Emsile İçindekiler

Arapça Emsile Kuralları Emsile ikiye Ayrılır

1- Emsile-i Muhtelife اَلاَمْثِلَةُ الْمُخْتَلِفَةُ

2- Emsile-i Muttaride اَلاَمْثِلَةُ الْمُطَّرِدَةُ

Emsile-i Muhtelife:

Emsile-i Muhtelife “degişik misaller” demektir Harfleri bir, şekilleri başka başka olup birbirine benzemeyen sigalardır “Siga” şekilleri değişen kelimelere denir. Ayrıca Emsile-i Muhtelife 24 sigadır 24 siganın 13’ü fiil ve 11’i isimdir.

Emsile-i Muttaride

Emsile-i Muttaride harfleri ve şekilleri birbirine benzeyen sigalardır. Emsile-i Muttaride 14 sigadır, malum (bilinen) ve meçhul (bilinmeyen) olarak iki kısma ayrılır. Birincisi Bina-i ma’lum ve ikincisi Bina-i meçhul denir. Bu kısımların her biri de gaib, muhatab ve mutekellim olmak üzere üçe ayrılır. Benzer şekilde gaib (hazırda olmayan) ve muhatab (hazırda olan) da, muzekker ve muennes olarak ikiye ayrılır. Muzekker (eril) ve muennes (dişil) ise mufred (tekil), tesniye (ikil) ve cem’i (coğul)olarak üçe ayrılır. Mutekellim, Nefs-i mutekellim vahde (konuşanın kendisi) ve Nefs-i mutekellim me’al gayri (konuşanın başkasıyla veya başkalarıyla beraber olması) olarak ikiye ayrılır. Ancak Nefs-i mutekellim’in sesinden erkek mi kadın mı olduğu belli olduğu için muennes ve muzekker olarak ayrılmaz.

Fiillerin Ve İsimlerin Açıklaması Emsile-i Muhtelife

Arkadaşlar bu dersimizde Arapça kelime çekimlerine başlıyoruz. Daha önce bu konuları hiç görmeyen kardeşlerimiz kelime çekimleri de nedir diye düşünebilir. İnşallah elimden geldiğince hepsini açıklamaya çalışacağım. Yine benim anlatmayı unuttuklarım olursa sorabilirsiniz.

Her şeyden önce Arapça kelime çekimi demek ; ele aldığımız bir kelimeyi mâzi, muzâri, masdar, fâil, mef’ul gibi durumlarında hangi vezinde geliyorsa o şekilde okumak demektir. Mesela :

نصر (nasara) fiili , mâzi bir fiildir. Yada fiil-i mâzi diyelim. Geçmiş zaman kipi olarak kullanılır. Anlamı da “yardım etti” demektir. Peki ben geniş zaman kipinde kullanmak isteseydim yani “yardım eder” demek isteseydim o zaman نصر (nasara) fiili nasıl bir vezinde gelecekti?
Bu nedenle kelimenin başına bir ي(ye) harfi getirip kelimedeki diğer harflerin harekelerini değiştirmemiz yetiyor ينصر (yensuru) Bu fiil yapısına Arapçada muzâri fiil denir.

İşte Arapçada bir kök kelime vardır ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değiştirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsiniz. Sonuç olarak tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir.

Arapçada kelime çekimleri muhtelife ve muttaride olarak iki kısımdır. Şimdi bu muhtelife ne demek muttaride ne demek onları açıklayalım.

Muhtelife : Arabi kelimelerin mâzi, muzâri, masdar gibi yapılara göre çekimleri demektir.

Muttaride : Yukarıda bahsettiğimiz mâzi, muzâri, masdar gibi yapıların da kendi içlerinde müfred, tesniye, cemi, müzekker, müennes, ğâib, muhatab gibi durumlara göre çekimi demektir.

Bunları da öğrendiğimize göre elimize örnek bir kelime alarak muhtelife ye göre çekimini yapalım. Derse نصر (nasara) fiilinden başlamıştık onunla devam edelim o zaman.

Emsile-i Muhtelife göre çekim örneğin:

• نصر (nasara) : Fiil-i mâzi”yardım etti” demektir.

• ينصر (yensuru) : fiil-i Muzâri”yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek” anlamlarında kullanılır.

• نصرأ (nasran) : Masdar ” yardım etmek ” demektir.

• فهو ناصر (fehüve nâsırun) : ism-i Fâildir Özne de diyebiliriz “yardım edici” demektir.

• وزاك منصور (ve zâke mensurun) : ism-i Mef’ul Failin yaptığı iş kendisine etki edendir. “yardım olundu veya yardım olunmuş kişi” demektir.

• لم ينصر (lem yensur) : fiil-i muzâri cehd-i mutlak “yardım etmedi ” demektir.

• لما ينصر (lemme yensur) : fiil-i muzâri cehd-i müsteğrak geçmiş zamanın cemisinde “yardım etmedi” demektir.

• ما ينصر (mâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi hal şimdiki zamanda “yardım etmez” demektir.

• لا ينصر (lâ yensuru) : fiil-i muzâri nefi istikbal Gelecek zamanda “yardım etmez” demektir.

• لن ينصر (len yensura) : fiil-i muzâri te’kid-i nefi istikbal gelecek zamanda “elbette yardım etmez” demektir. Bunun bir öncekinden(nefi istikbal) farkı te’kid yapılmasıdıryani manayı kuvvetlendirmesidir.

• لينصر (liyensur) : Emr-i ğâib “yardım etsin” demektir. Bu birisi vasıtasıyla başka bir kimseye emir vereceğiniz zaman kullanılır.

• لاينصر (lâ yensur) : Nehi ğâib “yardım etmesin” demektir Bir öncekinden(emr-i ğaib) farkı olumsuz olmasıdır.

• انصر (ünsur) : Emr-i hâzır “yardım et” demektir Karşımızdaki kişiye emredeceğimiz zaman kullanılır.

• لاتنصر (lâ tensur) : Nehi hâzır “yardım etme” demektir Öncekinden farkı olumsuz olmasıdır.

• منصر (mensarun) : Mimli masdar. Daha önce de bir masdar(nasran) geçmişti bunun ondan farkı başında mim harfinin gelmesidir. “Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek ” manalarında kullanılır. Mesela mekteb kelimesi mimli masdar olur كتب (ketebe) fiilinden gelir Ketebe “yazdı” demek. mekteb ise yazı yazılan yer anlamındadır.

• منصر (minsarun) : İsm-i âlet” yardım edici bir alet” demektir. Mesela مفتح(miftah) kelimesi ism-i alet olur feteha kelimesinden gelir Feteha “açtı” demektir. Miftah ise “açıcı alet” yani “anahtar” demektir.

• نصرة (nasraten) : Masdar binâi merra” bir kere yardım etmek” demektir.

 • نصرة (nisraten) : Masdar binâi nevi”bir türlü yardım etmek” demektir.
 • نصير (nusayrun) : İsm-i tasğir”azıcık yardım edici” demektir. Ancak bunda acizlik anlamı vardır. Yani fazla yardım etmeye gücü yetmeyen, âciz kişi demektir. Mesela عبد(abede) kelimesi “ibâdet etti, kulluk yaptı” demektir. Bunun ismi tasğiri عبيد(ubeydün) olarak gelir. Ve hepimizin bildiği Ubeydullah isminin anlamı ” ‘ın aciz bir kulu” şeklindedir  az ibadet eden kişi demek değildir.
 • نصري (nasriyyün) : İsm-i mensub  “Yardım etmeye mensub kişi” demektir.
 • نصا ر (nassarun) : Mübâlağa ism-i Fâil”mübâlağa ile yardım edici” demektir.
 • انصر (ensaru) : İsm-i tafdîl”ziyade yardım edici” demektir. Herhalde Peygamber efendimizin ashabından olan Medine halkına niçin ensar denildiğini de anlamışsınızdır.
 • ما انصره (mâ ensarahü) : Fiil-i taaccüb-i evvel” aceb yardım etti” demektir. Bunu bir kişinin yaptığı iş taacübümüze gittiği zaman kullanırız.
 • وانصر به (ve ensır bihi) : Fiil-i taaccüb-i sâni” ne aceb yardım etti” demektir. Arkadaşlar ism-i fail ve ism-i mef’ul ‘ün başlarında “فهو “(fehüve) ve “وزاك “(ve zâke) olarak gelen kısımlar zamirdir. Yani kelimenin aslından değildir. Sadece “ناصر “(nâsırun) veya “منصور “(mensurun) dediğimiz zaman da aynı anlamı verir. Bu zamirler bahsi ilm-i sarfın mevzusu olmayıp ilm-i nahvin mevzusudur. Dolayısıyla burada bundan bahsedip te sizlerin kafanızı karıştırmayayım. İnşallah İlm-i sarfı bitirebilirsek ilm-i nahve de geçiş yapabiliriz. Buraya kadar elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Yine atladığım yerler olursa veya anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Misallerle açıklamaya başlayınca daha iyi anlamaya başlayacağınızı umuyorum.

Böylece Arabi kelimelerin muhtelifeye göre nasıl çekildiğini öğrenmiş olduk. Bundan sonra muttarideye göre nasıl çekilir onları öğrenmeye başlayacağız. Muhtelifeyi ana başlıklar gibi düşünürsek muttarideyi de o her bir ana başlığın alt başlıkları şeklinde düşünebiliriz. Yani bir fiil-i mâzi ile fiil-i muzârinin muttarideye göre çekimleri farklıdır. Muhtelifeye göre 24 tane kelime olduğuna göre ve her bir kelimenin kendine ait muttarideye göre çekimi olduğunu düşünürsek muttaride bahsinin çok daha uzun olacağını tahmin edebiliriz herhalde şimdiden gözünüzün korktuğunu biliyorum. Ama korkmanıza gerek yok. Çünkü belli bir muttaride kalıbını ezberlediğimiz zaman diğerlerini de ezberlemek çok kolay oluyor. Yani fiil-i mazinin muttarideye göre çekimini öğrendiğimiz zaman fiil-i muzarinin muttarideye göre çekimini de büyük ölçüde halletmişsiniz demektir.

