَتَبْتَ Muhâtab (2 şahıs)
(Sizler) yazdınız (Siz ikiniz) yazdınız (Sen) yazdın
Müennes كَتَبْتُنَّ كَتَبْتُماَ كَتَبْتِ Muhâtaba

Müzek+Müe كَتَبْناَ كَتَبْناَ كَتَبْتُ Mütekellim (1şahıs)
(Bizler) yazdık (İkimiz) yazdık (Ben) yazdım

ÜÇ ZAMAN nelerdir?

MAZİ:Geçmiş zamana denir
HAL:İçinde bulunan zamana denir
İSTİKBAL:Gelecek zamana denir

İSİM neye denir?

Manası zamana bağlı olmayan kendi başına bir manası bulunan ve insan,bitki,hayvan gibi mahlukatı gösteren kelimelere isim denir

HARF neye denir?

Kendi başına bir manası bulunmayan,ancak bir isim veya fiille beraber bulunduğunda bir mana ifade eden kelimelere harf denir

Misal: هَلْ “hel” mı-mi
مِنْ min:den,dan
اِلَى ila:e-a bu harflerin isim ve fiille beraber bulunduğuna misal:

Hel cae zeydün minel mescidi ilal beyti )( هَلْ جَاءَ زَيْدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَى الْبَيْتِ

هَلْ جَاءَ Hel cae? ===> Geldimi? (kim?)

زَيْدٌ Zeydün “zey
d” (nereden?)
مِنَ الْمَسْجِدِ Minel mescidi “mescidden” (nereye?)

اِلَى الْبَيْتِ İlal beyti “eve” demektir

FİİLLER kemmiyet (sayı) itibari ile üçtür
1)Müfred (bir)
2)Tesniye (iki)
3)Cemi (üç ve üçten fazla)

FİİLLERDE keyfiyyet kaça ayrılır?

Fiiller keyfiyyet itibari ile ikilidir

1)Müzekker (Erkek)
2)Müennes (Dişi)

Gaib,Muhatab,mütekellim ne demektir?

Gaib:Göze görünmeyen,yani kendisinden bahsedilirken hazır olmayan şahıs

Muhatab:Hazır olup kendisine söz söylenen şahıs

Mütekellim:Söz söylenen şahıstır

Eğer bir kişi ise “mütekellim vahde” , Birden fazla ise “Mütekellim meal gayr” adını alır

Muzari Fiil fiili muzari neye denir

Şimdiki ya da gelecek zamadaki bir duruma delalet eden fiildir (Türkçe’de geniş, zaman, şimdiki zaman veya gelecek zaman ile karşılanabilir)
Muzari fiil, mazi fiilin başına muzarilik harflerinden birinin ( ا، ت، ي، ن ) dörtlü fiilde dammeli, diğerlerinde fethalı] olarak getirilmesiyle elde edilir
Örneğin:
Mazi fiil
Muzari fiil
اَكْرَمَ
يِكْرِمُ
سَمِعَ
يَسْمَعُ
اِسْتَعْلْمَ
يَسْتَعْلَمُ

 • Mazi fiil eğer üçlü ise birinci kök harfi sakin yapılır, ikinci kök harfi –sözlükte mazi fiili izleyen “u, a, i” harfleriyle gösterildiği şekilde; damme, fetha veya kesra olarak- harekelenir

Örneğin:
Mazi fiil
Muzari fiil

Mazi fiil
Muzarideki harekesi

كَتَبَ
يَكْتُبُ

كَتَبَ
u
فَتَحَ
يَفْتَحُ

فَتَحَ
a
جَلَسَ
يَجْلِسُ

جَلَسَ
i

Muzari fiil çekim tablosu
Çoğul
İkil
Tekil

يَكْتُبُونَ
يَكْتُبَانِ
يَكْتُبُ
Müzekker III Şahıs
يَكْتُبْنَ
تَكْتُبَانِ
تَكْتُبُ
Müennes III Şahıs
تَكْتُبُونَ
تَكْتُبَانِ
تَكْتُبُ
Müzekker II Şahıs
تَكْتُبْنَ
تَكْتُبَانِ
تَكْتُبِينَ
Müennes II Şahıs
نَكْتُبُ
نَكْتُبُ
اَكْتُبُ
I Şahıs

 • Mazi fiil, mezid ve başında eklenmiş bir ت harfi varsa, bu ت harfi olduğu gibi bırakılır

Örneğin:

Mazi fiil
Muzari fiil
تَعَلَّمَ
يَتَعَلَّمُ
تَخَرَّجَ
يَتَخَرَّجُ

3 Mazi fiil mezid ve başında eklenmiş bir hemze varsa, hemze atılır ve sondan bir önceki harf kesra ile harekelenir

Örneğin:

Mazi fiil
Muzari fiil
اَكْرَمَ
يُكْرِمُ
اَعْلَمَ
يُعْلِمُ

4 Muzari fiilin başına سَ veya سَوْفَ eklerinden biri gelirse fiil gelecek zaman anlamı kazanır

Örneğin:
Muzari
Gelecek zaman ekleri
Gelecek zaman fiili
يَكْتُبُ
سَ ، سَوْفَ
سَيَكْتُبُ
يَخْرُجُ
سَ ، سَوْفَ
سَيَخْرُجُ

5 Muzari fiilin başına veya ekleri gelirse, fiil geçmiş zaman anlamı kazanır

Örneğin:
Muzari
Geçmiş zaman ekleri
Geçmiş zaman fiili
يَكْتُبُ
لَمْ ، لَمَّا
لَمْ يَكْتُبْ ، لَمَّا يَكْتُبْ
يَخْرُجُ
لَمْ ، لَمَّا
لَمْ يَخْرُجْ ، لَمَّا يَخْرُجْ

 

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNU OLUŞTURAN UNSURLAR

Arapça’da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir İsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle cümle oluşur Bir cümlenin kurulması için gereken bu üç unsuru sırasıyla işleyelim

İSİM

Canlı cansız şeylere, varlıklara ad olan ve zamanla ilgisi olmayan kelimelere isim denir İsimler ya ma`rife (belirli) ya da nekre (belirsiz) olur

MA’RİFE: Bir ismin başında اَلْ takısı bulunursa o isim belirlidir اَلْ takısı alarak belirlenmiş kelimeye ma`rife denir اَلْقَلَمُ dediğimizde herhangi değil, belli bir kalemi anlatmış oluruz

اَلْقَلَمِ اَلْقَلَمَ اَلْقَلَمُ
Bu اَلْ takısına da Harf-i tarif denir Başına اَلْ takısı alan bir kelimenin sonuna tenvin gelmez

NEKRE: Eğer ismin başında harf-i tarif denen اَلْ takısı yoksa bu isim belirsiz herhangi bir varlığı anlatır Bu belirsiz isme nekre denir قَلَمٌ denilince belirsiz genel herhangi bir kalem anlaşılır ve son harfi de aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi tenvinli olur:

قَلَمٍ قَلَماً قَلَمٌ

Belirsizliği, herhangiliği anlatan tenvinle bu kelime “Bir kalem” diye tercüme edilebilir
Cümle kuruluşunda genellikle marife isim kullanılır Bir isim ya marifedir ya da nekredir Diğer bir ifadeyle bir ismin başında hem harf-i tarif olan (اَلْ) takısı hem de sonunda tenvin gelmez Ancak bazı özel isimlere ve zamirlere bitişik isimler bazen tenvin almadığı gibi harf-i tarif de (اَلْ) almazlar[7] Çünkü özel isim ve zamirler zaten belirli varlıklara aittir Örnek:

بَكْرٌ عاَدِلٌ خَالِدٌ يُوسُفُ عُمَرُ
رَمَضاَنُ إِسْتَانْبُولُ إِزْميِرُ مَكَّةُ تُرْكِياَ

İsimlerin başında gelen اَلْ takısının hemzesi başında bulunduğu kelimeye, ya lâm harfi okunmadan şeddeli ya da lâm’a cezim verilmek suretiyle birleşir (اَلشَّمْسُ) ve (اَلْقَمَرُ) gibi Bilindiği gibi tecvit ilminde buna idgâm-ı şemsiye ve izhâr-ı kameriye adı verilir Bu konuyu bilmemiz harfi tariften sonraki harfin şeddeli mi şeddesiz mi okunacağını tesbit etmemiz için zorunludur

ismi fail neye denir

İsmi Fâilin Tasrifi

İsimlerde ğaib ğaibe olmadığından isimlerin çekimlerini yaparken parmaklarımızı kullanırsak (bkz3Ders)iki parmağımızı kullanabiliriz

Tablo da farklı olarak gördüğümüz mükesser siğaları cemi salim ile aynı manada olup sadece kalıpları farklıdırSiğaları kırılıp kaide dışı olarak geldiğinden mükesser(kırık)denmiştir

