Hz. Ebû Bekir Sıddîk’in âzadlısı Yuseyre (radıyallâhu anhumâ) -ki ilk muhâcirlerden idi- anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bize dedi ki: “Size tesbih, tehlil, takdis, tekbir çekmenizi tavsiye ederim. Bunları parmaklarla sayın. Zira parmaklar (Kıyamet günü nerelerde kullanıldıklarından) suale maruz kalacaklar ve konuşturulacaklardır.” (Tirmizî, Daavât 131; Ebû Dâvud, Salât 359)

تحقيق الألباني :صحيح و هو مكرر الحديث  3652

Abdullah ibni Amr ibni el-As şöyle der: “Allah Resulu’nu (sav) sağ eliyle tesbih çekerken gördüm.” (Ebu Davud;  Tirmizi (hasen olduğunu söylemiştir), İbn Hibban, Hakim, Beyhaki, Zehebi hadisin isnadının sahih olduğunu ifade etmiştir.)

Similar Posts