Bize Kaasım b. Zekeriyya rivayet etti. (Dedi ki): Bize Ubeydullah b. Musa, İsrail’den, o da Furât dan, o da Ubeydullah’dan, o da Câbir b. Semura’dan naklen rivayet etti. Câbir şöyle demiş: Ben Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte na­maz kıldım. Biz (kendi aramızda) namazda selâm verirken ellerimizle es-selâmu aleykum, es-selâmu aleykum… diyerek işaret ederdik. Resû­lullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize bakarak: «size ne oluyor kî hırçın atların kuyrukları gibi ellerinizle işaret edi­yorsunuz. Biriniz selâm verdiği vakit yanında kine bakıversin! Eliyle işaret etmesin» buyurdular. Muslim, Salât, 121 (430)

Hadiste geçen şums yahut şumus: Yerinde durmayan daima hareket eden atlar manasında.(Muslim şerhi A.D.)

Ashabı Kiram namazda selam verirken elleriyle iki tarafa işaret ederlerdi. Rasulullah bundan menetti. (Muslim şerhi A.D.)

Bazı kimseler Sünnet olan iki secde arasında ve diğer ellerin kaldırıldığı yerdeki sünnetin iptali için getirdikleri bu hadisin konuyla alakası yoktur. Muhatabımıza şunu da sormak gerekir; Yine aynı Muslim de geçen rukuya giderken ve kalkarken ki elleri kaldırma hadisleriyle amel etmene engel olan nedir. Sahih değil mi? Yada namaza girerken elleri kaldırıyorsunuz buda şekil olarak aynı buna ne dersiniz.

Ayrıca Hanefi Ahmed Davutoğlu Hoca’da şerhinde bu konunun sadece sağa-sola selam verirken ki bir mesele olduğunu belirtmiştir.

Similar Posts