İmam Darimi Süneninde, Abdullah bin Mes`ud radiyallahu anhu `den, rivayet ediyor. İmam Darimi, Hakem bin Mübarek bize, Amr bin Yahya`dan rivayet etti dedi, o da babam bize babasından rivayet etti dedi:Biz, sabah namazından önce Abdullah b. Mes`ud`un kapısının önünde oturuyorduk, çıkınca beraber mescide gidecektik, yanımıza Ebu Musa el Eşari geldi ve – “Ebu Aburrahman henüz evinden çıkmadı mı? diye sordu? – O`na “Hayır, çıkana kadar bizle otur” dedik. Sonra Abdullah ibnu Mes`ud çıktı ve topluca ona yöneldik. Ebu Musa ona dedi ki:
– “Ey Ebu Abdurrahman, mescitte bilmediğim bir şey gördüm ve elhamdulillah bu gördüğümü ben hayır zannediyorum.” . – Abdullah b. Mes`ud “O gördüğün nedir?” diye sordu. – O da, “Eğer yaşarsan sen de göreceksin…”  “Mescitte halkalar şeklinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm, her halkada bir adam vardı ve halkadakilerin ellerinde taşlar bulunuyordu. O adam `yüz kere tekbir edin` diyor tekbir getiriyorlar, `yüz kere lâ ilâhe illâllah deyin diyor onlarda lâ ilâhe illâllah diyorlar, `yüz kere tesbih edin` diyor tesbih ediyorlardı.”
– Abdullah b. Mes`ud peki, sen “Onlara ne dedin?” diye sordu? – Ebu Musa da “Onlara bir şey demedim, senin görüşünü veya emrini bekledim.” diye cevap verdi. – Bunun üzerine Abdullah b Mes`ud “Onlara günahlarını saymalarını emretmedin mi, ve hasenatlarının zayi olmayacağını söylemedin mi?” dedi. Sonra bu halkalardan birinin başına hep beraber gidip, durduk. Abdullah b. Mes`ud halkadakilere şöyle dedi: – “Sizler ne yapmaktasınız, bu gördüklerim de nedir?” – “Ey Ebu Abdurrahman, bu taşlarla tekbirlerimizi, tehlillerimizi ve tesbihlerimizi sayıyoruz. – Bunun üzerine İbn Mesud “Günahlarınızı sayın, ben size garanti ederim ki hasenatınızdan bir şey eksilmeyecek. Yazıklar olsun ey ümmet-i Muhammed ne çabuk helak oldunuz! İşte onlar Nebi -sallallâhu aleyhi ve sellem- in sahabesi, aramızdalar ve bakın (kullandığı) elbiseleri, kapları henüz eskimedi bile.. Nefsim elinde olana yemin ederim ki siz ya Muhammed`in dininden daha iyi bir din üzeresiniz ya da dalâlet kapısını açmaktasınız.”  – Halka da olan insanlar da “Vallahi ey ebu Abdurrahman biz hayırdan başka bir şey yapma niyetinde değildik.” Dediler.  – Bunun üzerine İbn Mesud: “Nice hayır isteyen vardır ama ona muvaffak olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavimden bahsetti ki onlar Kur`an okuyacaklar boğazlarından geçmeyecek. Allah`a yemin ederim ki bilmiyorum belki de onların çoğu sizdendir” dedi ve onlara sırtını dönüp gitti.  Amr bin Seleme dedi ki: “O halkadakileri, Nehrevan günü ( Haricilerle yapılan savaşta), haricilerin safında onlarla beraber bize karşı kılıç sallarken gördük.”   Eserin tahrici için bkz: es`Silsiletu`s-Sahiha. Hadis no:2005

Similar Posts