Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+90 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

Emsile Kuralları

Emsile Kuralları emsile ikiye ayrılır

1- Emsile-i Muhtelife اَلاَمْثِلَةُ الْمُخْتَلِفَةُ

2- Emsile-i Muttaride اَلاَمْثِلَةُ الْمُطَّرِدَةُ

Emsile-i Muhtelife:

Emsile-i Muhtelife “degişik misaller” demektir Harfleri bir, şekilleri başka başka olup birbirine benzemeyen sigalardır “Siga” şekilleri degişen kelimelere denir Emsile-i Muhtelife 24 sigadır 24 siganın 13’ü fiil ve 11’i isimdir

Emsile-i Muttaride

Emsile-i Muttaride harfleri ve şekilleri birbirine benzeyen sigalardır Emsile-i Muttaride 14 sigadır, malum (bilinen) ve meçhul (bilinmeyen) olarak iki kısma ayrılır. Bu kısımlara Bina-i ma’lum ve Bina-i meçhul denir. Bu kısımların her biri de gaib, muhatab ve mutekellim olmak üzere üçe ayrılır Gaib (hazırda olmayan) ve muhatab (hazırda olan) da, muzekker ve muennes olarak ikiye ayrılır Muzekker (eril) ve muennes (dişil) ise mufred (tekil), tesniye (ikil) ve cem’i (coğul)olarak üçe ayrılır. Mutekellim, Nefs-i mutekellim vahde (konuşanın kendisi) ve Nefs-i mutekellim me’al gayri (konuşanın başkasıyla veya başkalarıyla beraber olması) olarak ikiye ayrılır Nefs-i mutekellim’in sesinden erkek mi kadın mı olduğu belli olduğu için muennes ve muzekker olarak ayrılmaz.

Fiillerin Ve İsimlerin Açıklaması Emsileyi Muhtelife

Arkadaşlar bu dersimizde Arapça kelime çekimlerine başlıyoruz. Daha önce bu konuları hiç görmeyen kardeşlerimiz kelime çekimleri de nedir diye düşünebilir. İnşaallah elimden geldiğince hepsini açıklamaya çalışacağım. Yine benim anlatmayı unuttuklarım olursa sorabilirsiniz.

Arapça kelime çekimi demek ; ele aldığımız bir kelimeyi mâzi, muzâri, masdar, fâil, mef’ul gibi durumlarında hangi vezinde geliyorsa o şekilde okumak demektir Meselâ :

نصر (nasara) fiili , mâzi bir fiildir. Yada fiil-i mâzi diyelim. Geçmiş zaman kipi olarak kullanılır. Anlamı da “yardım etti” demektir. Peki ben geniş zaman kipinde kullanmak isteseydim yani “yardım eder” demek isteseydim o zaman نصر (nasara) fiili nasıl bir vezinde gelecekti?
bunun için kelimenin başına bir ي(ye) harfi getirip kelimedeki diğer harflerin harekelerini değiştirmemiz yetiyor ينصر (yensuru) Bu fiil yapısına Arapçada muzâri fiil denir.

İşte Arapçada bir kök kelime vardır ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değiştirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsiniz. Bu da tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir.

Arapçada kelime çekimleri muhtelife ve muttaride olarak iki kısımdır. Şimdi bu muhtelife ne demek muttaride ne demek onları açıklayalım.

Muhtelife : Arabi kelimelerin mâzi, muzâri, masdar gibi yapılara göre çekimleri demektir.

Muttaride : Yukarıda bahsettiğimiz mâzi, muzâri, masdar gibi yapıların da kendi içlerinde müfred, tesniye, cemi, müzekker, müennes, ğâib, muhatab gibi durumlara göre çekimi demektir.

Bunları da öğrendiğimize göre elimize örnek bir kelime alarak muhtelife ye göre çekimini yapalım. Derse نصر (nasara) fiilinden başlamıştık onunla devam edelim o zaman.

نصر (nasara) : Fiil-i mâzi“yardım etti” demektir.

ينصر (yensuru) : fiil-i Muzâri“yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek” anlamlarında kullanılır.

نصرأ (nasran) : Masdar ” yardım etmek ” demektir.

فهو ناصر (fehüve nâsırun) : ism-i Fâildir Özne de diyebiliriz “yardım edici” demektir.

وزاك منصور (ve zâke mensurun) : ism-i Mef’ul Failin yaptığı iş kendisine etki edendir. “yardım olundu veya yardım olunmuş kişi” demektir.

لم ينصر (lem yensur) : fiil-i muzâri cehd-i mutlak “yardım etmedi ” demektir.

لما ينصر (lemme yensur) : fiil-i muzâri cehd-i müsteğrak geçmiş zamanın cemisinde “yardım etmedi” demektir.

ما ينصر (mâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi hal şimdiki zamanda “yardım etmez” demektir.

لا ينصر (lâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi istikbal Gelecek zamanda “yardım etmez” demektir.

لن ينصر (len yensura) : fiil-i muzâri te’kid-i nefi istikbal gelecek zamanda “elbette yardım etmez” demektir. Bunun bir öncekinden(nefi istikbal) farkı te’kid yapılmasıdıryani manayı kuvvetlendirmesidir.

لينصر (liyensur) : Emr-i ğâib “yardım etsin” demektir. Bu birisi vasıtasıyla başka bir kimseye emir vereceğiniz zaman kullanılır.

لاينصر (lâ yensur) : Nehi ğâib “yardım etmesin” demektir Bir öncekinden(emr-i ğaib) farkı olumsuz olmasıdır.

انصر (ünsur) : Emr-i hâzır “yardım et” demektir Karşımızdaki kişiye emredeceğimiz zaman kullanılır.

لاتنصر (lâ tensur) : Nehi hâzır “yardım etme” demektir Öncekinden farkı olumsuz olmasıdır.

منصر (mensarun) : Mimli masdar. Daha önce de bir masdar(nasran) geçmişti bunun ondan farkı başında mim harfinin gelmesidir. “Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek ” manalarında kullanılır. Mesela mekteb kelimesi mimli masdar olur كتب (ketebe) fiilinden gelir Ketebe “yazdı” demek. mekteb ise yazı yazılan yer anlamındadır.

منصر (minsarun) : İsm-i âlet” yardım edici bir alet” demektir. Mesela مفتح(miftah) kelimesi ism-i alet olur feteha kelimesinden gelir Feteha “açtı” demektir. Miftah ise “açıcı alet” yani “anahtar” demektir.

نصرة (nasraten) : Masdar binâi merra” bir kere yardım etmek” demektir.

 • نصرة (nisraten) : Masdar binâi nevi“bir türlü yardım etmek” demektir.
 • نصير (nusayrun) : İsm-i tasğir“azıcık yardım edici” demektir. Ancak bunda acizlik anlamı vardır. Yani fazla yardım etmeye gücü yetmeyen, âciz kişi demektir. Mesela عبد(abede) kelimesi “ibâdet etti, kulluk yaptı” demektir. Bunun ismi tasğiri عبيد(ubeydün) olarak gelir. Ve hepimizin bildiği Ubeydullah isminin anlamı ” ‘ın aciz bir kulu” şeklindedir ‘a az ibadet eden kişi demek değildir.
 • نصري (nasriyyün) : İsm-i mensub  “Yardım etmeye mensub kişi” demektir.
 • نصا ر (nassarun) : Mübâlağa ism-i Fâil“mübâlağa ile yardım edici” demektir.
 • انصر (ensaru) : İsm-i tafdîl“ziyade yardım edici” demektir. Herhalde Peygamber efendimizin ashabından olan Medine halkına niçin ensar denildiğini de anlamışsınızdır.
 • ما انصره (mâ ensarahü) : Fiil-i taaccüb-i evvel” aceb yardım etti” demektir. Bunu bir kişinin yaptığı iş taacübümüze gittiği zaman kullanırız.
 • وانصر به (ve ensır bihi) : Fiil-i taaccüb-i sâni” ne aceb yardım etti” demektir. Arkadaşlar ism-i fail ve ism-i mef’ul ‘ün başlarında “فهو “(fehüve) ve “وزاك “(ve zâke) olarak gelen kısımlar zamirdir. Yani kelimenin aslından değildir. Sadece “ناصر “(nâsırun) veya “منصور “(mensurun) dediğimiz zaman da aynı anlamı verir. Bu zamirler bahsi ilm-i sarfın mevzusu olmayıp ilm-i nahvin mevzusudur. Bu yüzden burada bundan bahsedip te sizlerin kafanızı karıştırmayayım. İnşaallah İlm-i sarfı bitirebilirsek ilm-i nahve de geçiş yapabiliriz. Buraya kadar elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Yine atladığım yerler olursa veya anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz Misallerle açıklamaya başlayınca daha iyi anlamaya başlayacağınızı umuyorum

Böylece Arabi kelimelerin muhtelifeye göre nasıl çekildiğini öğrenmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde muttarideye göre nasıl çekilir onları öğrenmeye başlayacağız. Muhtelifeyi ana başlıklar gibi düşünürsek muttarideyi de o her bir ana başlığın alt başlıkları şeklinde düşünebiliriz. Yani bir fiil-i mâzi ile fiil-i muzârinin muttarideye göre çekimleri farklıdır. Muhtelifeye göre 24 tane kelime olduğuna göre ve her bir kelimenin kendine ait muttarideye göre çekimi olduğunu düşünürsek muttaride bahsinin çok daha uzun olacağını tahmin edebiliriz herhalde şimdiden gözünüzün korktuğunu biliyorum Ama korkmanıza gerek yok. Çünkü belli bir muttaride kalıbını ezberlediğimiz zaman diğerlerini de ezberlemek çok kolay oluyor. Yani fiil-i mazinin muttarideye göre çekimini öğrendiğimiz zaman fiil-i muzarinin muttarideye göre çekimini de büyük ölçüde halletmişsiniz demektir.