Sülasi mücerred fiilerde fiili mazi meçhul yapılırken fa-ul fiili zammelenir ayn-ül fiil kesre ise o şekil bırakılır kesre değilse kesralanır.

Bu derste geçen yeni kelimerin manası:
Nefsi mütekellim vahde: Konuşan kişi tek olarak (ben) Nefsi mütekellim maal ğayr: Konuşan kişi yanındakilerle beraber(biz)

Kelime Neye Denir Kaça Ayrılır

Manası olan ve tek başına kullanılan en küçük söz parçasına kelime denir. Arapçada kelime üç kısma ayrılır;

 • İsim
 • Harf
 • Fiil

İsim Neye Denir

Manası zamana bağlı olmayan kendi başına bir manası bulunan ve insan, bitki, hayvan gibi mahlukatı gösteren kelimelere isim denir.

Harf Neye Denir

Mesela : هَلْ “hel” mı-mi
مِنْ min: den, dan
اِلَى ila: e-a bu harflerin isim ve fiille beraber bulunduğuna misal:

Hel cae zeydün minel mescidi ilal beyti )( هَلْ جَاءَ زَيْدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَى الْبَيْتِ

هَلْ جَاءَ Hel cae? ===> Geldimi? (kim?)

زَيْدٌ Zeydün “zey
d” (nereden?)
مِنَ الْمَسْجِدِ Minel mescidi “mescidden” (nereye?)

اِلَى الْبَيْتِ İlal beyti “eve” demektir.

Fiil Neye Denir

Lügat manası: İş , Istılah manası: üç zamandan biri ile ilgisi olan ve bir işi bir olayı bildiren kelimelere fiil denir.

Fiil Zamana bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir. Ayrıca Arapça’ da iki temel fiil çekimi vardır. Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir Bunlar fiil-i mâzî (geçmiş zaman) ve fiil-i muzâri (geniş zaman, şimdiki zamanın karşılığı) dır.

Gaib, Muhatab, Mütekllim Ne Demektir ?

Gaib:

Göze görünmeyen, yani kendisinden bahsedilirken hazır olmayan şahıs.

Muhatab:

Hazır olup kendisine söz söylenen şahıs.

Mütekellim:

Söz söylenen şahıstır.

Eğer bir kişi ise “mütekellim vahde” , Birden fazla ise “Mütekellim meal gayr” adını alır.

Mazi Fiil Nedir

Türkçe’mizdeki – di’li geçmiş zamana denir. Geçmişte daha önce yapılmış bir işi bildirir. (Türkçe’deki …di-dı, dü-du, ti-tı, tü-tu eklerini sağlar). 

Mesela :

كَتَبَ yazdı عَلِمَ bildi نَصَرَ yardım etti
أَكَلَ yedi شَرِبَ içti فَتَحَ açtı
حَضَرَ geldi وَجَدَ buldu ضَرَبَ vurdu
كَسَرَ kırdı رَكِبَ bindi شَكَرَ teşekkür etti, şükretti
سَمِعَ duydu, işitti دَخَلَ girdi دَرَسَ ders yaptı, eğitim gördü
ذَهَبَ gitti نَشَرَ yaydı قَطَعَ kesti

Yukarıda fiile örnek olarak gösterilen kelimeler geçmişte yapılmış bir işi bildirmekte ve erkek için kullanılmaktadır. Kadın için kullanıldıklarında yukarıdaki fiillerin sonuna cezimli تْ harfi eklenir. Erkekte kullanılanlara Arapça’da müzekker (eril), kadında kullanılanlara müennes (dişi) denir. Örneğin :

كَتَبَ den → كَتَبَتْ (o kadın) yazdı
أَكَلَ den → أَكَلَتْ (o kadın) yedi
وَجَدَ den → وَجَدَتْ (o kadın) buldu

Arapça’da kendinden bahsedilene yani üçüncü şahsa; erkek için gâib, kadın için gâibe denir.

Mazii Fiil Çekimi

Cemi
(Çoğul) Müsennâ (İkil)Tesniye Müfred (Tekil)
Müzekker كَتَبوُا كَتَباَ كَتَبَ Gâib (3 şahıs)
(Onlar) yazdılar (O ikisi) yazdı (O) yazdı
Müennes كَتَبْنَ كَتَبَتاَ كَتَبَتْ Gâibe

Müzekker كَتَبْتُمْ كَتَبْتُماَ كَتَبْتَ Muhâtab (2 şahıs)
(Sizler) yazdınız (Siz ikiniz) yazdınız (Sen) yazdın
Müennes كَتَبْتُنَّ كَتَبْتُماَ كَتَبْتِ Muhâtaba

Müzek+Müe كَتَبْناَ كَتَبْناَ كَتَبْتُ Mütekellim (1şahıs)
(Bizler) yazdık (İkimiz) yazdık (Ben) yazdım

Üç Zaman Nelerdir?

 • MAZİ: Geçmiş zamana denir.
 • HAL: İçinde bulunan zamana denir.
 • İSTİKBAL: Gelecek zamana denir.

FİİLLER kemmiyet (sayı) itibari ile üçtür

 • Müfred (bir)
 • Tesniye (iki)
 • Cemi (üç ve üçten fazla)

FİİLLERDE keyfiyyet kaça ayrılır?

Fiiller keyfiyyet itibari ile ikilidir

 • Müzekker (Erkek)
 • Müennes (Dişi)

Kendi başına bir manası bulunmayan, ancak bir isim veya fiille beraber bulunduğunda bir mana ifade eden kelimelere harf denir.

Muzari Fiil

MUZARİ Fiil Nedir ?

Şimdiki ya da gelecek zamandaki bir duruma delalet eden fiildir. (Türkçe’de geniş, zaman, şimdiki zaman veya gelecek zaman ile karşılanabilir)
Muzari fiil, mazi fiilin başına muzarilik harflerinden birinin ( ا، ت، ي، ن ) dörtlü fiilde dammeli, diğerlerinde fethalı] olarak getirilmesiyle elde edilir.
Örneğin:

Mazi

 • اَكْرَمَ
 • سَمِعَ
 • اِسْتَعْلْمَ

Muzari

 • يِكْرِمُ
 • يَسْمَعُ
 • يَسْتَعْلَمُ

Mazi fiil eğer üçlü ise birinci kök harfi sakin yapılır, ikinci kök harfi –sözlükte mazi fiili izleyen “u, a, i” harfleriyle gösterildiği şekilde; damme, fetha veya kesra olarak- harekelenir.

Mesela :

Mazi fiil
Muzarideki harekesi

u

كَتَبَ
يَكْتُبُ

كَتَبَ

a

فَتَحَ
يَفْتَحُ

فَتَحَ

i

جَلَسَ
يَجْلِسُ

جَلَسَ

Muzari Fiil Çekim 

Tekil

يَكْتُبُ

İkil

يَكْتُبَانِ

Çoğul

يَكْتُبُونَ

Müzekker III Şahıs

تَكْتُبُ

تَكْتُبَانِ

يَكْتُبْنَ

Müennes III Şahıs

تَكْتُبُ

تَكْتُبَانِ

تَكْتُبُونَ

Müzekker II Şahıs

تَكْتُبْنَ

تَكْتُبَانِ

تَكْتُبِينَ

Müennes II Şahıs

اَكْتُبُ

نَكْتُبُ

نَكْتُبُ

I Şahıs

Mazi fiil, mezid ve başında eklenmiş bir ت harfi varsa, bu ت harfi olduğu gibi bırakılır.

Örneğin:

Mazi

 • تَعَلَّمَ
 • تَخَرَّجَ

Muzari

 • يَتَعَلَّمُ
 • يَتَخَرَّجُ

3- Mazi fiil mezid ve başında eklenmiş bir hemze varsa, hemze atılır ve sondan bir önceki harf kesra ile harekelenir.

Örneğin:

Mazi

 • اَكْرَمَ
 • اَعْلَمَ

Muzari

 • يُكْرِمُ
 • يُعْلِمُ

4- Muzari fiilin başına سَ veya سَوْفَ eklerinden biri gelirse fiil gelecek zaman anlamı kazanır.

Örneğin:

Muzari

 • يَكْتُبُ
 • يَخْرُجُ

Gelecek zaman ekleri

 • سَ ، سَوْفَ
 • سَ ، سَوْفَ

Gelecek zaman fiili

 • سَيَكْتُبُ
 • سَيَخْرُجُ

5- Muzari fiilin başına veya ekleri gelirse, fiil geçmiş zaman anlamı kazanır.

Örneğin:

Muzari

 • يَكْتُبُ
 • يَخْرُجُ

Geçmiş zaman ekleri

 • لَمْ ، لَمَّا
 • لَمْ ، لَمَّا

Geçmiş zaman fiili

 • لَمْ يَكْتُبْ ، لَمَّا يَكْتُبْ
 • لَمْ يَخْرُجْ ، لَمَّا يَخْرُجْ

Arapça Cümle Kuruluşunu Oluşturan Unsurlar

Arapça’da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir İsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle cümle oluşur Bir cümlenin kurulması için gereken bu üç unsuru sırasıyla işleyelim.

İsim

Canlı cansız şeylere, varlıklara ad olan ve zamanla ilgisi olmayan kelimelere isim denir. İsimler ya ma’rife (belirli) ya da nekre (belirsiz) olur.

Ma’rife

Bir ismin başında اَلْ takısı bulunursa o isim belirlidir اَلْ takısı alarak belirlenmiş kelimeye ma`rife denir. Mesela اَلْقَلَمُ dediğimizde herhangi değil, belli bir kalemi anlatmış oluruz.

اَلْقَلَمِ اَلْقَلَمَ اَلْقَلَمُ

Bu اَلْ takısına da Harf-i tarif denir Başına اَلْ takısı alan bir kelimenin sonuna tenvin gelmez.

