Rasulullah’ın (s.a.s), Sad bin Muaz’ın elini öpmesi hadisi