Kelimelerin okunuşlarını yazdığım için hareke koymadım

 • Fiil Cümlesi, FİİL, Fâil ve Meful ( Mefulün bih, Mefulün bih gayri sarih, Mafulün fih, Mefulün leh, Mefülün maah ) Hakkındaki Bilgiler:
 • 1) Fiil cümlesi, bir fiil ile başlar Fiil, fâil ve mef’ûl olmak üzere üç unsurdan meydana gelir Fâil; mamuldur, merfudur ve fiilde saklı olan hükümleri idrak ettikten sonra; yaşamakla yükümlüdür, görevlidir ve sorumludur (MAMUL: Nahiv’de “Âmil” ismiyle tanımlanan 60 adet kelimenin (isim, fiil ve harfin) doğrudan veya vasıtalı olarak tesir ettiği kelimeye, mamul denir ÂMİL: İlâhi sıfat, izafi sıfat, aslî vasıf, izafi vasıfları görülür, bilinir, sezilir veya anlaşılır hâle getiren kelimelerin genel ismidir
 • 2) Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdeki fiil cümlelerinde, (a) “Sebepler, sebebi yaratanın iradesine bağlıdır Bunun aksi de olmaz” ilkesinin, (b) “fiil, fâilin şahididir” haberinin, (c) “fiilin, öncesini ve sonrasını gördükten sonra ya hayır konuş ya da sus” ikâzının, (d) “fiilleri gözlemleyerek, Esma-ül Hüsna’lar hakkında marifet sahibi olmak, Hz Resulullah asv’mın yaşadığı ilk sünnetullahtır Çünkü, ilk beş ayetten sonra üç sene başka ayet nazil olmamıştır” imâsının, (e) “müteaddi fiilinin mânası, mefülde görülür ve bilinir” kaidesinin, (f) “Yapanı değil de yaptıranı gör (Çünkü müteaddi fiilin mânası, mefulde görülür)” atasözünün, (g) fiil; teklik, çokluk, müzekkerlik, müenneslik açısından fâile tâbi olduğu için “fiil, fâile tâbidir ve onun şahididir”, saklı bilgisinin ve vb ifadelerin anlamları saklıdır
 • 3) Şibhi cümlede mübteda (Bakınız, İ’rab / Fiil Cümlesi) veya fiil saklıdır Buradaki saklı bilgileri bir örnekle şöyle açıklıyabiliriz: Fiilin saklı olması halindeki bilgiler: Besmele-i Şerife, mahzuf (saklanmış) olarak geldiği takdir edilen bir fiil ile başlayan fiil cümlesindeki “mefulün bih gayri sarihtir” NASB halinde olduğu için de, açıkça söylenmeli ve herkes tarafından bilinmeli anlamı saklıdır (Şâfi Mezhebinde) Aşk ehlinin Allah Teala’ya hitap şeklidir Sakli olarak geldiği takdir edilen fiiller:
 • ( يَقْرَاُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayret hâli, cezbe hâli görülebilir Hz Reaulullah asv’ın Hira dağında ilk olarak nazil olan Alak suresinin 1-5 ayetlerini okurken yaşadığı hâle karşılık gelir
 • ( نَتْلُو ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayranlık hâli, ürperme, gözün nemlenmesi, gözyaşı görülebilir El-Furkan, 32 ve Fâtır,29-30 ayeti kerimelerindeki okuyuş şekline karşılık gelir
 • ( اَبْتَدِئُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; boyun bükme, utanma, sevinme gibi çok çeşitli duyguların hissedilmesine karşılık gelir
 • 4) Fiil ve fâil den meydana gelen en küçük cümleye “cümle-i fiiliye” denir Mesela; ( قَالَ ) gibi “Fâil, fiilin zahir olduğu yerdir” de denebilir Ayet-i Kerimelerdeki ( قَالَ ) cümlesini sadece fâil bilir, başkası duymaz bilemez Türkçemizdeki “Aklından şöyle geçirmiş, içinden ne konuşuyor bilinmez, içimden şunları söyledim, ” gibi ifadelerle anlattıklarımıza karşılık gelir Yoksa, sesli olarak şunları dedi anlamına gelmez
 • 5) Fiil cümlesini oluşturan tüm unsurların tamamı, Kur’an-ı kerim’deki her fiil cümlesinde mevcuttur, ancak bu unsurların çoğu hazf edilmiştir KİM fiildeki hükümleri (saklı emirleri) ihyâ etmeye çabalarsa, hazf edilmiş unsunlar kendi kıssalarıyla (yaşadığı olaylarla) öğretilir
 • Fiil neyin zuhuru : Kendi aslî vasfının / izâfi vasfının / izâfi sıfatının mı zuhurudur?
 • Fiili yapan : KİM yaptı ? … (Fâil)
 • Fiile maruz kalan : KİME / NEYE yaptı? … (Mefulün bih)
 • Fiilin işlendiği zaman: NE ZAMAN yaptı? … (Mefulun fih)
 • Fiilin işlendiği mekan: NEREDE yaptı ? … (Mefulün fih)
 • Fiilin işleniş gerekçesi: NİÇİN yaptı? … (Mefulün lieclih)
 • Fiilin işleniş araçları : NASIL / NE İLE yaptı? (mefulün bih gayri sarih)
 • Bu yedi unsuru da takdir eden ve yaratanın tek bir Zat olduğu idrak edilirse, o fiil Zat’ın zuhur yeri olur Zat, beden gözüyle görülmese de varlığını kayıtsız şartsız kabul edersin O fiile da Zat’ın “fiili sıfatı” denir Şöyle de söylenebilir: Bir fiilin yedi unsurundan her birini ayrı ayrı yüce Hakk’a bağlayabilecek zahiri ve batınî bilgiye sahip olan kişi, Hakk Tealayı fiilinde müşahade etmiş demektir Buna “fiillerin tecellisi” de denir (Örnek: Âl-i İmran Suresi, 123 Açıklaması için Bina sayfası / 1Bab’a bakınız)

 

Mimsiz mastar’ın çekimi…..????/

Cehdi mutlak malum çekimi

Cehdi mutlak mechul çekimi

CEHDİ MUTLAK NEYE DENİR
Geşmiş zamanda bir fiilin,yapılmadığına delalet eden fiildir”lem”kelimesi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder

Lefzen tesiri:lem kelimesi dahil olduğu müfret muzarinin sonunu eğer son harf sahih ise ;(illet harfi deilse)cezm ederEğer illetli ise o harfi düşürür
Cemi müennes nunu hariç,tesniye ve cemi,müfret,müennes,muhataba nunlarını düşürür

Manen tesiri: Lem kelimesi dahil olduğu fiili muzarinin hal ve istikbale şamil olan manalarını maziye çevirir ,ve müsbet (olumlu) olan murzarinin manasını nefy eder
NOT:İlletli harf 3 tanedir ا و ي

ي يَنْصُر (yensuru)yardım eder (şimdiki hal ya gelecek zamanda)

يَنْصُرْ لم Yardım etmedi (geçmiş zamanda)

MASTAR
Zamana bağlı olmaksızın bir işe delalet eden isimdir ki,fiilin ve fiilden müştak birçok isimfiillerin köküdür
Misal:ِاْكَرامٌِ َاْكَرَم َنَصَر َنْصٌر
masdar mimli veya mimsiz olmak üzere iki kısma ayrılır
(1)Masdar_ı gayri mimi:Başında zaid mim bulunmayan masdardırِعْلٌم ِكَتاَبٌة ُخُرْخgibi
(2)Masdar_ı mimi:Başında zaid mim bulunan masdarlardırُمُفَاعَلٌ مَفْعِلٌgibi

Fakat; مُفَاعَلَةًًًmimi masdar değildir(binada 4 harfli masdar çekiminde göreceğiz)

Sülasi mücerred fiilin masdarları kıyasi olmayıp semaidir(semai araplardan işitildiği gibi)

CEHDİ MUSTAĞRAK: ( Henüz yardım etmedi) لَمَّا يَنْصُرْ

Asla o işin olmadığını bildirirgeçmiş zamanın hepsini kaplar
geçmiş zamanın tamamında bir fiilin yapılmadığına delalet eden fiile denir. لَمَّ kelimesi ve لَمْ kelimesi gibi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder

MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)


(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
 (lemma yensur) müfret müzekker ğaib henüz yardım etmedi bir erkek
 (lemma yensuraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım etmediler iki erkek
 (lemma yensuruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım etmediler erkekler
 (lemma tensur) müfret müennes ğaibe henüz yardım etmedi bir bayan
 (lemma tensuraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım etmediler iki bayan
 (lemma yensurne) cemi müennes ğaibe henüz yardım etmediler bayanlar
 (lemma tensur) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım etmedin bir erkek
 (lemma tensuraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz iki erkek
 (lemma tensuruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz erkekler
(lemma tensurii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım etmedin bir bayan
(lemma tensuraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz iki bayan
 (lemma tensurne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz bayanlar
(lemma ensur) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım etmedim
(lemma nensur) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım etmedik

MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI

(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
 (lemma yunsar) müfret müzekker ğaib henüz yardım olunmadı bir erkek
 (lemma yunsaraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar iki erkek
 (lemma yunsaruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar erkekler
 (lemma tunsar) müfret müennes ğaibe henüz yardım olunmadı bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar iki bayan
 (lemma yunsarne) cemi müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar bayanlar
 (lemma tunsar) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım olunmadın bir erkek
 (lemma tunsaraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız iki erkek
 (lemma tunsaruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız erkekler
 (lemma tunsarii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım olunmadın bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız iki bayan
 (lemma tunsarne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız bayanlar
 (lemma unsar) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım olunmadım
 (lemma nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım olunmadık