Nekre:

Eğer ismin başında harf-i tarif denen اَلْ takısı yoksa bu isim belirsiz herhangi bir varlığı anlatır. Bu belirsiz isme nekre denir قَلَمٌ denilince belirsiz genel herhangi bir kalem anlaşılır ve son harfi de aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi tenvinli olur:

قَلَمٍ قَلَماً قَلَمٌ

Belirsizliği, herhangiliği anlatan tenvinle bu kelime “Bir kalem” diye tercüme edilebilir.

Cümle kuruluşunda genellikle marife isim kullanılır Bir isim ya marifedir ya da nekredir. Diğer bir ifadeyle bir ismin başında hem harf-i tarif olan (اَلْ) takısı hem de sonunda tenvin gelmez. Ancak bazı özel isimlere ve zamirlere bitişik isimler bazen tenvin almadığı gibi harf-i tarif de (اَلْ) almazlar[7] Çünkü özel isim ve zamirler zaten belirli varlıklara aittir Örneğin:

بَكْرٌ عاَدِلٌ خَالِدٌ يُوسُفُ عُمَرُ
رَمَضاَنُ إِسْتَانْبُولُ إِزْميِرُ مَكَّةُ تُرْكِياَ

İsimlerin başında gelen اَلْ takısının hemzesi başında bulunduğu kelimeye, ya lâm harfi okunmadan şeddeli ya da lâm’a cezim verilmek suretiyle birleşir (اَلشَّمْسُ) ve (اَلْقَمَرُ) gibi Bilindiği gibi tecvit ilminde buna idgâm-ı şemsiye ve izhâr-ı kameriye adı verilir. Bu konuyu bilmemiz harfi tariften sonraki harfin şeddeli mi şeddesiz mi okunacağını tesbit etmemiz için zorunludur.

ismi fail neye denir ?

İsmi Fâilin Tasrifi

İsimlerde ğaib ğaibe olmadığından isimlerin çekimlerini yaparken parmaklarımızı kullanırsak (bkz3Ders)iki parmağımızı kullanabiliriz.

Tablo da farklı olarak gördüğümüz mükesser siğaları cemi salim ile aynı manada olup sadece kalıpları farklıdır. Siğaları kırılıp kaide dışı olarak geldiğinden mükesser (kırık)denmiştir.

Kelimelerin okunuşlarını yazdığım için hareke koymadım.

 

Fiil Cümlesi

FİİL, Fâil ve Meful ( Mefulün bih, Mefulün bih gayri sarih, Mafulün fih, Mefulün leh, Mefülün maah ) Hakkındaki Bilgiler:

 • Fiil cümlesi, bir fiil ile başlar. Fiil, fâil ve mef’ûl olmak üzere üç unsurdan meydana gelir Fâil; mamuldur, merfudur ve fiilde saklı olan hükümleri idrak ettikten sonra; yaşamakla yükümlüdür, görevlidir ve sorumludur. (MAMUL: Nahiv’de “Âmil” ismiyle tanımlanan 60 adet kelimenin (isim, fiil ve harfin) doğrudan veya vasıtalı olarak tesir ettiği kelimeye, mamul denir. ÂMİL: İlâhi sıfat, izafi sıfat, aslî vasıf, izafi vasıfları görülür, bilinir, sezilir veya anlaşılır hâle getiren kelimelerin genel ismidir.
 • Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdeki fiil cümlelerinde, (a) “Sebepler, sebebi yaratanın iradesine bağlıdır. Bunun aksi de olmaz” ilkesinin, (b) “fiil, fâilin şahididir” haberinin, (c) “fiilin, öncesini ve sonrasını gördükten sonra ya hayır konuş ya da sus” ikâzının, (d) “fiilleri gözlemleyerek, Esma-ül Hüsna’lar hakkında marifet sahibi olmak, Hz Resulullah asv’mın yaşadığı ilk sünnetullahtır. Çünkü, ilk beş ayetten sonra üç sene başka ayet nazil olmamıştır” imâsının, (e) “müteaddi fiilinin mânası, mefülde görülür ve bilinir” kaidesinin, (f) “Yapanı değil de yaptıranı gör (Çünkü müteaddi fiilin mânası, mefulde görülür)” atasözünün, (g) fiil; teklik, çokluk, müzekkerlik, müenneslik açısından fâile tâbi olduğu için “fiil, fâile tâbidir ve onun şahididir”, saklı bilgisinin ve vb ifadelerin anlamları saklıdır.
 •  Şibhi cümlede mübteda (Bakınız, İ’rab / Fiil Cümlesi) veya fiil saklıdır. Buradaki saklı bilgileri bir örnekle şöyle açıklığa kavuşturabiliriz : Fiilin saklı olması halindeki bilgiler: Besmele-i Şerife, mahzuf (saklanmış) olarak geldiği takdir edilen bir fiil ile başlayan fiil cümlesindeki “mefulün bih gayri sarihtir” NASB halinde olduğu için de, açıkça söylenmeli ve herkes tarafından bilinmeli anlamı saklıdır. (Şâfi Mezhebinde) Aşk ehlinin Allah Teala’ya hitap şeklidir. Saklı olarak geldiği takdir edilen fiiller:
 • ( يَقْرَاُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayret hâli, cezbe hâli görülebilir Hz Reaulullah asv’ın Hira dağında ilk olarak nazil olan Alak suresinin 1-5 ayetlerini okurken yaşadığı hâle karşılık gelir.
 • ( نَتْلُو ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; hayranlık hâli, ürperme, gözün nemlenmesi, gözyaşı görülebilir El-Furkan, 32 ve Fâtır,29-30 ayeti kerimelerindeki okuyuş şekline karşılık gelir.
 • ( اَبْتَدِئُ ) ise, okuyanda ve dinleyenlerde; boyun bükme, utanma, sevinme gibi çok çeşitli duyguların hissedilmesine karşılık gelir.
 • 4) Fiil ve fâil den meydana gelen en küçük cümleye “cümle-i fiiliye” denir. Mesela; ( قَالَ ) gibi “Fâil, fiilin zahir olduğu yerdir” de denebilir Ayet-i Kerimelerdeki ( قَالَ ) cümlesini sadece fâil bilir, başkası duymaz bilemez. Türkçemizdeki “Aklından şöyle geçirmiş, içinden ne konuşuyor bilinmez, içimden şunları söyledim, ” gibi ifadelerle anlattıklarımıza karşılık gelir Yoksa, sesli olarak şunları dedi anlamına gelmez.
 • 5) Fiil cümlesini oluşturan tüm unsurların tamamı, Kur’an-ı kerim’deki her fiil cümlesinde mevcuttur, ancak bu unsurların çoğu hazf edilmiştir KİM fiildeki hükümleri (saklı emirleri) ihyâ etmeye çabalarsa, hazf edilmiş unsunlar kendi kıssalarıyla (yaşadığı olaylarla) öğretilir.
 • Fiil neyin zuhuru : Kendi aslî vasfının / izâfi vasfının / izâfi sıfatının mı zuhurudur?
 • Fiili yapan : KİM yaptı ? … (Fâil)
 • Fiile maruz kalan : KİME / NEYE yaptı? … (Mefulün bih)
 • Fiilin işlendiği zaman: NE ZAMAN yaptı? … (Mefulun fih)
 • Fiilin işlendiği mekan: NEREDE yaptı ? … (Mefulün fih)
 • Fiilin işleniş gerekçesi: NİÇİN yaptı? … (Mefulün lieclih)
 • Fiilin işleniş araçları : NASIL / NE İLE yaptı? (mefulün bih gayri sarih)
 • Bu yedi unsuru da takdir eden ve yaratanın tek bir Zat olduğu idrak edilirse, o fiil Zat’ın zuhur yeri olur Zat, beden gözüyle görülmese de varlığını kayıtsız şartsız kabul edersin O fiile da Zat’ın “fiili sıfatı” denir. Şöyle de söylenebilir: Bir fiilin yedi unsurundan her birini ayrı ayrı yüce Hakk’a bağlayabilecek zahiri ve batınî bilgiye sahip olan kişi, Hakk Tealayı fiilinde müşahade etmiş demektir. Buna “fiillerin tecellisi” de denir (Örnek: Âl-i İmran Suresi, 123 Açıklaması için Bina sayfası / 1Bab’a bakınız)

Mimsiz mastar’ın çekimi…..????/

Cehdi mutlak malum çekimi

Cehdi mutlak mechul çekimi

Cehdi Mutlak Neye Denir ?

Geşmiş zamanda bir fiilin, yapılmadığına delalet eden fiildir”lem” kelimesi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder.

Lefzen tesiri: lem kelimesi dahil olduğu müfret muzarinin sonunu eğer son harf sahih ise ;(illet harfi deilse)cezm ederEğer illetli ise o harfi düşürür.
Cemi müennes nunu hariç,tesniye ve cemi,müfret,müennes,muhataba nunlarını düşürür.

Manen tesiri: Lem kelimesi dahil olduğu fiili muzarinin hal ve istikbale şamil olan manalarını maziye çevirir ,ve müsbet (olumlu) olan murzarinin manasını nefy eder.
NOT: İlletli harf 3 tanedir ا و ي

ي يَنْصُر (yensuru) yardım eder (şimdiki hal ya gelecek zamanda)

يَنْصُرْ لم Yardım etmedi (geçmiş zamanda)

MASTAR
Zamana bağlı olmaksızın bir işe delalet eden isimdir ki, fiilin ve fiilden müştak birçok isim fiillerin köküdür.
Misal:ِاْكَرامٌِ َاْكَرَم َنَصَر َنْصٌر
masdar mimli veya mimsiz olmak üzere iki kısma ayrılır.
(1)Masdar_ı gayri mimi:Başında zaid mim bulunmayan masdardır. ِعْلٌم ِكَتاَبٌة ُخُرْخgibi
(2)Masdar_ı mimi:Başında zaid mim bulunan masdarlardır .ُمُفَاعَلٌ مَفْعِلٌgibi

Fakat; مُفَاعَلَةًًًmimi masdar değildir(binada 4 harfli masdar çekiminde göreceğiz)

Sülasi mücerred fiilin masdarları kıyasi olmayıp semaidir(semai araplardan işitildiği gibi)

Cehdi Mustağrak

( Henüz yardım etmedi) لَمَّا يَنْصُرْ

Asla o işin olmadığını bildirir geçmiş zamanın hepsini kaplar.
Geçmiş zamanın tamamında bir fiilin yapılmadığına delalet eden fiile denir. لَمَّ Kelimesi ve لَمْ kelimesi gibi dahil olduğu fiili muzaride lafzen ve manen olmak üzere 2 türlü tesir eder.

