Bu konuya bir kaç yönden yaklaşabiliriz ;

1.)

Rasulullah (sav) ‘Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın.’  Buhari, 631  buyurmuştur. Abdestsiz namaz olmayacağı da malumdur. Namazımızı O’nun gibi kılmamız gerektiği gibi; abdestimizi de O’nun gibi almalıyız. Ve dahi, Rasulullah’ın “Hac menasikini benden alınız. Tirmizi hac 38 hadisi de bu bağlamda değerlendirilmelidir.

2.)

Sahabelerimiz (r.a.) abdestlerini O’nun gibi almış kendilerine de abdestle ilgili sorulduğunda da O’ndan gördüklerini anlatmışlardır. Muslim’de geçen bir hadiste; (18- (235)) Bana Muhammed b, Sabbah rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Halid b. Abdillâh; Amr b. Yahya b. Uinarâ’dan, o da babasından, o da Abdullah b. Zeyd b. Âsim el-Ensari’den — ki bu zat sahâbidir. Nak­len rivayet etti. Abdullah’a :

«Bize Resulullâh (Sav)’in abdesti gibi abdest al» demişler. Bunun üzerine Abdullah bir kap isteyerek ondan ellerine su dökmüş ve onları üç defa yıkamış sonra elini kaba daldırarak ondan su al­mış ve bir avucundan hem mazmaza hem istinşak yapmış. Bunu üç defa tekrarlamış. Sonra elinî kaba daldırarak su almış ve yüzünü üç defa yıkamış sonra elini kaba daldırarak su almış ve ellerini dirsekleriyle be­raber ikişer ikişer yıkamış. Sonra yine elini kaba daldırarak su çıkarmış ve başına mesh etmiş. (Mesh ederken) iki elini öne ve arkaya götürmüş. Sonra ayaklarını topukları ile beraber yıkamış bundan sonra:

«Resulullâh   (Sav)’in abdesti işte böyle idi.» demiş.

3.)

Rasullullah (sav) hiçbir hadisinde şunlar abdestin ya da namazın farzları/vacipleri/sünnetleri dediğini biz bilmiyoruz. O’nun demediği bir şeyi de söylemenin ihtilafa sebep olacağını düşünüyoruz. Durum ortada; 4 mezhebin 2’sinde bile ittifak yok.

4.)

Meseleyi biraz daha anlamayı kolaylaştıracak bir örnek daha vermek istiyorum.

Rasulullah (sav) “Biz peygamberler toplu­luğu; iftarda acele etmek, sa­huru geciktirmek ve namazda sağ elimizi sol elimizin üze­rine koymakla emrolunduk.” buyurmuştur. Burda şu soru cevaplanmalı, namaz da sağ eli sol el üzerine koymak farz mı, sünnet mi?… Hiçbir mezheb bunu farz saymamış. Ama az önce geçen hadise göre namazımızı Rasulullah gibi kılmak istiyorsak; sağ elimizi sol elimizin üstüne koymalıyız, birileri farz demese de.

Similar Posts