şimdi ise ecvef fiilinden bir örnek vericem bundansonra misalleri çogaltabiirizsiniz inş

قل يقول قولن قاإلن مقلن لميقل لميق لم يقل مايقل لايقول لنيقل ليقل لايقل قل لتقل

bu misalleri ilerletebilirsinizbi sonraki soru ise mesela hangi kelime hangi babtan oldunu bulup ziyadelikleri yani hemze leri çıkarıcaksın sonraradan katılmış kelimeleri çıkarıcaksan ve kök fiiline ulaşacaksınızanlamadınız yer oldunda tekrar sorarsınız

İşte arapçada bir kök kelime vardır ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değişirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsinizBu da tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir

شَعُوارٌ fiil-i Muzâri hisetmek

burda mastar sıgasını unutmuşssunuz onun yerine muzari vermişssiniz mastar burda سَعْرً
ismi failde ise nasran olduna göre bu filldede صَاعِرٌolucak ismi mfulde yine son harf tenvinli gelicek yani مَسْعُورٌolucaknefi istikbalde son har ötreli gelicek لا ُيَشْعُر olarak gelicek
mastar binai merrada ise aynel fiili cezimli gelicek yani سَعْرَتًgelicek mastar binai nevıde öyleson olarakta fiili taaccüp sanide başında vav eksikti yani aslen وَاَشْعِرْبِهِolucakçıkartabildiklerim bu kadar zor bi fiil seçmişssiniz bide rama fiilini deneyin