Malum Fiili Muzari Cahdi Mustağrak Çekim Kalıpları

(henüz = geçmiş zamanın tamamında)


(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
 (lemma yensur) müfret müzekker ğaib henüz yardım etmedi bir erkek
 (lemma yensuraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım etmediler iki erkek
 (lemma yensuruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım etmediler erkekler
 (lemma tensur) müfret müennes ğaibe henüz yardım etmedi bir bayan
 (lemma tensuraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım etmediler iki bayan
 (lemma yensurne) cemi müennes ğaibe henüz yardım etmediler bayanlar
 (lemma tensur) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım etmedin bir erkek
 (lemma tensuraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz iki erkek
 (lemma tensuruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım etmediniz erkekler
(lemma tensurii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım etmedin bir bayan
(lemma tensuraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz iki bayan
 (lemma tensurne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım etmediniz bayanlar
(lemma ensur) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım etmedim
(lemma nensur) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım etmedik

Meçhul Fiili Muzari Cahdi Mustağrak Çekim Kalıpları (henüz = geçmiş zamanın tamamında)

 (lemma yunsar) müfret müzekker ğaib henüz yardım olunmadı bir erkek
 (lemma yunsaraa) tesniye müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar iki erkek
 (lemma yunsaruu) cemi müzekker ğaib henüz yardım olunmadılar erkekler
 (lemma tunsar) müfret müennes ğaibe henüz yardım olunmadı bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar iki bayan
 (lemma yunsarne) cemi müennes ğaibe henüz yardım olunmadılar bayanlar
 (lemma tunsar) müfret müzekker muhatab henüz sen yardım olunmadın bir erkek
 (lemma tunsaraa) tesniye müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız iki erkek
 (lemma tunsaruu) cemi müzekker muhatab henüz siz yardım olunmadınız erkekler
 (lemma tunsarii) müfret müennes muhataba henüz sen yardım olunmadın bir bayan
 (lemma tunsaraa) tesniye müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız iki bayan
 (lemma tunsarne) cemi müennes muhataba henüz siz yardım olunmadınız bayanlar
 (lemma unsar) nefsi mütekellim vahdeh henüz ben yardım olunmadım
 (lemma nunsar) nefsi mütekellim meal ğayr henüz biz yardım olunmadık

şimdi ise ecvef fiilinden bir örnek vericem bundan sonra misalleri çogaltabilirsiniz inş.

قل يقول قولن قاإلن مقلن لميقل لميق لم يقل مايقل لايقول لنيقل ليقل لايقل قل لتقل

bu misalleri ilerletebilirsiniz bi sonraki soru ise mesela hangi kelime hangi babtan olduğunu bulup ziyadelikleri yani hemzeleri çıkarıcaksın sonradan katılmış kelimeleri çıkarıcaksan ve kök fiiline ulaşacaksınız anlamadınız yer olduğunda tekrar sorarsınız.

İşte Arapçada bir kök kelime vardır. Ve siz o kelimeye harf veya harfler ziyade ederek veya kelimenin harekelerini değiştirerek geçmiş zaman, gelecek zaman, özne, emir kipi ve daha bir çok yapıda kullanabilirsiniz. Bu da tek bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman aslında o kelimeden yola çıkarak bir sürü kelime öğrenmişsiniz demektir.

شَعُوارٌ fiil-i Muzâri hisetmek

burada mastar sıgasını unutmuşsunuz onun yerine muzari vermişsiniz mastar burada سَعْرً
ismi failde ise nasran olduğuna göre bu fiilde de صَاعِرٌolucak ismi mefulde yine son harf tenvinli gelecek yani مَسْعُورٌ olacak nefi istikbalde son harf ötreli gelecek لا ُيَشْعُر olarak gelecek.
mastar binai merrada ise aynel fiili cezimli gelecek yani سَعْرَتًgelicek mastar binai nevıde öyle son olarak ta fiili taaccüp sanide başında vav eksikti yani aslen وَاَشْعِرْبِهِ olacak çıkartabildiklerim bu kadar zor bi fiil seçmişsiniz bide rama fiilini deneyin.

Emsile Kuralları
Emsile Kuralları

Diğer Bir Takdim Şekli:

Emsile-i Muhtelife (24 Kalıp)

 
         ﻧصر-  nasarafiili maziyardım etti
        ينصر – yensurufiili muzariyardım eder, ediyor, edecek
        نصرا  – nasrenmastaryardım etmek
        ناصر   – naasirunismi failyardım eden , yardım edici
      منصور  – mensuurunismi mef’ulyardım edilmiş
     لم ينصر – lem yensurfiili muzari cahdi mutlakyardım etmedi
    لما ينصر  – lemma yensurfiili muzari cahdi mustağrakhenüz yardım etmedi
     ما ينصر – ma yensurufiili muzari nefyi halyardım etmiyor
     لا ينصر – la yensurufiili muzari nefyi istikbalyardım etmeyecek
     لن ينصر – len yensurefiili muzari te’kidi nefyi istikbalelbette yardım etmeyecek
      لينصر – li yensuremri ğaibyardım etsin
     لا ينصر – la yensurnehyi ğaibyardım etmesin
       أنصر  – unsuremri hazıryardım et
     لا تنصر – la tensurnehyi hazıryardım etme
       منصر – mansarunismi zaman,ismi mekan,mastar mimiyardım edecek zaman,yardım edecek mekan yardım etmek
       منصر – minsarunismi aletyardım edecek alet
       نصرة – nasratenmastar bina-i merrebir kere yardım etmek
      نصرة  – nısratenmastar bina-i nev’ibir çeşit yardım etmek
       نصير – nusayrunismi tesğiryardım etmecik
      نصرى – nasriyyunismi mensupyardım etmeye mensup
       نصار – nassarunmubalağalı ismi failçok yardım eden
       أنصر – ensaruismi tafdilen çok yardım eden
  ما أنصره  – ma ensarahufiili teaccübi evvelacayip yardım etti
   وأنصربه  – ve ensır bihifiili teaccübi sanine acayip yardım etti
Aşağıdaki çekim tablolarından her birine “EMSİLE-İ MUTTARİDE” denilir.

Malum Fiili Mazi Çekim Kalıpları

 
     نصر      (nasaRA)müfret müzekker ğaibyardım etti bir erkek
     نصرا     (nasaRAa)tesniye müzekker ğaibyardım etti iki erkek
     نصروا   (nasaRUu)cemi müzekker ğaibyardım ettiler erkekler
    نصرت    (nasaRAt)müfret müennes ğaibeyardım etti bir bayan
    ﻧ نصرتا   (nasaRAtaa)tesniye müennes ğaibeyardım etti iki bayan
    نصرن    (nasaRne)cemi müennes ğaibeyardım ettiler bayanlar
   نصرت    (nasaRte)müfret müzekker muhatabyardım ettin sen bir erkek
   نصرتما   (nasaRtuma)tesniye müzekker muhatabyardım ettiniz siz iki erkek
   نصرتما   (nasaRtum)cemi müzekker muhatabyardım ettiniz siz erkekler
   نصرت    (nasaRti)müfret müennes muhatabayardım ettin sen bir bayan
   نصرتما   (nasaRtuma)tesniye müennes muhatabayardım ettiniz sin iki bayan
   نصرتن    (nasaRtunne)cemi müennes muhatabayardım ettiniz siz bayanlar
  نصرت     (nasaRtu)nefsi mütekellim vahdehben yardım ettim
   نصرنا     (nasaRna)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım ettik
   

Meçhul Fiili Mazi Çekim Kalıpları

 
  نصر   (nusıre)müfret müzekker ğaibyardım edildi bir erkek
  نصرا  (nusıraa)tesniye müzekker ğaibyardım edildi iki erkek
  نصروا  (nusıruu)cemi müzekker ğaibyardım edildiler erkekler
  نصرت  (nusıret)müfret müennes ğaibeyardım edildi bir bayan
  ﻧ نصرتا  (nusıretaa)tesniye müennes ğaibeyardım edildi iki bayan
   نصرن  (nusırne)cemi müennes ğaibeyardım edildiler bayanlar
  نصرت  (nusırte)müfret müzekker muhatabsen yardım edildin bir erkek
  نصرتما  (nusırtumaa)tesniye müzekker muhatabsiz yardım edildiniz iki erkek
   نصرتم  (nusırtum)cemi müzekker muhatabsiz yardım edildiniz erkekler
  نصرت  (nusırti)müfret müennes muhatabasen yardım edildin bir bayan
  نصرتما  (nusırtuma)tesniye müennes muhatabasiz yardım edildiniz iki bayan
  نصرتن  (nusırtunne)cemi müennes muhatabasiz yardım edildiniz bayanlar
  نصرت  (nusırtu)nefsi mütekellim vahdehben yardım edildim
  نصرنا   (nusırnaa)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım edildik
   