 

Sülasi mücerred fiilerde fiili mazi meçhul yapılırken fa-ul fiili zammelenir ayn-ül fiil kesre ise o şekil bıraklır kesre değilse kesralanır.

Bu derste geçen yeni kelimerin manası:
Nefsi mütekellim vahde: Konuşan kişi tek olarak (ben) Nefsi mütekellim maal ğayr: Konuşan kişi yanındakilerle beraber(biz)

Kelime neye denir ve kaça ayrılır?

Manası olan ve tek başına kullanılan en küçük söz parçasına kelime denir. Arapçada kelime üç kısma ayrılır;

1)FİİL
2)İSİM
3)HARF

FİİL neye denir?

Lügat manası: İş , Istılah manası: üç zamandan biri ile ilgisi olan ve bir işi bir olayı bildiren kelimelere fiil denir.

Fiil Zamana bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir. Arapça’da iki temel fiil çekimi vardır. Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir Bunlar fiil-i mâzî (geçmiş zaman) ve fiil-i muzâri (geniş zaman, şimdiki zamanın karşılığı) dır.

FİİL-İ MÂZİ

Türkçe’mizdeki – di’li geçmiş zamana denir. Geçmişte daha önce yapılmış bir işi bildirir. (Türkçe’deki …di-dı, dü-du, ti-tı, tü-tu eklerini sağlar).

كَتَبَ yazdı عَلِمَ bildi نَصَرَ yardım etti
أَكَلَ yedi شَرِبَ içti فَتَحَ açtı
حَضَرَ geldi وَجَدَ buldu ضَرَبَ vurdu
كَسَرَ kırdı رَكِبَ bindi شَكَرَ teşekkür etti, şükretti
سَمِعَ duydu, işitti دَخَلَ girdi دَرَسَ ders yaptı, eğitim gördü
ذَهَبَ gitti نَشَرَ yaydı قَطَعَ kesti

Yukarıda fiile örnek olarak gösterilen kelimeler geçmişte yapılmış bir işi bildirmekte ve erkek için kullanılmaktadır. Kadın için kullanıldıklarında yukarıdaki fiillerin sonuna cezimli تْ harfi eklenir. Erkekte kullanılanlara Arapça’da müzekker (eril), kadında kullanılanlara müennes (dişi) denir Örnekler:

كَتَبَ den → كَتَبَتْ (o kadın) yazdı
أَكَلَ den → أَكَلَتْ (o kadın) yedi
وَجَدَ den → وَجَدَتْ (o kadın) buldu

Arapça’da kendinden bahsedilene yani üçüncü şahsa; erkek için gâib, kadın için gâibe denir.

FİİL-İ MAZİ ÇEKİM TABLOSU

Cemi
(Çoğul) Müsennâ (İkil)Tesniye Müfred (Tekil)
Müzekker كَتَبوُا كَتَباَ كَتَبَ Gâib (3 şahıs)
(Onlar) yazdılar (O ikisi) yazdı (O) yazdı
Müennes كَتَبْنَ كَتَبَتاَ كَتَبَتْ Gâibe

Müzekker كَتَبْتُمْ كَتَبْتُماَ كَتَبْتَ Muhâtab (2 şahıs)
(Sizler) yazdınız (Siz ikiniz) yazdınız (Sen) yazdın
Müennes كَتَبْتُنَّ كَتَبْتُماَ كَتَبْتِ Muhâtaba

Müzek+Müe كَتَبْناَ كَتَبْناَ كَتَبْتُ Mütekellim (1şahıs)
(Bizler) yazdık (İkimiz) yazdık (Ben) yazdım

ÜÇ ZAMAN nelerdir?

MAZİ: Geçmiş zamana denir.
HAL: İçinde bulunan zamana denir.
İSTİKBAL: Gelecek zamana denir.

İsim neye denir?

Manası zamana bağlı olmayan kendi başına bir manası bulunan ve insan, bitki, hayvan gibi mahlukatı gösteren kelimelere isim denir.

HARF neye denir?

Misal: هَلْ “hel” mı-mi
مِنْ min: den, dan
اِلَى ila: e-a bu harflerin isim ve fiille beraber bulunduğuna misal:

Hel cae zeydün minel mescidi ilal beyti )( هَلْ جَاءَ زَيْدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَى الْبَيْتِ

هَلْ جَاءَ Hel cae? ===> Geldimi? (kim?)

زَيْدٌ Zeydün “zey
d” (nereden?)
مِنَ الْمَسْجِدِ Minel mescidi “mescidden” (nereye?)

اِلَى الْبَيْتِ İlal beyti “eve” demektir.

FİİLLER kemmiyet (sayı) itibari ile üçtür
1)Müfred (bir)
2)Tesniye (iki)
3)Cemi (üç ve üçten fazla)

FİİLLERDE keyfiyyet kaça ayrılır?

Fiiller keyfiyyet itibari ile ikilidir

1)Müzekker (Erkek)
2)Müennes (Dişi)

Kendi başına bir manası bulunmayan, ancak bir isim veya fiille beraber bulunduğunda bir mana ifade eden kelimelere harf denir.

Gaib, Muhatab, Mütekellim ne demektir?

Gaib:

Göze görünmeyen, yani kendisinden bahsedilirken hazır olmayan şahıs

Muhatab:

Hazır olup kendisine söz söylenen şahıs

Mütekellim:

Söz söylenen şahıstır

Eğer bir kişi ise “mütekellim vahde” , Birden fazla ise “Mütekellim meal gayr” adını alır.

Muzari Fiil

Fiili muzari neye denir?

Şimdiki ya da gelecek zamadaki bir duruma delalet eden fiildir. (Türkçe’de geniş, zaman, şimdiki zaman veya gelecek zaman ile karşılanabilir)
Muzari fiil, mazi fiilin başına muzarilik harflerinden birinin ( ا، ت، ي، ن ) dörtlü fiilde dammeli, diğerlerinde fethalı] olarak getirilmesiyle elde edilir.
Örneğin:

Mazi

 • اَكْرَمَ
 • سَمِعَ
 • اِسْتَعْلْمَ

Muzari

 • يِكْرِمُ
 • يَسْمَعُ
 • يَسْتَعْلَمُ

Mazi fiil eğer üçlü ise birinci kök harfi sakin yapılır, ikinci kök harfi –sözlükte mazi fiili izleyen “u, a, i” harfleriyle gösterildiği şekilde; damme, fetha veya kesra olarak- harekelenir.

Örneğin:

Mazi fiil
Muzarideki harekesi

u

كَتَبَ
يَكْتُبُ

كَتَبَ

a

فَتَحَ
يَفْتَحُ

فَتَحَ

i

جَلَسَ
يَجْلِسُ

جَلَسَ

Muzari fiil çekim tablosu

Tekil

يَكْتُبُ

İkil

يَكْتُبَانِ

Çoğul

يَكْتُبُونَ

Müzekker III Şahıs

تَكْتُبُ

تَكْتُبَانِ

يَكْتُبْنَ

Müennes III Şahıs

تَكْتُبُ

تَكْتُبَانِ

تَكْتُبُونَ

Müzekker II Şahıs

تَكْتُبْنَ

تَكْتُبَانِ

تَكْتُبِينَ

Müennes II Şahıs

اَكْتُبُ

نَكْتُبُ

نَكْتُبُ

I Şahıs

Mazi fiil, mezid ve başında eklenmiş bir ت harfi varsa, bu ت harfi olduğu gibi bırakılır.

Örneğin:

Mazi

 • تَعَلَّمَ
 • تَخَرَّجَ

Muzari

 • يَتَعَلَّمُ
 • يَتَخَرَّجُ

3- Mazi fiil mezid ve başında eklenmiş bir hemze varsa, hemze atılır ve sondan bir önceki harf kesra ile harekelenir.

Örneğin:

Mazi

 • اَكْرَمَ
 • اَعْلَمَ

Muzari

 • يُكْرِمُ
 • يُعْلِمُ

4- Muzari fiilin başına سَ veya سَوْفَ eklerinden biri gelirse fiil gelecek zaman anlamı kazanır.

Örneğin:

Muzari

 • يَكْتُبُ
 • يَخْرُجُ

Gelecek zaman ekleri

 • سَ ، سَوْفَ
 • سَ ، سَوْفَ

Gelecek zaman fiili

 • سَيَكْتُبُ
 • سَيَخْرُجُ

5- Muzari fiilin başına veya ekleri gelirse, fiil geçmiş zaman anlamı kazanır.

Örneğin:

Muzari

 • يَكْتُبُ
 • يَخْرُجُ

Geçmiş zaman ekleri

 • لَمْ ، لَمَّا
 • لَمْ ، لَمَّا

Geçmiş zaman fiili

 • لَمْ يَكْتُبْ ، لَمَّا يَكْتُبْ
 • لَمْ يَخْرُجْ ، لَمَّا يَخْرُجْ

Arapça Cümle Kuruluşunu Oluşturan Unsurlar

Arapça’da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir İsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle cümle oluşur Bir cümlenin kurulması için gereken bu üç unsuru sırasıyla işleyelim.

İSİM

Canlı cansız şeylere, varlıklara ad olan ve zamanla ilgisi olmayan kelimelere isim denir İsimler ya ma’rife (belirli) ya da nekre (belirsiz) olur.

MA’RİFE:

Bir ismin başında اَلْ takısı bulunursa o isim belirlidir اَلْ takısı alarak belirlenmiş kelimeye ma`rife denir. اَلْقَلَمُ dediğimizde herhangi değil, belli bir kalemi anlatmış oluruz.

اَلْقَلَمِ اَلْقَلَمَ اَلْقَلَمُ

Bu اَلْ takısına da Harf-i tarif denir Başına اَلْ takısı alan bir kelimenin sonuna tenvin gelmez.