capture-20150710-170113-vert

capture-20150710-171024-vert

Diğer bir takdim şekli

EMSİLE-İ MUHTELİFE (24 KALIP)
       ﺭﺼﻧ  – nasara fiili mazi yardım etti
       ﺭﺻﻧﻴ  – yensuru fiili muzari yardım eder, ediyor, edecek
       ﺍﺭﺼﻧ  – nasren mastar yardım etmek
       ﺭﺻﺎﻧ  – naasirun ismi fail yardım eden , yardım edici
     ﺭﻮﺼﻧﻤ  – mensuurun ismi mef’ul yardım edilmiş
    ﺭﺻﻧﻴ ﻡﻟ  – lem yensur fiili muzari cahdi mutlak yardım etmedi
   ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻣﻟ  – lemma yensur fiili muzari cahdi mustağrak henüz yardım etmedi
    ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻣ  – ma yensuru fiili muzari nefyi hal yardım etmiyor
    ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  – la yensuru fiili muzari nefyi istikbal yardım etmeyecek
   ﺭﺻﻧﻴ ﻦﻠ  – len yensure fiili muzari te’kidi nefyi istikbal elbette yardım etmeyecek
      ﺭﺻﻧﻴﻠ  – li yensur emri ğaib yardım etsin
    ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  – la yensur nehyi ğaib yardım etmesin
       ﺭﺼﻧﺃ  – unsur emri hazır yardım et
    ﺭﺻﻧﺘ ﻻ  – la tensur nehyi hazır yardım etme
      ﺭﺼﻧﻣ  – mansarun ismi zaman,ismi mekan,mastar mimi yardım edecek zaman,yardım edecek mekan yardım etmek
      ﺭﺼﻧﻣ  – minsarun ismi alet yardım edecek alet
      ﺓﺭﺻﻧ  – nasraten mastar bina-i merre bir kere yardım etmek
      ﺓﺭﺻﻧ  – nısraten mastar bina-i nev’i bir çeşit yardım etmek
      ﺭﻴﺻﻧ  – nusayrun ismi tesğir yardım etmecik
     ﻯﺭﺻﻧ  – nasriyyun ismi mensup yardım etmeye mensup
      ﺭﺎﺼﻧ  – nassarun mubalağalı ismi fail çok yardım eden
      ﺭﺻﻧﺃ  – ensaru ismi tafdil en çok yardım eden
  ﻩﺭﺻﻧﺃ ﺎﻣ  – ma ensarahu fiili teaccübi evvel acayip yardım etti
  ﻪﺑﺭﺻﻧﺃﻭ  – ve ensır bihi fiili teaccübi sani ne acayip yardım etti
aşağıdaki çekim tablolarından her birine “EMSİLE-İ MUTTARİDE” denilir.
MALUM FİİLİ MAZİ ÇEKİM KALIPLARI
      ﺭﺼﻧ       (nasaRA) müfret müzekker ğaib yardım etti bir erkek
     ﺍﺭﺼﻧ       (nasaRAa) tesniye müzekker ğaib yardım etti iki erkek
   ﺍﻭﺭﺼﻧ        (nasaRUu) cemi müzekker ğaib yardım ettiler erkekler
   ﺖﺭﺼﻧ      (nasaRAt) müfret müennes ğaibe yardım etti bir bayan
ﺎﺗﺭﺼﻧ (nasaRAtaa) tesniye müennes ğaibe yardım etti iki bayan
ﻥﺮﺻﻧ (nasaRne) cemi müennes ğaibe yardım ettiler bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nasaRte) müfret müzekker muhatab yardım ettin sen bir erkek
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nasaRtuma) tesniye müzekker muhatab yardım ettiniz siz iki erkek
ﻢﺘﺭﺻﻧ (nasaRtum) cemi müzekker muhatab yardım ettiniz siz erkekler
ﺖﺭﺼﻧ (nasaRti) müfret müennes muhataba yardım ettin sen bir bayan
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nasaRtuma) tesniye müennes muhataba yardım ettiniz sin iki bayan
ﻥﺘﺭﺻﻧ (nasaRtunne) cemi müennes muhataba yardım ettiniz siz bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nasaRtu) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım ettim
ﺎﻧﺭﺼﻧ (nasaRna) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım ettik
MEÇHUL FİİLİ MAZİ ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺼﻧ (nusıre) müfret müzekker ğaib yardım edildi bir erkek
ﺍﺭﺼﻧ (nusıraa) tesniye müzekker ğaib yardım edildi iki erkek
ﺍﻭﺭﺼﻧ (nusıruu) cemi müzekker ğaib yardım edildiler erkekler
ﺖﺭﺼﻧ (nusıret) müfret müennes ğaibe yardım edildi bir bayan
ﺎﺗﺭﺼﻧ (nusıretaa) tesniye müennes ğaibe yardım edildi iki bayan
ﻥﺮﺻﻧ (nusırne) cemi müennes ğaibe yardım edildiler bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nusırte) müfret müzekker muhatab sen yardım edildin bir erkek
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nusırtumaa) tesniye müzekker muhatab siz yardım edildiniz iki erkek
ﻢﺘﺭﺻﻧ (nusırtum) cemi müzekker muhatab siz yardım edildiniz erkekler
ﺖﺭﺼﻧ (nusırti) müfret müennes muhataba sen yardım edildin bir bayan
ﺎﻤﺘﺮﺼﻧ (nusırtuma) tesniye müennes muhataba siz yardım edildiniz iki bayan
ﻥﺘﺭﺻﻧ (nusırtunne) cemi müennes muhataba siz yardım edildiniz bayanlar
ﺖﺭﺼﻧ (nusırtu) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım edildim
ﺎﻧﺭﺼﻧ (nusırnaa) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım edildik
MALUM FİİLİ MUZARİ ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ (yensuru) müfret müzekker ğaib yardım eder,ediyor,edecek bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ (yensuraani) tesniye müzekker ğaib yardım eder,ediyor,edecek iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ (yensuruune) cemi müzekker ğaib yardım eder,ediyor,edecek erkekler
ﺭﺻﻧﺗ (tensuru) müfret müennes ğaibe yardım eder,ediyor,edecek bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tensuraani) tesniye müennes ğaibe yardım eder,ediyor,edecek iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ (yensurne) cemi müennes ğaibe yardım eder,ediyor,edecek bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ (tensuru) müfret müzekker muhatab sen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tensuraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ (tensuruune) cemi müzekker muhatab siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ (tensuriine) müfret müennes muhataba sen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tensuraani) tesniye müennes muhataba siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ (tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ (ensuru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım ederim,ediyorum,edeceğim
ﺭﺼﻧﻧ (nensuru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım ederiz,ediyoruz,edeceğiz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ (yunsaru) müfret müzekker ğaib yardım olunur,olunuyor,olunacak bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ (yunsaraani) tesniye müzekker ğaib yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ (yunsaruune) cemi müzekker ğaib yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ (tunsaru) müfret müennes ğaibe yardım olunur,olunuyor,olunacak bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tunsaraani) tesniye müennes ğaibe yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ (yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ (tunsaru) müfret müzekker muhatab sen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tunsaraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ (tunsaruune) cemi müzekker muhatab siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ (tunsariine) müfret müennes muhataba sen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ (tunsaraani) tesniye müennes muhataba siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ (tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ (unsaru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunurum,olunuyorum,olunacağım
ﺭﺼﻧﻧ (nunsaru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunuruz,olunuyoruz,olunacağız
MİMSİZ MASTAR ÇEKİM KALIPLARI
ﺍﺭﺼﻧ (nasren) müfret (tekil) bir yardım etmek
ﻥﺍﺭﺼﻧ (nasrani) tesniye (ikil) iki yardım etmek
ﺖﺍﺭﺼﻧ (nasratun) cemi (çoğul) cemi(çoğul) yardım etmek
İSMİ FAİL ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺼﺎﻧ (naasirun) müfret müzekker yardım edici bir erkek
ﻥﺍﺭﺼﺎﻧ (nasiraani) tesniye müzekker yardım edici iki erkek
ﻥﻭﺭﺼﺎﻧ (nasiruune) cemi müzekker yardım edici erkekler
ﺭﺎﺻﻧ (nussaarun) cemi  müzekker mükesser yardım edici erkekler
ﺭﺼﻧ ﻭ (ve nussarun) cemi  müzekker mükesser yardım edici erkekler
ﺓﺭﺼﻧ ﻭ (ve nasaretun) cemi  müzekker mükesser yardım edici erkekler
ﺓﺭﺼﺎﻧ (naasiretun) müfret müennes yardım edici bir bayan
ﻥﺎﺗﺭﺼﺎﻧ (naasiretaani) tesniye müennes yardım edici iki bayan
ﺖﺍﺭﺼﺎﻧ (naasiraatun) cemi müennes yardım edici bayanlar
ﺭﺻﺍﻮﻧﻭ (ve nevaasiru) cemi  müennes mükessereh yardım edici bayanlar
İSMİ MEF’UL ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuurun) müfret müzekker yardım olunmuş bir erkek
ﻥﺍﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuurani) tesniye müzekker yardım olunmuş iki erkek
ﻥﻮﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuruune) cemi müzekker yardım olunmuş erkekler
ﺓﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuretun) müfret müennes yardım olunmuş bir bayan
ﻥﺎﺗﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuretaani) tesniye müennes yardım olunmuş iki bayan
ﺖﺍﺭﻭﺻﻧﻤ (mensuuraatun) cemi müennes yardım olunmuş bayanlar
ﺭﺼﺎﻧﻤﻭ (ve menaasiru) cemi müzekker mükesser yardım olunmuş erkekler
MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUTLAK ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ ﻢﻟ (lem yensur) müfret müzekker ğaib yardım etmedi bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yensuraa) tesniye müzekker ğaib yardım etmediler iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yensuruu) cemi müzekker ğaib yardım etmediler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensur) müfret müennes ğaibe yardım etmedi bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuraa) tesniye müennes ğaibe yardım etmediler iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmediler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensur) müfret müzekker muhatab sen yardım etmedin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuraa) tesniye müzekker muhatab siz yardım etmediniz iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuruu) cemi müzekker muhatab siz yardım etmediniz erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensurii) müfret müennes muhataba sen yardım etmedin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensuraa) tesniye müennes muhataba siz yardım etmediniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım etmediniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻢﻟ (lem ensur) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım etmedim
ﺭﺼﻧﻧ ﻢﻟ (lem nensur) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım etmedik
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUTLAK ÇEKİM KALIPLARI
ﺭﺻﻧﻴ ﻢﻟ (lem yunsar) müfret müzekker ğaib yardım olunmadı bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yunsaraa) tesniye müzekker ğaib yardım olunmadılar iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yunsaruu) cemi müzekker ğaib yardım olunmadılar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsar) müfret müennes ğaibe yardım olunmadı bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaraa) tesniye müennes ğaibe yardım olunmadılar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻢﻟ (lem yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmadılar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsar) müfret müzekker muhatab sen yardım olunmadın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaraa) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunmadınız iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaruu) cemi müzekker muhatab siz yardım olunmadınız erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsarii) müfret müennes muhataba sen yardım olunmadın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsaraa) tesniye müennes muhataba siz yardım olunmadınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻢﻟ (lem tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunmadınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻢﻟ (lem unsar) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunmadım
ﺭﺼﻧﻧ ﻢﻟ (lem nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunmadık
MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤﻟ (lemma yensur) müfret müzekker ğaib henüz yardım etmedi bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yensuraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım etmediler iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yensuruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım etmediler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensur) müfret müennes ğaibe henüz yardım etmedi bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım etmediler iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yensurne) cemi müennes ğaibe henüz yardım etmediler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensur) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım etmedin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensurii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım etmedin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensuraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tensurne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤﻟ  (lemma  ensur) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım etmedim
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤﻟ  (lemma  nensur) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım etmedik
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤﻟ (lemma yunsar) müfret müzekker ğaib henüz yardım olunmadı bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yunsaraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yunsaruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsar) müfret müennes ğaibe henüz yardım olunmadı bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤﻟ  (lemma  yunsarne) cemi müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsar) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım olunmadın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsarii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım olunmadın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsaraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤﻟ  (lemma  tunsarne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤﻟ  (lemma  unsar) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım olunmadım
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤﻟ  (lemma  nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım olunmadık
MALUM FİİLİ MUZARİ NEFYİ HAL
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤ (ma yensuru) müfret müzekker ğaib yardım etmiyor bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yensuraani) tesniye müzekker ğaib yardım etmiyorlar iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yensuruune) cemi müzekker ğaib yardım etmiyorlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuru) müfret müennes ğaibe yardım etmiyor bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuraani) tesniye müennes ğaibe yardım etmiyorlar iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmiyorlar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuru) müfret müzekker muhatab sen yardım etmiyorsun bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım etmiyorsunuz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuruune) cemi müzekker muhatab siz yardım etmiyorsunuz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuriine) müfret müennes muhataba sen yardım etmiyorsun bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensuraani) tesniye müennes muhataba siz yardım etmiyorsunuz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım etmiyorsunuz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤ (ma ensuru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım etmiyorum
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤ (ma nensuru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım etmiyoruz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ NEFYİ HAL
ﺭﺻﻧﻴ ﺎﻤ (ma yunsaru) müfret müzekker ğaib yardım olunmuyor bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yunsaraani) tesniye müzekker ğaib yardım olunmuyor iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yunsaruune) cemi müzekker ğaib yardım olunmuyorlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaru) müfret müennes ğaibe yardım olunmuyor bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaraani) tesniye müennes ğaibe yardım olunmuyor iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﺎﻤ (ma yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmuyorlar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaru) müfret müzekker muhatab sen yardım olunmuyorsun bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunmuyorsunuz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaruune) cemi müzekker muhatab siz yardım olunmuyorsunuz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsariine) müfret müennes muhataba sen yardım olunmuyorsun bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsaraani) tesniye müennes muhataba siz yardım olunmuyorsunuz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﺎﻤ (ma tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunmuyorsunuz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﺎﻤ (ma unsaru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunmuyorum
ﺭﺼﻧﻧ ﺎﻤ (ma nunsaru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunmuyoruz
MALUM FİİLİ MUZARİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  (la yensuru) müfret müzekker ğaib yardım etmeyecek bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yensuraani) tesniye müzekker ğaib yardım etmeyecek iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yensuruune) cemi müzekker ğaib yardım etmeyecekler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuru) müfret müennes ğaibe yardım etmeyecek bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuraani) tesniye müennes ğaibe yardım etmeyecek iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmeyecekler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuru) müfret müzekker muhatab sen yardım etmeyeceksin bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuruune) cemi müzekker muhatab siz yardım etmeyeceksiniz erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuriine) müfret müennes muhataba sen yardım etmeyeceksin bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensuraani) tesniye müennes muhataba siz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la ensuru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım etmeyeceğim