Malum Fiili Muzari Çekim Kalıpları

 
 ينصر  (yensuru)müfret müzekker ğaibyardım eder,ediyor,edecek bir erkek
 ينصران  (yensuraani)tesniye müzekker ğaibyardım eder,ediyor,edecek iki erkek
 ينصرون (yensuruune)cemi müzekker ğaibyardım eder,ediyor,edecek erkekler
  تنصر  (tensuru)müfret müennes ğaibeyardım eder,ediyor,edecek bir bayan
  تنصران  (tensuraani)tesniye müennes ğaibeyardım eder,ediyor,edecek iki bayan
  ينصرن  (yensurne)cemi müennes ğaibeyardım eder,ediyor,edecek bayanlar
  تنصر  (tensuru)müfret müzekker muhatabsen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir erkek
  تنصران  (tensuraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki erkek
 تنصرون  (tensuruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz erkekler
  تنصرين  (tensuriine)müfret müennes muhatabasen yardım edersin,ediyorsun,edeceksin bir bayan
  تنصران  (tensuraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz iki bayan
  تنصرن  (tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım edersiniz,ediyorsunuz,edeceksiniz bayanlar
 أنصر  (ensuru)nefsi mütekellim vahdehben yardım ederim,ediyorum,edeceğim
 ننصر  (nensuru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım ederiz,ediyoruz,edeceğiz
   

Meçhul Fiili Muzari Çekim Kalıpları

 
  ينصر  (yunsaru)müfret müzekker ğaibyardım olunur,olunuyor,olunacak bir erkek
  ينصران (yunsaraani)tesniye müzekker ğaibyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki erkek
  ينصرون (yunsaruune)cemi müzekker ğaibyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar erkekler
  تنصر  (tunsaru)müfret müennes ğaibeyardım olunur,olunuyor,olunacak bir bayan
  تنصران  (tunsaraani)tesniye müennes ğaibeyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar iki bayan
  ينصرن  (yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunurlar,olunuyorlar,olunacaklar bayanlar
  تنصر  (tunsaru)müfret müzekker muhatabsen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir erkek
  تنصران  (tunsaraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki erkek
  تنصرون  (tunsaruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız erkekler
  تنصرين  (tunsariine)müfret müennes muhatabasen yardım olunursun,olunuyorsun,olunacaksın bir bayan
  تنصران  (tunsaraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız iki bayan
  تنصرن  (tunsarne)cemi müennes muhatabasiz yardım olunursunuz,olunuyorsunuz,olunacaksınız bayanlar
  أنصر  (unsaru)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunurum,olunuyorum,olunacağım
  ننصر  (nunsaru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunuruz,olunuyoruz,olunacağız
   

Mimsiz Mastar Çekim Kalıpları

 
   نصرا  (nasren)müfret (tekil)bir yardım etmek
  نصران  (nasrani)tesniye (ikil)iki yardım etmek
  نصرت  (nasratun)cemi (çoğul)cemi(çoğul) yardım etmek
   

İsmi Fail Çekim Kalıpları

  ناصر  (naasirun)müfret müzekkeryardım edici bir erkek
  ناصران  (nasiraani)tesniye müzekkeryardım edici iki erkek
  ناصرون  (nasiruune)cemi müzekkeryardım edici erkekler
  نصار  (nussaarun)cemi  müzekker mükesseryardım edici erkekler
  ونصر  (ve nussarun)cemi  müzekker mükesseryardım edici erkekler
   ونصرة  (ve nasaretun)cemi  müzekker mükesseryardım edici erkekler
   ناصرة  (naasiretun)müfret müennesyardım edici bir bayan
  ناصرتان  (naasiretaani)tesniye müennesyardım edici iki bayan
  ناصرت  (naasiraatun)cemi müennesyardım edici bayanlar
  ونواصر  (ve nevaasiru)cemi  müennes mükesserehyardım edici bayanlar
   

İsmi Meful Çekim Kalıpları

   منصور  (mensuurun)müfret müzekkeryardım olunmuş bir erkek
   منصوران (mensuurani)tesniye müzekkeryardım olunmuş iki erkek
   منصورون (mensuuruune)cemi müzekkeryardım olunmuş erkekler
   منصورة  (mensuuretun)müfret müennesyardım olunmuş bir bayan
  منصورتان (mensuuretaani)tesniye müennesyardım olunmuş iki bayan
  منصورات (mensuuraatun)cemi müennesyardım olunmuş bayanlar
  ومناصر  (ve menaasiru)cemi müzekker mükesseryardım olunmuş erkekler
   

Malum Fiili Muzari Cahdi Mutlak Çekim Kalıpları

 
  لمينصر  (lem yensur)müfret müzekker ğaibyardım etmedi bir erkek
  لم ينصرا (lem yensuraa)tesniye müzekker ğaibyardım etmediler iki erkek
  لم ينصروا (lem yensuruu)cemi müzekker ğaibyardım etmediler erkekler
  لم تنصر  (lem tensur)müfret müennes ğaibeyardım etmedi bir bayan
  لمتنصرا  (lem tensuraa)tesniye müennes ğaibeyardım etmediler iki bayan
  لم ينصرن (lem yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmediler bayanlar
  لم تنصر  (lem tensur)müfret müzekker muhatabsen yardım etmedin bir erkek
  لم تنصرا  (lem tensuraa)tesniye müzekker muhatabsiz yardım etmediniz iki erkek
  لمتنصروا  (lem tensuruu)cemi müzekker muhatabsiz yardım etmediniz erkekler
  لم تنصرى (lem tensurii)müfret müennes muhatabasen yardım etmedin bir bayan
  لم تنصرا  (lem tensuraa)tesniye müennes muhatabasiz yardım etmediniz iki bayan
  لم تنصرن (lem tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım etmediniz bayanlar
  لم أنصر   (lem ensur)nefsi mütekellim vahdehben yardım etmedim
  لم ننصر  (lem nensur)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım etmedik
   

Malum Fiili Muzari Cahdi Mustağrak Çekim Kalıpları

(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
  لم ينصر  (lemma yensur)müfret müzekker ğaibhenüz yardım etmedi bir erkek
  لم ينصرا  (lemma  yensuraa)tesniye müzekker ğaibhenüz yardım etmediler iki erkek
  لم ينصروا (lemma  yensuruu)cemi müzekker ğaibhenüz yardım etmediler erkekler
  لما تنصر  (lemma  tensur)müfret müennes ğaibehenüz yardım etmedi bir bayan
  لم تنصرا  (lemma  tensuraa)tesniye müennes ğaibehenüz yardım etmediler iki bayan
  لم ينصرن (lemma  yensurne)cemi müennes ğaibehenüz yardım etmediler bayanlar
  لما تنصر  (lemma  tensur)müfret müzekker muhatabhenüz sen yardım etmedin bir erkek
  لما تنصرا  (lemma  tensuraa)tesniye müzekker muhatabhenüz siz yardım etmediniz iki erkek
  لما تنصروا (lemma  tensuruu)cemi müzekker muhatabhenüz siz yardım etmediniz erkekler
  لما تنصرى  (lemma  tensurii)müfret müennes muhatabahenüz sen yardım etmedin bir bayan
  لما تنصرا  (lemma  tensuraa)tesniye müennes muhatabahenüz siz yardım etmediniz iki bayan
   لما تنصرن  (lemma  tensurne)cemi müennes muhatabahenüz siz yardım etmediniz bayanlar
  لما انصر  (lemma  ensur)nefsi mütekellim vahdehhenüz ben yardım etmedim
  لماننصر   (lemma  nensur)nefsi mütekellim meal ğayrhenüz biz yardım etmedik
   

Meçhul Fiili Muzari Cahdi Mustağrak Çekim Kalıpları

(henüz = geçmiş zamanın tamamında)
  لما ينصر  (lemma yunsar)müfret müzekker ğaibhenüz yardım olunmadı bir erkek
  لما ينصرا  (lemma  yunsaraa)tesniye müzekker ğaibhenüz yardım olunmadılar iki erkek
  لما ينصروا (lemma  yunsaruu)cemi müzekker ğaibhenüz yardım olunmadılar erkekler
  لما تنصر   (lemma  tunsar)müfret müennes ğaibehenüz yardım olunmadı bir bayan
  لما تنصرا  (lemma  tunsaraa)tesniye müennes ğaibehenüz yardım olunmadılar iki bayan
  لما تنصرن (lemma  yunsarne)cemi müennes ğaibehenüz yardım olunmadılar bayanlar
  لما تنصر  (lemma  tunsar)müfret müzekker muhatabhenüz sen yardım olunmadın bir erkek
  لما تنصرا  (lemma  tunsaraa)tesniye müzekker muhatabhenüz siz yardım olunmadınız iki erkek
  لما تنصروا (lemma  tunsaruu)cemi müzekker muhatabhenüz siz yardım olunmadınız erkekler
  لما تنصرى  (lemma  tunsarii)müfret müennes muhatabahenüz sen yardım olunmadın bir bayan
  لما تنصرا  (lemma  tunsaraa)tesniye müennes muhatabahenüz siz yardım olunmadınız iki bayan
  لما تنصرن  (lemma  tunsarne)cemi müennes muhatabahenüz siz yardım olunmadınız bayanlar
  لما أنصر   (lemma  unsar)nefsi mütekellim vahdehhenüz ben yardım olunmadım
  لما ننصر  (lemma  nunsar)nefsi mütekellim meal ğayrhenüz biz yardım olunmadık
   

Malum Fiili Muzari Nefyi Hal

  ماينصر  (ma yensuru)müfret müzekker ğaibyardım etmiyor bir erkek
  ما ينصران  (ma yensuraani)tesniye müzekker ğaibyardım etmiyorlar iki erkek
  ما ينصرون (ma yensuruune)cemi müzekker ğaibyardım etmiyorlar erkekler
  ما تنصر  (ma tensuru)müfret müennes ğaibeyardım etmiyor bir bayan
  ما تنصران (ma tensuraani)tesniye müennes ğaibeyardım etmiyorlar iki bayan
  ما ينصرن  (ma yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmiyorlar bayanlar
  ماتنصر  (ma tensuru)müfret müzekker muhatabsen yardım etmiyorsun bir erkek
  ما تنصران (ma tensuraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım etmiyorsunuz iki erkek
  ماتنصرون  (ma tensuruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım etmiyorsunuz erkekler
  ماتنصرين (ma tensuriine)müfret müennes muhatabasen yardım etmiyorsun bir bayan
  ما تنصران  (ma tensuraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım etmiyorsunuz iki bayan
  ما تنصرن  (ma tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım etmiyorsunuz bayanlar
  ماأنصر  (ma ensuru)nefsi mütekellim vahdehben yardım etmiyorum
  ما ننصر  (ma nensuru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım etmiyoruz
   