NEKRE:

Eğer ismin başında harf-i tarif denen اَلْ takısı yoksa bu isim belirsiz herhangi bir varlığı anlatır. Bu belirsiz isme nekre denir قَلَمٌ denilince belirsiz genel herhangi bir kalem anlaşılır ve son harfi de aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi tenvinli olur:

قَلَمٍ قَلَماً قَلَمٌ

Belirsizliği, herhangiliği anlatan tenvinle bu kelime “Bir kalem” diye tercüme edilebilir.
Cümle kuruluşunda genellikle marife isim kullanılır Bir isim ya marifedir ya da nekredir. Diğer bir ifadeyle bir ismin başında hem harf-i tarif olan (اَلْ) takısı hem de sonunda tenvin gelmez. Ancak bazı özel isimlere ve zamirlere bitişik isimler bazen tenvin almadığı gibi harf-i tarif de (اَلْ) almazlar[7] Çünkü özel isim ve zamirler zaten belirli varlıklara aittir Örnek:

بَكْرٌ عاَدِلٌ خَالِدٌ يُوسُفُ عُمَرُ
رَمَضاَنُ إِسْتَانْبُولُ إِزْميِرُ مَكَّةُ تُرْكِياَ

İsimlerin başında gelen اَلْ takısının hemzesi başında bulunduğu kelimeye, ya lâm harfi okunmadan şeddeli ya da lâm’a cezim verilmek suretiyle birleşir (اَلشَّمْسُ) ve (اَلْقَمَرُ) gibi Bilindiği gibi tecvit ilminde buna idgâm-ı şemsiye ve izhâr-ı kameriye adı verilir Bu konuyu bilmemiz harfi tariften sonraki harfin şeddeli mi şeddesiz mi okunacağını tesbit etmemiz için zorunludur

ismi fail neye denir ?

İsmi Fâilin Tasrifi

İsimlerde ğaib ğaibe olmadığından isimlerin çekimlerini yaparken parmaklarımızı kullanırsak (bkz3Ders)iki parmağımızı kullanabiliriz.

Tablo da farklı olarak gördüğümüz mükesser siğaları cemi salim ile aynı manada olup sadece kalıpları farklıdır. Siğaları kırılıp kaide dışı olarak geldiğinden mükesser (kırık)denmiştir.

Kelimelerin okunuşlarını yazdığım için hareke koymadım.

Fiil Cümlesi

FİİL, Fâil ve Meful ( Mefulün bih, Mefulün bih gayri sarih, Mafulün fih, Mefulün leh, Mefülün maah ) Hakkındaki Bilgiler:

 • 1) Fiil cümlesi, bir fiil ile başlar. Fiil, fâil ve mef’ûl olmak üzere üç unsurdan meydana gelir Fâil; mamuldur, merfudur ve fiilde saklı olan hükümleri idrak ettikten sonra; yaşamakla yükümlüdür, görevlidir ve sorumludur. (MAMUL: Nahiv’de “Âmil” ismiyle tanımlanan 60 adet kelimenin (isim, fiil ve harfin) doğrudan veya vasıtalı olarak tesir ettiği kelimeye, mamul denir. ÂMİL: İlâhi sıfat, izafi sıfat, aslî vasıf, izafi vasıfları görülür, bilinir, sezilir veya anlaşılır hâle getiren kelimelerin genel ismidir.
 • 2) Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdeki fiil cümlelerinde, (a) “Sebepler, sebebi yaratanın iradesine bağlıdır. Bunun aksi de olmaz” ilkesinin, (b) “fiil, fâilin şahididir” haberinin, (c) “fiilin, öncesini ve sonrasını gördükten sonra ya hayır konuş ya da sus” ikâzının, (d) “fiilleri gözlemleyerek, Esma-ül Hüsna’lar hakkında marifet sahibi olmak, Hz Resulullah asv’mın yaşadığı ilk sünnetullahtır. Çünkü, ilk beş ayetten sonra üç sene başka ayet nazil olmamıştır” imâsının, (e) “müteaddi fiilinin mânası, mefülde görülür ve bilinir” kaidesinin, (f) “Yapanı değil de yaptıranı gör (Çünkü müteaddi fiilin mânası, mefulde görülür)” atasözünün, (g) fiil; teklik, çokluk, müzekkerlik, müenneslik açısından fâile tâbi olduğu için “fiil, fâile tâbidir ve onun şahididir”, saklı bilgisinin ve vb ifadelerin anlamları saklıdır.
 • 3) Şibhi cümlede mübteda (Bakınız, İ’rab / Fiil Cümlesi) veya fiil saklıdır. Buradaki saklı bilgileri bir örnekle şöyle açıklıyabiliriz: Fiilin saklı olması halindeki bilgiler: Besmele-i Şerife, mahzuf (saklanmış) olarak geldiği takdir edilen bir fiil ile başlayan fiil cümlesindeki “mefulün bih gayri sarihtir” NASB halinde olduğu için de, açıkça söylenmeli ve herkes tarafından bilinmeli anlamı saklıdır (Şâfi Mezhebinde) Aşk ehlinin Allah Teala’ya hitap şeklidir Sakli olarak geldiği takdir edilen fiiller:
 • ( يَقْرَاُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayret hâli, cezbe hâli görülebilir Hz Reaulullah asv’ın Hira dağında ilk olarak nazil olan Alak suresinin 1-5 ayetlerini okurken yaşadığı hâle karşılık gelir.
 • ( نَتْلُو ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayranlık hâli, ürperme, gözün nemlenmesi, gözyaşı görülebilir El-Furkan, 32 ve Fâtır,29-30 ayeti kerimelerindeki okuyuş şekline karşılık gelir.
 • ( اَبْتَدِئُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; boyun bükme, utanma, sevinme gibi çok çeşitli duyguların hissedilmesine karşılık gelir.
 • 4) Fiil ve fâil den meydana gelen en küçük cümleye “cümle-i fiiliye” denir. Mesela; ( قَالَ ) gibi “Fâil, fiilin zahir olduğu yerdir” de denebilir Ayet-i Kerimelerdeki ( قَالَ ) cümlesini sadece fâil bilir, başkası duymaz bilemez. Türkçemizdeki “Aklından şöyle geçirmiş, içinden ne konuşuyor bilinmez, içimden şunları söyledim, ” gibi ifadelerle anlattıklarımıza karşılık gelir Yoksa, sesli olarak şunları dedi anlamına gelmez.
 • 5) Fiil cümlesini oluşturan tüm unsurların tamamı, Kur’an-ı kerim’deki her fiil cümlesinde mevcuttur, ancak bu unsurların çoğu hazf edilmiştir KİM fiildeki hükümleri (saklı emirleri) ihyâ etmeye çabalarsa, hazf edilmiş unsunlar kendi kıssalarıyla (yaşadığı olaylarla) öğretilir.
 • Fiil neyin zuhuru : Kendi aslî vasfının / izâfi vasfının / izâfi sıfatının mı zuhurudur?
 • Fiili yapan : KİM yaptı ? … (Fâil)
 • Fiile maruz kalan : KİME / NEYE yaptı? … (Mefulün bih)
 • Fiilin işlendiği zaman: NE ZAMAN yaptı? … (Mefulun fih)
 • Fiilin işlendiği mekan: NEREDE yaptı ? … (Mefulün fih)
 • Fiilin işleniş gerekçesi: NİÇİN yaptı? … (Mefulün lieclih)
 • Fiilin işleniş araçları : NASIL / NE İLE yaptı? (mefulün bih gayri sarih)
 • Bu yedi unsuru da takdir eden ve yaratanın tek bir Zat olduğu idrak edilirse, o fiil Zat’ın zuhur yeri olur Zat, beden gözüyle görülmese de varlığını kayıtsız şartsız kabul edersin O fiile da Zat’ın “fiili sıfatı” denir. Şöyle de söylenebilir: Bir fiilin yedi unsurundan her birini ayrı ayrı yüce Hakk’a bağlayabilecek zahiri ve batınî bilgiye sahip olan kişi, Hakk Tealayı fiilinde müşahade etmiş demektir. Buna “fiillerin tecellisi” de denir (Örnek: Âl-i İmran Suresi, 123 Açıklaması için Bina sayfası / 1Bab’a bakınız)

Mimsiz mastar’ın çekimi…..????/

Cehdi mutlak malum çekimi

Cehdi mutlak mechul çekimi

Cehdi Mutlak Neye Denir ?


Geşmiş zamanda bir fiilin, yapılmadığına delalet eden fiildir”lem” kelimesi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder.

Lefzen tesiri: lem kelimesi dahil olduğu müfret muzarinin sonunu eğer son harf sahih ise ;(illet harfi deilse)cezm ederEğer illetli ise o harfi düşürür.
Cemi müennes nunu hariç,tesniye ve cemi,müfret,müennes,muhataba nunlarını düşürür.

Manen tesiri: Lem kelimesi dahil olduğu fiili muzarinin hal ve istikbale şamil olan manalarını maziye çevirir ,ve müsbet (olumlu) olan murzarinin manasını nefy eder.
NOT: İlletli harf 3 tanedir ا و ي

ي يَنْصُر (yensuru) yardım eder (şimdiki hal ya gelecek zamanda)

يَنْصُرْ لم Yardım etmedi (geçmiş zamanda)

MASTAR
Zamana bağlı olmaksızın bir işe delalet eden isimdir ki, fiilin ve fiilden müştak birçok isim fiillerin köküdür.
Misal:ِاْكَرامٌِ َاْكَرَم َنَصَر َنْصٌر
masdar mimli veya mimsiz olmak üzere iki kısma ayrılır.
(1)Masdar_ı gayri mimi:Başında zaid mim bulunmayan masdardır. ِعْلٌم ِكَتاَبٌة ُخُرْخgibi
(2)Masdar_ı mimi:Başında zaid mim bulunan masdarlardır .ُمُفَاعَلٌ مَفْعِلٌgibi

Fakat; مُفَاعَلَةًًًmimi masdar değildir(binada 4 harfli masdar çekiminde göreceğiz)

Sülasi mücerred fiilin masdarları kıyasi olmayıp semaidir(semai araplardan işitildiği gibi)

CEHDİ MUSTAĞRAK:

( Henüz yardım etmedi) لَمَّا يَنْصُرْ

Asla o işin olmadığını bildirir geçmiş zamanın hepsini kaplar.
Geçmiş zamanın tamamında bir fiilin yapılmadığına delalet eden fiile denir. لَمَّ Kelimesi ve لَمْ kelimesi gibi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder.

MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)


(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
 (lemma yensur) müfret müzekker ğaib henüz yardım etmedi bir erkek
 (lemma yensuraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım etmediler iki erkek
 (lemma yensuruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım etmediler erkekler
 (lemma tensur) müfret müennes ğaibe henüz yardım etmedi bir bayan
 (lemma tensuraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım etmediler iki bayan
 (lemma yensurne) cemi müennes ğaibe henüz yardım etmediler bayanlar
 (lemma tensur) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım etmedin bir erkek
 (lemma tensuraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz iki erkek
 (lemma tensuruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz erkekler
(lemma tensurii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım etmedin bir bayan
(lemma tensuraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz iki bayan
 (lemma tensurne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz bayanlar
(lemma ensur) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım etmedim
(lemma nensur) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım etmedik

MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)


 (lemma yunsar) müfret müzekker ğaib henüz yardım olunmadı bir erkek
 (lemma yunsaraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar iki erkek
 (lemma yunsaruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar erkekler
 (lemma tunsar) müfret müennes ğaibe henüz yardım olunmadı bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar iki bayan
 (lemma yunsarne) cemi müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar bayanlar
 (lemma tunsar) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım olunmadın bir erkek
 (lemma tunsaraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız iki erkek
 (lemma tunsaruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız erkekler
 (lemma tunsarii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım olunmadın bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız iki bayan
 (lemma tunsarne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız bayanlar
 (lemma unsar) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım olunmadım
 (lemma nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım olunmadık

şimdi ise ecvef fiilinden bir örnek vericem bundan sonra misalleri çogaltabilirsiniz inş.

قل يقول قولن قاإلن مقلن لميقل لميق لم يقل مايقل لايقول لنيقل ليقل لايقل قل لتقل

bu misalleri ilerletebilirsiniz bi sonraki soru ise mesela hangi kelime hangi babtan olduğunu bulup ziyadelikleri yani hemzeleri çıkarıcaksın sonradan katılmış kelimeleri çıkarıcaksan ve kök fiiline ulaşacaksınız anlamadınız yer olduğunda tekrar sorarsınız.

İşte Arapçada bir kök kelime vardır. Ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değiştirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsiniz. Bu da tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir.

شَعُوارٌ fiil-i Muzâri hisetmek

burada mastar sıgasını unutmuşsunuz onun yerine muzari vermişsiniz mastar burada سَعْرً
ismi failde ise nasran olduğuna göre bu fiilde de صَاعِرٌolucak ismi mefulde yine son harf tenvinli gelecek yani مَسْعُورٌ olacak nefi istikbalde son harf ötreli gelecek لا ُيَشْعُر olarak gelecek.
mastar binai merrada ise aynel fiili cezimli gelecek yani سَعْرَتًgelicek mastar binai nevıde öyle son olarak ta fiili taaccüp sanide başında vav eksikti yani aslen وَاَشْعِرْبِهِ olacak çıkartabildiklerim bu kadar zor bi fiil seçmişsiniz bide rama fiilini deneyin.

 

Emsile Kuralları
Emsile Kuralları

Diğer Bir Takdim Şekli:

EMSİLE-İ MUHTELİFE (24 KALIP)  
         ﻧصر-  nasara fiili mazi yardım etti
        ينصر – yensuru fiili muzari yardım eder, ediyor, edecek
        نصرا  – nasren mastar yardım etmek
        ناصر   – naasirun ismi fail yardım eden , yardım edici
      منصور  – mensuurun ismi mef’ul yardım edilmiş
     لم ينصر – lem yensur fiili muzari cahdi mutlak yardım etmedi
    لما ينصر  – lemma yensur fiili muzari cahdi mustağrak henüz yardım etmedi
     ما ينصر – ma yensuru fiili muzari nefyi hal yardım etmiyor
     لا ينصر – la yensuru fiili muzari nefyi istikbal yardım etmeyecek
     لن ينصر – len yensure fiili muzari te’kidi nefyi istikbal elbette yardım etmeyecek
      لينصر – li yensur emri ğaib yardım etsin
     لا ينصر – la yensur nehyi ğaib yardım etmesin
       أنصر  – unsur emri hazır yardım et
     لا تنصر – la tensur nehyi hazır yardım etme
       منصر – mansarun ismi zaman,ismi mekan,mastar mimi yardım edecek zaman,yardım edecek mekan yardım etmek
       منصر – minsarun ismi alet yardım edecek alet
       نصرة – nasraten mastar bina-i merre bir kere yardım etmek
      نصرة  – nısraten mastar bina-i nev’i bir çeşit yardım etmek
       نصير – nusayrun ismi tesğir yardım etmecik
      نصرى – nasriyyun ismi mensup yardım etmeye mensup
       نصار – nassarun mubalağalı ismi fail çok yardım eden
       أنصر – ensaru ismi tafdil en çok yardım eden
  ما أنصره  – ma ensarahu fiili teaccübi evvel acayip yardım etti
   وأنصربه  – ve ensır bihi fiili teaccübi sani ne acayip yardım etti
Aşağıdaki çekim tablolarından her birine “EMSİLE-İ MUTTARİDE” denilir.
MALUM FİİLİ MAZİ ÇEKİM KALIPLARI  
     نصر      (nasaRA) müfret müzekker ğaib yardım etti bir erkek
     نصرا     (nasaRAa) tesniye müzekker ğaib yardım etti iki erkek
     نصروا   (nasaRUu) cemi müzekker ğaib yardım ettiler erkekler
    نصرت    (nasaRAt) müfret müennes ğaibe yardım etti bir bayan
    ﻧ نصرتا   (nasaRAtaa) tesniye müennes ğaibe yardım etti iki bayan
    نصرن    (nasaRne) cemi müennes ğaibe yardım ettiler bayanlar
   نصرت    (nasaRte) müfret müzekker muhatab yardım ettin sen bir erkek
   نصرتما   (nasaRtuma) tesniye müzekker muhatab yardım ettiniz siz iki erkek
   نصرتما   (nasaRtum) cemi müzekker muhatab yardım ettiniz siz erkekler
   نصرت    (nasaRti) müfret müennes muhataba yardım ettin sen bir bayan
   نصرتما   (nasaRtuma) tesniye müennes muhataba yardım ettiniz sin iki bayan
   نصرتن    (nasaRtunne) cemi müennes muhataba yardım ettiniz siz bayanlar
  نصرت     (nasaRtu) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım ettim
   نصرنا     (nasaRna) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım ettik
     
MEÇHUL FİİLİ MAZİ ÇEKİM KALIPLARI  
  نصر   (nusıre) müfret müzekker ğaib yardım edildi bir erkek
  نصرا  (nusıraa) tesniye müzekker ğaib yardım edildi iki erkek
  نصروا  (nusıruu) cemi müzekker ğaib yardım edildiler erkekler
  نصرت  (nusıret) müfret müennes ğaibe yardım edildi bir bayan
  ﻧ نصرتا  (nusıretaa) tesniye müennes ğaibe yardım edildi iki bayan
   نصرن  (nusırne) cemi müennes ğaibe yardım edildiler bayanlar
  نصرت  (nusırte) müfret müzekker muhatab sen yardım edildin bir erkek
  نصرتما  (nusırtumaa) tesniye müzekker muhatab siz yardım edildiniz iki erkek
   نصرتم  (nusırtum) cemi müzekker muhatab siz yardım edildiniz erkekler
  نصرت  (nusırti) müfret müennes muhataba sen yardım edildin bir bayan
  نصرتما  (nusırtuma) tesniye müennes muhataba siz yardım edildiniz iki bayan
  نصرتن  (nusırtunne) cemi müennes muhataba siz yardım edildiniz bayanlar
  نصرت  (nusırtu) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım edildim
  نصرنا   (nusırnaa) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım edildik
     
MALUM FİİLİ MUZARİ ÇEKİM KALIPLARI  
 ينصر  (yensuru) müfret müzekker ğaib yardım eder,ediyor,edecek bir erkek
 ينصران  (yensuraani) tesniye müzekker ğaib yardım eder,ediyor,edecek iki erkek
 ينصرون (yensuruune) cemi müzekker ğaib yardım eder,ediyor,edecek erkekler
  تنصر  (tensuru) müfret müennes ğaibe yardım eder,ediyor,edecek bir bayan
  تنصران  (tensuraani) tesniye müennes ğaibe yardım eder,ediyor,edecek iki bayan
  ينصرن  (yensurne) cemi müennes ğaibe yardım eder,ediyor,edecek bayanlar
  تنصر  (tensuru) müfret müzekker muhatab sen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir erkek
  تنصران  (tensuraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki erkek
 تنصرون  (tensuruune) cemi müzekker muhatab siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz erkekler
  تنصرين  (tensuriine) müfret müennes muhataba sen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir bayan
  تنصران  (tensuraani) tesniye müennes muhataba siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki bayan
  تنصرن  (tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz bayanlar
 أنصر  (ensuru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım ederim,ediyorum,edeceğim
 ننصر  (nensuru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım ederiz,ediyoruz,edeceğiz
     