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nensuru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım etmeyeceğiz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻻ  (la yunsaru) müfret müzekker ğaib yardım olunmayacak bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yunsaraani) tesniye müzekker ğaib yardım olunmayacak iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yunsaruune) cemi müzekker ğaib yardım olunmayacaklar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaru) müfret müennes ğaibe yardım olunmayacak bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaraani) tesniye müennes ğaibe yardım olunmayacak iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ  (la yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmayacaklar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaru) müfret müzekker muhatab sen yardım olunmayacaksın bir erkek
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunmayacaksınız iki erkek
ﻥﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaruune) cemi müzekker muhatab siz yardım olunmayacaksınız erkekler
ﻥﻴﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsariine) müfret müennes muhataba sen yardım olunmayacaksın bir bayan
ﻥﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsaraani) tesniye müennes muhataba siz yardım olunmayacaksınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ  (la tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunmayacaksınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la unsaru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunmayacağım
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nunsaru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunmayacağız
MALUM FİİLİ MUZARİ TE’KİDİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻥﻠ (len yensura) müfret müzekker ğaib elbette yardım etmeyecek bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yensuraa) tesniye müzekker ğaib elbette yardım etmeyecek iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yensuruu) cemi müzekker ğaib elbette yardım etmeyecekler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensura) müfret müennes ğaibe elbette yardım etmeyecek bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuraa) tesniye müennes ğaibe elbette yardım etmeyecek iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yensurne) cemi müennes ğaibe elbette yardım etmeyecekler bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensura) müfret müzekker muhatab elbette sen yardım etmeyeceksin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuraa) tesniye müzekker muhatab elbette siz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuruu) cemi müzekker muhatab elbette siz yardım etmeyeceksiniz erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensurii) müfret müennes muhataba elbette sen yardım etmeyeceksin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensuraa) tesniye müennes muhataba elbette siz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tensurne) cemi müennes muhataba elbette siz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻥﻠ  (len  ensura) nefsi mütekellim vahdeh elbette ben yardım etmeyeceğim
ﺭﺼﻧﻧ ﻥﻠ  (len  nensura) nefsi mütekellim meal ğayr elbette biz yardım etmeyeceğiz
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ TE’KİDİ NEFYİ İSTİKBAL
ﺭﺻﻧﻴ ﻥﻠ (len yunsara) müfret müzekker ğaib elbette yardım olunmayacak bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yunsaraa) tesniye müzekker ğaib elbette yardım olunmayacak iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yunsaruu) cemi müzekker ğaib elbette yardım olunmayacaklar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsara) müfret müennes ğaibe elbette yardım olunmayacak bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaraa) tesniye müennes ğaibe elbette yardım olunmayacak iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻥﻠ  (len  yunsarne) cemi müennes ğaibe elbette yardım olunmayacaklar bayanlar
ﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsara) müfret müzekker muhatab elbette sen yardım olunmayacaksın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaraa) tesniye müzekker muhatab elbette siz yardım olunmayacaksınız iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaruu) cemi müzekker muhatab elbette siz yardım olunmayacaksınız erkekler
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsarii) müfret müennes muhataba elbette sen yardım olunmayacaksın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsaraa) tesniye müennes muhataba elbette siz yardım olunmayacaksınız iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻥﻠ  (len  tunsarne) cemi müennes muhataba elbette siz yardım olunmayacaksınız bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻥﻠ  (len  unsara) nefsi mütekellim vahdeh elbette ben yardım olunmayacağım
ﺭﺼﻧﻧ ﻥﻠ  (len  nunsara) nefsi mütekellim meal ğayr elbette biz yardım olunmayacağız
MALUM EMRİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensur) müfret müzekker ğaib yardım etsin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensuraa) tesniye müzekker ğaib yardım etsin iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensuruu) cemi müzekker ğaib yardım etsinler erkekler
ﺭﺻﻧﺗﻠ (li tensur) müfret müennes ğaibe yardım etsin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tensuraa) tesniye müennes ğaibe yardım etsin iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳﻠ (li yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etsinler bayanlar
MEÇHUL EMRİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsar) müfret müzekker ğaib yardım olunsun bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsaraa) tesniye müzekker ğaib yardım olunsun iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsaruu) cemi müzekker ğaib yardım olunsunlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsar) müfret müennes ğaibe yardım olunsun bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaraa) tesniye müennes ğaibe yardım olunsun iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳﻠ (li yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunsunlar bayanlar
ﺭﺼﻧﻷ (li unsar) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunurum
ﺭﺻﻧﻧﻠ (li nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunuruz
MALUM NEHYİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensur) müfret müzekker ğaib yardım etmesin bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensuraa) tesniye müzekker ğaib yardım etmesin iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensuruu) cemi müzekker ğaib yardım etmesinler erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensur) müfret müennes ğaibe yardım etmesin bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuraa) tesniye müennes ğaibe yardım etmesin iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmesinler bayanlar
MEÇHUL NEHYİ ĞAİB
ﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsar) müfret müzekker ğaib yardım olunmasın bir erkek
ﺍﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsaraa) tesniye müzekker ğaib yardım olunmasın iki erkek
ﺍﻭﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsaruu) cemi müzekker ğaib yardım olunmasınlar erkekler
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsar) müfret müennes ğaibe yardım olunmasın bir bayan
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaraa) tesniye müennes ğaibe yardım olunmasın iki bayan
ﻥﺭﺻﻧﻳ ﻻ (la yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmasınlar bayanlar
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la unsar) nefsi mütekellim vahdeh bana yardım olunmasın
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr bize yardım olunmasın
MALUM EMRİ HAZIR
ﺭﺼﻧﺃ (unsur) müfret müzekker muhatab sen yardım et bir erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺼﻧﺃ (unsuraa) tesniye müzekker muhatab siz yardım edin iki erkek  (gelecek zamanda)
ﺍﻮﺭﺼﻧﺃ (unsuruu) cemi müzekker muhatab sialer yardım ediniz erkekler   (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺼﻧﺃ (unsurii) müfret müennes muhataba sen yardım et bir bayan  (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺼﻧﺃ (unsuraa) tesniye müennes muhataba siz yardım edin iki bayan  (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺼﻧﺃ (unsurne) cemi müennes muhataba sizlar yardım ediniz bayanlar  (gelecek zamanda)
MEÇHUL EMRİ HAZIR
ﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsar) müfret müzekker muhatab yardım edil sen bir erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaraa) tesniye müzekker muhatab yardım olun siz iki erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaruu) cemi müzekker muhatab yardım olunun sizler erkekler   (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsarii) müfret müennes muhataba yardım olun sen bir bayan   (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsaraa) tesniye müennes muhataba yardım olun sizler iki bayan   (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺻﻧﺗﻠ (li tunsarne) cemi müennes muhataba yardım olununuz sizler bayanlar   (gelecek zamanda)
ﺭﺼﻧﻷ (li unsar) nefsi mütekellim vahdeh yardım olunayım ben  (gelecek zamanda)
ﺭﺻﻧﻧﻠ (li nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr yardım olunalım biz   (gelecek zamanda)
MALUM NEHYİ HAZIR
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensur) müfret müzekker muhatab yardım etme sen bir erkek    (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuraa) tesniye müzekker muhatab yardım etmeyin siz iki erkek  (gelecek zamanda)
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuruu) cemi müzekker muhatab yardım etmeyin sizler erkekler  (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensurii) müfret müennes muhataba yardım etme sen bir bayan  (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensuraa) tesniye müennes muhataba yardım etmeyin siz iki bayan  (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tensurne) cemi müennes muhataba yardım etmeyin sizler bayanlar  (gelecek zamanda)
MEÇHUL NEHYİ HAZIR
ﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsar) müfret müzekker muhatab sen yardım edilme bir erkek (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaraa) tesniye müzekker muhatab siz ikiniz yardım edilmeyiniz iki erkek (gelecek zamanda)
ﺍﻭﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaruu) cemi müzekker muhatab sizler yardım edilmeyiniz erkekler (gelecek zamanda)
ﻯﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsarii) müfret müennes muhataba sen yardım edilme bir bayan (gelecek zamanda)
ﺍﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsaraa) tesniye müennes muhataba siz yardım edilmeyiniz iki bayanlar (gelecek zamanda)
ﻥﺭﺻﻧﺗ ﻻ (la tunsarne) cemi müennes muhataba sizler yardım edilmeyiniz bayanlar  (gelecek zamanda)
ﺭﺼﻧﺃ ﻻ  (la unsar) nefsi mütekellim vahdeh yardım edilmem ben  (gelecek zamanda)
ﺭﺼﻧﻧ ﻻ  (la nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr yardım edilmeyiz biz  (gelecek zamanda)
İSMİ ZAMAN,İSMİ MEKAN,MASTAR MİMİ
ﺭﺻﻧﻤ (mensarun) müfret yardım edecek zaman,yardım edecek mekan,yardım etmek
ﻥﺍﺭﺻﻧﻤ (mensaraani) tesniye yardım edecek iki zaman,yardım edecek iki mekan,yardım etmek
ﺭﺻﺎﻧﻤ (menaasiru) cemi yardım edecek zamanlar,yardım edecek mekanlar,yardım etmek
İSMİ ALET
ﺭﺻﻧﻤ (minsarun) müfret yardım edecek bir alet
ﻥﺍﺭﺻﻧﻤ (minsaraani) tesniye yardım edecek iki alet
ﺭﺻﺎﻧﻤ (menaasiru) cemi yardım edecek aletler
MASTAR BİNA-İ MERREH
ﺓﺭﺻﻧ (nasraten) müfret bir kere yardım etmek
ﻥﺎﺗﺭﺻﻧ (nasrataani) tesniye iki kere yardım etmek
ﺖﺍﺭﺻﻧ (nasraatun) cemi cemi (çoğul kere = 3 veya daha fazla) kere yardım etmek
MASTAR BİNA-İ NEVİ
ﺓﺭﺻﻧ (nısraten) müfret bir çeşit yardım etmek
ﻥﺎﺗﺭﺻﻧ (nısrataani) tesniye iki çeşit yardım etmek
ﺖﺍﺭﺻﻧ (nısraatun) cemi çok çeşitli yardım etmek
İSMİ TESĞİR
ﺭﻴﺻﻧ (nusayrun) müfret müzekker yardım etmecik bir erkek
ﻥﺍﺭﻴﺻﻧ (nusayraani) tesniye müzekker yardım etmecik iki erkek
ﻥﻮﺭﻴﺻﻧ (nusayruune) cemi müzekker yardım etmecik erkekler
İSMİ MENSUB
ﻯﺭﺻﻧ (nasriyyun) müfret müzekker yardım etmeye mensub bir erkek
ﻥﺎﻳﺭﺻﻧ (nasriyyaani) tesniye müzekker yardım etmeye mensub iki erkek
ﻥﻮﻳﺭﺻﻧ (nasriyyuune) cemi müzekker yardım etmeye mensub erkekler
ﺔﻴﺭﺻﻧ (nasriyyetun) müfret müennes yardım etmeye mensub bir bayan
ﻥﺎﺘﻴﺭﺻﻧ (nasriyyetaani) tesniye müennes yardım etmeye mensub iki bayan
ﺖﺎﻴﺭﺻﻧ (nasriyyaatun) cemi müennes yardım etmeye mensub bayanlar
MUBALAĞALI İSMİ FAİL
ﺭﺎﺼﻧ (nassaarun) müfret müzekker mubalağa ile yardım edici bir erkek
ﻥﺍﺭﺎﺼﻧ (nassaaraani) tesniye müzekker mubalağa ile yardım edici iki erkek
ﻥﻭﺭﺎﺼﻧ (nassaruune) cemi müzekker mubalağa ile yardım edici erkekler
ﺓﺭﺎﺼﻧ (nassaaratun) müfret müennes mubalağa ile yardım edici bir bayan
ﻥﺎﺗﺭﺎﺼﻧ (nassaarataani) tesniye müennes mubalağa ile yardım edici iki bayan
ﺕﺍﺭﺎﺼﻧ (nassaaraatun) cemi müennes mubalağa ile yardım edici bayanlar
İSMİ TAFDİL
ﺭﺼﻧﺃ (ensaru) müfret müzekker en çok yardım eden bir erkek
ﻥﺍﺭﺼﻧﺃ (ensaraani) tesniye müzekker en çok yardım eden iki erkek
ﻥﻭﺭﺼﻧﺃ (ensaruune) cemi müzekker en çok yardım eden erkekler
ﺭﺼﺎﻧﺃﻮ (ve enaasıru) cemi müzekker mükesser en çok yardım eden erkekler
ﻯﺭﺼﻧ (nusraa) müfret müennes en çok yardım eden bir bayan
ﻥﺎﻳﺭﺼﻧ (nusrayaani) tesniye müennes en çok yardım eden iki bayan
ﺖﺎﻳﺭﺼﻧ (nusrayaatun) cemi müennes en çok yardım eden bayanlar
ﺭﺼﻧ ﻭ (ve nusaru) cemi müennes mükesser en çok yardım eden bayanlar
FİİL-İ TEACCÜBİ EVVEL
ﻩﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahu) müfret müzekker ğaib acayip yardım etti bir erkek
ﺎﻣﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahumaa) tesniye müzekker ğaib acayip yardım etti iki erkek
ﻡﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahum) cemi müzekker ğaib acayip yardım ettiler erkekler
ﺎﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahaa) müfret müennes ğaibe acayip yardım etti bir bayan
ﺎﻣﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahumaa) tesniye müennes ğaibe acayip yardım etti iki bayan
ﻥﻫﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarahunne) cemi müennes ğaibe acayip yardım ettiler bayanlar
ﻚﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarake) müfret müzekker muhatab sen acayip yardım ettin bir erkek
ﺎﻣﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakumaa) tesniye müzekker muhatab siz acayip yardım ettiniz iki erkek
ﻢﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakum) cemi müzekker muhatab siz acayip yardım ettiniz  erkekler
ﻚﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensaraki) müfret müennes muhataba sen acayip yardım ettin bir bayan
ﺎﻣﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakumaa) tesniye müennes muhataba siz acayip yardım ettiniz iki bayan
ﻥﻛﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensarakunne) cemi müennes muhataba siz acayip yardım ettiniz  bayanlar
ﻰﻧﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensaranii) nefsi mütekellim vahdeh acayip yardım ettim ben
ﺎﻧﺭﺼﻧﺃ ﺎﻣ (ma ensaranaa) nefsi mütekellim meal ğayr acayip yardım ettik biz
FİİL-İ TEACCÜBİ SANİ
ﻪﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihii) müfret müzekker ğaib ne acayip yardım etti bir erkek
ﺎﻣﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihimaa) tesniye müzekker ğaib ne acayip yardım etti iki erkek
ﻡﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihim) cemi müzekker ğaib ne acayip yardım ettiler erkekler
ﺎﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihaa) müfret müennes ğaibe ne acayip yardım etti bir bayan
ﺎﻣﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihimaa) tesniye müennes ğaibe ne acayip yardım etti iki bayan
ﻥﻬﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bihinne) cemi müennes ğaibe ne acayip yardım ettiler bayanlar
ﻚﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bike) müfret müzekker muhatab sen ne acayip yardım ettin bir erkek
ﺎﻤﻛﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikumaa) tesniye müzekker muhatab siz ne acayip yardım ettiniz iki erkek
ﻢﻛﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikum) cemi müzekker muhatab siz ne acayip yardım ettiniz  erkekler
ﻚﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır biki) müfret müennes muhataba sen ne acayip yardım ettin bir bayan
ﺎﻤﻛﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikumaa) tesniye müennes muhataba siz ne acayip yardım ettiniz iki bayan
ﻥﻜﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır bikunne) cemi müennes muhataba siz ne acayip yardım ettiniz  bayanlar
ﻰﻧﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır binii) nefsi mütekellim vahdeh ne acayip yardım ettim ben
ﺎﻧﺑﺭﺼﻧﺃ ﻮ (ve ensır binaa) nefsi mütekellim meal ğayr ne acayip yardım ettik biz

