İslamda Hayvana Verilen Önem

Nafi’den; o da İbn Ömer(r.a.)’den tahdis etti ki, Rasulullah s.a.s. : ” Bir kadın, bir kediyi bağlayıp habsetmiş, onu yedirmemiş ve onu yerin haşerelerinden yemesi için de salıvermemiş olduğundan ateşe girmiştir.” Buhari Bed’i’l-Halk 122 Ötüken 7.cild sh3097

 

Ebu Hureyre(r.a.): Rasulullah s.a.s. şöyle buyurmuştur: ” Nebilerden biri bir ağaç altına indi. Akabinde onu bir karınca ısırdı. Nebi eşyalarının hazırlanmasını emretti. Eşyalar ağacın altından çıkarıldı. Sonra karınca evinin yakılmasını emretti ve yakıldı. Bunun üzerine Allah subhanehu nebiye: “Seni ısıran tek karıncayı cezalandırsaydın ya!” Buhari Bed’i’l-Halk 123 sh.3097

Similar Posts