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ ÇEKİM KALIPLARI  
  ينصر  (yunsaru) müfret müzekker ğaib yardım olunur,olunuyor,olunacak bir erkek
  ينصران (yunsaraani) tesniye müzekker ğaib yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki erkek
  ينصرون (yunsaruune) cemi müzekker ğaib yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar erkekler
  تنصر  (tunsaru) müfret müennes ğaibe yardım olunur,olunuyor,olunacak bir bayan
  تنصران  (tunsaraani) tesniye müennes ğaibe yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki bayan
  ينصرن  (yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar bayanlar
  تنصر  (tunsaru) müfret müzekker muhatab sen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir erkek
  تنصران  (tunsaraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki erkek
  تنصرون  (tunsaruune) cemi müzekker muhatab siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız erkekler
  تنصرين  (tunsariine) müfret müennes muhataba sen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir bayan
  تنصران  (tunsaraani) tesniye müennes muhataba siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki bayan
  تنصرن  (tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız bayanlar
  أنصر  (unsaru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunurum,olunuyorum,olunacağım
  ننصر  (nunsaru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunuruz,olunuyoruz,olunacağız
     
MİMSİZ MASTAR ÇEKİM KALIPLARI  
   نصرا  (nasren) müfret (tekil) bir yardım etmek
  نصران  (nasrani) tesniye (ikil) iki yardım etmek
  نصرت  (nasratun) cemi (çoğul) cemi(çoğul) yardım etmek
     
İSMİ FAİL ÇEKİM KALIPLARI  
  ناصر  (naasirun) müfret müzekker yardım edici bir erkek
  ناصران  (nasiraani) tesniye müzekker yardım edici iki erkek
  ناصرون  (nasiruune) cemi müzekker yardım edici erkekler
  نصار  (nussaarun) cemi  müzekker mükesser yardım edici erkekler
  ونصر  (ve nussarun) cemi  müzekker mükesser yardım edici erkekler
   ونصرة  (ve nasaretun) cemi  müzekker mükesser yardım edici erkekler
   ناصرة  (naasiretun) müfret müennes yardım edici bir bayan
  ناصرتان  (naasiretaani) tesniye müennes yardım edici iki bayan
  ناصرت  (naasiraatun) cemi müennes yardım edici bayanlar
  ونواصر  (ve nevaasiru) cemi  müennes mükessereh yardım edici bayanlar
     
İSMİ MEF’UL ÇEKİM KALIPLARI  
   منصور  (mensuurun) müfret müzekker yardım olunmuş bir erkek
   منصوران (mensuurani) tesniye müzekker yardım olunmuş iki erkek
   منصورون (mensuuruune) cemi müzekker yardım olunmuş erkekler
   منصورة  (mensuuretun) müfret müennes yardım olunmuş bir bayan
  منصورتان (mensuuretaani) tesniye müennes yardım olunmuş iki bayan
  منصورات (mensuuraatun) cemi müennes yardım olunmuş bayanlar
  ومناصر  (ve menaasiru) cemi müzekker mükesser yardım olunmuş erkekler
     
MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUTLAK ÇEKİM KALIPLARI  
  لمينصر  (lem yensur) müfret müzekker ğaib yardım etmedi bir erkek
  لم ينصرا (lem yensuraa) tesniye müzekker ğaib yardım etmediler iki erkek
  لم ينصروا (lem yensuruu) cemi müzekker ğaib yardım etmediler erkekler
  لم تنصر  (lem tensur) müfret müennes ğaibe yardım etmedi bir bayan
  لمتنصرا  (lem tensuraa) tesniye müennes ğaibe yardım etmediler iki bayan
  لم ينصرن (lem yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmediler bayanlar
  لم تنصر  (lem tensur) müfret müzekker muhatab sen yardım etmedin bir erkek
  لم تنصرا  (lem tensuraa) tesniye müzekker muhatab siz yardım etmediniz iki erkek
  لمتنصروا  (lem tensuruu) cemi müzekker muhatab siz yardım etmediniz erkekler
  لم تنصرى (lem tensurii) müfret müennes muhataba sen yardım etmedin bir bayan
  لم تنصرا  (lem tensuraa) tesniye müennes muhataba siz yardım etmediniz iki bayan
  لم تنصرن (lem tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım etmediniz bayanlar
  لم أنصر   (lem ensur) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım etmedim
  لم ننصر  (lem nensur) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım etmedik
     
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUTLAK ÇEKİM KALIPLARI  
  لم ينصر  (lem yunsar) müfret müzekker ğaib yardım olunmadı bir erkek
  لم ينصرا  (lem yunsaraa) tesniye müzekker ğaib yardım olunmadılar iki erkek
  لم ينصرو  (lem yunsaruu) cemi müzekker ğaib yardım olunmadılar erkekler
  لم تنصر  (lem tunsar) müfret müennes ğaibe yardım olunmadı bir bayan
  لم تنصرا  (lem tunsaraa) tesniye müennes ğaibe yardım olunmadılar iki bayan
  لم ينصرن (lem yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmadılar bayanlar
  لم تنصر   (lem tunsar) müfret müzekker muhatab sen yardım olunmadın bir erkek
  لمتنصرا   (lem tunsaraa) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunmadınız iki erkek
  لمتنصروا (lem tunsaruu) cemi müzekker muhatab siz yardım olunmadınız erkekler
  لم تنصرى  (lem tunsarii) müfret müennes muhataba sen yardım olunmadın bir bayan
  لم تنصرا   (lem tunsaraa) tesniye müennes muhataba siz yardım olunmadınız iki bayan
  لم تنصرن  (lem tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunmadınız bayanlar
  لم أنصر (lem unsar) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunmadım
  لم ننصر (lem nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunmadık
     
MALUM FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)
  لم ينصر  (lemma yensur) müfret müzekker ğaib henüz yardım etmedi bir erkek
  لم ينصرا  (lemma  yensuraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım etmediler iki erkek
  لم ينصروا (lemma  yensuruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım etmediler erkekler
  لما تنصر  (lemma  tensur) müfret müennes ğaibe henüz yardım etmedi bir bayan
  لم تنصرا  (lemma  tensuraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım etmediler iki bayan
  لم ينصرن (lemma  yensurne) cemi müennes ğaibe henüz yardım etmediler bayanlar
  لما تنصر  (lemma  tensur) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım etmedin bir erkek
  لما تنصرا  (lemma  tensuraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz iki erkek
  لما تنصروا (lemma  tensuruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz erkekler
  لما تنصرى  (lemma  tensurii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım etmedin bir bayan
  لما تنصرا  (lemma  tensuraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz iki bayan
   لما تنصرن  (lemma  tensurne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz bayanlar
  لما انصر  (lemma  ensur) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım etmedim
  لماننصر   (lemma  nensur) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım etmedik
     
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ CAHDİ MUSTAĞRAK ÇEKİM KALIPLARI (henüz = geçmiş zamanın tamamında)
  لما ينصر  (lemma yunsar) müfret müzekker ğaib henüz yardım olunmadı bir erkek
  لما ينصرا  (lemma  yunsaraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar iki erkek
  لما ينصروا (lemma  yunsaruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar erkekler
  لما تنصر   (lemma  tunsar) müfret müennes ğaibe henüz yardım olunmadı bir bayan
  لما تنصرا  (lemma  tunsaraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar iki bayan
  لما تنصرن (lemma  yunsarne) cemi müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar bayanlar
  لما تنصر  (lemma  tunsar) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım olunmadın bir erkek
  لما تنصرا  (lemma  tunsaraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız iki erkek
  لما تنصروا (lemma  tunsaruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız erkekler
  لما تنصرى  (lemma  tunsarii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım olunmadın bir bayan
  لما تنصرا  (lemma  tunsaraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız iki bayan
  لما تنصرن  (lemma  tunsarne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız bayanlar
  لما أنصر   (lemma  unsar) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım olunmadım
  لما ننصر  (lemma  nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım olunmadık
     
MALUM FİİLİ MUZARİ NEFYİ HAL  
  ماينصر  (ma yensuru) müfret müzekker ğaib yardım etmiyor bir erkek
  ما ينصران  (ma yensuraani) tesniye müzekker ğaib yardım etmiyorlar iki erkek
  ما ينصرون (ma yensuruune) cemi müzekker ğaib yardım etmiyorlar erkekler
  ما تنصر  (ma tensuru) müfret müennes ğaibe yardım etmiyor bir bayan
  ما تنصران (ma tensuraani) tesniye müennes ğaibe yardım etmiyorlar iki bayan
  ما ينصرن  (ma yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmiyorlar bayanlar
  ماتنصر  (ma tensuru) müfret müzekker muhatab sen yardım etmiyorsun bir erkek
  ما تنصران (ma tensuraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım etmiyorsunuz iki erkek
  ماتنصرون  (ma tensuruune) cemi müzekker muhatab siz yardım etmiyorsunuz erkekler
  ماتنصرين (ma tensuriine) müfret müennes muhataba sen yardım etmiyorsun bir bayan
  ما تنصران  (ma tensuraani) tesniye müennes muhataba siz yardım etmiyorsunuz iki bayan
  ما تنصرن  (ma tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım etmiyorsunuz bayanlar
  ماأنصر  (ma ensuru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım etmiyorum
  ما ننصر  (ma nensuru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım etmiyoruz
     