Meçhul Fiili Muzari Nefyi Hal

 
  ما ينصر  (ma yunsaru)müfret müzekker ğaibyardım olunmuyor bir erkek
 ماينصران (ma yunsaraani)tesniye müzekker ğaibyardım olunmuyor iki erkek
 ما ينصرون (ma yunsaruune)cemi müzekker ğaibyardım olunmuyorlar erkekler
 ما تنصر  (ma tunsaru)müfret müennes ğaibeyardım olunmuyor bir bayan
 ما تنصران (ma tunsaraani)tesniye müennes ğaibeyardım olunmuyor iki bayan
 ما ينصرن (ma yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunmuyorlar bayanlar
 ما تنصر  (ma tunsaru)müfret müzekker muhatabsen yardım olunmuyorsun bir erkek
 ما تنصران  (ma tunsaraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım olunmuyorsunuz iki erkek
 ما تنصرون  (ma tunsaruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım olunmuyorsunuz erkekler
 ما تنصرين  (ma tunsariine)müfret müennes muhatabasen yardım olunmuyorsun bir bayan
 ماتنصران  (ma tunsaraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım olunmuyorsunuz iki bayan
 ما تنصرن  (ma tunsarne)cemi müennes muhatabasiz yardım olunmuyorsunuz bayanlar
 ما أنصر  (ma unsaru)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunmuyorum
 ما ننصر  (ma nunsaru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunmuyoruz
   

Malum Fiili Muazri Nefyi İstikbal

 
 لا ينصر (la yensuru)müfret müzekker ğaibyardım etmeyecek bir erkek
 لا ينصران (la yensuraani)tesniye müzekker ğaibyardım etmeyecek iki erkek
 لا ينصرون (la yensuruune)cemi müzekker ğaibyardım etmeyecekler erkekler
 لا تنصر (la tensuru)müfret müennes ğaibeyardım etmeyecek bir bayan
 لا تنصران (la tensuraani)tesniye müennes ğaibeyardım etmeyecek iki bayan
 لا ينصرن (la yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmeyecekler bayanlar
 لا تنصر (la tensuru)müfret müzekker muhatabsen yardım etmeyeceksin bir erkek
 لا تنصران (la tensuraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
 لا تنصرون (la tensuruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım etmeyeceksiniz erkekler
 لا تنصرين (la tensuriine)müfret müennes muhatabasen yardım etmeyeceksin bir bayan
 لا تنصران (la tensuraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
 لا تنصرن (la tensurne)cemi müennes muhatabasiz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
 لا أنصر (la ensuru)nefsi mütekellim vahdehben yardım etmeyeceğim
 لا ننصر (la nensuru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım etmeyeceğiz
   

Malum Fiili Muzari Nefyi İstikbal

 
 لا ينصر (la yunsaru)müfret müzekker ğaibyardım olunmayacak bir erkek
 لا ينصران (la yunsaraani)tesniye müzekker ğaibyardım olunmayacak iki erkek
 لا ينصرون (la yunsaruune)cemi müzekker ğaibyardım olunmayacaklar erkekler
 لا تنصر (la tunsaru)müfret müennes ğaibeyardım olunmayacak bir bayan
 لا تنصران (la tunsaraani)tesniye müennes ğaibeyardım olunmayacak iki bayan
 لاينصرن (la yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunmayacaklar bayanlar
 لا تنصر (la tunsaru)müfret müzekker muhatabsen yardım olunmayacaksın bir erkek
 لاتنصران (la tunsaraani)tesniye müzekker muhatabsiz yardım olunmayacaksınız iki erkek
 لا تنصرون (la tunsaruune)cemi müzekker muhatabsiz yardım olunmayacaksınız erkekler
 لا تنصرين (la tunsariine)müfret müennes muhatabasen yardım olunmayacaksın bir bayan
 لاتنصران (la tunsaraani)tesniye müennes muhatabasiz yardım olunmayacaksınız iki bayan
 لا تنصرن (la tunsarne)cemi müennes muhatabasiz yardım olunmayacaksınız bayanlar
 لا أنصر (la unsaru)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunmayacağım
 لا ننصر (la nunsaru)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunmayacağız
   

Malum Fiili Muzari Te’kidi Nefyi İstikbal

 
 لن ينصر (len yensura)müfret müzekker ğaibelbette yardım etmeyecek bir erkek
 لن ينصرا (len  yensuraa)tesniye müzekker ğaibelbette yardım etmeyecek iki erkek
 لن ينصروا (len  yensuruu)cemi müzekker ğaibelbette yardım etmeyecekler erkekler
 لن تنصر (len  tensura)müfret müennes ğaibeelbette yardım etmeyecek bir bayan
 لن تنصرا (len  tensuraa)tesniye müennes ğaibeelbette yardım etmeyecek iki bayan
 لن ينصرن (len  yensurne)cemi müennes ğaibeelbette yardım etmeyecekler bayanlar
 لن تنصر (len  tensura)müfret müzekker muhatabelbette sen yardım etmeyeceksin bir erkek
 لن تنصرا (len  tensuraa)tesniye müzekker muhatabelbette siz yardım etmeyeceksiniz iki erkek
 لن تنصروا (len  tensuruu)cemi müzekker muhatabelbette siz yardım etmeyeceksiniz erkekler
 لن تنصرى (len  tensurii)müfret müennes muhatabaelbette sen yardım etmeyeceksin bir bayan
 لن تنصرا (len  tensuraa)tesniye müennes muhatabaelbette siz yardım etmeyeceksiniz iki bayan
 لن تنصرن (len  tensurne)cemi müennes muhatabaelbette siz yardım etmeyeceksiniz bayanlar
 لن أنصر (len  ensura)nefsi mütekellim vahdehelbette ben yardım etmeyeceğim
 لن ننصر (len  nensura)nefsi mütekellim meal ğayrelbette biz yardım etmeyeceğiz
   

Meçhul Fiili Muzari Te’kidi Nefyi İstikbal

 
 لن ينصر (len yunsara)müfret müzekker ğaibelbette yardım olunmayacak bir erkek
 لنينصرا (len  yunsaraa)tesniye müzekker ğaibelbette yardım olunmayacak iki erkek
 لن ينصروا (len  yunsaruu)cemi müzekker ğaibelbette yardım olunmayacaklar erkekler
 لن تنصر (len  tunsara)müfret müennes ğaibeelbette yardım olunmayacak bir bayan
 لن تنصرا (len  tunsaraa)tesniye müennes ğaibeelbette yardım olunmayacak iki bayan
 لن ينصرن (len  yunsarne)cemi müennes ğaibeelbette yardım olunmayacaklar bayanlar
 لن تنصر (len  tunsara)müfret müzekker muhatabelbette sen yardım olunmayacaksın bir erkek
 لن تنصرا (len  tunsaraa)tesniye müzekker muhatabelbette siz yardım olunmayacaksınız iki erkek
 لن تنصروا (len  tunsaruu)cemi müzekker muhatabelbette siz yardım olunmayacaksınız erkekler
 لن تنصرى (len  tunsarii)müfret müennes muhatabaelbette sen yardım olunmayacaksın bir bayan
 لن تنصرا (len  tunsaraa)tesniye müennes muhatabaelbette siz yardım olunmayacaksınız iki bayan
 لن تنصرن (len  tunsarne)cemi müennes muhatabaelbette siz yardım olunmayacaksınız bayanlar
 لن أنصر (len  unsara)nefsi mütekellim vahdehelbette ben yardım olunmayacağım
 لن ننصر (len  nunsara)nefsi mütekellim meal ğayrelbette biz yardım olunmayacağız
   

Malum Emri Ğaib

 
 لينصر (li yensur)müfret müzekker ğaibyardım etsin bir erkek
 لينصرا (li yensuraa)tesniye müzekker ğaibyardım etsin iki erkek
 لينصروا (li yensuruu)cemi müzekker ğaibyardım etsinler erkekler
 لتنصر (li tensur)müfret müennes ğaibeyardım etsin bir bayan
 لتنصرا (li tensuraa)tesniye müennes ğaibeyardım etsin iki bayan
 لينصرن (li yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etsinler bayanlar
   

Meçhul Emri Ğaib

 
 لينصر (li yunsar)müfret müzekker ğaibyardım olunsun bir erkek
 لينصرا (li yunsaraa)tesniye müzekker ğaibyardım olunsun iki erkek
 لينصروا (li yunsaruu)cemi müzekker ğaibyardım olunsunlar erkekler
 لتنصر (li tunsar)müfret müennes ğaibeyardım olunsun bir bayan
 لتنصرا (li tunsaraa)tesniye müennes ğaibeyardım olunsun iki bayan
 لينصرن (li yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunsunlar bayanlar
 لأنصر (li unsar)nefsi mütekellim vahdehben yardım olunurum
 لننصر (li nunsar)nefsi mütekellim meal ğayrbiz yardım olunuruz
   

Malum Nehyi Ğaib

 لا ينصر (la yensur)müfret müzekker ğaibyardım etmesin bir erkek
 لا ينصرا (la yensuraa)tesniye müzekker ğaibyardım etmesin iki erkek
 لا ينصروا (la yensuruu)cemi müzekker ğaibyardım etmesinler erkekler
 لا تنصر (la tensur)müfret müennes ğaibeyardım etmesin bir bayan
 لا تنصرا (la tensuraa)tesniye müennes ğaibeyardım etmesin iki bayan
 لا ينصرن (la yensurne)cemi müennes ğaibeyardım etmesinler bayanlar
   

