Bu şekil bir kıraatin okunmasını yasaklayan herhangi bir nas bilmiyoruz. Dolayısıyla yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.  (Ebu Said Hoca  Ekim 2015)

 1010 ( سنن النسائي )
أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية والآية ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) .

تحقيق الألباني :
حسن صفة الصلاة

Cesre binti Decace (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Zer’den şöyle söylediğini işittim: Rasûlullah (s.a.v), bir gece namaza kalktı sabah oluncaya kadar tüm namazında bir ayeti tekrarladı durdu. O ayet Mâide 118. ayeti idi. “Eğer sen onlara azâb edersen onlar senin kullarındır şayet onları affedersen sen güçlülerin en güçlüsüsün ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın.” Nesai, İftitah, 79

*************************************************************************************************************

 1350 ( سنن ابن ماجة )
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) .

تحقيق الألباني :
حسن ، المشكاة ( 1205 )

…Ebû Zerr el-Gıfârî’den; şöyle demiştir: Peygamber (S.a.v.) (bir gece) sabah oluncaya kadar namazda bir âyeti tekrarladı. Âyet de şudur: “Eğer Sen onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları mağfiret eylersen şüphesiz Sen azizsin, hakimsin.” (Maide 118 ). İbn Mâce, İkâmetu’s-Salavât, 179

Similar Posts