MALUM FİİLLER

MADİ FİİL

Cem’i Tesniye Müfred
نَصَرُوا نَصَرَا نَصَرَ Gaib (Müzekker)
Onlar yardım etti O ikisi yardım etti  O yardım etti O (Bay)
نَصَرْنَ نَصَرَتَا نَصَرَتْ Gaibe (Müennes)
Onlar yardım etti O ikisi yardım etti O yardım etti O (Bayan)
نَصَرْتُمْ نَصَرْتُمَا نَصَرْتَ Muhatab (Müzekker)
Siz yardım ettiniz Siz ikiniz yardım ettiniz Sen yardım ettin Sen(Erkek)
نَصَرْتُنَّ نَصَرْتُمَا نَصَرْتِ Muhataba (Müennes)
Siz yardım ettiniz Siz ikiniz yardım ettiniz Sen yardım ettin Sen(Bayan)
نَصَرْنَا نَصَرْتُ Mütekellim
Biz yardım ettik Ben yardım ettim Ben

نَصَرَ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etti bir gaib er geçmiş zamanda

نَصَرَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müzekker Gaib. Manası yardım etti iki gaib er geçmiş zamanda

نَصَرُوا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müzekker Gaib. Manası yardım etti cem’i gaib erler geçmiş zamanda

نَصَرَتْ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müennes Gaibe. Manası yardım etti bir gaibe bayan geçmiş zamanda

نَصَرَتَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müennes Gaibe. Manası yardım etti iki gaibe bayan geçmiş zamanda

نَصَرْنَ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müennes Gaibe. Manası yardım etti cem’i gaibe bayanlar geçmiş zamanda.

نَصَرْتَ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müzekker Muhatab. Manası yardım etti bir hadır er geçmiş zamanda

نَصَرْتُمَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müzekker Muhatab. Manası yardım etti iki hadır er geçmiş zamanda.

نَصَرْتُمْ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müzekker Muhatab. Manası yardım etti cem’i hadır erler geçmiş zamanda.

نَصَرْتِ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Müfred Müennes Muhataba. Manası yardım etti bir hadıra bayan geçmiş zamanda.

نَصَرْتُمَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Tesniye Müennes Muhataba. Manası yardım etti iki hadıra bayan geçmiş zamanda.

نَصَرْتُنَّ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Cem’i Müennes Muhataba. Manası yardım etti cem’i hadıra bayanlar geçmiş zamanda.

نَصَرْتُ = Fiil-i Madi Bina-i Malum Nefs-i Mütekellim Vahdeh. Manası yardım ettim ben geçmiş zamanda.

نَصَرْنَا = Fiil-i Madi Bina-i Malum Nefs-i Mütekellim Mea’l-Ğayr. Manası yardım ettik biz geçmiş zamanda.

MUDARİ FİİL

Cem’i Tesniye Müfred
يَنْصُرُونَ يَنْصُرَانِ يَنْصُرُ Gaib (Müzekker)
Onlar yardım ediyor O ikisi yardım ediyor O yardım ediyor O (Bay)
يَنْصُرْنَ تَنْصُرَانِ تَنْصُرُ Gaibe (Müennes)
Onlar yardım ediyor O ikisi yardım ediyor O yardım ediyor O (Bayan)
تَنْصُرُونَ تَنْصُرَانِ تَنْصُرُ Muhatab (Müzekker)
Siz yardım ediyorsunuz Siz ikiniz yardım ediyorsunuz Sen yardım ediyorsun Sen(Erkek)
تَنْصُرْنَ تَنْصُرَانِ تَنْصُرِينَ Muhataba (Müennes)
Siz yardım ediyorsunuz Siz ikiniz yardım ediyorsunuz Sen yardım ediyorsun Sen(Bayan)
نَنْصُرُ أَنْصُرُ Mütekellim
Biz yardım ediyoruz Ben yardım ediyorum Ben

يَنْصُرُ = Fiil-i Mudari Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım ediyor bir gaib er şimdiki hal ve gelecek zamanda.