Meçhul Nehyi Ğaib

 لا ينصر (la yunsar)müfret müzekker ğaibyardım olunmasın bir erkek
 لا ينصرا (la yunsaraa)tesniye müzekker ğaibyardım olunmasın iki erkek
 لا ينصروا (la yunsaruu)cemi müzekker ğaibyardım olunmasınlar erkekler
 لا تنصر (la tunsar)müfret müennes ğaibeyardım olunmasın bir bayan
 لا تنصرا (la tunsaraa)tesniye müennes ğaibeyardım olunmasın iki bayan
 لا ينصرن (la yunsarne)cemi müennes ğaibeyardım olunmasınlar bayanlar
 لا أنصر (la unsar)nefsi mütekellim vahdehbana yardım olunmasın
 لا ننصر (la nunsar)nefsi mütekellim meal ğayrbize yardım olunmasın
   

Malum Emri Hazır

 
 أنصر (unsur)müfret müzekker muhatabsen yardım et bir erkek    (gelecek zamanda)
 أنصرا (unsuraa)tesniye müzekker muhatabsiz yardım edin iki erkek  (gelecek zamanda)
 أنصروا (unsuruu)cemi müzekker muhatabsialer yardım ediniz erkekler   (gelecek zamanda)
 أنصرى (unsurii)müfret müennes muhatabasen yardım et bir bayan  (gelecek zamanda)
 أنصرا (unsuraa)tesniye müennes muhatabasiz yardım edin iki bayan  (gelecek zamanda)
 أنصرن (unsurne)cemi müennes muhatabasizlar yardım ediniz bayanlar  (gelecek zamanda)
   

Meçhul Emri Hazır

 
 لتنصر (li tunsar)müfret müzekker muhatabyardım edil sen bir erkek    (gelecek zamanda)
 لتنصرا (li tunsaraa)tesniye müzekker muhatabyardım olun siz iki erkek    (gelecek zamanda)
 لتنصروا (li tunsaruu)cemi müzekker muhatabyardım olunun sizler erkekler   (gelecek zamanda)
 لتنصرى (li tunsarii)müfret müennes muhatabayardım olun sen bir bayan   (gelecek zamanda)
 لتنصرا (li tunsaraa)tesniye müennes muhatabayardım olun sizler iki bayan   (gelecek zamanda)
 لتنصرن (li tunsarne)cemi müennes muhatabayardım olununuz sizler bayanlar   (gelecek zamanda)
 لأنصر (li unsar)nefsi mütekellim vahdehyardım olunayım ben  (gelecek zamanda)
 لننصر (li nunsar)nefsi mütekellim meal ğayryardım olunalım biz   (gelecek zamanda)
   

Malum Nehyi Hazır

 لا تنصر (la tensur)müfret müzekker muhatabyardım etme sen bir erkek    (gelecek zamanda)
 لا تنصرا (la tensuraa)tesniye müzekker muhatabyardım etmeyin siz iki erkek  (gelecek zamanda)
 لا تنصروا (la tensuruu)cemi müzekker muhatabyardım etmeyin sizler erkekler  (gelecek zamanda)
 لا تنصرى (la tensurii)müfret müennes muhatabayardım etme sen bir bayan  (gelecek zamanda)
 لا تنصرا (la tensuraa)tesniye müennes muhatabayardım etmeyin siz iki bayan  (gelecek zamanda)
 لا تنصرن (la tensurne)cemi müennes muhatabayardım etmeyin sizler bayanlar  (gelecek zamanda)
   

Meçhul Nehyi Hazır

 
 لا تنصر (la tunsar)müfret müzekker muhatabsen yardım edilme bir erkek (gelecek zamanda)
 لاتنصرا (la tunsaraa)tesniye müzekker muhatabsiz ikiniz yardım edilmeyiniz iki erkek (gelecek zamanda)
 لا تن صروا (la tunsaruu)cemi müzekker muhatabsizler yardım edilmeyiniz erkekler (gelecek zamanda)
 لا تنصرى (la tunsarii)müfret müennes muhatabasen yardım edilme bir bayan (gelecek zamanda)
 لا تنصرا (la tunsaraa)tesniye müennes muhatabasiz yardım edilmeyiniz iki bayanlar (gelecek zamanda)
 لا تنصرن (la tunsarne)cemi müennes muhatabasizler yardım edilmeyiniz bayanlar  (gelecek zamanda)
 لا أنصر  (la unsar)nefsi mütekellim vahdehyardım edilmem ben  (gelecek zamanda)
 لا ننصر  (la nunsar)nefsi mütekellim meal ğayryardım edilmeyiz biz  (gelecek zamanda)
   

İsmi Zaman, İsmi Mekan, Mastar Mimi

 
 منصر (mensarun)müfretyardım edecek zaman,yardım edecek mekan,yardım etmek
 منصران (mensaraani)tesniyeyardım edecek iki zaman,yardım edecek iki mekan,yardım etmek
 مناصر (menaasiru)cemiyardım edecek zamanlar,yardım edecek mekanlar,yardım etmek
   

İsmi Alet

 منصر (minsarun)müfretyardım edecek bir alet
 منصران (minsaraani)tesniyeyardım edecek iki alet
 مناصر (menaasiru)cemiyardım edecek aletler
   

Mastar Bina-i Nevi

 
 نصرة (nısraten)müfretbir çeşit yardım etmek
 نصرتان (nısrataani)tesniyeiki çeşit yardım etmek
 نصرات (nısraatun)cemiçok çeşitli yardım etmek
   

İsmi Tesğir

 
 نصير (nusayrun)müfret müzekkeryardım etmecik bir erkek
 نصيران (nusayraani)tesniye müzekkeryardım etmecik iki erkek
 نصيرون (nusayruune)cemi müzekkeryardım etmecik erkekler
   

İsmi Mensub

 نصرى (nasriyyun)müfret müzekkeryardım etmeye mensub bir erkek
 نصريان (nasriyyaani)tesniye müzekkeryardım etmeye mensub iki erkek
 نصريون (nasriyyuune)cemi müzekkeryardım etmeye mensub erkekler
 نصرية (nasriyyetun)müfret müennesyardım etmeye mensub bir bayan
 نصريتان (nasriyyetaani)tesniye müennesyardım etmeye mensub iki bayan
 نصريات (nasriyyaatun)cemi müennesyardım etmeye mensub bayanlar
   

Mubalağalı İsmi Fail

 نصار (nassaarun)müfret müzekkermubalağa ile yardım edici bir erkek
 نصاران (nassaaraani)tesniye müzekkermubalağa ile yardım edici iki erkek
 نصارون (nassaruune)cemi müzekkermubalağa ile yardım edici erkekler
 نصارة (nassaaratun)müfret müennesmubalağa ile yardım edici bir bayan
 نصارتان (nassaarataani)tesniye müennesmubalağa ile yardım edici iki bayan
 نصارات (nassaaraatun)cemi müennesmubalağa ile yardım edici bayanlar
   

İsmi Tafdil

 
 أنصر (ensaru)müfret müzekkeren çok yardım eden bir erkek
 أنصران (ensaraani)tesniye müzekkeren çok yardım eden iki erkek
 أنصرون (ensaruune)cemi müzekkeren çok yardım eden erkekler
 و أناصر (ve enaasıru)cemi müzekker mükesseren çok yardım eden erkekler
 نصرى (nusraa)müfret müennesen çok yardım eden bir bayan
 نصريان (nusrayaani)tesniye müennesen çok yardım eden iki bayan
 نصريات (nusrayaatun)cemi müennesen çok yardım eden bayanlar
 ونصر (ve nusaru)cemi müennes mükesseren çok yardım eden bayanlar
   

Fiil-i Teaccubi Evvel

 
 ما أنصره (ma ensarahu)müfret müzekker ğaibacayip yardım etti bir erkek
 ما أنصارهما (ma ensarahumaa)tesniye müzekker ğaibacayip yardım etti iki erkek
 ما أنصرهم (ma ensarahum)cemi müzekker ğaibacayip yardım ettiler erkekler
 ما أنصرها (ma ensarahaa)müfret müennes ğaibeacayip yardım etti bir bayan
ما أنصرهما (ma ensarahumaa)tesniye müennes ğaibeacayip yardım etti iki bayan
 ما أنصرهن (ma ensarahunne)cemi müennes ğaibeacayip yardım ettiler bayanlar
 ما أنصرك (ma ensarake)müfret müzekker muhatabsen acayip yardım ettin bir erkek
 ما أنصركما (ma ensarakumaa)tesniye müzekker muhatabsiz acayip yardım ettiniz iki erkek
 ما أنصركم (ma ensarakum)cemi müzekker muhatabsiz acayip yardım ettiniz  erkekler
 ما أنصرك (ma ensaraki)müfret müennes muhatabasen acayip yardım ettin bir bayan
 ما أنصركما (ma ensarakumaa)tesniye müennes muhatabasiz acayip yardım ettiniz iki bayan
 ما أنصركن (ma ensarakunne)cemi müennes muhatabasiz acayip yardım ettiniz  bayanlar
 ما أنصرانى (ma ensaranii)nefsi mütekellim vahdehacayip yardım ettim ben
 ما أنصرنا (ma ensaranaa)nefsi mütekellim meal ğayracayip yardım ettik biz
   