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ NEFYİ HAL  

  ما ينصر  (ma yunsaru)

müfret müzekker ğaib yardım olunmuyor bir erkek
 ماينصران (ma yunsaraani) tesniye müzekker ğaib yardım olunmuyor iki erkek
 ما ينصرون (ma yunsaruune) cemi müzekker ğaib yardım olunmuyorlar erkekler
 ما تنصر  (ma tunsaru) müfret müennes ğaibe yardım olunmuyor bir bayan
 ما تنصران (ma tunsaraani) tesniye müennes ğaibe yardım olunmuyor iki bayan
 ما ينصرن (ma yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmuyorlar bayanlar
 ما تنصر  (ma tunsaru) müfret müzekker muhatab sen yardım olunmuyorsun bir erkek
 ما تنصران  (ma tunsaraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunmuyorsunuz iki erkek
 ما تنصرون  (ma tunsaruune) cemi müzekker muhatab siz yardım olunmuyorsunuz erkekler
 ما تنصرين  (ma tunsariine) müfret müennes muhataba sen yardım olunmuyorsun bir bayan
 ماتنصران  (ma tunsaraani) tesniye müennes muhataba siz yardım olunmuyorsunuz iki bayan
 ما تنصرن  (ma tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunmuyorsunuz bayanlar
 ما أنصر  (ma unsaru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunmuyorum
 ما ننصر  (ma nunsaru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunmuyoruz
     
MALUM FİİLİ MUZARİ NEFYİ İSTİKBAL  
 لا ينصر (la yensuru) müfret müzekker ğaib yardım etmeyecek bir erkek
 لا ينصران (la yensuraani) tesniye müzekker ğaib yardım etmeyecek iki erkek
 لا ينصرون (la yensuruune) cemi müzekker ğaib yardım etmeyecekler erkekler
 لا تنصر (la tensuru) müfret müennes ğaibe yardım etmeyecek bir bayan
 لا تنصران (la tensuraani) tesniye müennes ğaibe yardım etmeyecek iki bayan
 لا ينصرن (la yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmeyecekler bayanlar
 لا تنصر (la tensuru) müfret müzekker muhatab sen yardım etmeyeceksin bir erkek
 لا تنصران (la tensuraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
 لا تنصرون (la tensuruune) cemi müzekker muhatab siz yardım etmeyeceksiniz erkekler
 لا تنصرين (la tensuriine) müfret müennes muhataba sen yardım etmeyeceksin bir bayan
 لا تنصران (la tensuraani) tesniye müennes muhataba siz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
 لا تنصرن (la tensurne) cemi müennes muhataba siz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
 لا أنصر (la ensuru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım etmeyeceğim
 لا ننصر (la nensuru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım etmeyeceğiz
     
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ NEFYİ İSTİKBAL  
 لا ينصر (la yunsaru) müfret müzekker ğaib yardım olunmayacak bir erkek
 لا ينصران (la yunsaraani) tesniye müzekker ğaib yardım olunmayacak iki erkek
 لا ينصرون (la yunsaruune) cemi müzekker ğaib yardım olunmayacaklar erkekler
 لا تنصر (la tunsaru) müfret müennes ğaibe yardım olunmayacak bir bayan
 لا تنصران (la tunsaraani) tesniye müennes ğaibe yardım olunmayacak iki bayan
 لاينصرن (la yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmayacaklar bayanlar
 لا تنصر (la tunsaru) müfret müzekker muhatab sen yardım olunmayacaksın bir erkek
 لاتنصران (la tunsaraani) tesniye müzekker muhatab siz yardım olunmayacaksınız iki erkek
 لا تنصرون (la tunsaruune) cemi müzekker muhatab siz yardım olunmayacaksınız erkekler
 لا تنصرين (la tunsariine) müfret müennes muhataba sen yardım olunmayacaksın bir bayan
 لاتنصران (la tunsaraani) tesniye müennes muhataba siz yardım olunmayacaksınız iki bayan
 لا تنصرن (la tunsarne) cemi müennes muhataba siz yardım olunmayacaksınız bayanlar
 لا أنصر (la unsaru) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunmayacağım
 لا ننصر (la nunsaru) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunmayacağız
     
MALUM FİİLİ MUZARİ TE’KİDİ NEFYİ İSTİKBAL  
 لن ينصر (len yensura) müfret müzekker ğaib elbette yardım etmeyecek bir erkek
 لن ينصرا (len  yensuraa) tesniye müzekker ğaib elbette yardım etmeyecek iki erkek
 لن ينصروا (len  yensuruu) cemi müzekker ğaib elbette yardım etmeyecekler erkekler
 لن تنصر (len  tensura) müfret müennes ğaibe elbette yardım etmeyecek bir bayan
 لن تنصرا (len  tensuraa) tesniye müennes ğaibe elbette yardım etmeyecek iki bayan
 لن ينصرن (len  yensurne) cemi müennes ğaibe elbette yardım etmeyecekler bayanlar
 لن تنصر (len  tensura) müfret müzekker muhatab elbette sen yardım etmeyeceksin bir erkek
 لن تنصرا (len  tensuraa) tesniye müzekker muhatab elbette siz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
 لن تنصروا (len  tensuruu) cemi müzekker muhatab elbette siz yardım etmeyeceksiniz erkekler
 لن تنصرى (len  tensurii) müfret müennes muhataba elbette sen yardım etmeyeceksin bir bayan
 لن تنصرا (len  tensuraa) tesniye müennes muhataba elbette siz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
 لن تنصرن (len  tensurne) cemi müennes muhataba elbette siz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
 لن أنصر (len  ensura) nefsi mütekellim vahdeh elbette ben yardım etmeyeceğim
 لن ننصر (len  nensura) nefsi mütekellim meal ğayr elbette biz yardım etmeyeceğiz
     
MEÇHUL FİİLİ MUZARİ TE’KİDİ NEFYİ İSTİKBAL  
 لن ينصر (len yunsara) müfret müzekker ğaib elbette yardım olunmayacak bir erkek
 لنينصرا (len  yunsaraa) tesniye müzekker ğaib elbette yardım olunmayacak iki erkek
 لن ينصروا (len  yunsaruu) cemi müzekker ğaib elbette yardım olunmayacaklar erkekler
 لن تنصر (len  tunsara) müfret müennes ğaibe elbette yardım olunmayacak bir bayan
 لن تنصرا (len  tunsaraa) tesniye müennes ğaibe elbette yardım olunmayacak iki bayan
 لن ينصرن (len  yunsarne) cemi müennes ğaibe elbette yardım olunmayacaklar bayanlar
 لن تنصر (len  tunsara) müfret müzekker muhatab elbette sen yardım olunmayacaksın bir erkek
 لن تنصرا (len  tunsaraa) tesniye müzekker muhatab elbette siz yardım olunmayacaksınız iki erkek
 لن تنصروا (len  tunsaruu) cemi müzekker muhatab elbette siz yardım olunmayacaksınız erkekler
 لن تنصرى (len  tunsarii) müfret müennes muhataba elbette sen yardım olunmayacaksın bir bayan
 لن تنصرا (len  tunsaraa) tesniye müennes muhataba elbette siz yardım olunmayacaksınız iki bayan
 لن تنصرن (len  tunsarne) cemi müennes muhataba elbette siz yardım olunmayacaksınız bayanlar
 لن أنصر (len  unsara) nefsi mütekellim vahdeh elbette ben yardım olunmayacağım
 لن ننصر (len  nunsara) nefsi mütekellim meal ğayr elbette biz yardım olunmayacağız
     
MALUM EMRİ ĞAİB  
 لينصر (li yensur) müfret müzekker ğaib yardım etsin bir erkek
 لينصرا (li yensuraa) tesniye müzekker ğaib yardım etsin iki erkek
 لينصروا (li yensuruu) cemi müzekker ğaib yardım etsinler erkekler
 لتنصر (li tensur) müfret müennes ğaibe yardım etsin bir bayan
 لتنصرا (li tensuraa) tesniye müennes ğaibe yardım etsin iki bayan
 لينصرن (li yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etsinler bayanlar
     
MEÇHUL EMRİ ĞAİB  
 لينصر (li yunsar) müfret müzekker ğaib yardım olunsun bir erkek
 لينصرا (li yunsaraa) tesniye müzekker ğaib yardım olunsun iki erkek
 لينصروا (li yunsaruu) cemi müzekker ğaib yardım olunsunlar erkekler
 لتنصر (li tunsar) müfret müennes ğaibe yardım olunsun bir bayan
 لتنصرا (li tunsaraa) tesniye müennes ğaibe yardım olunsun iki bayan
 لينصرن (li yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunsunlar bayanlar
 لأنصر (li unsar) nefsi mütekellim vahdeh ben yardım olunurum
 لننصر (li nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr biz yardım olunuruz
     
MALUM NEHYİ ĞAİB  
 لا ينصر (la yensur) müfret müzekker ğaib yardım etmesin bir erkek
 لا ينصرا (la yensuraa) tesniye müzekker ğaib yardım etmesin iki erkek
 لا ينصروا (la yensuruu) cemi müzekker ğaib yardım etmesinler erkekler
 لا تنصر (la tensur) müfret müennes ğaibe yardım etmesin bir bayan
 لا تنصرا (la tensuraa) tesniye müennes ğaibe yardım etmesin iki bayan
 لا ينصرن (la yensurne) cemi müennes ğaibe yardım etmesinler bayanlar
     
MEÇHUL NEHYİ ĞAİB  
 لا ينصر (la yunsar) müfret müzekker ğaib yardım olunmasın bir erkek
 لا ينصرا (la yunsaraa) tesniye müzekker ğaib yardım olunmasın iki erkek
 لا ينصروا (la yunsaruu) cemi müzekker ğaib yardım olunmasınlar erkekler
 لا تنصر (la tunsar) müfret müennes ğaibe yardım olunmasın bir bayan
 لا تنصرا (la tunsaraa) tesniye müennes ğaibe yardım olunmasın iki bayan
 لا ينصرن (la yunsarne) cemi müennes ğaibe yardım olunmasınlar bayanlar
 لا أنصر (la unsar) nefsi mütekellim vahdeh bana yardım olunmasın
 لا ننصر (la nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr bize yardım olunmasın
     