NEFY-İ HAL

Cem’i Tesniye Müfred
ما يَنْصُرُونَ ما يَنْصُرَانِ ما يَنْصُرُ Gaib (Müzekker)
Onlar yardım etmiyor O ikisi yardım etmiyor O yardım etmiyor O (Bay)
ما يَنْصُرْنَ ما تَنْصُرَانِ ما تَنْصُرُ Gaibe (Müennes)
Onlar yardım etmiyor O ikisi yardım etmiyor O yardım etmiyor O (Bayan)
ما تَنْصُرُونَ ما تَنْصُرَانِ ما تَنْصُرُ Muhatab (Müzekker)
Siz yardım etmiyorsunuz Siz ikiniz yardım etmiyorsunuz Sen yardım etmiyorsun Sen(Erkek)
ما تَنْصُرْنَ ما تَنْصُرَانِ ما تَنْصُرِينَ Muhataba (Müennes)
Siz yardım etmiyorsunuz Siz ikiniz yardım etmiyorsunuz Sen yardım etmiyorsun Sen(Bayan)
ما نَنْصُرُ ما أَنْصُرُ Mütekellim
Biz yardım etmiyoruz Ben yardım etmiyorum Ben

مَا يَنْصُرُ = Fiil-i Mudari Nefy-i Hal Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etmiyor bir gaib er şimdiki halde.

NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’i Tesniye Müfred
لا يَنْصُرُونَ لا يَنْصُرَانِ لا يَنْصُرُ Gaib (Müzekker)
Onlar yardım etmeyecek O ikisi yardım etmeyecek O yardım etmeyecek O (Bay)
لا يَنْصُرْنَ لا تَنْصُرَانِ لا تَنْصُرُ Gaibe (Müennes)
Onlar yardım etmeyecek O ikisi yardım etmeyecek O yardım etmeyecek O (Bayan)
لا تَنْصُرُونَ لا تَنْصُرَانِ         لا تَنْصُرُ Muhatab (Müzekker)
Siz yardım etmeyeceksiniz Siz ikiniz yardım etmeyeceksiniz Sen yardım etmeyeceksin Sen(Erkek)
لا تَنْصُرْنَ لا تَنْصُرَانِ لا تَنْصُرِينَ Muhataba (Müennes)
Siz yardım etmeyeceksiniz Siz ikiniz yardım etmeyeceksiniz Sen yardım etmeyeceksin Sen(Bayan)
لا نَنْصُرُ لا أَنْصُرُ Mütekellim
Biz yardım etmeyeceğiz Ben yardım etmeyeceğim Ben

لا يَنْصُرُ = Fiil-i Mudari Nefy-i İstikbal Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etmeyecek bir gaib er gelecek zamanda.

CEHD-İ MUTLAK

Cem’i Tesniye Müfred
لَمْ يَنْصُرُوا لَمْ يَنْصُرَا لَمْ يَنْصُرْ Gaib (Müzekker)
Onlar yardım etmedi O ikisi yardım etmedi O yardım etmedi O (Bay)
لَمْ يَنْصُرْنَ لَمْ تَنْصُرَا لَمْ تَنْصُرْ Gaibe (Müennes)
Onlar yardım etmedi O ikisi yardım etmedi O yardım etmedi O (Bayan)
لَمْ تَنْصُرُوا لَمْ تَنْصُرَا لَمْ تَنْصُرْ Muhatab (Müzekker)
Siz yardım etmediniz Siz ikiniz yardım etmediniz Sen yardım etmedin Sen(Erkek)
لَمْ تَنْصُرْنَ لَمْ تَنْصُرَا لَمْ تَنْصُرِي Muhataba (Müennes)
Siz yardım etmediniz Siz ikiniz yardım etmediniz Sen yardım etmedin Sen(Bayan)
لَمْ نَنْصُرْ لَمْ أَنْصُرْ Mütekellim
Biz yardım etmedik Ben yardım etmedim Ben

لَمْ يَنْصُرْ = Fiil-i Mudari Cehd-i Mutlak Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etmedi bir gaib er geçmiş zamanda.

CEHD-İ MUSTAĞRAK

Cem’i Tesniye Müfred
لَمَّا يَنْصُرُوا لَمَّا يَنْصُرَا لَمَّا يَنْصُرْ Gaib (Müzekker)
Onlar henüz yardım etmedi O ikisi henüz yardım etmedi O henüz yardım etmedi O (Bay)
لَمَّا يَنْصُرْنَ لَمَّا تَنْصُرَا لَمَّا تَنْصُرْ Gaibe (Müennes)
Onlar henüz yardım etmedi O ikisi henüz yardım etmedi O henüz yardım etmedi O (Bayan)
لَمَّا تَنْصُرُوا لَمَّا تَنْصُرَا لَمَّا تَنْصُرْ Muhatab (Müzekker)
Siz henüz yardım etmediniz Siz ikiniz henüz yardım etmediniz Sen henüz yardım etmedin Sen(Erkek)
لَمَّا تَنْصُرْنَ لَمَّا تَنْصُرَا لَمَّا تَنْصُرِي Muhataba (Müennes)
Siz henüz yardım etmediniz Siz ikiniz henüz yardım etmediniz Sen henüz yardım etmedin Sen(Bayan)
لَمَّا نَنْصُرْ لَمَّا أَنْصُرْ Mütekellim
Biz henüz yardım etmedik Ben henüz yardım etmedim Ben

لَمَّا يَنْصُرْ = Fiil-i Mudari Cehd-i Mustağrak Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası henüz yardım etmedi bir gaib er geçmiş zamanda.

TE’KİDİ NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’i Tesniye Müfred
لَنْ يَنْصُرُوا لَنْ يَنْصُرَا لَنْ يَنْصُرَ Gaib (Müzekker)
Onlar elbette yardım etmeyecekler O ikisi elbette yardım etmeyecek O elbette yardım etmeyecek O (Bay)
لَنْ يَنْصُرْنَ لَنْ تَنْصُرَا لَنْ تَنْصُرَ Gaibe (Müennes)
Onlar elbette yardım etmeyecekler O ikisi elbette yardım etmeyecek O elbette yardım etmeyecek O (Bayan)
لَنْ تَنْصُرُوا لَنْ تَنْصُرَا لَنْ تَنْصُرَ Muhatab (Müzekker)
Siz elbette yardım etmeyeceksiniz Siz ikiniz elbette yardım etmeyeceksiniz Sen elbette yardım etmeyeceksin Sen(Erkek)
لَنْ تَنْصُرْنَ لَنْ تَنْصُرَا لَنْ تَنْصُرِي Muhataba (Müennes)
Siz elbette yardım etmeyeceksiniz Siz ikiniz elbette yardım etmeyeceksiniz Sen elbette yardım etmeyeceksin Sen(Bayan)
لَنْ نَنْصُرَ لَنْ أَنْصُرَ Mütekellim
Biz elbette yardım etmeyeceğiz Ben elbette yardım etmeyeceğim Ben

لَنْ يَنْصُرَ = Fiil-i Mudari Te’kid-i Nefy-i İstikbal Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası elbette yardım etmeyecek bir gaib er gelecek zamanda.

EMİR

Cem’i Tesniye Müfred
لِيَنْصُرُوا لِيَنْصُرَا لِيَنْصُرْ Gaib (Müzekker)
Onlar yardım etsin O ikisi yardım etsin O yardım etsin O (Bay)
لِيَنْصُرْنَ لِتَنْصُرَا لِتَنْصُرْ Gaibe (Müennes)
Onlar yardım ediyor O ikisi yardım etsin O yardım etsin O (Bayan)
أُنْصُرُوا أُنْصُرَا أُنْصُرْ Muhatab (Müzekker)
Siz yardım edin Siz ikiniz yardım edin Sen yardım et Sen(Erkek)
أُنْصُرْنَ أُنْصُرَا أُنْصُرِي Muhataba (Müennes)
Siz yardım edin Siz ikiniz yardım edin Sen yardım et Sen(Bayan)
لِنَنْصُرْ لِأَنْصُرْ Mütekellim
Biz yardım edelim Ben yardım edeyim Ben

لِيَنْصُرْ = Fiil-i Emr Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım etsin bir gaib er gelecek zamanda.

أُنْصُرْ = Fiil-i Emr Bina-i Malum Müfred Müzekker Gaib. Manası yardım et sen bir hadır er gelecek zamanda.

لِأَنْصُرْ = Fiil-i Emr Bina-i Malum Nefs-i Mütekellim Vahdeh. Manası yardım edeyim ben gelecek zamanda.

