İlme Davet Derneği

Abdest uzuvlarını yıkarken dua var mı?

Abdest Duaları

Abdest uzuvlarımızı yıkarken okunması gereken bir zikir, sahih bir şekilde Allah Rasulunden (s.a.s.) nakledildiği bilinmemektedir.

Bu konuda okunan ve öğretilen bazı zikirler ise, Rasulullah’tan sonra ortaya çıkmış ibadetlerdendir.