Vail İbnu Hucr (R.A.)’dan, şöyle dedi:

Resûlullah (S.A.V.) Ve’lad-daalliin i okuduktan sonra âmin derdi. Ve (derken) sesini de yükseltirdi.

(Bu hadisi Ebu Davud (932) Tirmizi (248) ve İbnu Mace (855) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)

 

Vail İbnu Hucr (R.A.)’dan, şöyle dedi:

Resûlullah   (S.A.V.)’i   “Gayri ‘l-mağdubi   aleyhim   ve ‘la’d-daallin”i okuduktan sonra âmin dedi. Ve (âmin derken) sesini uzattığını işittim.

(Bu hadisi Buhari Cüz’ünde (209) Tirmizi (248) veAhmed (4/316) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)

 

ÂMİN DERKEN ÂMİN SESİNİN MESCİDDE DUYULDUĞU

 

İbnu Cureyc, Ata’dan (rivayet ediyor ki:) Ata’ya dedim ki: İbnu Zübeyr fatihadan sonra Amin der miydi? Ata dedi ki: Evet derdi. Arkasında olanlarda derdi. Hatta Amin sesinden mescid inlerdi dedi. Ve sonra şübhesiz Amin duadır dedi. Ebu Hureyre, İmam kendisinden evvel kalkmış olarak mescide girdiğinde, (İmama seslenerek) beni Amin’de geçme derdi.

Bu hadisi Buhari ta’likan (bab/III) Abdurrazzak (2640)Şafî (1/76) ve Beyhaki (2/59) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.

 

YAHUDİLERİN   İMAM’IN   ARKASINDA  SÖYLEDİĞİMİZ AMİN SÖZÜNE HASED ETMELERİ

 Aişe R.A. (şöyle dedi:)  Nebi (S.A.V.) buyurdu ki: Yahudiler, sizin selam ve âmin sözünüze hased ettikleri gibi,hiç bir şeyinize hased etmemişlerdir.

(Bu hadisi Buhari Cüz’ünde (988) Ahmed (6/135) ve İbnu Mace (856) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.)

Similar Posts