NEHİY

Cem’i Tesniye Müfred
لا يَنْصُرُوا لا يَنْصُرَا لا يَنْصُرْ Gaib (Müzekker)
Onlar yardım etmesin O ikisi yardım etmesin O yardım etmesin O (Bay)
لا يَنْصُرْنَ لا تَنْصُرَا لا تَنْصُرْ Gaibe (Müennes)
Onlar yardım etmesin O ikisi yardım etmesin O yardım etmesin O (Bayan)
لا تَنْصُرُوا لا تَنْصُرَا         لا تَنْصُرْ Muhatab (Müzekker)
Siz yardım etmeyin Siz ikiniz yardım etmeyin Sen yardım etme Sen(Erkek)
لا تَنْصُرْنَ لا تَنْصُرَا لا تَنْصُرِي Muhataba (Müennes)
Siz yardım etmeyin Siz ikiniz yardım etmeyin Sen yardım etme Sen(Bayan)
لا نَنْصُرْ لا أَنْصُرْ Mütekellim
Biz yardım etmeyelim Ben yardım etmeyeyim Ben

MECHUL FİLLER

MADİ

Cem’i Tesniye Müfred
نُصِرُوا نُصِرَا نُصِرَ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edildi O ikisine yardım edildi  Ona yardım edildi O (Bay)
نُصِرْنَ نُصِرَتَا نُصِرَتْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edildi O ikisine yardım edildi Ona yardım edildi O (Bayan)
نُصِرْتُمْ نُصِرْتُمَا نُصِرْتَ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edildi Siz ikinize yardım edildi Sana yardım edildi Sen(Erkek)
نُصِرْتُنَّ نُصِرْتُمَا نُصِرْتِ Muhataba (Müennes)
Size yardım edildi Siz ikinize yardım edildi Sana yardım edildi Sen(Bayan)
نُصِرْنَا نُصِرْتُ Mütekellim
Bize yardım edildi Bana yardım edildi Ben

MUDARİ

Cem’i Tesniye Müfred
يُنْصَرُونَ يُنْصَرَانِ يُنْصَرُ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım ediliyor O ikisine yardım ediliyor Ona yardım ediliyor O (Bay)
يُنْصَرْنَ تُنْصَرَانِ تُنْصَرُ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım ediliyor O ikisine yardım ediliyor Ona yardım ediliyor O (Bayan)
تُنْصَرُونَ تُنْصَرَانِ تُنْصَرُ Muhatab (Müzekker)
Sizlere yardım ediliyor Siz ikinize yardım ediliyor Sana yardım ediliyor Sen(Erkek)
تُنْصَرْنَ تُنْصَرَانِ تُنْصَرِينَ Muhataba (Müennes)
Sizlere yardım ediliyor Siz ikinize yardım ediliyor Sana yardım ediliyor Sen(Bayan)
نُنْصَرُ أُنْصَرُ Mütekellim
Bize yardım ediliyor Bana yardım ediliyor Ben

NEFY-İ HAL

Cem’i Tesniye Müfred
ما يُنْصَرُونَ ما يُنْصَرَانِ ما يُنْصَرُ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmiyor O ikine yardım edilmiyor Ona yardım edilmiyor O (Bay)
ما يُنْصَرْنَ ما تُنْصَرَانِ ما تُنْصَرُ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmiyor O ikisine yardım edilmiyor Ona yardım edilmiyor O (Bayan)
ما تُنْصَرُونَ ما تُنْصَرَانِ ما تُنْصَرُ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edilmiyor Siz ikinize yardım edilmiyor Sana yardım edilmiyor Sen(Erkek)
ما تُنْصَرْنَ ما تُنْصَرَانِ ما تُنْصَرِينَ Muhataba (Müennes)
Size yardım edilmiyor Siz ikinize yardım edilmiyor Sana yardım edilmiyor Sen(Bayan)
ما نُنْصَرُ ما أُنْصَرُ Mütekellim
Bize yardım edilmiyor Bana yardım edilmiyor Ben

NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’i Tesniye Müfred
لا يُنْصَرُونَ لا يُنْصَرَانِ لا يُنْصَرُ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmeyecek O ikine yardım edilmeyecek Ona yardım edilmeyecek O (Bay)
لا يُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَانِ لا تُنْصَرُ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmeyecek O ikisine yardım edilmeyecek Ona yardım edilmeyecek O (Bayan)
لا تُنْصَرُونَ لا تُنْصَرَانِ لا تُنْصَرُ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edilmeyecek Siz ikinize yardım edilmeyecek Sana yardım edilmeyecek Sen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَانِ لا تُنْصَرِينَ Muhataba (Müennes)
Size yardım edilmeyecek Siz ikinize yardım edilmeyecek Sana yardım edilmeyecek Sen(Bayan)
لا نُنْصَرُ لا أُنْصَرُ Mütekellim
Bize yardım edilmeyecek Bana yardım edilmeyecek Ben

CEHD-İ MUTLAK

Cem’i Tesniye Müfred
لَمْ يُنْصَرُوا لَمْ يُنْصَرَا لَمْ يُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmedi O ikisine yardım edilmedi Ona yardım edilmedi O (Bay)
لَمْ يُنْصَرْنَ لَمْ تُنْصَرَا لَمْ تُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmedi O ikisine yardım edilmedi Ona yardım edilmedi O (Bayan)
لَمْ تُنْصَرُوا لَمْ تُنْصَرَا لَمْ تُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edilmedi Siz ikinize yardım edilmedi Sana yardım edilmedi Sen(Erkek)
لَمْ تُنْصَرْنَ لَمْ تُنْصَرَا لَمْ تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Size yardım edilmedi Siz ikinize yardım edilmedi Sana yardım edilmedi Sen(Bayan)
لَمْ نُنْصَرْ لَمْ أُنْصَرْ Mütekellim
Bize yardım edilmedi Bana yardım edilmedi Ben

CEHD-İ MUSTAĞRAK

Cem’i Tesniye Müfred
لَمَّا يُنْصَرُوا لَمَّا يُنْصَرَا لَمَّا يُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara henüz yardım edilmedi O ikisine henüz yardım edilmedi Ona henüz yardım edilmedi O (Bay)
لَمَّا يُنْصَرْنَ لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara henüz yardım edilmedi O ikisine henüz yardım edilmedi Ona henüz yardım edilmedi O (Bayan)
لَمَّا تُنْصَرُوا لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Size henüz yardım edilmedi Siz ikinize henüz yardım edilmedi Sana henüz yardım edilmedi Sen(Erkek)
لَمَّا تُنْصَرْنَ لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Size henüz yardım edilmedi Siz ikinize henüz yardım edilmedi Sana henüz yardım edilmedi Sen(Bayan)
لَمَّا نُنْصَرْ لَمَّا أُنْصَرْ Mütekellim
Bize henüz yardım edilmedi Bana henüz yardım edilmedi Ben

TE’KİDİ NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’i Tesniye Müfred
لَنْ يُنْصَرُوا لَنْ يُنْصَرَا لَنْ يُنْصَرَ Gaib (Müzekker)
Onlara elbette yardım edilmeyecek O ikisine elbette yardım edilmeyecek Ona elbette yardım edilmeyecek O (Bay)
لَنْ يُنْصَرْنَ لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرَ Gaibe (Müennes)
Onlara elbette yardım edilmeyecek O ikisine elbette yardım edilmeyecek Ona elbette yardım edilmeyecek O (Bayan)
لَنْ تُنْصَرُوا لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرَ Muhatab (Müzekker)
Size elbette yardım edilmeyecek Siz ikinize elbette yardım edilmeyecek Sana elbette yardım edilmeyecek Sen(Erkek)
لَنْ تُنْصَرْنَ لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Size elbette yardım edilmeyecek Siz ikinize elbette yardım edilmeyecek Sana elbette yardım edilmeyecek Sen(Bayan)
لَنْ نُنْصَرَ لَنْ أُنْصَرَ Mütekellim
Bize elbette yardım edilmeyecek Bana elbette yardım edilmeyecek Ben

EMİR

Cem’i Tesniye Müfred
لِيُنْصَرُوا لِيُنْصَرَا لِيُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilsin O ikisine yardım edilsin Ona yardım edilsin O (Bay)
لِيُنْصَرْنَ لِتُنْصَرَا لِتُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilsin O ikisine yardım edilsin Ona yardım edilsin O (Bayan)
لِتُنْصَرُوا لِتُنْصَرَا لِتُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilsin Siz ikinize yardım edilsin Sana yardım edilsin Sen(Erkek)
لِتُنْصَرْنَ لِتُنْصَرَا لِتُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilsin Siz ikinize yardım edilsin Sana yardım edilsin Sen(Bayan)
لِنُنْصَرْ لِأُنْصَرْ Mütekellim
Bize yardım edilsin Bana yardım edilsin Ben

NEHİY

Cem’i Tesniye Müfred
لا يُنْصَرُوا لا يُنْصَرَا لا يُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmesin O ikisine yardım edilmesin Ona yardım edilmesin O (Bay)
لا يُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَا لا تُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmesin O ikisine yardım edilmesin Ona yardım edilmesin O (Bayan)
لا تُنْصَرُوا لا تُنْصَرَا         لا تُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilmesin Siz ikinize yardım edilmesin Sana yardım edilmesin Sen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَا لا تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilmesin Siz ikinize yardım edilmesin Sana yardım edilmesin Sen(Bayan)
لا نُنْصَرْ لا أُنْصَرْ Mütekellim
Bize yardım edilmesin Bana yardım edilmesin Ben

.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.ilmedavetdernegi.org/wp-content/uploads/2020/03/Emsile-Ders-Notu.pdf” ]Emsile Pdf[/button]

Ana Sayfa: [button color=”blue” size=”small” link=”https://ilmedavetdernegi.org/” ][/button]

 

Yorumlar: 1

 1. ali dedi ki:

  Değerli arkadaşlar;
  Zengin bir ilmi içerik
  faydalı olması niyazıyla

  “http://www.halisiyye.com/sarf_nahiv_dersleri/sarf_nahiv_dersleri.htm”

Yorumunuzu ekleyin