MALUM EMRİ HAZIR  
 أنصر (unsur) müfret müzekker muhatab sen yardım et bir erkek    (gelecek zamanda)
 أنصرا (unsuraa) tesniye müzekker muhatab siz yardım edin iki erkek  (gelecek zamanda)
 أنصروا (unsuruu) cemi müzekker muhatab sialer yardım ediniz erkekler   (gelecek zamanda)
 أنصرى (unsurii) müfret müennes muhataba sen yardım et bir bayan  (gelecek zamanda)
 أنصرا (unsuraa) tesniye müennes muhataba siz yardım edin iki bayan  (gelecek zamanda)
 أنصرن (unsurne) cemi müennes muhataba sizlar yardım ediniz bayanlar  (gelecek zamanda)
     
MEÇHUL EMRİ HAZIR  
 لتنصر (li tunsar) müfret müzekker muhatab yardım edil sen bir erkek    (gelecek zamanda)
 لتنصرا (li tunsaraa) tesniye müzekker muhatab yardım olun siz iki erkek    (gelecek zamanda)
 لتنصروا (li tunsaruu) cemi müzekker muhatab yardım olunun sizler erkekler   (gelecek zamanda)
 لتنصرى (li tunsarii) müfret müennes muhataba yardım olun sen bir bayan   (gelecek zamanda)
 لتنصرا (li tunsaraa) tesniye müennes muhataba yardım olun sizler iki bayan   (gelecek zamanda)
 لتنصرن (li tunsarne) cemi müennes muhataba yardım olununuz sizler bayanlar   (gelecek zamanda)
 لأنصر (li unsar) nefsi mütekellim vahdeh yardım olunayım ben  (gelecek zamanda)
 لننصر (li nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr yardım olunalım biz   (gelecek zamanda)
     
MALUM NEHYİ HAZIR  
 لا تنصر (la tensur) müfret müzekker muhatab yardım etme sen bir erkek    (gelecek zamanda)
 لا تنصرا (la tensuraa) tesniye müzekker muhatab yardım etmeyin siz iki erkek  (gelecek zamanda)
 لا تنصروا (la tensuruu) cemi müzekker muhatab yardım etmeyin sizler erkekler  (gelecek zamanda)
 لا تنصرى (la tensurii) müfret müennes muhataba yardım etme sen bir bayan  (gelecek zamanda)
 لا تنصرا (la tensuraa) tesniye müennes muhataba yardım etmeyin siz iki bayan  (gelecek zamanda)
 لا تنصرن (la tensurne) cemi müennes muhataba yardım etmeyin sizler bayanlar  (gelecek zamanda)
     
MEÇHUL NEHYİ HAZIR  
 لا تنصر (la tunsar) müfret müzekker muhatab sen yardım edilme bir erkek (gelecek zamanda)
 لاتنصرا (la tunsaraa) tesniye müzekker muhatab siz ikiniz yardım edilmeyiniz iki erkek (gelecek zamanda)
 لا تن صروا (la tunsaruu) cemi müzekker muhatab sizler yardım edilmeyiniz erkekler (gelecek zamanda)
 لا تنصرى (la tunsarii) müfret müennes muhataba sen yardım edilme bir bayan (gelecek zamanda)
 لا تنصرا (la tunsaraa) tesniye müennes muhataba siz yardım edilmeyiniz iki bayanlar (gelecek zamanda)
 لا تنصرن (la tunsarne) cemi müennes muhataba sizler yardım edilmeyiniz bayanlar  (gelecek zamanda)
 لا أنصر  (la unsar) nefsi mütekellim vahdeh yardım edilmem ben  (gelecek zamanda)
 لا ننصر  (la nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr yardım edilmeyiz biz  (gelecek zamanda)
     
İSMİ ZAMAN,İSMİ MEKAN,MASTAR MİMİ  
 منصر (mensarun) müfret yardım edecek zaman,yardım edecek mekan,yardım etmek
 منصران (mensaraani) tesniye yardım edecek iki zaman,yardım edecek iki mekan,yardım etmek
 مناصر (menaasiru) cemi yardım edecek zamanlar,yardım edecek mekanlar,yardım etmek
     
İSMİ ALET  
 منصر (minsarun) müfret yardım edecek bir alet
 منصران (minsaraani) tesniye yardım edecek iki alet
 مناصر (menaasiru) cemi yardım edecek aletler
     
MASTAR BİNA-İ MERREH  
 نصرة (nasraten) müfret bir kere yardım etmek
 نصرتان (nasrataani) tesniye iki kere yardım etmek
 نصرات (nasraatun) cemi cemi (çoğul kere = 3 veya daha fazla) kere yardım etmek
     
MASTAR BİNA-İ NEVİ  
 نصرة (nısraten) müfret bir çeşit yardım etmek
 نصرتان (nısrataani) tesniye iki çeşit yardım etmek
 نصرات (nısraatun) cemi çok çeşitli yardım etmek
     
İSMİ TESĞİR  
 نصير (nusayrun) müfret müzekker yardım etmecik bir erkek
 نصيران (nusayraani) tesniye müzekker yardım etmecik iki erkek
 نصيرون (nusayruune) cemi müzekker yardım etmecik erkekler
     
İSMİ MENSUB  
 نصرى (nasriyyun) müfret müzekker yardım etmeye mensub bir erkek
 نصريان (nasriyyaani) tesniye müzekker yardım etmeye mensub iki erkek
 نصريون (nasriyyuune) cemi müzekker yardım etmeye mensub erkekler
 نصرية (nasriyyetun) müfret müennes yardım etmeye mensub bir bayan
 نصريتان (nasriyyetaani) tesniye müennes yardım etmeye mensub iki bayan
 نصريات (nasriyyaatun) cemi müennes yardım etmeye mensub bayanlar
     
MUBALAĞALI İSMİ FAİL  
 نصار (nassaarun) müfret müzekker mubalağa ile yardım edici bir erkek
 نصاران (nassaaraani) tesniye müzekker mubalağa ile yardım edici iki erkek
 نصارون (nassaruune) cemi müzekker mubalağa ile yardım edici erkekler
 نصارة (nassaaratun) müfret müennes mubalağa ile yardım edici bir bayan
 نصارتان (nassaarataani) tesniye müennes mubalağa ile yardım edici iki bayan
 نصارات (nassaaraatun) cemi müennes mubalağa ile yardım edici bayanlar
     
İSMİ TAFDİL  
 أنصر (ensaru) müfret müzekker en çok yardım eden bir erkek
 أنصران (ensaraani) tesniye müzekker en çok yardım eden iki erkek
 أنصرون (ensaruune) cemi müzekker en çok yardım eden erkekler
 و أناصر (ve enaasıru) cemi müzekker mükesser en çok yardım eden erkekler
 نصرى (nusraa) müfret müennes en çok yardım eden bir bayan
 نصريان (nusrayaani) tesniye müennes en çok yardım eden iki bayan
 نصريات (nusrayaatun) cemi müennes en çok yardım eden bayanlar
 ونصر (ve nusaru) cemi müennes mükesser en çok yardım eden bayanlar
     
FİİL-İ TEACCÜBİ EVVEL  
 ما أنصره (ma ensarahu) müfret müzekker ğaib acayip yardım etti bir erkek
 ما أنصارهما (ma ensarahumaa) tesniye müzekker ğaib acayip yardım etti iki erkek
 ما أنصرهم (ma ensarahum) cemi müzekker ğaib acayip yardım ettiler erkekler
 ما أنصرها (ma ensarahaa) müfret müennes ğaibe acayip yardım etti bir bayan
ما أنصرهما (ma ensarahumaa) tesniye müennes ğaibe acayip yardım etti iki bayan
 ما أنصرهن (ma ensarahunne) cemi müennes ğaibe acayip yardım ettiler bayanlar
 ما أنصرك (ma ensarake) müfret müzekker muhatab sen acayip yardım ettin bir erkek
 ما أنصركما (ma ensarakumaa) tesniye müzekker muhatab siz acayip yardım ettiniz iki erkek
 ما أنصركم (ma ensarakum) cemi müzekker muhatab siz acayip yardım ettiniz  erkekler
 ما أنصرك (ma ensaraki) müfret müennes muhataba sen acayip yardım ettin bir bayan
 ما أنصركما (ma ensarakumaa) tesniye müennes muhataba siz acayip yardım ettiniz iki bayan
 ما أنصركن (ma ensarakunne) cemi müennes muhataba siz acayip yardım ettiniz  bayanlar
 ما أنصرانى (ma ensaranii) nefsi mütekellim vahdeh acayip yardım ettim ben
 ما أنصرنا (ma ensaranaa) nefsi mütekellim meal ğayr acayip yardım ettik biz
     
FİİL-İ TEACCÜBİ SANİ  
 وأنصربه (ve ensır bihii) müfret müzekker ğaib ne acayip yardım etti bir erkek
 وأنصربهما (ve ensır bihimaa) tesniye müzekker ğaib ne acayip yardım etti iki erkek
 وأنصربهم (ve ensır bihim) cemi müzekker ğaib ne acayip yardım ettiler erkekler
 و أنصربها (ve ensır bihaa) müfret müennes ğaibe ne acayip yardım etti bir bayan
 و أنصربهما (ve ensır bihimaa) tesniye müennes ğaibe ne acayip yardım etti iki bayan
 و أنصربهن (ve ensır bihinne) cemi müennes ğaibe ne acayip yardım ettiler bayanlar
 و أنصربك (ve ensır bike) müfret müzekker muhatab sen ne acayip yardım ettin bir erkek
 و أنصربكما (ve ensır bikumaa) tesniye müzekker muhatab siz ne acayip yardım ettiniz iki erkek
 و أنصربكم (ve ensır bikum) cemi müzekker muhatab siz ne acayip yardım ettiniz  erkekler
 و أنصربك (ve ensır biki) müfret müennes muhataba sen ne acayip yardım ettin bir bayan
 و أنصربكما (ve ensır bikumaa) tesniye müennes muhataba siz ne acayip yardım ettiniz iki bayan
 و أنصربكن (ve ensır bikunne) cemi müennes muhataba siz ne acayip yardım ettiniz  bayanlar
 و أنصربنى (ve ensır binii) nefsi mütekellim vahdeh ne acayip yardım ettim ben
 و أنصربنا (ve ensır binaa) nefsi mütekellim meal ğayr ne acayip yardım ettik biz