Fiil-i Teaccubi Sani

 
 وأنصربه (ve ensır bihii)müfret müzekker ğaibne acayip yardım etti bir erkek
 وأنصربهما (ve ensır bihimaa)tesniye müzekker ğaibne acayip yardım etti iki erkek
 وأنصربهم (ve ensır bihim)cemi müzekker ğaibne acayip yardım ettiler erkekler
 و أنصربها (ve ensır bihaa)müfret müennes ğaibene acayip yardım etti bir bayan
 و أنصربهما (ve ensır bihimaa)tesniye müennes ğaibene acayip yardım etti iki bayan
 و أنصربهن (ve ensır bihinne)cemi müennes ğaibene acayip yardım ettiler bayanlar
 و أنصربك (ve ensır bike)müfret müzekker muhatabsen ne acayip yardım ettin bir erkek
 و أنصربكما (ve ensır bikumaa)tesniye müzekker muhatabsiz ne acayip yardım ettiniz iki erkek
 و أنصربكم (ve ensır bikum)cemi müzekker muhatabsiz ne acayip yardım ettiniz  erkekler
 و أنصربك (ve ensır biki)müfret müennes muhatabasen ne acayip yardım ettin bir bayan
 و أنصربكما (ve ensır bikumaa)tesniye müennes muhatabasiz ne acayip yardım ettiniz iki bayan
 و أنصربكن (ve ensır bikunne)cemi müennes muhatabasiz ne acayip yardım ettiniz  bayanlar
 و أنصربنى (ve ensır binii)nefsi mütekellim vahdehne acayip yardım ettim ben
 و أنصربنا (ve ensır binaa)nefsi mütekellim meal ğayrne acayip yardım ettik biz

Malum Fiiller

Madi

Cem’iTesniyeMüfred 
نُصِرُوانُصِرَانُصِرَGaib (Müzekker)
Onlara yardım edildiO ikisine yardım edildi Ona yardım edildiO (Bay)
نُصِرْنَنُصِرَتَانُصِرَتْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edildiO ikisine yardım edildiOna yardım edildiO (Bayan)
نُصِرْتُمْنُصِرْتُمَانُصِرْتَMuhatab (Müzekker)
Size yardım edildiSiz ikinize yardım edildiSana yardım edildiSen(Erkek)
نُصِرْتُنَّنُصِرْتُمَانُصِرْتِMuhataba (Müennes)
Size yardım edildiSiz ikinize yardım edildiSana yardım edildiSen(Bayan)
نُصِرْنَا نُصِرْتُMütekellim
Bize yardım edildi Bana yardım edildiBen

Mudari

Cem’iTesniyeMüfred 
يُنْصَرُونَيُنْصَرَانِيُنْصَرُGaib (Müzekker)
Onlara yardım ediliyorO ikisine yardım ediliyorOna yardım ediliyorO (Bay)
يُنْصَرْنَتُنْصَرَانِتُنْصَرُGaibe (Müennes)
Onlara yardım ediliyorO ikisine yardım ediliyorOna yardım ediliyorO (Bayan)
تُنْصَرُونَتُنْصَرَانِتُنْصَرُMuhatab (Müzekker)
Sizlere yardım ediliyorSiz ikinize yardım ediliyorSana yardım ediliyorSen(Erkek)
تُنْصَرْنَتُنْصَرَانِتُنْصَرِينَMuhataba (Müennes)
Sizlere yardım ediliyorSiz ikinize yardım ediliyorSana yardım ediliyorSen(Bayan)
نُنْصَرُ أُنْصَرُMütekellim
Bize yardım ediliyor Bana yardım ediliyorBen

Nefy-i Hal

Cem’iTesniyeMüfred 
ما يُنْصَرُونَما يُنْصَرَانِما يُنْصَرُGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmiyorO ikine yardım edilmiyorOna yardım edilmiyorO (Bay)
ما يُنْصَرْنَما تُنْصَرَانِما تُنْصَرُGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmiyorO ikisine yardım edilmiyorOna yardım edilmiyorO (Bayan)
ما تُنْصَرُونَما تُنْصَرَانِما تُنْصَرُMuhatab (Müzekker)
Size yardım edilmiyorSiz ikinize yardım edilmiyorSana yardım edilmiyorSen(Erkek)
ما تُنْصَرْنَما تُنْصَرَانِما تُنْصَرِينَMuhataba (Müennes)
Size yardım edilmiyorSiz ikinize yardım edilmiyorSana yardım edilmiyorSen(Bayan)
ما نُنْصَرُ ما أُنْصَرُMütekellim
Bize yardım edilmiyor Bana yardım edilmiyorBe

Nefy-i İstikbal

Cem’iTesniyeMüfred 
لا يُنْصَرُونَلا يُنْصَرَانِلا يُنْصَرُGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmeyecekO ikine yardım edilmeyecekOna yardım edilmeyecekO (Bay)
لا يُنْصَرْنَلا تُنْصَرَانِلا تُنْصَرُGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmeyecekO ikisine yardım edilmeyecekOna yardım edilmeyecekO (Bayan)
لا تُنْصَرُونَلا تُنْصَرَانِلا تُنْصَرُMuhatab (Müzekker)
Size yardım edilmeyecekSiz ikinize yardım edilmeyecekSana yardım edilmeyecekSen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَلا تُنْصَرَانِلا تُنْصَرِينَMuhataba (Müennes)
Size yardım edilmeyecekSiz ikinize yardım edilmeyecekSana yardım edilmeyecekSen(Bayan)
لا نُنْصَرُ لا أُنْصَرُMütekellim
Bize yardım edilmeyecek Bana yardım edilmeyecekBen

Cehd-i Mutlak

Cem’iTesniyeMüfred 
لَمْ يُنْصَرُوالَمْ يُنْصَرَالَمْ يُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmediO ikisine yardım edilmediOna yardım edilmediO (Bay)
لَمْ يُنْصَرْنَلَمْ تُنْصَرَالَمْ تُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmediO ikisine yardım edilmediOna yardım edilmediO (Bayan)
لَمْ تُنْصَرُوالَمْ تُنْصَرَالَمْ تُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Size yardım edilmediSiz ikinize yardım edilmediSana yardım edilmediSen(Erkek)
لَمْ تُنْصَرْنَلَمْ تُنْصَرَالَمْ تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Size yardım edilmediSiz ikinize yardım edilmediSana yardım edilmediSen(Bayan)
لَمْ نُنْصَرْ لَمْ أُنْصَرْMütekellim
Bize yardım edilmedi Bana yardım edilmediBen

Cehd-i Mustağrak

Cem’iTesniyeMüfred 
لَمَّا يُنْصَرُوالَمَّا يُنْصَرَالَمَّا يُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara henüz yardım edilmediO ikisine henüz yardım edilmediOna henüz yardım edilmediO (Bay)
لَمَّا يُنْصَرْنَلَمَّا تُنْصَرَالَمَّا تُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara henüz yardım edilmediO ikisine henüz yardım edilmediOna henüz yardım edilmediO (Bayan)
لَمَّا تُنْصَرُوالَمَّا تُنْصَرَالَمَّا تُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Size henüz yardım edilmediSiz ikinize henüz yardım edilmediSana henüz yardım edilmediSen(Erkek)
لَمَّا تُنْصَرْنَلَمَّا تُنْصَرَالَمَّا تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Size henüz yardım edilmediSiz ikinize henüz yardım edilmediSana henüz yardım edilmediSen(Bayan)
لَمَّا نُنْصَرْ لَمَّا أُنْصَرْMütekellim
Bize henüz yardım edilmedi Bana henüz yardım edilmediBen

Te’kidi Nefy-i İstikbal

Cem’iTesniyeMüfred 
لَنْ يُنْصَرُوالَنْ يُنْصَرَالَنْ يُنْصَرَGaib (Müzekker)
Onlara elbette yardım edilmeyecekO ikisine elbette yardım edilmeyecekOna elbette yardım edilmeyecekO (Bay)
لَنْ يُنْصَرْنَلَنْ تُنْصَرَالَنْ تُنْصَرَGaibe (Müennes)
Onlara elbette yardım edilmeyecekO ikisine elbette yardım edilmeyecekOna elbette yardım edilmeyecekO (Bayan)
لَنْ تُنْصَرُوالَنْ تُنْصَرَالَنْ تُنْصَرَMuhatab (Müzekker)
Size elbette yardım edilmeyecekSiz ikinize elbette yardım edilmeyecekSana elbette yardım edilmeyecekSen(Erkek)
لَنْ تُنْصَرْنَلَنْ تُنْصَرَالَنْ تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Size elbette yardım edilmeyecekSiz ikinize elbette yardım edilmeyecekSana elbette yardım edilmeyecekSen(Bayan)
لَنْ نُنْصَرَ لَنْ أُنْصَرَMütekellim
Bize elbette yardım edilmeyecek Bana elbette yardım edilmeyecekBen

Emir

Cem’iTesniyeMüfred 
لِيُنْصَرُوالِيُنْصَرَالِيُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilsinO ikisine yardım edilsinOna yardım edilsinO (Bay)
لِيُنْصَرْنَلِتُنْصَرَالِتُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilsinO ikisine yardım edilsinOna yardım edilsinO (Bayan)
لِتُنْصَرُوالِتُنْصَرَالِتُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilsinSiz ikinize yardım edilsinSana yardım edilsinSen(Erkek)
لِتُنْصَرْنَلِتُنْصَرَالِتُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilsinSiz ikinize yardım edilsinSana yardım edilsinSen(Bayan)
لِنُنْصَرْ لِأُنْصَرْMütekellim
Bize yardım edilsin Bana yardım edilsinBen

Nehiy

Cem’iTesniyeMüfred 
لا يُنْصَرُوالا يُنْصَرَالا يُنْصَرْGaib (Müzekker)
Onlara yardım edilmesinO ikisine yardım edilmesinOna yardım edilmesinO (Bay)
لا يُنْصَرْنَلا تُنْصَرَالا تُنْصَرْGaibe (Müennes)
Onlara yardım edilmesinO ikisine yardım edilmesinOna yardım edilmesinO (Bayan)
لا تُنْصَرُوالا تُنْصَرَا        لا تُنْصَرْMuhatab (Müzekker)
Sizlere yardım edilmesinSiz ikinize yardım edilmesinSana yardım edilmesinSen(Erkek)
لا تُنْصَرْنَلا تُنْصَرَالا تُنْصَرِيMuhataba (Müennes)
Sizlere yardım edilmesinSiz ikinize yardım edilmesinSana yardım edilmesinSen(Bayan)
لا نُنْصَرْ لا أُنْصَرْMütekellim
Bize yardım edilmesin Bana yardım edilmesinBen

Similar Posts