Ebû’z Zübeyr (r.a.)’den rivâyete göre, o Tavûs’dan şöyle işitmiştir: İbn Abbâs (r.a.)’ya: “Topukları dikerek oturmanın hükmünü sorduk.” “Sünnettir” dedi. “Kişiye veya ayağına zahmet verir görüşündeyiz” dedik. “O, Peygamber (s.a.v.)’in sünnetidir” dedi. Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. Bazı ilim adamları uygulamalarını bu hadisle yapmakta olup, ayakları dikerek oturmakta bir sakınca görmemektedirler. Mekkeli bazı alim ve fıkıhçılar da bu görüştedirler. İlim adamlarının çoğu ise iki secde arasında ayakları dikerek oturmayı hoş karşılamamışlardır. Tirmizi, Salat, 94 (283) – Muslim 32 – 536

…Ebu’z-Zubeyr Tâvus’u (şöyle) derken işittiğini söylemiştir: İbn Abbâs’a, “(iki) secde arasında ayaklar(ı dikerek Ökçeler) üzerine oturmayı” sorduk. “Sünnettir” diye cevap verdi. “Oysa biz onu kişiye zahmet olarak görüyoruz” dedik, İbn Abbâs; “O peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetidir” diye cevabını pekiştirdi. Ebu Davud, Salat, 138, 139 – İbn Hanbel, I, 313

 

Similar Posts