 

MALUM FİİLLER

MADİ

Cem’i Tesniye Müfred  
نُصِرُوا نُصِرَا نُصِرَ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edildi O ikisine yardım edildi  Ona yardım edildi O (Bay)
نُصِرْنَ نُصِرَتَا نُصِرَتْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edildi O ikisine yardım edildi Ona yardım edildi O (Bayan)
نُصِرْتُمْ نُصِرْتُمَا نُصِرْتَ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edildi Siz ikinize yardım edildi Sana yardım edildi Sen(Erkek)
نُصِرْتُنَّ نُصِرْتُمَا نُصِرْتِ Muhataba (Müennes)
Size yardım edildi Siz ikinize yardım edildi Sana yardım edildi Sen(Bayan)
نُصِرْنَا   نُصِرْتُ Mütekellim
Bize yardım edildi   Bana yardım edildi Ben

MUDARİ

Cem’i Tesniye Müfred  
يُنْصَرُونَ يُنْصَرَانِ يُنْصَرُ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım ediliyor O ikisine yardım ediliyor Ona yardım ediliyor O (Bay)
يُنْصَرْنَ تُنْصَرَانِ تُنْصَرُ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım ediliyor O ikisine yardım ediliyor Ona yardım ediliyor O (Bayan)
تُنْصَرُونَ تُنْصَرَانِ تُنْصَرُ Muhatab (Müzekker)
Sizlere yardım ediliyor Siz ikinize yardım ediliyor Sana yardım ediliyor Sen(Erkek)
تُنْصَرْنَ تُنْصَرَانِ تُنْصَرِينَ Muhataba (Müennes)
Sizlere yardım ediliyor Siz ikinize yardım ediliyor Sana yardım ediliyor Sen(Bayan)
نُنْصَرُ   أُنْصَرُ Mütekellim
Bize yardım ediliyor   Bana yardım ediliyor Ben

NEFY-İ HAL

Cem’i Tesniye Müfred  
ما يُنْصَرُونَ ما يُنْصَرَانِ ما يُنْصَرُ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmiyor O ikine yardım edilmiyor Ona yardım edilmiyor O (Bay)
ما يُنْصَرْنَ ما تُنْصَرَانِ ما تُنْصَرُ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmiyor O ikisine yardım edilmiyor Ona yardım edilmiyor O (Bayan)
ما تُنْصَرُونَ ما تُنْصَرَانِ ما تُنْصَرُ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edilmiyor Siz ikinize yardım edilmiyor Sana yardım edilmiyor Sen(Erkek)
ما تُنْصَرْنَ ما تُنْصَرَانِ ما تُنْصَرِينَ Muhataba (Müennes)
Size yardım edilmiyor Siz ikinize yardım edilmiyor Sana yardım edilmiyor Sen(Bayan)
ما نُنْصَرُ   ما أُنْصَرُ Mütekellim
Bize yardım edilmiyor   Bana yardım edilmiyor Ben

NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’i Tesniye Müfred  
لا يُنْصَرُونَ لا يُنْصَرَانِ لا يُنْصَرُ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmeyecek O ikine yardım edilmeyecek Ona yardım edilmeyecek O (Bay)
لا يُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَانِ لا تُنْصَرُ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmeyecek O ikisine yardım edilmeyecek Ona yardım edilmeyecek O (Bayan)
لا تُنْصَرُونَ لا تُنْصَرَانِ لا تُنْصَرُ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edilmeyecek Siz ikinize yardım edilmeyecek Sana yardım edilmeyecek Sen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَانِ لا تُنْصَرِينَ Muhataba (Müennes)
Size yardım edilmeyecek Siz ikinize yardım edilmeyecek Sana yardım edilmeyecek Sen(Bayan)
لا نُنْصَرُ   لا أُنْصَرُ Mütekellim
Bize yardım edilmeyecek   Bana yardım edilmeyecek Ben

CEHD-İ MUTLAK

Cem’i Tesniye Müfred  
لَمْ يُنْصَرُوا لَمْ يُنْصَرَا لَمْ يُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmedi O ikisine yardım edilmedi Ona yardım edilmedi O (Bay)
لَمْ يُنْصَرْنَ لَمْ تُنْصَرَا لَمْ تُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmedi O ikisine yardım edilmedi Ona yardım edilmedi O (Bayan)
لَمْ تُنْصَرُوا لَمْ تُنْصَرَا لَمْ تُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Size yardım edilmedi Siz ikinize yardım edilmedi Sana yardım edilmedi Sen(Erkek)
لَمْ تُنْصَرْنَ لَمْ تُنْصَرَا لَمْ تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Size yardım edilmedi Siz ikinize yardım edilmedi Sana yardım edilmedi Sen(Bayan)
لَمْ نُنْصَرْ   لَمْ أُنْصَرْ Mütekellim
Bize yardım edilmedi   Bana yardım edilmedi Ben

CEHD-İ MUSTAĞRAK

Cem’i Tesniye Müfred  
لَمَّا يُنْصَرُوا لَمَّا يُنْصَرَا لَمَّا يُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara henüz yardım edilmedi O ikisine henüz yardım edilmedi Ona henüz yardım edilmedi O (Bay)
لَمَّا يُنْصَرْنَ لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara henüz yardım edilmedi O ikisine henüz yardım edilmedi Ona henüz yardım edilmedi O (Bayan)
لَمَّا تُنْصَرُوا لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Size henüz yardım edilmedi Siz ikinize henüz yardım edilmedi Sana henüz yardım edilmedi Sen(Erkek)
لَمَّا تُنْصَرْنَ لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Size henüz yardım edilmedi Siz ikinize henüz yardım edilmedi Sana henüz yardım edilmedi Sen(Bayan)
لَمَّا نُنْصَرْ   لَمَّا أُنْصَرْ Mütekellim
Bize henüz yardım edilmedi   Bana henüz yardım edilmedi Ben

TE’KİDİ NEFY-İ İSTİKBAL

Cem’i Tesniye Müfred  
لَنْ يُنْصَرُوا لَنْ يُنْصَرَا لَنْ يُنْصَرَ Gaib (Müzekker)
Onlara elbette yardım edilmeyecek O ikisine elbette yardım edilmeyecek Ona elbette yardım edilmeyecek O (Bay)
لَنْ يُنْصَرْنَ لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرَ Gaibe (Müennes)
Onlara elbette yardım edilmeyecek O ikisine elbette yardım edilmeyecek Ona elbette yardım edilmeyecek O (Bayan)
لَنْ تُنْصَرُوا لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرَ Muhatab (Müzekker)
Size elbette yardım edilmeyecek Siz ikinize elbette yardım edilmeyecek Sana elbette yardım edilmeyecek Sen(Erkek)
لَنْ تُنْصَرْنَ لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Size elbette yardım edilmeyecek Siz ikinize elbette yardım edilmeyecek Sana elbette yardım edilmeyecek Sen(Bayan)
لَنْ نُنْصَرَ   لَنْ أُنْصَرَ Mütekellim
Bize elbette yardım edilmeyecek   Bana elbette yardım edilmeyecek Ben

EMİR

Cem’i Tesniye Müfred  
لِيُنْصَرُوا لِيُنْصَرَا لِيُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilsin O ikisine yardım edilsin Ona yardım edilsin O (Bay)
لِيُنْصَرْنَ لِتُنْصَرَا لِتُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilsin O ikisine yardım edilsin Ona yardım edilsin O (Bayan)
لِتُنْصَرُوا لِتُنْصَرَا لِتُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilsin Siz ikinize yardım edilsin Sana yardım edilsin Sen(Erkek)
لِتُنْصَرْنَ لِتُنْصَرَا لِتُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilsin Siz ikinize yardım edilsin Sana yardım edilsin Sen(Bayan)
لِنُنْصَرْ   لِأُنْصَرْ Mütekellim
Bize yardım edilsin   Bana yardım edilsin Ben

NEHİY

Cem’i Tesniye Müfred  
لا يُنْصَرُوا لا يُنْصَرَا لا يُنْصَرْ Gaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmesin O ikisine yardım edilmesin Ona yardım edilmesin O (Bay)
لا يُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَا لا تُنْصَرْ Gaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmesin O ikisine yardım edilmesin Ona yardım edilmesin O (Bayan)
لا تُنْصَرُوا لا تُنْصَرَا         لا تُنْصَرْ Muhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilmesin Siz ikinize yardım edilmesin Sana yardım edilmesin Sen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَ لا تُنْصَرَا لا تُنْصَرِي Muhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilmesin Siz ikinize yardım edilmesin Sana yardım edilmesin Sen(Bayan)
لا نُنْصَرْ   لا أُنْصَرْ Mütekellim
Bize yardım edilmesin   Bana yardım edilmesin Ben

 

 

Yorumlar: 1

 1. ali dedi ki:

  Değerli arkadaşlar;
  Zengin bir ilmi içerik
  faydalı olması niyazıyla

  “http://www.halisiyye.com/sarf_nahiv_dersleri/sarf_nahiv_dersleri.htm”

Yorumlar kapalı.